Ealaín na réiteach fadhbanna straitéisí: eolas a fháil ar fhadhb trína réiteach

oiliúint

Mar a d’áitigh Einstein: “Tá bealach nua smaointeoireachta ag teastáil chun na fadhbanna a chruthaíonn an seanbhealach smaointeoireachta a réiteach”.

I rith na Meánaoiseanna, thaistil máistir ealaín na cogaíochta Síneach tríd an Eoraip; mar aoi prionsa fuair sé é féin ag freastal ar chomórtas ridire. Ag an am sin chuaigh seaimpíní ríochtaí agus prionsaí éagsúla in a chéile i gcomórtais ridire, rud a cheadaigh cogaí a sheachaint, nó cinneadh ar cé ar cheart iníon an rialtóra a phósadh. Sular cuireadh tús le troideanna ridire, d'iarr an máistir ar a chuid aíonna feidhmiú an chomórtais a shoiléiriú agus mhínigh siad go raibh an comórtas bunaithe ar chlais na dtrí Seaimpíní is fearr den dá Phrionsacht, is é sin: ar dtús bheadh ​​​​an chéad dá ridire tar éis troid, ansin an dá marcach dara, ar deireadh dhá trian marcach. Bheadh ​​an bua ag an bhfoireann is mó bua. Ag an bpointe seo, d’iarr máistir cogaidh na Síne a bheith in ann moladh a thabhairt agus mar sin mhol sé dá phrionsa: “Bíodh do thríú curadh ag troid lena chéad, an chéad duine agaibh lena dhara, an dara curadh lena thrian. Beidh an bua agat faoi dhó as trí fiú má tá an chéad duel caillte agat. Agus mar sin a bhí.

Cuidíonn an scéal seo linn na Ardréiteach Fadhbanna Straitéiseacha, is é sin an ealaín na cleasanna a úsáid chun fadhbanna a réiteach, a fháil ar an toradh uasta leis an iarracht íosta.

Thug an t-eipisteolaí cáiliúil Karl Popper (1972) le fios gurb iad seo a leanas próiseas an taighde eolaíoch agus na céimeanna as a dtiocfaidh sé:

 • tagann tú ar fhadhb;
 • déantar staidéar ar gach iarracht a dhéantar mar réitigh;
 • lorgaítear réitigh mhalartacha;
 • baineann siad;
 • déantar na héifeachtaí a thomhas;
 • déantar an straitéis a choigeartú go dtí go mbeidh sí éifeachtach.

Is féidir linn é seo a mheas mar bhunús le haon phróiseas de Fadhbanna a Réiteach, modh dian chun réitigh ar fhadhbanna a aimsiú, de réir na gcéimeanna a leantar laistigh de na próisis taighde eolaíoch. Cé go bhfuil sé de chúram ar an eolaíocht míniúcháin a thabhairt ar na feiniméin a ndéanann sí staidéar orthu, is ionann Réiteach Fadhbanna agus an “teicneolaíocht chun réitigh a aimsiú”, is é sin na modhanna a cheadaíonn cuspóirí sonracha a bhaint amach.

Il réititheoir fadhbanna straitéiseach mar sin baineann sé leis an réiteach a lorg agus ní leis an míniú. I bhfocail eile: is iad na réitigh a mhíníonn na fadhbanna agus ní vice versa. Trí na rudaí nár oibrigh agus nach dtugann torthaí a bhrath agus a staidéar fós, chomh maith leis an méid a d’oibrigh agus a d’fhéadfadh a bheith éifeachtach fós, ciallaíonn sé sin go ndírítear an aird ar dhinimic láithreach na marthanachta agus an athraithe ar an bhfadhb, seachas ar na cúiseanna atá leis an am atá caite. a bhaineann lena oiliúint.

Go beacht trí ghníomhartha agus idirghabhálacha sna réimsí cliniciúla, bainistíochta, ealaíne agus spóirt, tá modh an-simplí forbartha ag an Ollamh Giorgio Nardone: réiteach fadhbanna straitéiseacha chun cinn.

Chun cur síos níos fearr a dhéanamh ar ealaín na réiteach fadhbanna straitéisí, déanaimid achoimre ar na príomhchéimeanna thíos.

