A nosa historia

Todo comezou cando os dous fundadores Paul Watzlawick e Giorgio Nardone comezan a formular, dun xeito totalmente orixinal, o modelo de terapia estratéxica breve, distinguíndoo doutras formas de psicoterapia breve de tipo sistémico e ericksoniano ou cognitivo-conductual, definindo a súa prerrogativas epistemolóxicas -teóricas e aplicativas, o método de investigación, a lóxica da resolución estratéxica de problemas e as estratexias de comunicación terapéutica.
Todo isto deu lugar á que máis tarde será a evolución moderna da Psicoterapia Estratéxica Breve, presentada ao público en xeral en 1990 mediante a publicación do manifesto do enfoque evolucionado A arte do cambio. Manual de terapia estratéxica e hipnoterapia sen transo, escrito polos dous autores, traducido a máis de dez idiomas con máis de 60 edicións diferentes.

Fundación do Centro de Terapia Estratéxica

01/07/1987

Fundación do Centro de Terapia Estratéxica

A colaboración entre Giorgio Nardone e Paul Watzlawick faise cada vez máis estreita ata a fundación conxunta do Centro de Terapia Estratéxica de Arezzo como instituto de investigación, formación e psicoterapia, para o desenvolvemento e evolución do modelo da Escola de Palo Alto cara a unha tecnoloxía terapéutica máis avanzada.

Os primeiros resultados

25/07/1988

Os primeiros resultados

Os primeiros resultados dunha investigación de intervención sobre 42 casos de ataques de pánico con agorafobia publícanse que mostran que máis do 90% dos pacientes superaron completamente o seu trastorno en 10 sesións. (Nardone G., en “Propagations: Thirty Years of Influence From the Mental Research Institute”, editado por Wendel Ray, Weakland, 1995).

A arte do cambio

01/07/1990

A arte do cambio

A evolución moderna da Psicoterapia Estratéxica Breve sen hipnoterapia en trance nace e preséntase ao público en xeral a través da publicación do manifesto do enfoque evolucionado, A arte do cambio, escrito polos dous autores, traducido a máis de dez idiomas e converténdose nun Best/long seller da Psicoterapia na que se presentan por primeira vez protocolos de tratamento específicos para trastornos fóbicos e obsesivo-compulsivos.

Resultados da investigación-intervención sobre os trastornos fóbicos-obsesivos

01/07/1993

Resultados da investigación-intervención sobre os trastornos fóbicos-obsesivos

Publícase a investigación de intervención sobre trastornos fóbicos e obsesivos Medo, pánico, fobias, un estudo con 152 suxeitos con problemas de ataques de pánico, agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo e fixacións hipocondríacas. Os resultados positivos ascenderon ao 86% (79% casos resoltos e 7% casos moi mellorados) cunha media de 10 sesións.

Terapia estratéxica breve

30/06/1997

Terapia estratéxica breve

Publicación de Strategic Brief Therapy, editado por Paul Watzlawick e Giorgio Nardone, onde naquel momento se presentan as técnicas de intervención máis avanzadas para as diversas formas de patoloxía, coa achega das máis importantes figuras internacionais.

Resultados da investigación-intervención sobre os trastornos alimentarios

30/06/1999

Resultados da investigación-intervención sobre os trastornos alimentarios

Giorgio Nardone, Tiziana Verbitz e Roberta Milanese escriben The Prisons of Food, un texto no que se expón os resultados dunha investigación empírico-experimental aplicada realizada nunha mostra de 196 pacientes con trastornos alimentarios. Formúlanse protocolos de tratamento de anorexia, vómitos e bulimia.

