Ons geskiedenis

Dit het alles begin toe die twee stigters Paul Watzlawick en Giorgio Nardone op 'n heeltemal oorspronklike manier begin om die model van kort strategiese terapie te formuleer, en dit te onderskei van ander vorme van kort psigoterapie van 'n sistemiese en Ericksoniaanse of kognitiewe-gedragstipe, en die epistemologiese prerogatiewe -teoreties en toepaslik, die navorsingsmetode, die logika van strategiese probleemoplossing en die strategieë van terapeutiese kommunikasie.
Dit alles het aanleiding gegee tot wat later die moderne evolusie van Kort Strategiese Psigoterapie sal wees, wat in 1990 aan die algemene publiek aangebied is deur die publikasie van die manifes van die ontwikkelde benadering Die kuns van verandering. Handleiding van strategiese terapie en transvrye hipnoterapie, geskryf deur die twee skrywers, vertaal in meer as tien tale met meer as 60 verskillende uitgawes.

Stigting van die Strategiese Terapiesentrum

01/07/1987

Stigting van die Strategiese Terapiesentrum

Die samewerking tussen Giorgio Nardone en Paul Watzlawick word al hoe nader tot die gesamentlike stigting van die Strategiese Terapiesentrum van Arezzo as 'n navorsings-, opleiding- en psigoterapie-instituut, vir die ontwikkeling en evolusie van die Palo Alto Skool-model na 'n meer gevorderde terapeutiese tegnologie.

Die eerste resultate

25/07/1988

Die eerste resultate

Die eerste resultate van 'n intervensie-navorsing oor 42 gevalle van paniekaanvalle met agorafobie is gepubliseer wat toon dat meer as 90% van pasiënte hul versteuring binne 10 sessies heeltemal oorkom het. (Nardone G., in "Propagations: Thirty Years of Influence From the Mental Research Institute", geredigeer deur Wendel Ray, Weakland, 1995).

Die kuns van verandering

01/07/1990

Die kuns van verandering

Die moderne evolusie van Kort Strategiese Psigoterapie sonder beswymingshipnoterapie word gebore en aan die algemene publiek aangebied deur die publikasie van die manifes van die ontwikkelde benadering, Die kuns van verandering, geskryf deur die twee skrywers, vertaal in meer as tien tale en word 'n beste / lang verkoper van die Psigoterapie waarin spesifieke behandelingsprotokolle vir fobiese en obsessief-kompulsiewe versteurings vir die eerste keer aangebied word

Navorsing-intervensie resultate oor fobies-obsessiewe versteurings

01/07/1993

Navorsing-intervensie resultate oor fobies-obsessiewe versteurings

Die intervensie-navorsing oor fobiese en obsessiewe versteurings Vrees, paniek, fobies, 'n studie met 152 proefpersone met probleme van paniekaanvalle, agorafobie, obsessief-kompulsiewe versteuring en hipochondriese fiksasies word gepubliseer. Positiewe uitkomste het 86% beloop (79% gevalle opgelos en 7% gevalle baie verbeter) met 'n gemiddeld van 10 sessies.

Kort strategiese terapie

30/06/1997

Kort strategiese terapie

Publikasie van Strategic Brief Therapy, onder redaksie van Paul Watzlawick en Giorgio Nardone, waar op daardie stadium die mees gevorderde intervensietegnieke vir die verskillende vorme van patologie aangebied word, met die bydrae van die belangrikste internasionale figure.

Navorsing-intervensie resultate oor eetversteurings

30/06/1999

Navorsing-intervensie resultate oor eetversteurings

Giorgio Nardone, Tiziana Verbitz en Roberta Milanese skryf The Prisons of Food, 'n teks waarin die resultate van 'n toegepaste empiries-eksperimentele navorsing wat op 'n steekproef van 196 pasiënte met eetversteurings uitgevoer is, blootgelê word. Behandelingsprotokolle vir anoreksie, braking en bulimie word geformuleer.