 1. "Fág níos déanaí chun teacht níos luaithe", eagna ársa na Síne: an fhadhb a shainiú

Is é an chéad chéim de réiteach straitéiseach fadhbanna an an fhadhb a shainiú go cúramach agus go pragmatach, ag fiosrú cad a chiallaíonn an duine nuair a labhraíonn sé faoin bhfadhb, conas a léiríonn sé é féin, cé atá i gceist leis. Nuair a shainmhínítear an fhadhb ní mór dúinn gnáthamh dian a bhaint amach, rud a shábhálann sinn ó thionchar uafásach ár gcuid smaointe roimhe seo agus ó léirmhínithe míthreoracha.

 1. "Níl aon ghaoth fabhrach don mairnéalach nach bhfuil a fhios cá háit le dul", Seneca: aontú ar an sprioc

Tar éis dúinn an fhadhb a shainiú ar an mbealach is tuairisciúla agus is nithiúla, leanaimid ar aghaidh leis an sainmhíniú ar an sprioc atá le baint amach, nó cad iad na hathruithe nithiúla a d’fhágfadh go bhfuil an fhadhb réitithe, a luaithe a dhéanfar iad.

 1. "Is leis an rún is fearr a fhaigheann tú na héifeachtaí is measa an chuid is mó den am" Oscar Wilde: na réitigh iarrachta a mheas

Aithnítear ina dhiaidh seo na réitigh ar éirigh leo agus na réitigh ar theip orthu a cuireadh i bhfeidhm chun an fhadhb atá i gceist a réiteach: na réitigh mhífheidhmeacha iarrachta a chothaíonn an fhadhb. Féadfaidh straitéisí comhfhiosacha nó gníomhartha / frithghníomhartha neamhfhiosacha, bealaí cumarsáide, gníomhartha, smaointe a bheith sna réitigh iarrachta agus ní mór anailís a dhéanamh orthu agus iad a nochtadh ina meicníocht cothabhála agus cothú na faidhbe. Leanann formhór na ndaoine leis an bhfadhb a chothabháil agus a chothú trí na straitéisí céanna a chuir siad i bhfeidhm go rathúil san am a chuaigh thart a chur i bhfeidhm. Go beacht toisc go mbíonn claonadh ag an duine cothromaíochta a bhunú agus iad a chothabháil, tacaíonn sé freisin leis an méid a chuir ar ár gcumas a bheith rathúil san am a chuaigh thart, fiú mura bhfuil sé feidhmiúil a thuilleadh. Trí imscrúdú a dhéanamh ar gach rud nár éirigh linn, is féidir linn a bheith dírithe ar an dinimic nithiúil a chothaíonn fadhb nó ar féidir, vice versa, í a athrú.

 1. "Más mian leat rud éigin a dhíreachú, foghlaim ar dtús na bealaí go léir chun é a chasadh níos deacra" eagna ársa na Síne: an "teicníc conas dul in olcas"

Éascaíonn an teicníc “conas dul in olcas” anailís a dhéanamh ar réitigh mhífheidhmeacha iarrachta agus ligeann dúinn gach bealach chun dul in olcas a aithint, rud a ghineann éifeacht chodarsnach agus / nó paradoxical. Cruthaíonn an intinn frithghníomh spontáineach drogallach, seachnaíonn sé iompraíochtaí suaite; ina theannta sin, de ghnáth, dá bhrúnn duine an intinn sa treo sin, is amhlaidh is mó réitigh mhalartacha a thagann chun cuimhne.

Is fiú a mheabhrú gur bhain na haireagóirí is mó úsáid as an gceist straitéiseach seo: Archimedes, Leonardo da Vinci, Edison. Nuair a fiafraíodh de Edison: "Ach is fíor gur theip ort 2000 uair san iarracht an bolgán solais a chruthú" d'fhreagair sé: "ní hea, d'éirigh liom 2000 uair a theip d'aon ghnó chun a bheith rathúil an chéad uair eile". Cuirtear an teicníocht seo i bhfeidhm le hothair, le lúthchleasaithe, agus le bainisteoirí barr na cuideachta mar ligeann sé dúinn freisin béim a chur ar a bhfuil déanta ag an duine agus a d'fhéadfadh a dhéanamh chun an fhadhb a bheathú níos mó fós. Mar sin is bealach é chun friotaíocht a sheachbhóthar, acmhainní a dhíghlasáil agus cruthaitheacht a ghníomhachtú.