Recoñecemento Oficial Escola de Especialización en Psicoterapia

30/06/2000

Recoñecemento Oficial Escola de Especialización en Psicoterapia

A escola de formación do modelo de psicoterapia estratéxica a curto prazo de Arezzo, xa activa desde 1988, está recoñecida polo Ministerio de Educación, Universidade e Investigación (MIUR) como escola de posgrao de catro anos de especialización en Psicoterapia Estratéxica Breve (dm). 20.11.2000)

Resultados de investigación-intervención de modelos familiares e terapia indirecta

25/07/2000

Resultados de investigación-intervención de modelos familiares e terapia indirecta

Tras un prolongado estudo realizado non só no ámbito clínico senón tamén en contextos escolares e familiares institucionais, identifícanse modelos modernos de dinámica familiar, en particular destaca por primeira vez como a familia occidental se apoia sobre todo en dinámicas relacionais de sobreprotección e sobreprotección. permisividade. En base a isto, desenvolvéronse técnicas de terapia indirecta, a saber: tratar a enfermidade sen a presenza do paciente.

Actualización sobre a evolución dos trastornos fóbico-obsesivos

11/07/2003

Actualización sobre a evolución dos trastornos fóbico-obsesivos

Terapia evolutiva do trastorno de ataque de pánico. Os coñecementos e formulacións terapéuticas da década anterior atopan confirmación en Neurociencia.

Investigación sobre os resultados da Terapia Estratéxica Breve

25/07/2003

Investigación sobre os resultados da Terapia Estratéxica Breve

Presentación dos resultados dun estudo lonxitudinal baseado na avaliación dos resultados relativos á eficacia e eficacia diferencial de todos os protocolos de tratamento para as distintas formas de psicopatoloxía desenvolvidos e aplicados na década anterior nun total de 3484 pacientes. Resultados: 86% dos casos resoltos cunha media de 9 sesións.

I Convenio Europeo de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

30/07/2003

I Convenio Europeo de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

En Arezzo organízase a primeira conferencia europea sobre Terapia Breve Estratéxica e Sistémica coa participación de máis de 700 especialistas de todo o mundo. Tras o acto nace a rede cos máis importantes expoñentes internacionais e Giorgio Nardone pasa a ser coordinador por elección directa. Nace o Brief Strategic and Systemic Therapy European Review Journal.

Estrataxemas terapéuticas

04/08/2003

Estrataxemas terapéuticas

Giorgio Nardone elabora, entre a infinidade de estrataxemas e dispositivos teóricos que se atopan tanto na literatura oriental como occidental, a súa síntese persoal que abarca a tradición pero tamén a aplicación moderna, co fin de identificar criterios básicos para o desenvolvemento de artimañas específicas, así como para a formación. de habilidades estratéxicas.

Formulación da técnica do diálogo estratéxico

25/07/2004

Formulación da técnica do diálogo estratéxico

Tras un percorrido de investigación, aplicación clínica e consultoría realizado ao longo de máis de quince anos no Centro de Terapia Estratéxica de Arezzo, formúlase o Diálogo Estratéxico, que é a técnica avanzada para realizar unha única entrevista "terapéutica" capaz de inducir cambios radicais no interlocutor, facendo da primeira sesión unha intervención terapéutica eficaz

Resultados da investigación-intervención sobre as disfuncións sexuais

30/07/2004

Resultados da investigación-intervención sobre as disfuncións sexuais

No texto a mente contra a natureza preséntanse as técnicas de tratamento dos problemas sexuais masculinos e femininos, demostrando a aplicabilidade con resultados positivos extremadamente altos do modelo tamén a esta área de angustia psicolóxica e relacional.

I Convenio Europeo de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

01/07/2005

I Convenio Europeo de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

Tras o éxito da primeira conferencia, organízase en Arezzo a segunda edición da conferencia europea en Terapia Breve Estratéxica e Sistémica coa participación de máis de 1000 persoas de 32 países diferentes.

Manuais internacionais do modelo Arezzo

15/07/2005

Manuais internacionais do modelo Arezzo

En 2005 publícanse os dous textos simultáneamente, directamente en americano/inglés, Knowing through changing. A evolución da terapia estratéxica breve e da terapia estratéxica breve. Filosofía, técnicas e investigación. Manuais internacionais do modelo Arezzo, textos docentes nas universidades máis importantes dos 5 continentes.

