scoil iarchéime síciteiripe

An Scoil Speisialaithe sa tSíciteiripe

Scoil na Speisialtóireacht go hachomair Síciteiripe Straitéiseach, aitheanta ag an Aireacht Oideachais, Ollscoile agus Taighde le DM 20/11/2000, ó bunaíodh é i 1988, tá sé bunaithe ar mhodheolaíocht na ag foghlaim trí dhéanamh, is é sin, ag foghlaim trí dhéanamh.

An cosán, le carachtar decidedly iarratas-oiliúint, i bhfabhar an taithí dhíreach ar chóireáil cásanna cliniciúla agus foghlaim le haghaidh straitéisí oiliúna le haghaidh athraithe agus cumarsáid theiripeach. Seo go léir i gcomhthéacs nithiúil síciteiripe le hothair fíor, seachas i gcomhthéacsanna saorga de narrativa nó díreach insamhalta na teiripe.

Ní chiallaíonn sé seo ach tábhacht bheag a thabhairt don teoiric atá taobh thiar de shíciteiripe straitéiseach gairid, a eascraíonn as foirmlithe déine agus i measc na cinn is casta i measc na scoileanna machnaimh i saol na síciteiripe, go deimhin, tosaíonn sé ó chéim chun cinn. eipistéimeolaíocht agus feidhmiú na loighce neamhghnáth, a cheadaíonn múnlaí dochta a fhoirmiú ach a chosnaíonn airgtheacht agus solúbthacht na hidirghabhála ag an am céanna.

Cumasaíonn an dioplóma a eisítear ag deireadh na Speisialtóireachta Ceithre Bliana Scoil go hachomair Síciteiripe Straitéiseach cleachtadh gníomhaíochta síciteiripeach de bhun na healaíne. 3 den dlí n ° 56 de 18.02.1989 agus tá sé coibhéiseach leis sin do scoileanna speisialtóireachta ollscoile chun críche síceolaí a chur i bpoist orgánacha do dhisciplín na Síceolaíochta agus mar Dhochtúir nó Síceolaí do dhisciplín na Síciteiripe, le rochtain trí chomórtas poiblí, de réir Foraithne Reachtaíochta 4732 a faomhadh ar 3 Samhain, 2000.

AN CHÉAD DHÁ BHLIAIN

Déantar an teagasc, ar thaobh amháin, trí cheachtanna a bhaineann le bunsraitheanna teoiriciúla na samhla, na prótacail chóireála, na teicnící agus éabhlóid na samhla idirghabhála; ar an láimh eile, tá an teagasc bunaithe ar chur i láthair agus míniú na físeáin le cásanna cliniciúla conarthaí a mhínítear ina struchtúr chun suntais straitéisí agus cleasanna cumarsáid fheidhmeach, theiripeach agus modhúlacht shonrach an chaidrimh leis an othar.
Is é an sprioc ná cineál dúbailte foghlama a éascú: foghlaim theoiriciúil agus chognaíoch agus foghlaim ó thaithí / oiliúna. Ní hé an síceiteiripeoir straitéiseach duine atá eolach agus eolach ar an teoiric eiseamláireach ach duine a bhfuil a fhios aige conas oibriú go leordhóthanach ar bhonn na samhla foghlamtha.

AN DARA DÓ BLIAIN

Tar éis an chéad dá bhliain ina gcuirtear oiliúint ar na mic léinn leis an gcritéar teagaisc seo sa dara dá bhliain is é an obair bhunúsach  bunaithe ar an taithí chliniciúil le hothair a chuireann an scoil i láthair dá cuid mac léinn (an t-aon scoil a ráthaíonn taithí chliniciúil ar othair fíor a atreoraíonn go díreach chuig an institiúid, de bhua cáil shoiléir a Stiúrthóra).

Bíonn deis ag gach dalta othair a chóireáil go díreach i gcomhteiripe leis an "múinteoir" Giorgio Nardone a fhoghlaim de réir a chéile, faoi mhaoirseacht leanúnach, teicnící, straitéisí agus cleasanna teiripeacha agus a bheachtú scileanna cumarsáide agus idirphearsanta agus inniúlachtaí. Chomh maith le hobair dhíreach air féin agus le hothair, glacann gach mac léinn, le linn na seisiún oiliúna, páirt in obair a chomhghleacaithe ar gach taobh le múinteoirí agus maoirseoirí scoile a léiríonn agus a mhíníonn, trí chomparáid ghníomhach, an tsamhail idirghabhála agus an ainlithe a úsáidtear le linn na teiripí.

Ciallaíonn sé seo go nglacann gach mac léinn, thar dhá bhliain, páirt ghníomhach i níos mó ná 500 teiripí (an t-aon Scoil i saol na Síciteiripe a ráthaíonn seo). Chomh maith leis an bhfoghlaim phribhléideach ar chleachtas cliniciúil an dara tréimhse dhá bhliain, tá sraith iomlán laethanta oiliúna (iomlánach, ceachtanna tosaigh, grúpaí oibre) dírithe ar theicnící teiripeacha agus cumarsáide a fháil atá bunaithe ar shaintréithe na scoile speisialtóireachta. bhonn tréithe pearsanta agus indibhidiúla gach dalta aonair, sa chiall nach féidir teicníc a mhacasamhlú mar fhótachóip ach go gcaithfear í a mhúnlú ar shaintréithe pearsanta gach dalta aonair.

