-
Via Mazzini, 118 - Rosà (VI)
Viale Monte Grappa, 28 - Treviso (TV)


Psikologu-Psikoterapista, Riċerkatur u Għalliem Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto (n. 5555). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz tax-xogħol u organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta.
mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Pubblikazzjonijiet: ko-awtur ma’ Giorgio Nardone u t-tim tas-CTS ta’ “Helping parents to help their children”.

Phone:

339 294 2693


email:

info@gloriavangelista.it


sit:

www.gloriavangelista.itXimena Sanz de Santamaria, Psikologu-Psikoterapista ggradwat mill-Universidad de los Andes en Bogotá, il-Kolombja. Master in Brief Estratégic Psychotherapy (2009) Ottenido direttament fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo taħt id-direzzjoni u s-superviżjoni tal-Professur Giorgio Nardone. Ċertifikat fil-programm tal-Psikoloġija Pożittiva mogħtija mill-Istitut Whole being fi Kripalu, Center for Yoga & Health (Estados Unidos).
Desde el año 2009, trabajó bħala columnist tar-Revista Semana en Colombia matul cuatro años, fue superviżur ta' prácticas de estudiantes de Psicología de la Universidad de los Andes fl-Isptar Universitario Fundación Santafé, trabajó bħala terapista fis-Service de la Atención Psicológica de la Atención Psicología Universidad Nacional en Bogotá y simultaneamente a todo esto, huwa sostna fuq práctica profesional bħala psikoterapista matul aktar de diez años.

Phone:

+ (57) 3212091829


email:

ximena@breveterapia.com


sit:

www.breveterapia.com


- Mitħna ta' Bari
via Don G. Russolillo, 41 (aċċess pedonali)
permezz ta’ Buenos Aires, 2 (aċċess għal driveway)
- Polignano a debba
- c/o De Giglio eye center
Via Palmiro Togliatti 32


Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Hija rreġistrata fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio - sezzjoni A - bin-numru 16346 u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija (art.3 L.56 / 89).
Gradwat fil-Psikoloġija Klinika u Komunitarja fl-Università "La Sapienza" ta' Ruma fl-2005, kwalifikata biex tipprattika, sussegwentement tikseb id-Diploma ta' Postgraduate fil-Psikodijanjosi Espert, aktar tard il-Master fil-Medjazzjoni tal-Familja (li tippermettilha tikseb ħiliet f'Sitwazzjonijiet ta' Kustodja u Adozzjoni , Medjazzjoni tal-Familja u Medjazzjoni Żwieġ, Medjazzjoni f’każi ta’ abbuż, Vjolenza domestika, Liġi tal-familja, Ġestjoni ta’ kunflitti).
Ilu jaħdem għal madwar 15-il sena fin-netwerk mas-Servizzi Soċjali Muniċipali, Pariri għall-Familja u Qorti tal-Minorenni permezz tas-servizz taċ-Ċentru tal-Familja li prinċipalment jittratta familji fraġli u konfliġġenti ħafna. Ilha taħdem 10 snin bħala psikologa fi skejjel lokali ta’ kull livell, imdaħħla f’listing desks, twettaq ukoll laqgħat tematiċi fil-klassijiet, mal-għalliema u mal-familji.
Fl-2016 huwa kiseb il-High Specialization Master: 2nd Level Master in Clinical Strategic Psychology il-Mudell ta’ Giorgio Nardone u wara speċjalizza fi Brief Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Kienet trainee psikoterapista fit-taħriġ fiċ-Ċentru tas-Saħħa Mentali Mola di Bari b’għanijiet ta’ taħriġ fl-amministrazzjoni ta’ testijiet għall-klassifikazzjoni dijanjostika ta’ dimenzja u forom kliniċi differenti, u bdiet ukoll psikoterapiji individwali.
Bħalissa hija twettaq attività ta' psikoterapija privata fil-prattika tagħha f'Mola di Bari, imdaħħla fi ħdan il-klinika multi-speċjalista tal-Community Healt Care, li tittratta problemi li jikkonċernaw minorenni, adulti u familji.

Phone:

3282123034


email:

nicaval@tiscali.it


sit:

https://www.chcmoladibari.com


Abbadia S. Salvatore - Piazzale dei Minatori, n.2 (SI)
Arcidosso - Corso Toscana, 44 (GR)


Psikologu ggradwat mill-Università ta 'Firenze u psikoterapista fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, riċerkatur fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta 'Arezzo dirett mill-Prof. Giorgio Nardone, tittratta patoloġiji diżabbli permezz tal-użu ta' protokolli speċifiċi u metodoloġija bir-reqqa u rigoruża . Madankollu, jittratta kull tip ta 'problemi psikoloġiċi.

Phone:

320 0739 950


email:

Gloria.agostini@gmail.com


sit:

www.gloriaagostini.it


Abbadia S. Salvatore (SI)


AFFILIAT EMERITUS

Phone:

328 8069 486


email:

calignano.arturo@gmail.com


sit:


Acquapendente - Via Cesare Battista, n. 72 (VT)


Phone:

320 0739 950


email:

Gloria.agostini@gmail.com


sit:

www.gloriaagostini.it


alassio


Cristina Bergia, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika, taħt id-direzzjoni ta' Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 4021). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju), miksuba fl-Università ta 'Firenze, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika. Jaħdem bħala psikoterapista fl-istudios ta’ Firenze, Milan u Alassio (Savona).

