Terapija Strateġika Qosor u Disturb Obsessive Compulsive. Meta l-uġigħ imiss mat-tgawdija

trikotillomanija

Il-Ħamis 15 ta’ Settembru 2016, grazzi għalOrdni tal-Psikologi tal-Lombardija, kellna l-opportunità li nattendu bi pjaċir l-ewwel link tal-Webinar Review, li rat bħala protagonisti Giorgio Nardone (Direttur taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo) u Terapija Strateġika Qasira (applikazzjoni oriġinali tal-Mudell ta' Solving ta' Problemi Strateġiċi li vvinta għall-psikoterapija). It-380 parteċipant setgħu jiskopru xi jfisser li wieħed jintervjeni b’mod strateġiku fuq wieħed mill-aktar disturbi psikoloġiċi li jikkaġunaw diżabilità u li dejjem qed jespandu, tant li hija definita minn ħafna bħala l-“kruha sewda tal-psikoterapija”, jew diżordni obsessive compulsive.

Giorgio Nardone joffri lis-semmiegħa każ ta’ Trichotillomania. Hija varjant partikolari ta’ doc li tikkonsisti fit-tqattigħ tax-xagħar tal-ġisem, sa, f’każijiet estremi, jibqa’ kompletament qargħi jew bla xagħar, kif ġara liż-żagħżugħa ta’ 19-il sena li dehret fl-istudjo ta’ Arezzo liebes bandana. biex taħbi l-ħasra li wettqet hi stess.

X'jista' jinduċi persuna biex iġib ruħu hekk? Huwa masochism jew imġieba li tagħmel ħsara lilu nnifsu? Għalkemm tista’ tidher illoġika, jew aħjar, fin-natura tagħha, imġieba partikolari li tiġi ripetuta għal perjodu ta’ żmien li jmur minn tlieta sa sitt xhur isir pjaċir sottili li, indulkat, jinbidel f’ħtieġa, għalhekk fi pjaċir- kompulsjoni bbażata. Bosta speċjalisti, bħal dawk li lilhom it-tfajla inkwistjoni kienet irrikorriet, jintervjenu jew bi trattament tad-droga, li jtaffi l-ansjetà u r-reattività iżda ma jbiddilx il-kwalità tal-ħsibijiet, u b’hekk il-persuna tkun inqas lucida u preżenti, jew b’terapiji li ta’ spiss. għandhom it-tendenza li jfittxu l-kawżi ipotetiċi tal-problema fil-passat, mingħajr ma jqisu li, jekk wieħed jassumi li huwa possibbli li jiġi identifikat avveniment reali u univoku li jqanqal, mhuwiex biżżejjed li tkun taf biex tiġi emanċipata minnu. Jew, orjentazzjonijiet oħra jippruvaw jisfruttaw il-kapaċità kbira ta’ raġunament tal-persuna biex tifhem kif jaħdmu l-affarijiet, sabiex jimmotivaw lilhom infushom biex jinbidlu, mingħajr ma jevalwaw li f’disturb ossessiv compulsive, dawk li jbatu minnu jafu perfettament kif taħdem u x’għandhom jagħmlu. biex toħroġ minnha, barra, imma ma jistax jagħmel dan.

La Terapija Strateġika Qosor, introdotta minn Giorgio Nardone u żviluppata fl-Italja u madwar id-dinja flimkien ma’ dawk numerużi Ċentri Affiljati immexxi mill-kollaboraturi/riċerkaturi tiegħu, jaġixxi b’mod differenti. L-ewwelnett, titwettaq tip ta 'dijanjosi, li hija definita operattiva, li permezz tagħha problema tkun magħrufa waqt li tkun qed tiġi solvuta (tagħlim billi tagħmel), li għalhekk tiffoka fuq it-tentattivi applikati biex issolvi l-problema li ma ħadmitx ( tentattivi ta’ soluzzjonijiet). L-għodda ta' investigazzjoni hija d-djalogu strateġiku; forma ta’ djalogu ma’ mistoqsijiet alternattivi ta’ illużjoni, li permezz tagħha jintmessru l-perċezzjonijiet u l-emozzjonijiet anke qabel l-intellett, biex imbagħad jiġu applikati strateġiji u strateġimi li jsegwu l-istess loġika tad-disturb, u jġiegħluh jikkrolla minn ġewwa.

