UMĚNÍ ZMĚNY. KRÁTKODOBÁ OSOBNÍCH TERAPIAS EN MEZILIDSKÝCH PROBLÉMÙ

Umění změny

Autor:

Giorgio NardonePaul Watzlawick


Año:

2012


Autor:

Hněvín, Ltd.


Collar:


Kniha představuje forma sistemática modelo krátkodobé terapias estratégicas aplikované na specifické psychické problémy.
Traducciones:

Fragmentos de código PHP Desarrollado por: XYZScripts.com