Kuidas registreeruda

SISSEASTUMISNÕUDED JA REGISTREERIMISKORD
Strateegilise lühipsühhoteraapia erialakooli sisseastumiseks on vajalik psühholoogia või meditsiini ja kirurgia kraad ning registreerimine vastavates kutseregistrites. Vastu võivad tulla ka veel vastavatesse registritesse mittekuuluvad lõpetajad, kes sooritavad riigieksami kursuse algusele järgneval 1. sessioonil.

Sisseastumisel tuleb hinnata motivatsioonivestluse põhjal sõnastatud sobivuse hindamist, kandidaadi psühholoogilist küpsust ja isiklikku sobivust teraapia strateegilise lähenemise õppimiseks.

Registreerimiseks on vajalik sooritada vastuvõtueksam ettenähtud kuupäevadel.
Eksamile lubamise avaldused, mille saab alla laadida veebisaidilt, tuleb saata tähitud postiga hiljemalt nädal enne eksami kuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  1. Kraaditunnistus koos sooritatud eksamite nimekirjaga (üliõpilaste puhul saadetakse hiljem)
  2. Psühholoogide või arstide järjekorras sisseastumistunnistus (või kinnitus selle kohta, et on võimalik sooritada riigieksam esimese kasuliku seansi jooksul ja arvestada, et sel juhul toimub vastuvõtt reserviga).
  3. Dokumenteeritud õppekava, akadeemiline, teaduslik ja ametialane kvalifikatsioon
  4. Kaks passipilti ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Vabad kohad määratakse vastavalt eksamitulemusele.

COSTI
 4.200 € aastas (võimalikud järelmaksud lepitakse kokku sisseastumisel).

VÕTTESAKTILE SOOVITATAVAD VIITETEKSTID:

VASTUVÕTUANKE
Laadige alla sisseastumisvorm

AVATUD AVATUD PÄEVAD ALUSTAVAD 2024. aasta KEVADEST (lahtiste uste päevale registreerumiseks tuleb saata kiri järgmisele aadressile: info@centroditerapiastrategica.com).

DATE: 

  • 6. aprill 2024 kohal
  • Internetis 5. mail 2024
  • 8. juunil 2024 kohal
  • 22. september 2024 võrgus
  • 12. oktoober 2024 kohal

VASTUVÕTUeksamite KUUPÄEVAD:

  • 13 juuni 2024

Teave:

Riccardo Falsetti
Ärijuht

Tel: 392 / 5588548
E-mail: info@centroditerapiastrategica.com

Infonõue

Infonõue
Saatmine