Forbairt meon straitéiseach i leanaí a chur chun cinn

An straitéiseach-intinn

Is féidir le meon straitéiseach a bheith agat, is é sin, dearcadh meabhrach leaisteach agus oiriúnaitheach a fháil i leith na beatha, a bheith ina arm fíor-thábhachtach: beidh leanaí straitéiseacha ina ndaoine fásta straitéiseacha, a mhúinfidh a gcuid leanaí ar a seal a bheith straitéiseach, rud a spreagfaidh ciorcal inmhianaithe leanúnach. sa chiall seo.

Ciallaíonn an briathar educare, ón Laidin educere, "a thabhairt amach, a threorú"; Murab ionann agus an rud a shíltear go coitianta, ní teagasc é an t-oideachas, cad a chruthaíonn agus a mhúnlaíonn de réir toil, ach ciallaíonn sé acmhainn gach duine a thabhairt amach, an draíocht atá i réim i ngach duine againn. Ní stráice é mar sin, fonn teagasc barúlach amháin a thabhairt, nó ar a laghad níor cheart go mbeadh sé amhlaidh.

In ár n-intinní is fearr a fháil againn i gcónaí ar an toil leanaí calma agus láidir a thógáil, ach ansin tá réaltacht na fíricí beagán dishearting agus insíonn dúinn faoi rud éigin eile. Sa lá atá inniu ann, is cosúil go mbímid ag déileáil níos mó agus níos mó le leanaí neamhchinnte, róthroma, dúlagaracha, imníocha agus le déagóirí gan pointí tagartha agus úsáideoirí dícheallacha substaintí sícighníomhacha agus gléasanna leictreonacha; paradoxically, i ndomhan a thairgeann gach rud go fírinneach, is cosúil go bhfuil an domhan ar iarraidh faoinár gcosa agus is cosúil go dtarlaíonn sé seo i gcónaí níos luaithe sna blianta.

Breathnaíonn an pictiúr i ndáiríre liath; mar sin, conas is féidir linn meon straitéiseach a fhorbairt inár ndaoine beaga? Conas a thógáil leanaí go substaintiúil síochánta? Níl aon oidis draíochta ann, ach tá roinnt pointí bunúsacha soiléirithe le blianta fada de thaighde más mian leat an cosán is fearr a ghlacadh dá serenity.

Ó thaobh straitéiseach de, is féidir linn rangú a dhéanamh go bunúsach sé mhúnla teaghlaigh sách athfhillteach, agus má bhí an chuma air go raibh sé níos déine le himeacht ama, bhí sé freagrach as fadhbanna na bpáistí:

 1. Teaghlach róchosanta: tá sé mar sprioc bhunúsach ag tuismitheoirí saol a bpáistí a dhéanamh chomh simplí agus is féidir.
 2. Teaghlach daonlathach-cheadaitheach: sa teaghlach seo tá neamhláithreacht iomlán ordlathais, is cairde iad leanaí agus tuismitheoirí, tá gach duine ar an leibhéal céanna agus níl aon rialacha beachta le meas.
 3. teaghlach ag íobairt: sa chás seo déanann na tuismitheoirí iad féin a íobairt ar gach slí le haghaidh "sonas" a linbh, tugann siad suas a saol chun an t-uasmhéid a ráthú dá leanaí, a fhaigheann an bóthar réidh dá gcuid agus ní féidir leo cabhrú ach leas a bhaint as. é.
 4. Teaghlach corrach: Tá athbhríthiúlacht i réim sa mhúnla teaghlaigh seo, áit a bhfeictear figiúirí na dtuismitheoirí uaireanta suaimhneach, uaireanta fuar, uaireanta docht agus uaireanta eile bog, uaireanta dícháilithe, uaireanta ag feabhsú, i luaineacht leanúnach de shuímh contrártha.
 5. Teaghlach á tharmligean: déanann tuismitheoirí oideachas a bpáistí a tharmligean, go minic ar mhaithe le caoithiúlacht, chuig daoine eile atá mar chuid den teaghlach (na teaghlaigh leathnaithe mar a thugtar orthu) agus cruthaíonn sé seo go leor mearbhall.
 6. teaghlach údarásach: glacann an tuismitheoir údarásach, a fhaigheann é féin go minic i bhfigiúr an athar, dearcadh géar gan gean; ordaíonn sé na rialacha gan iad a mhíniú agus éilíonn sé go n-urramófar an litir iad, nó go ngearrann sé pionóis throma, lena n-áirítear pionóis choirp.