F’dan il-każ, ir-riċetta tar-rilaxx, li mbagħad tista’ tiġi ġeneralizzata għal ħafna varjanti ta’ doc ibbażat fuq il-pjaċir, hija dik li fil-Bef Strategic Therapy niddefinixxu r-“ritwalizzazzjoni tar-ritwali” (Nardone, Portelli, 2013) li tikkonsisti li nistaqsu lill-persuna. , għal perjodu ta’ ġimgħatejn (li huwa l-ammont ta’ żmien meħtieġ biex jiġi żgurat li l-indikazzjonijiet bejn laqgħa u oħra jista’ jkollhom l-effett massimu tagħhom), li jmorru quddiem il-mera f’kull ħin tal-ġurnata u, ladarba jkun hemm, tnittif għal ammont varjabbli ta żmien, ħafna drabi minuta, ix-xagħar li normalment tiċrita.

Jekk jinstemgħu minn lajċi, din l-indikazzjoni tista’ tidher stramba u bla sens, filwaqt li, analizzata minn perspettiva ta’ proċess strateġiku, taġixxi fuq diversi fronti.

  • jippermetti lill-persuna li tikseb kontroll fuq id-disturb, wara li volontarjament tiddeċiedi li twettaq l-azzjonijiet l-ewwel ostaġġ tal-ossessjoni, sabiex l-imġieba ma tibqax kompulsiva, iżda volontarja;
  • tippermetti li tipposponi l-eżekuzzjoni tar-ritwali, li trid titwettaq darba fis-siegħa, għalhekk l-imġieba ma tibqax aġixxa fuq it-talba tal-ossessjoni, iżda fuq id-deċiżjoni tal-persuna;
  • toħloq intervall bejn it-talba tal-ossessjoni u r-reazzjoni tal-individwu, tinterrompi s-sekwenza perċettiva-reattiva li tikkaratterizza d-disturb;
  • milli jkun pjaċevoli r-ritwali jsir aktar u aktar spjaċevoli, minħabba l-obbligu li twettaq irrispettivament mill-ħtieġa tal-mument, fi kwalunkwe siegħa tal-ġurnata.

Wara li saret kapaċi, wara l-istruzzjonijiet tat-terapista tagħha, volontarjament twettaq imġieba li bħala obbligata m'għadhiex sors ta 'pjaċir f'kull siegħa tal-ġurnata, tipposponi l-eżekuzzjoni tagħha għal ħinijiet speċifiċi, wara biss ħames laqgħat, it-tfajla setgħet evita li tipprattika r-ritwali, tant li ma damx ma kellha bżonn aktar il-bandana.

Ir-ritwalizzazzjoni tar-ritwali għalhekk ippermettiet li taġixxi fuq il-loġika li tinżamm il-problema, li tpoġġi t-tfixkil fil-kundizzjoni li ma jkunx jista 'jonqos mill-kollass, bl-użu tal-istrateġma li "jagħmel lill-għadu jitla' sal-attic u neħħi s-sellum" (Nardone, 2003).
Nirreferi għal qari speċifiċi id-deskrizzjoni tal-fażijiet kollha tat-terapija li Giorgio Nardone illustra fid-dettall kbir fil-laqgħa tal-webinar li, wara siegħa u erbgħin minuta, żamm 340 mit-380 inizjali mwaħħlin mal-monitor, li ma naqasx milli jagħmel l-aktar mistoqsijiet varji , li ppermettewna nargumentaw dwar ħafna aspetti oħra tal-Psikoloġija Klinika u l-Psikoterapija.
Żgur li jrid jiġi ripetut, ċert li n-numri, diġà inkredibbli, se jilħqu biss l-aspettattivi ta’ Giorgio Nardone, tal-istaff kollu taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo u tal-mijiet ta’ Studji Affiljati bħalissa. Nirringrazzja lill-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija għall-organizzazzjoni u lil Giorgio Nardone għar-rieda tiegħu li jaqsam parti mill-ħin tiegħu magħna. Sad-darba li jmiss!

Dr Elisa Balbi (Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika)

Biblijografija

Snippets tal-Kodiċi PHP Mħaddem minn : XYZScripts.com