Clár oideachais

Áirítear leis an gcúrsa oiliúna, i gcomhréir le forálacha na hAireachta Oideachais, Ollscoile agus Taighde (MIUR), uaireanta teoiriciúla, uaireanta praiticiúla, cleachtaí, scrúdú cás-staidéir, uaireanta staidéir aonair. Déantar an ghníomhaíocht seo i gcónaí faoi mhaoirseacht an Choiste Eolaíoch agus faoi stiúir an fhoireann teagaisc. Eagraítear ceachtanna ar an seachtú deireadh .i. dhá cheacht in aghaidh na míosa ar an Satharn nó ar an Domhnach móide deireadh seachtaine iomlán (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh) gach dhá mhí, chun freastal a cheadú dóibh siúd atá fostaithe go gairmiúil i rith na seachtaine.

Scoil na Speisialtóireachta i Síciteiripe Achomair Straitéiseach, bunaithe ar thoimhde na ag foghlaim trí dhéanamh, atá struchtúrtha go príomha ar obair iarratais, agus an chuid is mó de na huaireanta tiomnaithe, tar éis oiliúint theoiriciúil tosaigh, chun staidéar a dhéanamh ar fhístéip agus ar fhíorchleachtas cliniciúil. Chomh maith leis na huaireanta atá tiomnaithe do theagasc bunúsach teoiriciúil, sa chéad dá bhliain dírítear an obair go príomha ar staidéar, in éineacht leis an múinteoir, ar fhístéipeanna a bhaineann le teiripí a críochnaíodh ón gcéad seisiún go dtí an seisiún deiridh ar phaiteolaíochtaí aonair. I ngach cás, déantar anailís seisiún i ndiaidh seisiúin ar an gcumarsáid, ar an gcaidreamh agus ar an teicníc a úsáidtear chun an cás a chóireáil agus a réiteach.

Tabharfar aird ar leith ar theicníc an agallaimh chliniciúil arb é teiripe straitéiseach gairid é diagnóis agus idirghabháil ag an am céanna, ós rud é go bhfuil sé in ann, sa chéad seisiún cheana féin, dearcadh an duine maidir lena fhadhb a mhodhnú agus a athstruchtúrú. Ina dhiaidh sin, le linn an tríú agus an ceathrú bliain beidh deis ag gach dalta leanúint, i comhteiripe le Giorgio Nardone, ó thrí go cúig othar agus beidh siad in ann breathnú ar na teiripí a dhéanann Stiúrthóir na Scoile trí chiorcad dúnta ceamaraí ionas go mbeidh siad in ann dul isteach i gcroílár a ngairme. Beidh na cásanna a leanfar agus a críochnófar mar chuspóir ag an mionsaothrú deiridh ar an tráchtas Speisialaithe.

Cliceáil anseo agus an plean oiliúna a íoslódáil

Cliceáil anseo agus an rialachán a íoslódáil

Meabhrán Tuisceana idir Ord Síceolaithe na Toscáine agus na hInstitiúidí Síciteiripe le hionad oiliúna ar chríoch na Tuscáin
Cloíonn an Scoil Speisialtóireachta leis an Meabhrán Tuisceana ordaithe le hOrdú Síceolaithe na Toscáine maidir le cáilíocht na hoiliúna agus an caidreamh idir an scoil agus an dalta a chosaint.

Iarraidh faisnéise

Eolas Richiesta
Seoladh