Supervisión clínica

supervisións
As xornadas de supervisión de psicoterapia e cursos de actualización nacen co obxectivo de garantir tamén aos antigos alumnos do Instituto un apoio constante na xestión daqueles aspectos relativos á técnica, á comunicación e relación terapéutica e ao proceso de cambio que distinguir a práctica terapéutica. Isto conseguirase mediante a posibilidade de contar cunha supervisión mensual [...]

Máster en Psicoloxía Clínica Estratéxica

diapositiva pública
MASTER IN PSICOLOGIA CLINICA STRATEGICA 50 crediti ECM   Il master in Psicologia Clinica Strategica, attivato oltre 25 anni fa ed evoluto costantemente sulla base delle nuove formulazioni terapeutiche derivanti dalla incessante attività clinica e di ricerca condotta presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo e le sue sedi nel mondo, ha l’obiettivo di [...]

Escola de dous anos de psicoterapia estratéxica breve

A escola de formación de dous anos en psicoterapia estratéxica breve é ​​unha formación especializada baseada esencialmente na observación directa de sesións de casos clínicos e na supervisión e adestramento de técnicas e estratexias de intervención clínica por parte de Giorgio Nardone. Ofrece aos participantes a oportunidade de aprender o modelo evolucionado de psicoterapia estratéxica breve, resultado de [...]

Formación intensiva e residencial

As formacións residenciais e intensivas son dúas formacións que o Centro de Terapia Estratéxica pon a disposición de todos aqueles que queiran afondar no modelo avanzado de psicoterapia estratéxica breve sen necesariamente cursar un máster ou unha escola de especialización de catro anos. Cada camiño constrúese ad hoc en función dos obxectivos e necesidades da persoa [...]

Mestres no mundo

Os másteres no mundo representan a extensión internacional da formación especializada dirixida a Psicólogos e Médicos para coñecer o modelo de terapia breve estratéxica evolucionado (Brief Strategic Therapy, Giorgio Nardone Model). Durante máis de 20 anos é posible, a través das nosas oficinas educativas e organizativas en todo o mundo, realizar cursos especializados e másteres [...]

Fragmentos de código PHP Impulsado por : XYZScripts. com