Como rexistrarse

REQUISITOS DE ADMISIÓN E PROCEDEMENTOS DE INSCRICIÓN
Para o ingreso na Escola de Especialización en Psicoterapia Breve Estratéxica requírese o Grao en Psicoloxía ou Medicina e Cirurxía e a inscrición nos respectivos Rexistros Profesionais. Tamén poderán ser admitidos os titulados aínda non matriculados nos seus respectivos rexistros, que superen o exame estatal na 1a sesión posterior ao inicio do curso. O acceso require unha valoración de idoneidade formulada a partir dunha proba escrita e dunha entrevista dirixida a coñecer as motivacións, a madurez psicolóxica do candidato e a aptitude persoal para a aprendizaxe do enfoque estratéxico da terapia.

Para inscribirse é necesario superar a proba de admisión nas datas previstas.
As solicitudes de admisión ao exame, que se poden descargar da páxina web, deberán enviarse por correo certificado cunha semana antes da data do exame, xunto coa seguinte documentación:

  1. Certificado de grao, con relación de exames realizados, (a enviar posteriormente no caso dos estudantes de grao)
  2. Certificado de matriculación na orde de Psicólogos ou Médicos (ou declaración de poder presentarse ao exame estatal dentro da primeira sesión útil e ter en conta que neste caso calquera admisión realizarase con reserva).
  3. Un currículo documentado, cualificacións académicas, científicas e laborais
  4. Dúas fotos de pasaporte e unha copia do documento de identidade.

As prazas dispoñibles asignaranse segundo o resultado do exame.

CUSTOS
 4.200 € anuais (posibles cotas a convenir na matrícula).

TEXTOS DE REFERENCIA RECOMENDADOS PARA A PROBA DE ADMISIÓN:

FORMULARIO DE ADMISIÓN
Descarga o formulario de admisión

PRÓXIMOS DÍAS DE PORTAS ABERTAS (para inscribirse na xornada de portas abertas é necesario enviar un correo electrónico ao seguinte enderezo: info@centroditerapiastrategica.com).

  • 10 de setembro de 2022 (asistido)
  • 6 de novembro de 2022 (en liña)
  • 3 de decembro de 2022 (asistido)

DATA PROBA DE ADMISIÓN

  • 18 de outubro de 2022 (en liña)
  • 15 de novembro de 2022 (en liña)

 

Por información:

Riccardo Falsetti
Gerente comercial

Tel: 392 / 5588548
E-mail: info@centroditerapiastrategica.com

Richiesta información

Información de Richiesta
Transmisión