Díríonn staidéir a rinneadh le déanaí ar mhúnlaí teaghlaigh ina bhfuil an t-údarás i gceannas agus ar an éifeacht dhearfach a chruthaíonn sé. Glacann an tuismitheoir údarásach (agus is cosúil go bhfuil fiú ceann amháin den dá cheann), murab ionann agus na samhlacha eile a thuairiscítear thuas, stíl chumarsáideach agus choibhneasta bunaithe ar an méid a d'fhéadfaimis "gean daingean" a thabhairt air, is é sin, léiríonn sé é féin grámhar, fáilteach. agus measúil ach thar a bheith daingean sna rialacha agus sna luachanna atá tábhachtach dó. Tugann eolas agus eagna meas sna cásanna seo, ní eagla agus cumhacht.

Dá bhrí sin tá an tuismitheoir údarásach grámhara agus éilitheach ag an am céanna, cleachtann sé "gean trom", éilíonn go leor ach tá sé chomh tacúil in oideachas a gcuid leanaí. Tugtar rialacha agus teorainneacha, tar éis iad a mhíniú, agus ag an am céanna cuirtear tacaíocht agus gean ó chroí ar fáil. Ar an mbealach seo déantar samhlacha le aithris ar thuismitheoirí mar go bhfuil meas ag a gcuid leanaí orthu agus is éard a bheidh i gceist leo rud éigin a mbeidh na páistí ag iarraidh a bheith cosúil leo seachas a bheith cúthail.

Ciallaíonn tiomantas d’intinn straitéiseach a fhorbairt i leanaí do gach oideachasóir, chomh maith le bheith ag iarraidh stíl údarásach a fheidhmiú, ag iarraidh treoirlínte bunúsacha a leanúint agus á roinnt go forleathan ag saineolaithe san earnáil:

 • Déan iarracht a bheith "an chuid is fearr" más mian linn ár bpáistí a bheith chomh maith: leanann leanaí culaith níos mó ná aon rud eile. Ní dhéantar iad a ghabháil chomh mór sin le hóráidí réasúnacha nó le míniúcháin ar fhíorais, ach thar aon rud eile ag an méid a chuireann daoine fásta tagartha i bhfeidhm. Sa chiall seo, mar sin, ní féidir a bheith ag súil go seachnóidh ár bpáiste caitheamh tobac má dhéanaimid é féin, go n-éireodh sé ina léitheoir paiseanta mura bhfaca sé rian leabhar sa teach riamh nó gan mionnú má úsáidimid ar dtús iad. Déanann leanaí "análú" an t-atmaisféar a rialaíonn sa teach agus tá sé seo dearfach agus, ar an drochuair, diúltach.

 

 • Mol an gealltanas níos mó ná an spré: ceann de na hearráidí is minice a fheictear agus tú ag idirghníomhú le leanaí is ea an chaint a chur ar an “spré” is féidir a fheiceáil ó shúil an oideachasóra seachas ar thiomantas. Ach má chuirim chun cinn mar oideachasóir an smaoineamh go dtagann baint amach torthaí tríd an "dearlaice géiniteach" seachas an tiomantas don tasc, beidh teipthe orm ón tús.
  Mol an triail seachas an spré atá fíorthábhachtach go beacht toisc go dtugann sé ár bpáistí chun buanseasmhacht agus athléimneach sa saol. Ina theannta sin, ba chóir dúinn a fhoghlaim i gcónaí moladh tomhaiste agus comhréireach a chleachtadh, ionas go mbeidh an leanbh spreagtha chun dul níos faide i gcónaí agus go bhféadfaidh sé dáileog maith féin-spreagtha a fháil. ansin a bheith bunúsach sa saol; Go deimhin, más rud é go gcaithfidh leanaí iarracht a dhéanamh i gcónaí rud éigin a fháil (gráid mhaith, moladh, dámhachtainí), ní fhorbróidh siad choíche an neart inmheánach sin a chruthóidh cobhsaíocht neamhspleách ar cad atá seachtrach agus inathraithe.

