Maoirseacht Chliniciúil

maoirsiú
Cuirtear laethanta maoirseachta na gcúrsaí síciteiripe agus athnuachana ar bun agus é mar aidhm acu a ráthú freisin go mbeidh tacaíocht leanúnach ag iar-mhic léinn na hInstitiúide i mbainistíocht na ngnéithe sin a bhaineann leis an teicníc, leis an gcumarsáid theiripeach agus leis an gcaidreamh agus leis an bpróiseas athraithe. idirdhealú a dhéanamh idir an cleachtas teiripeach . Bainfear é seo amach tríd an bhféidearthacht go mbeidh maoirseacht mhíosúil ann [...]

Máistir i Síceolaíocht Chliniciúil Straitéiseach

sleamhnán poiblí
Máistreacht i Síceolaíocht Chliniciúil STRAITÉISEACH 50 creidiúint ECM An chéim mháistreachta sa tSíceolaíocht Chliniciúil Straitéiseach, a cuireadh i ngníomh breis agus 25 bliain ó shin agus a d’fhorbair i gcónaí ar bhonn foirmlithe teiripeacha nua a d’eascair ón ngníomhaíocht chliniciúil agus thaighde gan ghá a rinneadh ag an Lárionad Teiripe Straitéiseach in Arezzo agus a láithreacha. ar fud an domhain, tá sé mar chuspóir aige [...]

Scoil go hachomair Síciteiripe Straitéiseach dhá bhliain

Is sainoiliúint í an scoil oiliúna dhá bhliain ar shíciteiripe straitéiseach achomair atá bunaithe go bunúsach ar bhreathnóireacht dhíreach ar sheisiúin cásanna cliniciúla agus ar mhaoirseacht agus oiliúint ar theicnící agus ar straitéisí idirghabhála cliniciúla ag Giorgio Nardone. Tugann sé deis do rannpháirtithe an tsamhail éabhlóidithe de shíciteiripe straitéiseach gairid a fhoghlaim, mar thoradh ar [...]

Dianoiliúint agus oiliúint chónaitheach

Dhá chúrsa oiliúna iad oiliúint chónaithe agus dianoiliúint a chuireann an tIonad Teiripe Straitéiseach ar fáil dóibh siúd go léir atá ag iarraidh an tsamhail ardleibhéil de shíciteiripe straitéiseach gairid a dhoimhniú gan freastal ar mháistreacht nó ar scoil speisialtóireachta ceithre bliana. Tógtar gach cosán ad hoc ar spriocanna agus riachtanais an duine i [...]

Máistrí ar fud an domhain

Is ionann na máistrí ar fud an domhain agus an síneadh idirnáisiúnta ar shainoiliúint atá dírithe ar Shíceolaithe agus ar Dhochtúirí chun an tsamhail gairid teiripe straitéiseach éabhlóidithe a fhoghlaim (Teiripe Straitéiseach Achoimre, Múnla Giorgio Nardone). Le breis agus 20 bliain tá sé indéanta, trínár n-oifigí oideachais agus eagraíochtúla ar fud an domhain, tabhairt faoi shainchúrsaí agus máistreachta [...]

Cnaipí cód PHP Cumhachtaithe ag : XYZScripts.com