Kuidas registreeruda

SISSEASTUMISNÕUDED JA REGISTREERIMISKORD
Strateegilise lühipsühhoteraapia erialakooli sisseastumiseks on vajalik psühholoogia või meditsiini ja kirurgia kraad ning registreerimine vastavates kutseregistrites. Vastu võivad tulla ka veel vastavatesse registritesse mittekuuluvad lõpetajad, kes sooritavad riigieksami kursuse algusele järgneval 1. sessioonil. Sisseastumiseks on vajalik kirjaliku testi ja vestluse põhjal vormistatud sobivushinnang, mille eesmärk on välja selgitada kandidaadi motivatsioonid, psühholoogiline küpsus ja isiklik sobivus strateegilise teraapiakäsitluse õppimiseks.

Registreerimiseks on vajalik sooritada vastuvõtueksam ettenähtud kuupäevadel.
Eksamile lubamise avaldused, mille saab alla laadida veebisaidilt, tuleb saata tähitud postiga hiljemalt nädal enne eksami kuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  1. Kraaditunnistus koos sooritatud eksamite nimekirjaga (üliõpilaste puhul saadetakse hiljem)
  2. Psühholoogide või arstide järjekorras sisseastumistunnistus (või kinnitus selle kohta, et on võimalik sooritada riigieksam esimese kasuliku seansi jooksul ja arvestada, et sel juhul toimub vastuvõtt reserviga).
  3. Dokumenteeritud õppekava, akadeemiline, teaduslik ja ametialane kvalifikatsioon
  4. Kaks passipilti ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Vabad kohad määratakse vastavalt eksamitulemusele.

COSTI
 4.200 € aastas (võimalikud järelmaksud lepitakse kokku sisseastumisel).

VÕTTESAKTILE SOOVITATAVAD VIITETEKSTID:

VASTUVÕTUANKE
Laadige alla sisseastumisvorm

JÄRGMISED AVATUD PÄEVAD (lahtiste uste päevale registreerumiseks tuleb saata kiri järgmisele aadressile: info@centroditerapiastrategica.com).

  • 10. september 2022 (osaleb)
  • 6. november 2022 (veebis)
  • 3. detsember 2022 (osaleb)

KUUPÄEV VASTUVÕTUEKSAM

  • 18. oktoober 2022 (veebis)
  • 15. november 2022 (veebis)

 

Teave:

Riccardo Falsetti
Ärijuht

Tel: 392 / 5588548
E-mail: info@centroditerapiastrategica.com

Infonõue

Infonõue
Saatmine