μεταπτυχιακό σχολείο ψυχοθεραπείας

Η Σχολή Ειδίκευσης στην Ψυχοθεραπεία

Η Σχολή Ειδίκευσης στη Σύντομη Στρατηγική Ψυχοθεραπεία, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας με DM 20/11/2000, από την ίδρυσή του το 1988, βασίζεται στη μεθοδολογία του Μαθαίνοντας κάνοντας, δηλαδή μαθαίνοντας κάνοντας.

Το μονοπάτι, με αποφασιστικό χαρακτήρα εφαρμογή-εκπαίδευση, ευνοεί την άμεση εμπειρία της θεραπείας κλινικών περιπτώσεων και την εκμάθηση στρατηγικών εκπαίδευσης για αλλαγή και θεραπευτική επικοινωνία. Όλα αυτά στο συγκεκριμένο πλαίσιο ψυχοθεραπείας με πραγματικούς ασθενείς, παρά σε τεχνητά πλαίσια αφήγησης ή απλώς προσομοίωσης της θεραπείας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε λίγη σημασία στη θεωρία πίσω από τη σύντομη στρατηγική ψυχοθεραπεία, η οποία προκύπτει από αυστηρές διατυπώσεις και από τις πιο περίπλοκες μεταξύ αυτών που μπορούν να βρεθούν μεταξύ των σχολών σκέψης στον κόσμο της ψυχοθεραπείας, στην πραγματικότητα, ξεκινά από μια προηγμένη η επιστημολογία και οι εφαρμογές της μη συνηθισμένης λογικής, που επιτρέπουν τη διαμόρφωση αυστηρών μοντέλων αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν την εφευρετικότητα και την ευελιξία της παρέμβασης.

Το δίπλωμα που εκδόθηκε στο τέλος της Τετραετούς Σχολής Εξειδίκευσης στη Σύντομη Στρατηγική Ψυχοθεραπεία δίνει τη δυνατότητα άσκησης ψυχοθεραπευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρ. 3 του νόμου αρ. δημόσιο, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 56 που εγκρίθηκε στις 18.02.1989 Νοεμβρίου 4732.

ΠΡΩΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Η διδασκαλία πραγματοποιείται, αφενός, μέσα από μαθήματα που αφορούν τις θεωρητικές βάσεις του μοντέλου, τα πρωτόκολλα θεραπείας, τις τεχνικές και την εξέλιξη του μοντέλου παρέμβασης. από την άλλη, η διδασκαλία βασίζεται στην παρουσίαση και επεξήγηση βίντεο από κλινικές περιπτώσεις Συνθήκες που εξηγούνται στη δομή τους τονίζοντας στρατηγικές και κόλπα εφαρμόζεται, η θεραπευτική επικοινωνία και ο συγκεκριμένος τρόπος σχέσης με τον ασθενή.
Στόχος είναι η διευκόλυνση ενός διπλού τύπου μάθησης: θεωρητική και γνωστική μάθηση και βιωματική / εκπαιδευτική μάθηση. Στρατηγικός ψυχοθεραπευτής δεν είναι αυτός που έχει επίγνωση και γνώση της θεωρίας του μοντέλου, αλλά αυτός που ξέρει πώς να λειτουργεί επαρκώς με βάση το μοντέλο που έχει μάθει.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Μετά τα δύο πρώτα χρόνια κατά τα οποία οι μαθητές εκπαιδεύονται με αυτό το διδακτικό κριτήριο στη δεύτερη διετία η βασική εργασία είναι  με βάση την κλινική εμπειρία με ασθενείς που παρουσιάζει η σχολή στους μαθητές της (η μόνη σχολή που εγγυάται την κλινική εμπειρία σε πραγματικούς ασθενείς που απευθύνονται απευθείας στο ινστιτούτο, λόγω της ξεκάθαρης φήμης του Διευθυντή του).

Κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να θεραπεύουν τους ασθενείς απευθείας στη συν-θεραπεία με τον «δάσκαλο» Giorgio Nardone να μαθαίνει σταδιακά, υπό συνεχή επίβλεψη, τεχνικές, στρατηγικές και θεραπευτικά κόλπα και να τελειοποιεί τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκτός από την άμεση εργασία στον εαυτό του και με τους ασθενείς, κάθε μαθητής, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών, συμμετέχει στην εργασία των συναδέλφων του πλαισιωμένος από δασκάλους και επόπτες σχολείων, οι οποίοι σε κάθε στάδιο, μέσω μιας ενεργητικής σύγκρισης, επεξηγούν και εξηγούν το μοντέλο παρέμβασης και το ελιγμούς που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μαθητής, πάνω από δύο χρόνια, συμμετέχει ενεργά περισσότερες από 500 θεραπείες (η μόνη Σχολή στον κόσμο της Ψυχοθεραπείας που το εγγυάται). Εκτός από την προνομιακή μάθηση σχετικά με την κλινική πρακτική της δεύτερης διετίας, η σχολή εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται από μια ολόκληρη σειρά εκπαιδευτικών ημερών (ολομέλεια, μετωπικά μαθήματα, ομάδες εργασίας) που επικεντρώνονται στην απόκτηση θεραπευτικών και επικοινωνιακών τεχνικών βάσει του βάση των προσωπικών και ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή ξεχωριστά, με την έννοια ότι μια τεχνική δεν μπορεί να αναπαραχθεί όπως μια φωτοτυπία, αλλά πρέπει να βασίζεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Το μοντέλο διαμορφώνει την κόρη όσο ο μαθητής διαμορφώνει το μοντέλο στον εαυτό του. Στο τέλος του μαθήματος, κάθε μεμονωμένος φοιτητής ολοκλήρωσε τουλάχιστον 5 κλινικές περιπτώσεις υπό άμεση επίβλεψη και συν-θεραπεία με τη διεύθυνση, έλαβε επίβλεψη σε περιπτώσεις που άρχισε να ασχολείται με το προσωπικό του επάγγελμα και έκανε το μοντέλο ένα ρετουσαρισμένο φόρεμα στα μέτρα του στα προσωπικά σας χαρακτηριστικά.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

