Hoe om te registreer

TOELATINGSVEREISTES EN REGISTRASIEPROSEDURES
Vir toelating tot die Skool vir Spesialisering in Kort Strategiese Psigoterapie word 'n Graad in Sielkunde of Geneeskunde en Chirurgie en registrasie in die onderskeie Professionele Registers vereis. Gegradueerdes wat nog nie in hul onderskeie registers ingeskryf is nie, wat die staatseksamen in die 1ste sessie ná die aanvang van die kursus slaag, kan ook toegelaat word.

Toelating vereis 'n assessering van geskiktheid geformuleer op grond van 'n motiverende onderhoud, die sielkundige volwassenheid van die kandidaat en persoonlike aanleg om die strategiese benadering tot terapie aan te leer.

Om te registreer, is dit nodig om die toelatingseksamen op die geskeduleerde datums te slaag.
Aansoeke om toelating tot die eksamen, wat van die webwerf afgelaai kan word, moet nie later nie as een week voor die eksamendatum per geregistreerde pos gestuur word, saam met die volgende dokumente:

 1. Graadsertifikaat, met lys van eksamens wat afgelê is, (word later gestuur in die geval van voorgraadse studente)
 2. Sertifikaat van inskrywing in die orde van Sielkundiges of Dokters (of verklaring om die staatseksamen binne die eerste nuttige sessie af te lê en om bewus te wees dat in hierdie geval enige toelating met reserwe sal plaasvind).
 3. 'n Gedokumenteerde kurrikulum, akademiese, wetenskaplike en werkskwalifikasies
 4. Twee paspoortfoto's en 'n afskrif van 'n identiteitsdokument.

Beskikbare plekke sal volgens die eksamenuitslag toegeken word.

KOSTE
 € 4.200 per jaar (moontlike paaiemente moet by inskrywing ooreengekom word).

VERWYSINGSTEKSTE WAT AANBEVEEL VIR DIE TOELATINGSTOETS:

TOELATINGSVORM
Laai die toelatingsvorm af

OPEDAE SAL VANAF LENTE 2023 HERVAT (om vir die opedag te registreer is dit nodig om 'n e-pos na die volgende adres te stuur: info@centroditerapiastrategica.com).

DATUM: 

 • 18 Maart 2023 in teenwoordigheid 
 • Aanlyn 23 April 2023
 • 20 Mei 2023 in teenwoordigheid
 • 10 September 2023 aanlyn
 • 7 Oktober 2023 in teenwoordigheid
 • 5 November 2023 aanlyn

TOELATINGSEKSAMEN DATUMS:

 • 6 Junie 2023 
 • 28 November 2023

Vir inligting:

Riccardo Falsetti
Kommersiële bestuurder

Tel: 392 / 5588548
e-pos: info@centroditerapiastrategica.com

Inligtingsversoek

Richiesta Inligting
Stuur