UMĚNÍ ZMĚNY. PŘÍRUČKA STRATEGICKÉ TERAPIE A HYPNÓZY BEZ TRANCE

Řešení osobních a mezilidských psychologických problémů v krátkém čase

Umění změny 1990

Autor:

Giorgio Nardone, Paul Watzlawick


rok:

1990


Vydavatel:

Ponte alle Grazie


Náhrdelník:

Krátké terapeutické eseje


Tento svazek, který vychází ze společné práce Giorgia Nardoneho a Paula Watzlawicka, představuje v systematické podobě model krátké terapie pro řešení konkrétních psychických problémů.
Strategický přístup k psychoterapii, tedy moderní evoluce systémové terapie v symbióze s hypnoterapií Miltona Ericksona, představuje revoluční perspektivu ve srovnání s konvenčními formami psychoterapeutické intervence.
Jde o teoretický a provozní model pro rychlé řešení individuálních, párových a rodinných problémů aplikovatelný i na širší interpersonální souvislosti, a to nejen klinické.překlady:

Fragmenty kódu PHP Běží na: XYZScripts.com