Intéirneacht iarchéime do Shíceolaithe

Intéirneacht iarchéime

Is deis luachmhar í an intéirneacht ghairmiúil iarchéime do chéimithe sa tSíceolaíocht chun staidéar a dhéanamh agus a dhoimhniú ar an tsamhail theoiriciúil-fheidhmeach de chuid Scoil Palo Alto agus na héabhlóidí a cuireadh ar bhonn foirmiúil san Ionad Teiripe Straitéiseach ina theannta sin. 30 bliain d’idirghabháil taighde. Is deis luachmhar é freisin chun tús a chur le feasacht a fhorbairt ar thaobh amháin teoiriciúil, eipistéimeolaíoch agus modheolaíoch maidir le cur i bhfeidhm na n-uirlisí agus modhanna idirghabhála arb iad is sainairíonna an ghairm an Síceolaí, ar an láimh eile, chun tús a bhreathnú i réimse na n-idirghabhálacha síceolaíoch, síceasóisialta agus taighde is gá chun scileanna sonracha a fhorbairt agus a chur isteach i gcomhthéacsanna éagsúla gairmiúla.

Is é príomhchuspóir an Ionaid Teiripe Straitéiseach in Arezzo ná go mbeidh sí táirgiúil agus foirmitheach i mbliana, ó thaobh teoiriciúil-phraiticiúil de. An intéirneacht, bunaithe ar mhodheolaíocht na ag foghlaim trí dhéanamh, cuireann sé sainoiliúint ar fáil sa tsíceolaíocht chliniciúil agus thurgnamhach agus sa tsíceolaíocht shóisialta agus eagraíochtúil.

Tugann an cúrsa deis do chéimithe óga taithí phearsanta a fháil ar na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an síceolaí:

 • Measúnú i réimse na síceolaíochta;
 • Idirghabhálacha coiscthe i bhfabhar sláinte an duine aonair, an lánúin agus an teaghlaigh;
 • Úsáid uirlisí cognaíocha agus idirghabhála le haghaidh gníomhaíochtaí coiscthe, diagnóise, téarnaimh, athshlánúcháin agus tacaíochta síceolaíochta atá dírithe ar an duine, ar an ngrúpa, ar orgánaigh shóisialta agus ar phobail;
 • Gníomhaíochtaí trialach, taighde agus teagaisc;

Ullmhú don scrúdú stáit le haghaidh síceolaithe:

cuireann an institiúid oiliúint shonrach ar fáil freisin ar na hábhair a chlúdaítear sa scrúdú stáit a rachaidh lámh ar láimh leis an gcleachtas gairmiúlaithe. Treoróidh ár dteagascóirí gach oiliúnaí in ullmhú na dtrialacha aonair go domhain trí staidéar a dhéanamh ar thopaicí spriocdhírithe chun na scileanna sin a fhorbairt atá riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar na trialacha le linn an scrúdaithe stáit.

CLÁR AGUS MODH OIDEACHAIS IOMPAIR

Le linn na tréimhse intéirneachta, tar éis réamhrá tosaigh riachtanach ar an tsamhail idirghníomhaithe-straitéiseach trí staidéar a dhéanamh ar na téacsanna tagartha, beidh deis ag an intéirneach páirt ghníomhach a ghlacadh, arna mhonatóireacht ag a dteagascóir, i ngach gníomhaíocht bunaithe ar an réimse sonrach. taithí oibre.

Réimse na síceolaíochta cliniciúla, turgnamhacha agus taighde:
bainfidh na gníomhaíochtaí le breathnóireacht dhíreach ar agallaimh shíceolaíocha sa suíomh cliniciúil agus le staidéar a dhéanamh ar chásanna cliniciúla ar fhístéip mar aon le rannpháirtíocht luachmhar i chuimhneacháin phlé ar na cásanna a breathnaíodh in éineacht leis an teagascóir agus le Stiúrthóir an Ionaid Giorgio Nardone. Beidh go leor spáis tiomnaithe do staidéar a dhéanamh ar theicnící agallaimh, diagnóis oibríoch agus modhanna idirghabhála le haghaidh
maidir le cosc, diagnóis agus tacaíocht shíceolaíoch agus tacaíocht atá dírithe ar an duine, ar an ngrúpa, ar orgánaigh shóisialta agus ar phobail.

Réimse na Síceolaíochta Sóisialta, Eagrúcháin agus Oibre:
bainfidh na gníomhaíochtaí le breathnú ar idirghabhálacha oiliúna agus comhairliúcháin a dhéantar sa sféar sóisialta agus eagraíochtúil trí fhístéipeanna, tráthanna plé/fíoraithe agus comparáide leis an teagascóir ar na hidirghabhálacha a ndearnadh anailís orthu, rannpháirtíocht i gcruinnithe grúpa oibre agus breathnóireacht dhíreach ar idirghabhálacha sonracha. Ag an am céanna, beidh an t-oiliúnaí in ann modhanna oibríochtúla agus uirlisí idirghabhála a fhoghlaim agus a dhoimhniú trí staidéar a dhéanamh ar réimsí idirspleácha agus comhtháite cumarsáide, réiteach fadhbanna agus cóitseáil straitéiseach laistigh d’eagraíochtaí.
I réimse an choisc, is féidir leis an oiliúnaí páirt ghníomhach a ghlacadh i bpleanáil na n-idirghabhálacha spriocdhírithe sna réimsí scoile, sochoideachais agus cothú sláinte.

Ábhar teagascach curtha ar fáil ag an institiúid:

 • físeáin de chomhdhálacha, de cheardlanna agus de sheimineáir ar na príomhshíceapateolaíochtaí;
 • os cionn 20.000 físeán comhairleoireachta síceolaíochta a rinneadh ón gcéad seisiún go dtí an seisiún deiridh;
 • leabhair, lámhleabhair agus bileoga;
 • Tástálacha agus uirlisí measúnaithe síceolaíochta.

CEANGLAIS IONTRÁLA AGUS NÓSANNA IMEACHTA CLÁRÚCHÁIN

Glactar le céimithe sa tSíceolaíocht ón seanchóras agus ón gcóras nua agus iad siúd a bhfuil Céim Mháistreachta bainte amach acu cheana féin chuig an intéirneacht sa tSíceolaíocht. Le ligean isteach ní mór duit ríomhphost a sheoladh chuig eolas@centroditerapiastrategica.com in éineacht le curriculum vitae agus litir chlúdaigh. Ina dhiaidh sin, faoi réir oiriúnacht an iarratasóra, déanfar agallamh cognaíocha agus spreagtha ag ár n-oifig.

OLLSCOILEANNA COINBHINSIÚIN

 • Ollscoil L'Aquila
 • Ollscoil G. D'Annunzio
 • Ollscoil E-Champas
 • Ollscoil Fhlórans
 • Ollscoil Milano-Bicocca
 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Ollscoil na Róimhe LUMSA
 • Ollscoil Guglielmo Marconi
 • Unicusan
 • Ollscoil na Róimhe La Sapienza
 • Ollscoil Eorpach na Róimhe
 • Ollscoil degli Studi di Padova
 • Ollscoil Palermo
 • Ollscoil Urbino
 • Ollscoil Trieste

Iarraidh faisnéise

Eolas Richiesta
Seoladh