ПРОМЯНЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ. ЕВОЛЮЦИЯТА НА КРАТКАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕРАПИЯ

Еволюцията на кратката стратегическа терапия

Автор:

Джорджо Нардоне, Клодет Портели


Година:

2015


Издател:

Издания за чай


Колие:

Чай Варя


Ebook

Резултатът от 15 години изследвания, проведени в Центъра за стратегическа терапия в Арецо, тази книга предлага ясен и ефективен синтез на кратката стратегическа терапия, от нейното раждане до нейното развитие, с особено внимание към най-модерните терапевтични инструменти, разработени за всеки от различни разстройства, изследвани също и преди всичко чрез ежедневната клинична практика. Описанието обхваща всички фази на най-модерния модел на кратка стратегическа терапия, като показва съответствието на целите, стратегиите и езика, използвани при лечението на различни психологически разстройства. За по-добро разбиране на модела и неговите приложения, дискусията е придружена от множество примери за конкретни случаи. В обобщение, този том описва какво представлява Кратката стратегическа терапия, както и нейните перспективи за бъдещето.
преводи:

PHP кодови фрагменти Осъществено от: XYZScripts.com