Πολλές φορές ένας ειδικός στρατηγικός θεραπευτής έχει συγκριθεί με έναν δάσκαλο των πολεμικών τεχνών, αλλά συχνά οι συσχετισμοί είναι ακατάλληλοι, υπάρχει ένας που φαίνεται πολύ λογικός και αφορά την εκπαίδευση: η Σχολή εξειδίκευσης στη σύντομη στρατηγική ψυχοθεραπεία του Arezzo. γεννήθηκε σε αναλογία με τον εκπαίδευση ενός πολεμιστή μοναχού που πραγματοποιήθηκε στον αρχαίο ναό του Σαολίν, το λίκνο όλων των πολεμικών τεχνών.

Όταν ο νεαρός μαθητής μπήκε στο σχολείο, για πέντε χρόνια, εκπαιδεύτηκε σκληρά σε όλες τις τεχνικές της μάχης με γυμνό χέρι με στόχο να συνειδητοποιήσει ότι η γροθιά και η κλωτσιά έγιναν η προέκταση του μυαλού, στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε για άλλη παρατεταμένη περίοδος ετών στη χρήση όπλων για να γίνει το στιλέτο, το ξίφος, το τόξο να γίνει η προέκταση του βραχίονα και η προέκταση του μυαλού. Έπειτα έπρεπε να αφιερωθούν για άλλη μια εκτεταμένη χρονική περίοδο στη μελέτη της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της τέχνης, της ρητορικής και της μουσικής, γιατί μετά από δέκα χρόνια τέτοιας δουλειάς το όπλο ήταν η προέκταση του χεριού, ο βραχίονας η προέκταση του μυαλού και ο νους είναι η προέκταση της καρδιάς.

Ένας σύντομος στρατηγικός θεραπευτής εκπαιδευμένος σε Σχολή Αρέτσο Δεν είναι μόνο ψυχρά εκπαιδευμένος στην τεχνική, όπως επιβεβαιώνουν ορισμένοι επικριτές, αλλά εκπαιδεύεται να χρησιμοποιεί όλους τους προσωπικούς του πόρους μαζί με προηγμένες στρατηγικές και στρατηγικές για να αντιμετωπίζει με επιτυχία ακόμη και τις πιο αναπηρικές μορφές ψυχοπαθολογίας.

Ένας ειδικός θεραπευτής πρέπει να είναι ταυτόχρονα επιστήμονας και καλλιτέχνης, αυστηρός ερμηνευτής και δημιουργικός ερμηνευτής. Η θεραπεία δεν είναι ποτέ η απλή επανάληψη ενός πρωτοκόλλου, δεν μπορεί ποτέ να είναι η άκαμπτη επανάληψη ψυχρών διαδικασιών μέσα σε μια προκαθορισμένη σειρά, αλλά μάλλον μια συνεχής καλλιτεχνική ερμηνεία ενός δραματικού σεναρίου όπου ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι εξαίρεση αλλά κανόνας. Αλλά για να μπορείς να αυτοσχεδιάζεις καλά, όπως μας διδάσκουν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, πρέπει πρώτα να ξέρεις πώς να κάνεις την καλύτερη τεχνική. Χωρίς πολύ εκλεπτυσμένη τεχνική μάθηση, ο αυτοσχεδιασμός είναι απλώς ανεύθυνη ασυνειδησία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθ. Giorgio Nardone (Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικής Θεραπείας)
Καθ. Alessandro Salvini (Τελικός Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας)
Καθ. Pio Enrico Ricci Bitti (Τελικός Καθηγητής Γενικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Arezzo - P.zza S. Agostino, n.11 - 52100 (AR)
Φλωρεντία - Piazza della Repubblica, 5 - 50123 (FI)

ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κατεβάστε το έντυπο εισδοχής

ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 2024 (για να εγγραφείτε στην ανοιχτή ημέρα είναι απαραίτητο να στείλετε email στην παρακάτω διεύθυνση: info@centroditerapiastrategica.com).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

  • Παρουσία 6 Απριλίου 2024
  • Online 5 Μαΐου 2024
  • 8 Ιουνίου 2024 με παρουσία
  • 22 Σεπτεμβρίου 2024 σε απευθείας σύνδεση
  • 12 Οκτωβρίου 2024 παρουσία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  • 11 Ιούνιο 2024

Για περισσότερες πληροφορίες:

Riccardo Falsetti
Εμπορικός διευθυντής

Τηλ: 392 / 5588548
Email: info@centroditerapiastrategica.com

Ζητήστε πληροφορίες

Φόρμα Ανοιχτό Σχολείο
Ημερομηνία