Nagraadse internskap vir sielkundiges

Nagraadse internskap

Die nagraadse professionele internskap vir gegradueerdes in Sielkunde is 'n kosbare geleentheid om die teoreties-toepassingsmodel van die Palo Alto Skool en die evolusies wat by die Strategiese Terapiesentrum geformaliseer is te bestudeer en te verdiep. 30 jaar van navorsing-intervensie. Dit is ook 'n kosbare geleentheid om aan die een kant bewustheid te begin ontwikkel teoreties, epistemologies en metodologies op die toepassing van instrumente en metodes van intervensie wat die professie van die Sielkundige kenmerk, aan die ander kant, om te begin waarneem in die veld sielkundige, psigo-sosiale en navorsing intervensies wat nodig is vir die ontwikkeling van spesifieke vaardighede en invoeging in verskillende kontekste professionele.

Om hierdie jaar produktief en vormend te maak, vanuit 'n teoreties-praktiese oogpunt, is die hoofdoelwit van die Strategiese Terapiesentrum in Arezzo. Die internskap, gebaseer op die metodologie van leer deur te doen, bied spesifieke opleiding in beide in kliniese en eksperimentele sielkunde en in sosiale en organisasiesielkunde.

Die kursus bied aan jong gegradueerdes die geleentheid om eerstehands die aktiwiteite te ervaar wat die sielkundige kenmerk:

 • Assessering in die sielkundige veld;
 • Voorkomingsintervensies ten gunste van die gesondheid van die individu, die egpaar en die gesin;
 • Die gebruik van kognitiewe en intervensie-instrumente vir voorkoming, diagnose, habilitasie, rehabilitasie en sielkundige ondersteuningsaktiwiteite gerig op die persoon, groep, sosiale organismes en gemeenskappe;
 • Eksperimentering, navorsing en onderrigaktiwiteite;

Voorbereiding vir die staatseksamen vir sielkundiges:

die instituut verskaf ook spesifieke opleiding oor die vakke wat deur die staatseksamen gedek word wat hand aan hand sal gaan met die professionaliseringspraktyk. Ons tutors sal elke leerling lei in die voorbereiding van die individuele toetse op 'n in-diepte wyse deur die studie van geteikende onderwerpe vir die ontwikkeling van daardie vaardighede wat nodig is om die toetse tydens die staatseksamen te trotseer.

OPVOEDKUNDIGE PROGRAM EN METODE VAN GEDRAG

Gedurende die internskapperiode, na 'n noodsaaklike aanvanklike inleiding tot die interaksie-strategiese model deur die bestudering van die verwysingstekste, sal die intern die geleentheid kry om aktief deel te neem, gemonitor deur hul tutor, aan elke aktiwiteit gebaseer op die spesifieke area internskap.

Kliniese, eksperimentele en navorsingsielkunde veld:
die aktiwiteite sal betrekking hê op die direkte waarneming van sielkundige onderhoude in die kliniese omgewing en die studie van kliniese gevalle in videoband vergesel van die kosbare deelname aan oomblikke van bespreking van die gevalle waargeneem saam met die tutor en die Direkteur van die Giorgio Nardone Sentrum. Baie ruimte sal gewy word aan die bestudering van onderhoudstegnieke, operasionele diagnose en intervensiemetodes vir
vir voorkoming, diagnose en sielkundige ondersteuning en ondersteuning gerig op die persoon, die groep, sosiale organismes en gemeenskappe.

Veld van sosiale, organisasie- en werksielkunde:
die aktiwiteite sal handel oor die waarneming van opleidings- en konsultasie-intervensies wat in die sosiale en organisatoriese sfeer uitgevoer word deur middel van videobande, oomblikke van bespreking / verifikasie en vergelyking met die tutor oor die intervensies wat ontleed is, deelname aan werkgroepvergaderings en direkte waarneming van intervensies spesifiek. Terselfdertyd sal die leerling in staat wees om operasionele metodes en instrumente vir intervensie te leer en te verdiep deur die bestudering van interafhanklike en geïntegreerde areas van kommunikasie, probleemoplossing en strategiese afrigting binne organisasies.
Op die gebied van voorkoming kan die leerling aktief deelneem aan die beplanning van geteikende intervensies in die skool-, sosio-opvoedkundige en gesondheidsbevorderingsvelde.

Didaktiese materiaal verskaf deur die instituut:

 • video's van konferensies, werkswinkels en seminare oor die belangrikste psigopatologieë;
 • meer as 20.000 XNUMX sielkundige berading video's uitgevoer vanaf die eerste tot die laaste sessie;
 • boeke, handleidings en uitdeelstukke;
 • Sielkundige assesseringstoetse en gereedskap.

TOELATINGSVEREISTES EN REGISTRASIEPROSEDURES

Gegradueerdes in Sielkunde van die ou en nuwe stelsels en diegene wat reeds 'n Meestersgraad verwerf het, word tot die Sielkunde-internskap toegelaat. Om toegelaat te word moet jy 'n e-pos stuur aan info@centroditerapiastrategica.com vergesel van 'n curriculum vitae en 'n dekbrief. Vervolgens, onderhewig aan die geskiktheid van die aansoeker, sal 'n kognitiewe en motiverende onderhoud by ons kantoor gevoer word.

KONVENSIONELE UNIVERSITEITE

 • Universiteit van L'Aquila
 • G. D'Annunzio Universiteit
 • Universiteit van E-kampus
 • Universiteit van Florence
 • Universiteit van Milaan-Bicocca
 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Universiteit van Rome LUMSA
 • Universiteit van Guglielmo Marconi
 • Unicusan
 • Universiteit van Rome La Sapienza
 • Europese Universiteit van Rome
 • Universiteit van Padua
 • Universiteit van Palermo
 • Universiteit van Urbino
 • Universiteit van Trieste

Inligtingsversoek

Richiesta Inligting
Stuur