Amptelike Erkenning Skool vir Spesialisering in Psigoterapie

30/06/2000

Amptelike Erkenning Skool vir Spesialisering in Psigoterapie

Die opleidingskool van die korttermyn strategiese psigoterapiemodel van Arezzo, wat reeds sedert 1988 aktief is, word deur die Ministerie van Onderwys, Universiteit en Navorsing (MIUR) erken as 'n vierjarige nagraadse skool van nagraadse spesialisasie in Kort Strategiese Psigoterapie (dm 20.11.2000 .XNUMX)

Navorsingsintervensieresultate van gesinsmodelle en indirekte terapie

25/07/2000

Navorsingsintervensieresultate van gesinsmodelle en indirekte terapie

Na aanleiding van 'n langdurige studie wat nie net in die kliniese omgewing nie, maar ook in institusionele skool- en gesinskontekste uitgevoer is, word moderne modelle van gesinsdinamika geïdentifiseer, veral word dit vir die eerste keer uitgelig hoe die Westerse gesin bo alles op relasionele dinamika van oorbeskerming en permissientheid. Op grond hiervan is indirekte terapie tegnieke ontwikkel, naamlik: die behandeling van die siekte sonder die teenwoordigheid van die pasiënt.

Opdatering oor die evolusie van fobies-obsessiewe versteurings

11/07/2003

Opdatering oor die evolusie van fobies-obsessiewe versteurings

Evolusieterapie van paniekaanvalversteuring. Die insigte en terapeutiese formulerings van die vorige dekade vind bevestiging in Neurowetenskap.

Navorsing oor die resultate van Kort Strategiese Terapie

25/07/2003

Navorsing oor die resultate van Kort Strategiese Terapie

Aanbieding van die resultate van 'n longitudinale studie gebaseer op die evaluering van die resultate wat verband hou met die doeltreffendheid en differensiële doeltreffendheid van al die behandelingsprotokolle vir die verskillende vorme van psigopatologie wat in die vorige dekade op 'n totaal van 3484 pasiënte ontwikkel en toegepas is. Resultate: 86% van gevalle is opgelos met 'n gemiddeld van 9 sessies.

1ste Europese Konvensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

30/07/2003

1ste Europese Konvensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

Die eerste Europese konferensie oor Kort Strategiese en Sistemiese Terapie word in Arezzo georganiseer met die deelname van meer as 700 spesialiste van regoor die wêreld. Na afloop van die geleentheid is die netwerk met die belangrikste internasionale eksponente gebore en Giorgio Nardone het, deur direkte verkiesing, die koördineerder geword. Die Brief Strategic and Systemic Therapy European Review Journal is gebore.

Terapeutiese strategieë

04/08/2003

Terapeutiese strategieë

Giorgio Nardone brei sy persoonlike sintese uit wat tradisie maar ook moderne toepassing insluit, onder die magdom teoretiese stratagems en kunsgrepe wat in beide Oosterse en Westerse letterkunde gevind word, om basiese kriteria vir die ontwikkeling van spesifieke slenters te identifiseer, sowel as vir die vorming van strategiese vaardighede.

Formulering van die tegniek van strategiese dialoog

25/07/2004

Formulering van die tegniek van strategiese dialoog

Na 'n pad van navorsing, kliniese toepassing en konsultasie wat oor meer as vyftien jaar by die Strategiese Terapiesentrum in Arezzo uitgevoer is, word die Strategiese Dialoog geformuleer, dit is die gevorderde tegniek om 'n enkele "terapeutiese" onderhoud te voer wat in staat is om radikale veranderinge te veroorsaak gespreksgenoot, wat die eerste sessie 'n effektiewe terapeutiese intervensie maak

Navorsing-intervensie resultate oor seksuele disfunksies

30/07/2004

Navorsing-intervensie resultate oor seksuele disfunksies

In die teks word die verstand teen die natuur die behandelingstegnieke vir beide manlike en vroulike seksuele probleme aangebied, wat die toepaslikheid met uiters hoë positiewe resultate van die model ook op hierdie gebied van sielkundige en relasionele nood demonstreer.

2ste Europese Konvensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

01/07/2005

2ste Europese Konvensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

Na die sukses van die eerste konferensie, word die tweede uitgawe van die Europese konferensie in Kort Strategiese en Sistemiese Terapie in Arezzo georganiseer met die deelname van meer as 1000 mense uit 32 verskillende lande.

Internasionale handleidings van die Arezzo-model

15/07/2005

Internasionale handleidings van die Arezzo-model

In 2005 is die twee tekste, direk in Amerikaans / Engels, Knowing through changing, terselfdertyd gepubliseer. Die evolusie van kort strategiese terapie en Kort strategiese terapie. Filosofie, tegnieke en navorsing. Internasionale handleidings van die Arezzo-model, onderrig van tekste in die belangrikste universiteite van die 5 kontinente.

