Αρχείο κατηγοριών: Παράνοια

Παράνοια και αυταπάτες καταδίωξης. Η παρέμβαση μέσα από σύντομη στρατηγική ψυχοθεραπεία

παράνοια

Για να ταξινομήσει αυτό το είδος ψυχικής παθολογίας για πρώτη φορά ήταν ο Emil Kraeplin ...

Αποσπάσματα κώδικα PHP Powered By: XYZScripts.com