 

 • Déan iarracht leanaí a dhéanamh uathrialach a luaithe is féidir agus tuiscint chriticiúil a fhorbairt iontu: Tá an claonadh atá ag iarraidh cabhrú leo beagnach aon fhadhb a sheachaint ag éirí níos mar chuid dár sochaí agus ár mbealach chun oideachas a chur orthu, ach más féidir é seo a shásamh ar dtús, go beacht mar gheall orainn "shábháil" ár bpáistí ó fhulaingt, san fhadtréimhse. ní dhéanfaidh sé aon rud ach damáiste mór a dhéanamh dóibh Téann an rud ba cheart dúinn a dhéanamh díreach sa treo eile, is é sin, ba chóir dúinn dúshláin bheaga a chruthú dúinn féin gach lá dár bpáistí, a ligeann dóibh feabhas a chur orthu agus iad féin a chur faoi thástáil trí chleachtadh ealaín na tiomantais. Ba cheart dúinn gníomhú mar chabhair chun dul níos faide i gcónaí, ní mar bhallasta.Ciallaíonn cothú a neamhspleáchais cabhrú leo freisin smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt i dtreo na réaltachta, is é sin, smaointeoireacht neamhspleách agus uathrialach. agus fionnachtain leanúnach, ag smaoineamh nach bhfuil an fhírinne iomlán i seilbh aon duine agus gur féidir aon smaoineamh a bhréagnú i gcónaí. Ní féidir le forbairt na cruthaitheachta agus na hintleachta tarlú ach amháin sa chás ina méadaítear na féidearthachtaí rogha agus go bhfuil duine in ann féachaint ar an réaltacht ó dhearcthaí éagsúla, ní ó cheann amháin.

 

 • Ag obair ar ár n-ionchais daoine fásta: is féidir leis na hionchais atá ag tuismitheoir (múinteoir, cóitseálaí srl.) i leith an linbh a bheith ina chlaíomh dhá-imeall, mar is féidir leo cabhrú leis an leanbh dul chun cinn a dhéanamh ach go bhféadann siad bac mór a chur air freisin. Is gnách go dtarlaíonn an rud a chreideann an duine fásta faoin leanbh, go beacht de bhua, ar bhonn an ionchais seo, go gcuirtear sraith iomlán iompraíochta i bhfeidhm nach ndearbhóidh ach ár gcreideamh, ar bhealach dearfach agus diúltach araon. neamhaird a dhéanamh ar thuismitheoirí go bhfuil leanaí thar a bheith íogair do cad a cheapann mamaí agus daidí orthu agus cad a bhfuil siad ag súil uathu.
  Déantar na cumais nó na héagumais a thugann an tuismitheoir don leanbh a chomhshamhlú ar deireadh chun íomhá de féin a chruthú sa chiall sin, rud a chobhsóidh le himeacht ama. Tugtar “tuar féin-chomhlíonta” ar an bhfeiniméan seo agus tá impleachtaí fíorthábhachtacha aige d’fhás ár bpáistí, rud nach féidir a mheas faoina luach.

 

 • An ceart chun leadráin agus saor-imirt: Is é súgradh saor in aisce an seomra aclaíochta is fearr is féidir linn a thairiscint dár leanbh, is é an ceacht is tábhachtaí (saor in aisce) é le foghlaim uaidh. Nuair a fhágtar leanbh saor chun spraoi, déanann sé na rudaí is áiféiseach, bíonn spraoi aige, déanann sé turgnaimh lena theorainneacha agus athoibríonn sé an méid a d'fhoghlaim sé i rith an lae, foghlaimíonn sé bunrialacha idirghníomhaíocht shóisialta shláintiúil, comhbhá, nó cad a cheadóidh iad féin a chur i mbróga an duine eile, agus foghlaimíonn siad conas a chailleadh agus buanseasmhacht. I bhfocail eile, foghlaimíonn siad athléimneacht, agus is é sin a chosnóidh níos déanaí iad ó chuimhneacháin dhiúltacha an tsaoil.