Múnlaíonn an tsamhail an dalta chomh mór agus a mhúnlaíonn an dalta an tsamhail air féin. Ag deireadh an chúrsa, chríochnaigh gach mac léinn aonair ar a laghad 5 chás chliniciúla faoi mhaoirseacht dhíreach agus comhteiripe leis an bpríomhscoil, fuair sé maoirseacht ar chásanna ar thosaigh sé ag déileáil leo ina ghairm phearsanta agus rinne sé an tsamhail gúna retouched in oiriúint. le do thréithe pearsanta.

BÍ STRAITÉISEACH I ndáiríre

Is iomaí uair a cuireadh teiripeoir straitéiseach saineolach i gcomparáid le máistir na n-ealaíon comhraic ach is minic a bhíonn cumainn míchuí, tá ceann ann ina ionad sin atá fíor-chiallmhar agus a bhaineann le hoiliúint: Scoil na speisialtóireachta i síciteiripe straitéiseach gairid Arezzo a rugadh i analaí leis an. oiliúint manach laochra a rinneadh i teampall ársa Shaolin, chliabhán na healaíona comhraic go léir.

Nuair a tháinig an dalta óg isteach sa scoil, ar feadh cúig bliana, cuireadh oiliúint chrua air i ngach teicníocht a bhain le troid le lámh lom agus é mar aidhm aige a thuiscint go raibh an dorn agus an cic ina leathnú intinne, ansin cuireadh oiliúint air. tréimhse fhada blianta in úsáid na n-arm chun an miodóg, an claíomh, an bogha a bheith mar shíneadh láimhe agus síneadh na hintinne. Ansin bhí orthu iad féin a chaitheamh ar feadh tréimhse sínte ama eile le staidéar a dhéanamh ar fhealsúnacht, eolaíocht, ealaín, reitric agus ceol, mar tar éis deich mbliana den obair sin ba é an t-arm síneadh na láimhe, an lámh agus síneadh na hintinne agus Is é an aigne an síneadh ar an croí.

Teiripeoir straitéiseach gairid oilte i Scoil Arezzo ní hamháin go bhfuil sé oilte go fuar i dteicníocht, mar a dhearbhaíonn roinnt detractors, ach tá sé oilte chun úsáid a bhaint as a chuid acmhainní pearsanta go léir mar aon le ardstraitéisí agus stratagems chun déileáil go rathúil fiú na foirmeacha is díchumasaithe síceaphaiteolaíochta.

Caithfidh teiripeoir saineolaí a bheith ina eolaí agus ina healaíontóir, ina thaibheoir dian agus ina thaibheoir cruthaitheach. Ní bhíonn i gceist le teiripe ach prótacal a athrá, ní fhéadfaidh sé a bheith mar athrá docht ar nósanna imeachta fuar laistigh de sheicheamh réamhshocraithe, ach ina áit sin, léiriú ealaíne leanúnach ar script dhrámatúil nuair nach eisceacht é an tobchumadh ach an riail . Ach le bheith in ann tobchumadh go maith, mar a mhúineann gach ealaíontóir iontach dúinn, ar dtús ní mór duit fios a bheith agat conas an teicníc is fearr a dhéanamh. Gan foghlaim theicniúil an-scagtha, níl sa tobchumadh ach neamhfhiosacht mhífhreagrach.

COISTE EOLAÍOCHTA

An tOllamh Giorgio Nardone (Stiúrthóir an Ionaid Teiripe Straitéiseach)
An tOllamh Alessandro Salvini (Ollamh Iomlán le Síceolaíocht Chliniciúil in Ollscoil Padua)
An tOllamh Pio Enrico Ricci Bitti (Ollamh Iomlán le Síceolaíocht Ghinearálta ag Ollscoil Bologna)

OIFIGÍ DIDACTICEACH

Arezzo - P.zza S. Agostino, n.11 - 52100 (AR)
Florence - Piazza della Poblacht, 5 - 50123 (FI)

FOIRM IONTRÁLA
Íoslódáil an fhoirm cead isteach

TABHAIR FAOI DEARA AR LAETHANTA OSCAILTE AS Earrach 2024 (chun clárú don lá oscailte is gá ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: eolas@centroditerapiastrategica.com).

DÁTA: 

  • 6 Aibreán 2024 i láthair
  • Ar líne 5 Bealtaine, 2024
  • 8 Meitheamh 2024 i láthair
  • 22 Meán Fómhair, 2024 ar líne
  • 12 Deireadh Fómhair, 2024 i láthair

DÁTAÍ SCRÚDUITHE IONTRÁLA:

  • 11 Meitheamh 2024

Mar eolas:

Riccardo Falsetti
Bainisteoir tráchtála

Teil: 392 / 5588548
r-phost: eolas@centroditerapiastrategica.com

Iarraidh faisnéise

Foirm Lá Oscailte Scoil
dáta