 1. "Ná fan go dtí an nóiméad ceart: cruthaigh é" GB Shaw: an "teicníc an cháis thar an fhadhb":

Ceadaíonn teicníc an cháis lasmuigh den fhadhb gach saintréith den staid idéalach a shainiú tar éis an t-athrú straitéiseach a dhéanamh; is bealach é tréithe an "réaltacht idéalach" a bhrath go coincréiteach, den sprioc atá le baint amach, ligeann sé dúinn na gníomhartha beaga atá le déanamh chun an fhadhb a shárú a aithint, aistriú aird an ábhair a chur chun cinn "ó na fadhbanna i láthair" don "todhchaí , gan fadhb".

 1. "Tosaíonn gach turas míle míle le céim bheag amháin" Lao Tse: an "teicníc dreapadóir"

Faigheann teicníc an dreapadóir a ainm ón méid a dhéanann treoraithe sléibhe a bhfuil taithí acu chun dreapadh sléibhe a phleanáil. In ionad tosú ó bhun an tsléibhe, agus staidéar á dhéanamh ar an gcosán atá le leanúint, tosaíonn siad ón gcruinniú mullaigh go dtí go sroicheann siad, ar ais, an chéim is lú le déanamh.

Nuair a bhíonn fadhb chasta le réiteach agat, chun straitéis éifeachtach agus éifeachtach a thógáil, tá sé úsáideach tosú ón sprioc a bhaint amach chun an pointe tosaigh a bhaint amach, ag roinnt an sprioc i sraith de mhicrea-spriocanna.

 

Mar fhocal scoir, is féidir linn a rá gur modh é ardréiteach fadhbanna straitéiseacha a ligeann dúinn treoirlíne dhian ach chruthaitheach a bheith againn chun fadhbanna casta a réiteach. Téann an nós imeachta seo níos faide ná an smaoineamh réasúnach "a fhios agam d'fhonn athrú", agus "athrú ar mhaithe le fios" a chur ina ionad. Bogaimid ó chuardach na gcúiseanna go dtí an sainmhíniú ar fheidhmiú na faidhbe. Ní hiad na míniúcháin ar fheiniméin as a dtagann réitigh ach na réitigh a oibríonn muid a thugann ar ais go dtí na míniúcháin sinn.

Mar a insíonn Kurt Lewin dúinn: “Más mian leat a fháil amach conas a oibríonn rud éigin, déan iarracht an chaoi a n-oibríonn sé a athrú”.

 

An Dr Veronica Aloisio

Síciteiripeoir, Cóitseálaí, Taighdeoir Oifigiúil agus Ollamh san Ionad Teiripe Straitéiseach

 

 

 

 

Bibliografia

Lao Tse. (1961). Tao Te Ching. Torino: Bollati Boringhieri.

Lewin, K. (1965). Teoiric dinimiciúil na pearsantachta. Flórans: Siúntaí.

Milanese, R. & Mordazzi, P. (2007). Traenálaí straitéiseach. Déan teorainneacha a thiontú ina acmhainní. Milan: Ponte all Grazie.

Nardone, G. & Milanese, R. (2018). Athrú straitéiseach: conas tabhairt ar dhaoine a gcuid mothúchán agus gníomhartha a athrú. Milan: Ponte all Grazie.

Nardone, G. (2009). Pocket Réiteach Fadhbanna Straitéiseach. An ealaín a bhaineann le teacht ar réitigh ar fhadhbanna nach féidir a réiteach. Milan: Ponte all Grazie.

Nardone, G. & Balbi, E. (2007). Seolaigí an fharraige i ngan fhios don spéir. Ceachtanna ar athrú teiripeach agus ar loighic neamhghnáth. Milan: Ponte all Grazie.

Nardone, G. (2007). Athraigh súile, déan teagmháil leis an gcroí. Milan: Ponte all Grazie.

Nardone, G. (2003). Marcaíocht ar do thíogair féin. Milan: Ponte all Grazie.

Nardone, G. & Watzlawick, P. (1990). Ealaín an athraithe: réiteach fadhbanna síceolaíochta pearsanta agus idirphearsanta i mbeagán ama. Milan: Ponte all Grazie.

Popper, KR (2001). Is fadhb í an saol ar fad le réiteach. Milan: Bompiani.

Seneca, LA (1933). Na litreacha chuig Lucilius. Milan: BUR.

Wilde, O. (1980). Aphorisms. Milan: Mondadori.

Cnaipí cód PHP Cumhachtaithe ag : XYZScripts.com