Архив на категорията: Помага на родителите да помагат на децата си

Насърчаване на развитието на стратегически ум у децата

Стратегическият ум

Притежаването на стратегически ум, тоест придобиването на еластично и адаптивно психическо отношение към живота, може да бъде ...

Индиректна терапия с деца и оперативна диагностика

терапия

Когато пациентът е дете, стратегическият подход включва напълно оригинален начин на работа: непряка терапия...

Стратегическата интервенция за деца в предучилищна възраст

деца

През детството детето изгражда основите на собствения си начин на съществуване и виждане на света.

PHP кодови фрагменти Осъществено от: XYZScripts.com