Vzdělávací program

Vzdělávací kurz zahrnuje v souladu s ustanoveními Ministerstva školství, univerzity a výzkumu (MIUR) teoretické hodiny, praktické hodiny, cvičení, zkoušení případových studií, hodiny individuálního studia. Tato činnost je vždy vykonávána pod dohledem vědeckého výboru a je vedena pedagogickým sborem. Lekce jsou organizovány na sedmém konci, dvě lekce za měsíc o sobotách nebo nedělích plus celý víkend (sobota a neděle) každé dva měsíce, aby byla umožněna docházka i těm, kteří se v týdnu věnují profesionálně.

Škola specializace ve strategické krátké psychoterapii, založená na předpokladu učení se děláním, je strukturován především na aplikační práci, přičemž většina hodin je po úvodní teoretické přípravě věnována studiu videokazety a skutečné klinické praxi. Kromě hodin věnovaných základní teoretické výuce je práce v prvních dvou letech zaměřena především na studium společně s učitelem videokazet týkajících se terapií absolvovaných od prvního do posledního sezení u jednotlivých patologií. U každého případu se analyzuje komunikace, vztah a technika použitá pro léčbu a řešení případu sezení po sezení.

Zvláštní pozornost bude věnována technice klinického rozhovoru, která je ve stručné strategické terapii zároveň diagnózou a intervencí, neboť již na prvním sezení dokáže modifikovat a restrukturalizovat vnímání člověka s ohledem na jeho problém. Následně během třetího a čtvrtého ročníku bude mít každý student možnost následovat, v koterapie s Giorgiem Nardone, od tří do pěti pacientů a budou moci pozorovat terapie prováděné ředitelem školy prostřednictvím uzavřeného okruhu kamer, aby mohli vstoupit do srdce své profese. Sledované a ukončené případy budou předmětem závěrečného zpracování Specializační práce.

Klikněte zde a stáhněte si tréninkový plán

Klikněte zde a stáhněte si předpis

Memorandum o porozumění mezi Řádem toskánských psychologů a psychoterapeutickými instituty s výcvikovým střediskem na toskánském území
Specializační škola dodržuje Memorandum o porozumění stanovena s Řádem psychologů Toskánska na ochranu kvality výcviku a vztahu škola-žák.

Žádost o informace

Žádost o informace
Zasílání