Mestres al món

Els màsters al món representen l'extensió internacional de la formació especialitzada dirigida a Psicòlegs i Metges per conèixer el model de teràpia breu estratègica evolucionat (Brief Strategic Therapy, Model Giorgio Nardone).
Des de fa més de 20 anys és possible, a través de les nostres oficines educatives i organitzatives arreu del món, realitzar cursos i màsters especialitzats orientats a l'adquisició de tècniques, estratègies, estratagemes terapèutiques i protocols de tractament específics per a diversos tipus de patologies. És a dir, seqüències rigoroses de maniobres terapèutiques amb poder heurístic i predictiu, capaços d'orientar el terapeuta, recorrent a l'ús d'estratagemes particulars, per trencar la rigidesa patològica específica del trastorn o problema presentat.
Els professors són psicòlegs, psicoterapeutes, metges i professors universitaris formats al Centre de Teràpia Estratègica d'Arezzo sota la supervisió directa del Prof. Giorgio Nardone. En la majoria dels casos són parlants nadius d'anglès, espanyol, francès i rus.

Principals llocs d'ensenyament:
Europa:

Amèrica:

  • EUA
  • Costa Rica
  • Mèxic
  • Colòmbia
  • Xile
  • Paraguai
  • Argentina
Richiesta Informació
Enviament
Aquesta entrada ha estat publicada a. Afegiu-lo a marcadors.
Fragments de codi PHP Impulsat per : XYZScripts. com