3ste Europese Konvensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

01/07/2007

3ste Europese Konvensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

Die Strategiese Terapiesentrum organiseer, ook in Arezzo, die derde Europese konferensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie waaraan meer as 1000 spesialiste in die sektor deelneem.

Paradoksale dieet

25/07/2007

Paradoksale dieet

Op grond van die studie deur die opvolg van die werklike genesings van beperkende en kompulsiewe eetversteurings, word die idee van 'n paradoksale dieet geformuleer wat die aankomspunt vir hierdie patologieë verteenwoordig, terselfdertyd die beginpunt vir die soek na 'n psigofisiese balans in binge-eetprobleme, bulimie, vetsug.

Nie-gewone logika en psigoterapie

25/07/2009

Nie-gewone logika en psigoterapie

Op grond van die werk wat deur Giorgio Nardone in die veld van probleemoplossingslogika uitgevoer is, wat die strategieë en terapeutiese strategieë onderlê, word die model van strategiese / nie-gewone logika in sy formulering blootgelê as 'n ontwikkelde logiese / toepassingsmodel.

Formulering van die strategiese probleemoplossingsmodel

04/08/2009

Formulering van die strategiese probleemoplossingsmodel

Na meer as 15 jaar se uitwerking en direkte ervarings, word die strategiese probleemoplossingsmodel geformuleer as 'n operasionele metode om veranderinge te maak en gestelde doelwitte te bereik, selfs in nie-kliniese kontekste of in suiwer artistieke en sportprestasie.

Navorsing oor die resultate van Kort Strategiese Terapie

01/07/2010

Navorsing oor die resultate van Kort Strategiese Terapie

Tussen 2010 en 2012 is 'n sistematiese studie op 'n steekproef van 636 proefpersone uitgevoer oor die resultate van terapieë wat by die Strategiese Terapiesentrum in Arezzo uitgevoer is, uitgevoer met die direkte deelname van 60 sielkundiges en dokters. Resultate: 88% van die gevalle is opgelos, met 'n selfs hoër doeltreffendheid vir die areas van patologie: paniekaanvalle (95%), obsessief-kompulsiewe versteuring (88%), eetversteurings (83%).

1ste Wêreldkonferensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

01/07/2010

1ste Wêreldkonferensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

Die eerste wêreldkonferensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie word in Chianciano Terme georganiseer waar die evolusies van die teoretiese en toepaslike aspekte van kort strategiese terapie aangebied word, met 'n selfs groter aantal deelnemers van al 5 kontinente.

Patologiese twyfel

25/07/2011

Patologiese twyfel

Die sistematiese studie van obsessief-kompulsiewe versteurings en hul terapie lei om 'n bepaalde tipe te onderskei: patologiese twyfel, of die verdraaiing van intelligensie wat daartoe lei dat die subjek werklike geestelike labirinte bou waarvan hy 'n gevangene bly wat probeer om rasioneel antwoorde op irrasionele vrae te gee. Dit volg op die ontwikkeling van 'n spesifieke behandelingsprotokol.

Om ouers te help om hul kinders te help

25/07/2012

Om ouers te help om hul kinders te help

Na die hersiening van die werk wat deur die talle amptelike medewerkers in die vorige twee dekades gedoen is met betrekking tot indirekte terapieë, nie net op kinders en adolessente nie, maar oor die hele span van die gesinslewensiklus, word 'n oorsig van die terapeutiese strategieë en truuks wat getoets is, aangebied. as die mees effektiewe vir die talle probleme wat ouers in hul verhoudings met hul kinders sowel as later kinders met hul ouers moet ondervind.

Kompulsiewe eetversteurings en selfskade

25/07/2012

Kompulsiewe eetversteurings en selfskade

Die samewerking tussen die twee kenners, Matthew Selekman met betrekking tot selfbeserende gedrag, Giorgio Nardone met betrekking tot kompulsiewe eetversteurings, het aanleiding gegee tot die formulering van 'n tipe terapeutiese intervensie wat beslis doeltreffend was in hierdie kliniese area so intimiderend vir psigoterapeute.