I Convenio Europeo de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

01/07/2007

I Convenio Europeo de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

O Centro de Terapia Estratéxica organiza, tamén en Arezzo, a terceira conferencia europea de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica na que participan máis de 1000 especialistas do sector.

Dieta paradoxal

25/07/2007

Dieta paradoxal

A partir do estudo mediante o seguimento das curacións reais dos trastornos alimentarios restritivos e compulsivos, formúlase a idea dunha dieta paradoxal que represente o punto de chegada destas patoloxías, á vez que o punto de partida das procura dun equilibrio psicofísico en problemas de atracón, bulimia, obesidade.

Lóxica e psicoterapia non ordinarias

25/07/2009

Lóxica e psicoterapia non ordinarias

En virtude do traballo realizado por Giorgio Nardone no campo da lóxica de resolución de problemas, que subxace ás estratexias e estrataxemas terapéuticas, exponse o modelo de lóxica estratéxica/non ordinaria na súa formulación como modelo lóxico/aplicativo evolucionado.

Formulación do modelo estratéxico de resolución de problemas

04/08/2009

Formulación do modelo estratéxico de resolución de problemas

Despois de máis de 15 anos de elaboración e experiencias directas, o modelo estratéxico de resolución de problemas formúlase tanto como un método operativo para realizar cambios como para acadar obxectivos marcados mesmo en contextos non clínicos ou no puro rendemento artístico e deportivo.

Investigación sobre os resultados da Terapia Estratéxica Breve

01/07/2010

Investigación sobre os resultados da Terapia Estratéxica Breve

Entre 2010 e 2012 realizouse un estudo sistemático sobre unha mostra de 636 suxeitos sobre os resultados das terapias realizadas no Centro de Terapia Estratéxica de Arezzo realizado coa participación directa de 60 Psicólogos e Médicos. Resultados: 88% dos casos resoltos, cunha eficacia aínda maior para as áreas de patoloxía: ataques de pánico (95%), trastorno obsesivo-compulsivo (88%), trastornos alimentarios (83%).

1a Conferencia Mundial de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

01/07/2010

1a Conferencia Mundial de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

En Chianciano Terme organízase a primeira conferencia mundial de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica onde se presentan as evolucións dos aspectos teóricos e aplicativos da terapia breve estratéxica, cun número aínda maior de participantes dos 5 continentes.

Dúbida patolóxica

25/07/2011

Dúbida patolóxica

O estudo sistemático dos trastornos obsesivo-compulsivos e a súa terapia leva a distinguir un tipo particular: a dúbida patolóxica, ou a perversión da intelixencia que leva ao suxeito a construír auténticos labirintos mentais dos que permanece prisioneiro intentando dar respostas racionalmente a preguntas irracionais. Segue o desenvolvemento dun protocolo de tratamento específico.

Axudar aos pais a axudar aos seus fillos

25/07/2012

Axudar aos pais a axudar aos seus fillos

Tras a revisión do traballo realizado polos numerosos colaboradores oficiais nas dúas décadas anteriores en materia de terapias indirectas, non só en nenos e adolescentes senón en todo o ciclo vital familiar, preséntase unha revisión das estratexias e trucos terapéuticos ensaiados. .como o máis eficaz para as numerosas dificultades que teñen que atopar os pais nas súas relacións cos seus fillos así como os fillos posteriores cos seus pais.

Trastornos alimentarios compulsivos e autolesións

25/07/2012

Trastornos alimentarios compulsivos e autolesións

A colaboración entre os dous expertos, Matthew Selekman no tocante a condutas autolesivas, Giorgio Nardone no que respecta aos trastornos compulsivos da alimentación, deu lugar á formulación dun tipo de intervención terapéutica que resultou decididamente eficaz neste ámbito clínico tan intimidante para os psicoterapeutas.

