Foclóir IDIRNÁISIÚNTA síciteiripeach.
BAILIÚCHÁN IOMLÁN TÉARMAÍ, TÉAMAÍ, SAINCHEISTEANNA AGUS TEICNÍCÍ CÚRAM SÍCITEANAS

Bailiúchán iomlán de théarmaí, téamaí, fadhbanna agus teicnící cóireála síciteiripe....

Foclóir Idirnáisiúnta Síciteiripe

Author:

Giorgio Nardone, Alessandro Salvini


Bliain:

2013


Foilsitheoir:

Garzanti


Muince:


Ebook

Níl aon rud ann nach féidir a leigheas le focail."
(Antiphon)

Níos mó ná 900 mír agus léargais iomlána ar pharaidímí agus príomhchoincheapa na síciteiripe, le comhoibriú ó fhoireann idirnáisiúnta de bhreis is 360 scoláire.

Is é an Foclóir Idirnáisiúnta Síciteiripe seo an chéad iarracht chun ábhar leathan fadhbanna síceolaíochta a chórasú. Mar thoradh ar obair foirne de bhreis is 360 saineolaí Iodálach agus eachtrannacha, tugann an obair le chéile na scoileanna éagsúla síceolaíochta agus síciteiripe, rianú a bpróifíl stairiúil agus béim ar láidreachtaí na teiripí éagsúla.

Agus é feistithe le gaireas bibleagrafaíochta doimhin, eagraíonn an Foclóir suímh éagsúla na réimsí síciteiripeacha is tábhachtaí agus dírítear go cúramach ar na heochairfhocail a dhéanann idirdhealú idir na bríonna iolracha téarmaíochta. Sula gcuirtear na míreanna, a bhailítear in ord aibítre, i láthair na hocht paraidím ina laghdaítear síciteiripe sa lá atá inniu ann: Cognaíoch, Iompraíochta, Éicléictiúil, Eisléiritheach-coirpeach, Idirnáisiúnta-straitéiseach, Sícidinimiciúil, Sistéamach-choibhneasta, Daonnaíoch-ann.

Trí na múnlaí éagsúla a chomhiomlánú de réir na paraidíme as a dtagann siad, nochtar san Fhoclóir tíreolaíocht reatha na gcleachtas síciteiripeach ar bhealach ordúil agus sainiúil, ag leagan béime ar uathúlacht smachta ach ag an am céanna ag nochtadh na ndifríochtaí ar leibhéal teoiriciúil agus feidhmitheach an cur chuige iomadúla a ndearnadh staidéar orthu.

Mar gheall ar a shaibhreas agus a iomláine, moltar an saothar uathúil seo dá leithéid san Eoraip mar uirlis fíor-riachtanach, uileghabhálach agus mhionsonraithe don léitheoir saineolach agus mar théacs tagartha den scoth dóibh siúd ar mian leo cur chuige den chéad uair agus le treoir cinnte ar shaol casta na síciteiripe.

GEORGE NARDONE
Giorgio Nardone, síceolaí síceiteiripeach, comhbhunaitheoir le Paul Watzlawick del Ionad Teiripe Straitéiseach Arezzo, a stiúrann Scoil Iarchéime na Síciteiripe Straitéiseach Gearr in Arezzo. Meastar gurb é an t-easpónant is suntasaí i measc thaighdeoirí Scoil Palo Alto, ach thar aon rud eile, tá aithne air as prótacail chóireála ar leith a bheith foirmiúil do na síceaphaiteolaíochtaí is tábhachtaí agus as teicnící nuálaíocha síciteiripe a cheapadh. Údar saothair atá anois mar chlasaicigh san earnáil agus a foilsíodh i mbreis is deich dteanga, bíonn léachtaí, comhdhálacha agus ceardlanna aige ar fud an domhain go rialta.

ALESSANDRO SALVINI
Tá Alessandro Salvini ina ollamh iomlán le Síceapaiteolaíocht agus Síceolaíocht Chliniciúil ag Ollscoil Padua. Is é an t-údar taighde agus leabhar ar an tsíceolaíocht na heagraíochta claonta, psychopathology pearsantachta agus stáit dissociative céannachta. Dhéileáil sé freisin le fadhbanna modheolaíochta a bhaineann le taighde cliniciúil agus síceasóisialta. Bhí sé ina stiúrthóir eolaíoch ar thionscadail taighde ar SEIF agus feiniméin shíceapateolaíocha, arna maoiniú ag an Istituto Superiore di Sanità agus an CNR.

Chomhordaigh an dá choimeádaí, agus comhairleoirí eolaíochta idirnáisiúnta ar gach taobh díobh (Mony Elkaïm, Camillo Loriedo, Pio E. Ricci Bitti, John Sommers-Flanagan, Jeffrey H. Zeig), foireann de níos mó ná 360 comhoibrí.
Aistriúcháin:

Cnaipí cód PHP Cumhachtaithe ag : XYZScripts.com