Πώς να εγγραφείτε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εισαγωγή στη Σχολή Ειδίκευσης στη Σύντομη Στρατηγική Ψυχοθεραπεία απαιτείται Πτυχίο Ψυχολογίας ή Ιατρικής και Χειρουργικής και εγγραφή στα αντίστοιχα Επαγγελματικά Μητρώα. Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα τους, οι οποίοι περνούν τις κρατικές εξετάσεις στην 1η συνεδρία μετά την έναρξη των μαθημάτων. Η εισαγωγή απαιτεί αξιολόγηση της καταλληλότητας που διατυπώνεται βάσει γραπτού τεστ και συνέντευξης με στόχο τη διαπίστωση των κινήτρων, την ψυχολογική ωριμότητα του υποψηφίου και την προσωπική ικανότητα εκμάθησης της στρατηγικής προσέγγισης στη θεραπεία.

Για να εγγραφείτε, είναι απαραίτητο να περάσετε τις εισαγωγικές εξετάσεις στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.
Οι αιτήσεις εισαγωγής στις εξετάσεις, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπο, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων, μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Πιστοποιητικό πτυχίου, με κατάλογο των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν, (θα αποσταλεί αργότερα σε περίπτωση προπτυχιακών)
  2. Βεβαίωση εγγραφής στην τάξη Ψυχολόγων ή Ιατρών (ή δήλωση δυνατότητας συμμετοχής στις κρατικές εξετάσεις εντός της πρώτης χρήσιμης συνεδρίας και να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε εισαγωγή θα γίνει με επιφύλαξη).
  3. Ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα σπουδών, ακαδημαϊκά, επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα
  4. Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου και αντίγραφο ταυτότητας.

Οι διαθέσιμες θέσεις θα εκχωρηθούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης.

COSTI
 4.200 € ετησίως (πιθανές δόσεις που θα συμφωνηθούν κατά την εγγραφή).

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ:

ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κατεβάστε το έντυπο εισδοχής

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΡΕΣ (για να εγγραφείτε στην ανοιχτή ημέρα είναι απαραίτητο να στείλετε email στην παρακάτω διεύθυνση: info@centroditerapiastrategica.com).

  • 10 Σεπτεμβρίου 2022 (παρουσία)
  • 6 Νοεμβρίου 2022 (διαδικτυακά)
  • 3 Δεκεμβρίου 2022 (παρουσία)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

  • 18 Οκτωβρίου 2022 (διαδικτυακά)
  • 15 Νοεμβρίου 2022 (διαδικτυακός)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Riccardo Falsetti
Εμπορικός διευθυντής

Τηλ: 392 / 5588548
Email: info@centroditerapiastrategica.com

Ζητήστε πληροφορίες

Αίτηση για πληροφορίες
Αποστολή