Internasionale Woordeboek van Psigoterapie

01/07/2013

Internasionale Woordeboek van Psigoterapie

Na aanleiding van die behoefte om aan Psigoterapie 'n beeld van streng wetenskaplik-toepassingsdissipline te gee, redigeer Giorgio Nardone en Alessandro Salvini, met die samewerking van meer as 360 vooraanstaande eksponente van die wêreld van die verskillende vorme van Psigoterapie, die uitgawe van die eerste en enigste internasionale woordeboek. van Psigoterapie gepubliseer in Italiaans, Spaans (in druk) en Engels (in druk).

Gevorderde obsessief-kompulsiewe versteuring terapie

25/07/2013

Gevorderde obsessief-kompulsiewe versteuring terapie

Op grond van 'n longitudinale navorsing van meer as twintig jaar, op 'n steekproef van meer as 1000 XNUMX gevalle van obsessief-kompulsiewe versteurings in hul variante, word die ontwikkelde strategiese kort terapie van hierdie versteuring, gedifferensieer deur sy verskillende vorme, aangebied, met gevalideerde terapeutiese uitkomste wat die maak die beste praktyk in die kliniese veld.

2ste Wêreldkonferensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

01/07/2014

2ste Wêreldkonferensie van Kort Strategiese en Sistemiese Terapie

“Die magie van woorde en gebare. Die krag van verhouding en kommunikasie ”is die titel van die tweede wêreldkonferensie van die Brief Strategic and Systemic Therapy World Network wat in Florence gehou is met meer as 150 sprekers en meer as 1000 deelnemers van regoor die wêreld.

Dieet nie dieet nie

25/07/2014

Dieet nie dieet nie

In samewerking met die mees verteenwoordigende wetenskaplikes van Italiaanse voeding, stel Giorgio Nardone en Elisa Valteroni 'n teks saam waarin die mees gevorderde voedingsmodelle en die sielkundige dinamika agter die individuele probleme om fiks te bly, aangebied word.

Die wetenskap van lewenstyl

25/07/2015

Die wetenskap van lewenstyl

Die samewerking tussen Luca Speciani en Giorgio Nardone, op grond van hul langdurige kliniese ervaring, beklemtoon die belangrikheid vir elke terapeutiese benadering om te lei tot die verkryging deur die onderwerp van 'n aanhoudende "leefstyl" wat nie net die doeltreffendheid daarvan waarborg van die terapieë waarvoor hy onderwerp is, maar ook sy individuele welstand.

Paniekaanvalterapie. Verdere verifikasie van die model

25/07/2016

Paniekaanvalterapie. Verdere verifikasie van die model

Gebaseer op 'n ontleding van die resultate van 'n steekproef van meer as 15.000 XNUMX gevalle van paniekversteurings wat deur Giorgio Nardone en sy medewerkers behandel is, word die behandelingsprotokol aangebied wat bewys het dat dit die doeltreffendste en doeltreffendste terapie vir hierdie tipe versteuring is.

Jeug anoreksie. Effektiewe, doeltreffende en gevalideerde terapie

01/07/2017

Jeug anoreksie. Effektiewe, doeltreffende en gevalideerde terapie

Publikasie van "Juvenile Anorexia" gewy aan die aanbieding van die nuutste evolusies van die gevorderde terapeutiese model vir eetversteurings, die resultaat van die evolusies en nuwe terapeutiese formulerings wat voortspruit uit die onophoudelike kliniese en navorsingsaktiwiteite wat by die Strategiese Terapiesentrum van Arezzo en sy kantore in die wêreld.

Die Strategiese Terapie Sentrum
vier 30 jaar

30/07/2017

Die Strategiese Terapie Sentrum vier 30 jaar

Dertig jaar na die stigting van die Strategiese Terapiesentrum, gestig deur Giorgio Nardone en Paul Watzlawick, het die instituut besluit om hierdie belangrike herdenking te vier deur 'n Simposium te reël oor 'n antieke tema, maar terselfdertyd voortdurend teenwoordig in ons privaat en professionele lewe getiteld "Dialoë van verandering"

Die meerderwaardigheid van kort strategiese psigoterapie in die behandeling van binge eating

30/11/2018

Die meerderwaardigheid van kort strategiese psigoterapie in die behandeling van binge eating

Nuwe wetenskaplike navorsing gepubliseer deur die American Psychological Association (APA) beklemtoon hoe kort strategiese psigoterapie meer effektief is as kognitiewe gedragspsigoterapie in die behandeling van binge eating.