Com registrar-se

REQUISITS D'ADMISSIÓ I PROCEDIMENTS D'INSCRIPCIÓ
Per a l'admissió a l'Escola d'Especialització en Psicoteràpia Breu Estratègica és necessària la Llicenciatura en Psicologia o Medicina i Cirurgia i la inscripció als Registres Professionals corresponents. També podran ser admesos els graduats no inscrits als seus respectius registres, que superin l'examen estatal en la 1a sessió posterior a l'inici del curs. L'admissió requereix una valoració d'idoneïtat formulada a partir d'una prova escrita i una entrevista destinada a conèixer les motivacions, la maduresa psicològica del candidat i l'aptitud personal per a l'aprenentatge de l'enfocament estratègic de la teràpia.

Per inscriure's és necessari superar la prova d'admissió en les dates previstes.
Les sol·licituds d'admissió a l'examen, que es poden descarregar des del web, s'han d'enviar per correu certificat com a màxim una setmana abans de la data de l'examen, juntament amb la documentació següent:

  1. Certificat de grau, amb relació d'exàmens realitzats, (que s'enviarà posteriorment en el cas dels estudiants de grau)
  2. Certificat d'inscripció a l'ordre de Psicòlegs o Metges (o declaració de poder presentar-se a l'examen estatal dins de la primera sessió útil i saber que en aquest cas qualsevol admissió es farà amb reserva).
  3. Un currículum documentat, qualificacions acadèmiques, científiques i laborals
  4. Dues fotografies de passaport i una còpia del document d'identitat.

Les places disponibles s'assignaran segons el resultat de l'examen.

COSTOS
 4.200 € anuals (possibles quotes a convenir en la matrícula).

TEXTOS DE REFERÈNCIA RECOMANATS PER A LA PROVA D'ADMISSIÓ:

FORMULARI D'ADMISSIÓ
Descarrega el formulari d'admissió

PROPERS JORNADES DE PORTES OBERTES (per inscriure's a la jornada de portes obertes cal enviar un correu electrònic a la següent adreça: info@centroditerapiastrategica.com).

  • 10 de setembre de 2022 (assistència)
  • 6 de novembre de 2022 (en línia)
  • 3 de desembre de 2022 (assistència)

DATA EXAMEN D'ADMISSIÓ

  • 18 d'octubre de 2022 (en línia)
  • 15 de novembre de 2022 (en línia)

 

Per informació:

Riccardo Falsetti
Responsable comercial

Tel: 392 / 5588548
E-mail: info@centroditerapiastrategica.com

Sol · licitud d'informació

Richiesta Informació
Enviament