CANVIA PER SABER. L'EVOLUCIÓ DE LA TERAPIA ESTRATÈGICA CURTA

L'evolució de la teràpia estratègica breu

Autor:

Giorgio Nardone, Claudette Portelli


any:

2015


Editorial:

Edicions Tea


Collaret:

Te Varia


Ebook

Fruit de 15 anys d'investigació realitzada al Centre de Teràpia Estratègica d'Arezzo, aquest llibre ofereix una síntesi clara i eficaç de la Teràpia Estratègica Breu, des del seu naixement fins als seus desenvolupaments, amb especial atenció a les eines terapèutiques més avançades desenvolupades per a cadascun dels diversos trastorns estudiats, també i sobretot a través de la pràctica clínica quotidiana. La descripció abasta totes les fases del model de Teràpia Estratègica Breu més avançada, mostrant la correspondència d'objectius, estratègies i llenguatge utilitzats en el tractament de diferents trastorns psicològics. Per a una millor comprensió del model i les seves aplicacions, la discussió va acompanyada de nombrosos exemples de casos concrets. En resum, aquest volum descriu què és la Teràpia Estratègica Breu, així com les seves perspectives de futur.
Traduccions:

Fragments de codi PHP Impulsat per : XYZScripts. com