Diccionario Internacional de Psicoterapia

01/07/2013

Diccionario Internacional de Psicoterapia

Ante a necesidade de darlle á Psicoterapia unha imaxe de rigorosa disciplina científico-aplicativa, Giorgio Nardone e Alessandro Salvini, coa colaboración de máis de 360 ​​principais expoñentes do mundo das diversas formas de Psicoterapia, editan a edición do primeiro e único dicionario internacional. de Psicoterapia publicado en italiano, español (impreso) e inglés (impreso).

Terapia avanzada do trastorno obsesivo-compulsivo

25/07/2013

Terapia avanzada do trastorno obsesivo-compulsivo

A partir dunha investigación lonxitudinal de máis de vinte anos, sobre unha mostra de máis de 1000 casos de trastornos obsesivo-compulsivos nas súas variantes, preséntase a evolución da terapia breve estratéxica deste trastorno diferenciada polas súas diferentes formas, con resultados terapéuticos validados que facer as mellores prácticas no ámbito clínico.

2a Conferencia Mundial de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

01/07/2014

2a Conferencia Mundial de Terapia Breve Estratéxica e Sistémica

“A maxia das palabras e dos xestos. O poder da relación e a comunicación ” é o título da segunda conferencia mundial da Rede mundial de Terapia Estratéxica e Sistémica Breve celebrada en Florencia con máis de 150 relatores e máis de 1000 participantes de todo o mundo.

Dieta non dieta

25/07/2014

Dieta non dieta

En colaboración cos científicos máis representativos da nutrición italiana, Giorgio Nardone e Elisa Valteroni curan un texto no que se presentan os modelos nutricionais máis avanzados e as dinámicas psicolóxicas detrás das dificultades individuais para manterse en forma.

A ciencia do estilo de vida

25/07/2015

A ciencia do estilo de vida

A colaboración entre Luca Speciani e Giorgio Nardone, en virtude da súa dilatada experiencia clínica, pon de relevo a importancia para todo enfoque terapéutico de levar á adquisición por parte do suxeito dun "estilo de vida" persistente que garanta non só a súa eficacia das terapias ás que el foi sometido pero tamén o seu benestar individual.

Terapia de ataque de pánico. Verificación posterior do modelo

25/07/2016

Terapia de ataque de pánico. Verificación posterior do modelo

A partir da análise dos resultados dunha mostra de máis de 15.000 casos de trastornos de pánico tratados por Giorgio Nardone e os seus colaboradores, preséntase o protocolo de tratamento que demostrou ser a terapia máis eficaz e eficiente para este tipo de trastornos.

Anorexia xuvenil. Terapia eficaz, eficiente e validada

01/07/2017

Anorexia xuvenil. Terapia eficaz, eficiente e validada

Publicación de "Anorexia Xuvenil" dedicada á presentación das últimas evolucións do modelo terapéutico avanzado para os trastornos da alimentación, froito das evolucións e das novas formulacións terapéuticas derivadas da incesante actividade clínica e investigadora desenvolvida no Centro de Terapia Estratéxica de Arezzo e os seus oficinas no mundo.

Centro de Terapia Estratégica
cumpre 30 anos

30/07/2017

Centro de Terapia Estratégica cumpre 30 anos

Trinta anos despois da fundación do Centro de Terapia Estratéxica, fundado por Giorgio Nardone e Paul Watzlawick, o instituto decidiu celebrar este importante aniversario organizando un Simposio sobre un tema antigo pero ao mesmo tempo perpetuamente presente na nosa vida privada e profesional titulado "Os diálogos do cambio"

A superioridade da psicoterapia estratéxica breve no tratamento do atracón

30/11/2018

A superioridade da psicoterapia estratéxica breve no tratamento do atracón

Unha nova investigación científica publicada pola Asociación Americana de Psicoloxía (APA) destaca como a psicoterapia estratéxica breve é ​​máis eficaz que a psicoterapia cognitivo-conductual no tratamento dos atracones.