 

 • Ealaín an athstruchtúraithe agus an ghrinn a chleachtadh: Ciallaíonn fios a bheith agat conas athstruchtúrú a dhéanamh ar an gcaoi le fráma nua a chur ar imeacht, féachaint ar rud éigin le lionsaí éagsúla níos dearfaí. Ciallaíonn tógáil leanaí atá in ann athstruchtúrú a dhéanamh talamh maith a ullmhú chun daoine fásta athléimneacha a fhorbairt. Tá úsáid greann mar bhunús le próiseas athstruchtúraithe na réaltachta freisin. Ag gáire faoi rud éigin lenár bpáistí scaoileann teannas, mar thoradh ar a fheiceáil cad atá diúltach i bhfianaise níos fearr agus thar aon rud eile leas a bhaint as cumas na cinn beag, caillte ag an chuid is mó de dúinn daoine fásta, a fhios conas a athrú go tapa giúmar, in ainneoin gach rud.

 

 • Ag múineadh faoi mhothúcháin: Mura bhfuil na mothúcháin, gach ceann acu, taithí, mínithe, mura dtugtar ainm dóibh, fásann na páistí suas ar an trócaire orthu agus ní fhoghlaim siad a gcuid giúmar a thuiscint agus iad a tharchur. Mura n-aithníonn siad a gcuid mothúchán féin, ní bheidh ár ndaoine óga in ann mothúcháin daoine eile a aithint agus dearcadh comhbhá a fhorbairt.

 

 • Ag múineadh buíochais agus umhlaíocht: ag múineadh buíochais agus ag cleachtadh is cosúil go bhfuil sé dearmadta anois. Déanaimid talamh slán de, amhail is dá mbeadh sé dlite dúinn, agus is annamh a éiríonn linn buíochas a ghabháil leat as an bronntanas iontach seo ar a dtugtar an saol. Is cinnte go ndéanfaidh iarracht a dhéanamh ar pháistí dearcadh den chineál seo i leith an tsaoil a bhrath níos mó airde orthu ar na rudaí beaga agus ar na luachanna is tábhachtaí.

 

 • Is fearr "teiripe indíreach" i gcás fadhbanna / neamhoird: Ó thaobh straitéiseach, is féidir an chuid is mó de na deacrachtaí / tinnis a chuireann na páistí i láthair a shárú go héasca, rud a threoraíonn na tuismitheoirí idirghabháil a dhéanamh ar bhealach cuí chun na míchompordanna seo a mhúchadh. Dá bhrí sin, mar riail, tá idirghabháil straitéiseach bunaithe ar ról gníomhach na bhfigiúirí tuismitheoirí sa phróiseas chun fadhbanna na bpáistí a réiteach agus a shárú; i bhfocail eile, déantar na tuismitheoirí ina "cóiteiripeoirí" fíor a ghníomhaíonn, faoi mhaoirseacht an ghairmí, go héifeachtach agus a threoraíonn an leanbh i dtreo réiteach na faidhbe a chuirtear i láthair.

 

an Dr Francesca Luzzi (Síciteiripeoir agus Taighdeoir Oifigiúil an Ionaid Teiripe Straitéiseach)

 

Bibliografia
Luzzi F., An intinn straitéiseach. Conas an leas is fearr a bhaint as ár gcumas meabhrach chun taitneamh iomlán a bhaint as an saol, 2018, Imprimatur.
Nardone G., Salvini A. (in eagar ag), 2013, Foclóir Idirnáisiúnta Síciteiripe, Garzanti, Milano.
Nardone G. agus foireann an ionaid teiripe straitéisigh, 2012, Ag Cabhrú le Tuismitheoirí Cabhrú lena Leanaí, Fadhbanna Saolré agus Réitigh, Ponte alle Grazie, Milano.

Cnaipí cód PHP Cumhachtaithe ag : XYZScripts.com