Conas a chlárú

CEANGLAIS IONTRÁLA AGUS NÓSANNA IMEACHTA CLÁRÚCHÁIN
Le ligean isteach sa Scoil Speisialtóireacht go hAchomair Síciteiripe Straitéiseach, tá gá le Céim sa tSíceolaíocht nó sa Leigheas agus sa Mháinliacht agus clárú sna Cláir Ghairmiúla faoi seach. Féadfar céimithe nach bhfuil cláraithe fós ina gcuid clár faoi seach, agus a éiríonn leo sa scrúdú stáit sa 1ú seisiún tar éis thús an chúrsa, a ligean isteach freisin.

Teastaíonn measúnú oiriúnachta arna cheapadh ar bhonn agallaimh inspreagtha, aibíocht shíceolaíoch an iarrthóra agus inniúlacht phearsanta chun an cur chuige straitéiseach i leith teiripe a fhoghlaim chun ligean isteach.

Chun clárú, ní mór pas a fháil sa scrúdú iontrála ar na dátaí sceidealta.
Ní mór iarratais ar chead isteach don scrúdú, ar féidir iad a íoslódáil ón suíomh Gréasáin, a sheoladh leis an bpost cláraithe tráth nach déanaí ná seachtain roimh dháta an scrúdaithe, mar aon leis na doiciméid seo a leanas:

  1. Teastas céime, le liosta de na scrúduithe a rinneadh, (le seoladh níos déanaí i gcás fochéimithe)
  2. Deimhniú clárúcháin in ord Síceolaithe nó Dochtúirí (nó dearbhú go bhfuil tú in ann an scrúdú stáit a dhéanamh laistigh den chéad seisiún úsáideach agus a bheith ar an eolas gur sa chás seo a dhéanfar aon iontráil le cúlchiste).
  3. Curaclam doiciméadaithe, cáilíochtaí acadúla, eolaíochta agus poist
  4. Dhá ghrianghraf pas agus cóip de dhoiciméad aitheantais.

Sannfar na háiteanna atá ar fáil de réir thoradh an scrúdaithe.

COSTAIS
 €4.200 in aghaidh na bliana (tráthchodanna féideartha le comhaontú ar rollú).

TÉACSANNA TAGAIRT A MHOLTA DON TÁSTÁIL IONTRÁLA:

FOIRM IONTRÁLA
Íoslódáil an fhoirm cead isteach

TABHAIR FAOI DEARA AR LAETHANTA OSCAILTE AS Earrach 2024 (chun clárú don lá oscailte is gá ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: eolas@centroditerapiastrategica.com).

DÁTA: 

  • 6 Aibreán 2024 i láthair
  • Ar líne 5 Bealtaine, 2024
  • 8 Meitheamh 2024 i láthair
  • 22 Meán Fómhair, 2024 ar líne
  • 12 Deireadh Fómhair, 2024 i láthair

DÁTAÍ SCRÚDUITHE IONTRÁLA:

  • 13 Meitheamh 2024

Mar eolas:

Riccardo Falsetti
Bainisteoir tráchtála

Teil: 392 / 5588548
r-phost: eolas@centroditerapiastrategica.com

Iarraidh faisnéise

Eolas Richiesta
Seoladh