Phone:

339 7067 867


email:

bergiacristina@libero.it


sit:

www.cristinabergiapsicologa.it


Albino - Via G. Mazzini, n. 24 (BG)


Phone:

392 1305 195


email:


sit:


Alessandria - C.so Cento Cannoni, n. 12 (AL)
Asti - Via Arò, 70 / D (AT)


Patrizia Garofano, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Reġistrat fl-Assoċjazzjoni tal-Psikologi tal-Piedmont (n. 5862). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fix-Xjenzi u Tekniki Psikoloġiċi (indirizz kliniku u komunitarju) u l-Grad ta’ Master fil-Psikoloġija Kriminali u Investigattiva, miksub fl-Università ta’ Turin, ħarrġet fil-Medjazzjoni tal-Familja fiċ-Ċentru tan-Nisa Taljan f’Pesaro (kors rikonoxxut mill-AIMe.F. ). Iktar tard tispeċjalizza fi Brief Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa wettaq attivitajiet ta’ studju u riċerka f’: ASL-Asti (servizz tal-psikoloġija tas-saħħa) u ASL-Alessandria (servizz tal-psikoloġija tal-età tal-iżvilupp), fis-Soċjetà Taljana tas-Sessoloġija u Psikopatoloġija Sesswali ta’ Turin (proġett ta’ prevenzjoni għal kriminalità sesswali), fil- Family Therapy Institute ta’ San Diego (USA) mal-Prof. Chad Hybarger u fl-Instituto de Psicología Avanzada f’Valencia (Spanja) mal-Prof. Mauro Bolmida. Hija attiva fiż-żona tal-Piemonte f'oqsma differenti: tikkollabora ma' korpi pubbliċi u privati ​​bħala espert u trainer. Hija twettaq attivitajiet ta’ taħriġ dwar il-komunikazzjoni f’kuntesti edukattivi, organizzattivi, kliniċi u ta’ tixrid.
Pubblikazzjonijiet:
MF Garombo, S. Salvadori, A. Contarino, N. Castellino, S. Molinaro, P. Garofano, MT Molo, F. Veglia & C. Rosso, Factor analysis of risk matrix 2000 on an Italian sample of sexual offenders, fil-Ġurnal of Sexual Aggression: An internazzjonali, forum interdixxiplinarju għar-riċerka, it-teorija u l-prattika, 11 ta’ Settembru 2015.
Pietrabissa G., Hybarger C., Castelnuovo G., Garofano P., Bernardi B., Applikazzjonijiet ta 'terapija strateġika qasira f'kuntest Amerikan: approċċ ġdid fit-trattament ta' disturbi fit-tfulija, Fruntieri fil-Psikoloġija għal Settings Kliniċi, 2012.
P. Garofano, “Temper Tantrum”, f’Ġenituri Żgħażagħ, n. 11-il sena 6, Diċembru 2011, p.72.
P. Garofano, “Meta l-ħabib jiżbalja”, f’ Giovani Parenti, n. 9 sena 6, Settembru 2011, p. 43.
P. Garofano, “L-irqad barra mid-dar”, f’Giovani Parenti, n. 6 sena 6, Ġunju 2011, p. 44.
P. Garofano, “Uġigħ fiż-żaqq. Jekk l-uġigħ fl-istonku huwa psikoloġiku, id-drogi mhumiex meħtieġa ”, f’ Giovani Parenti, n. 4 sena 6, April 2011, p. 42.
P. Garofano, “Fehim. Kemm hu importanti?" f’Il Notiziario UTEA, perjodiku ta’ informazzjoni, n. 12, Diċembru 2010, p. 11, AY 2010-2011.Contarino, P. Garofano "Tipi ta' Aggressuri Sesswali" f'C. Rosso, MF Garombo, PM Furlan, Aggressuri sesswali. Nifhmu l-imġieba abbużiva, Edi.Ermes, Milan, Ottubru 2010 Poster: "Risk Matrix 2000 validation on an Italian Simple: a work in progress". Awturi: C. Rosso, M. Garombo, N. Castellino, A. Contariono, P. Garofano, F. Corti, MT Molo, F. Veglia. Ippreżentat waqt il-11-il Konferenza Internazzjonali tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali għat-Trattament ta’ Delinkwenti Sesswali IATSO, Oslo, in-Norveġja, Settembru 2010.
C. Rosso, M. Garombo, P. Garofano, PM Furlan, "Orjentazzjonijiet fit-trattament terapewtiku ta' perpetrators ta' stupru" f'A. Zappalà, D. Bosco, Stupraturi. Profili psikoloġiċi u investigazzjoni, Centro Scientifico Editore, Turin, 2008
L. Blandino, P. Garofano, F. Nespole, ME Quaglino, V. Raviolo, E. Saracco, “Appointment in Hell” in GP Quaglino, Giallounito, Antigone Edizioni, Turin, 2007

Phone:

328 6180 899


email:

patrizia.garofano@yahoo.it


sit:

www.patriziagarofano.com


Ancona -
60124 - Ancona - Via trieste n. 21 c/o Medicalpoint Polyclinic


Lorenzo Pergolini Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Gradwat mill-Università ta’ Bologna fil-Psikoloġija Konjittiva Applikata, wara l-gradwazzjoni kiseb Master ta’ Livell II fil-Psikoloġija Klinika Strateġika u jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo. Reġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Marche fin-nru. 2581 u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija.
Professur Aġġunt tal-Psikoloġija tal-Iżvilupp u tal-Edukazzjoni fl-Università Politeknika ta’ Marche, Psikologu-Case Manager fiċ-Ċentru Nazzjonali Ġdid Lega del Filo d'Oro.
Jirċievi fl-istudjos ta' Senigallia u Ancona.

Phone:

071 3580435


email:

lore.pergolini@gmail.com


sit:

www.lorenzopergolini.it


Ancona (AN) - Ascoli Piceno (AP)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Gradwat fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Bologna fl-1999, kiseb aktar minn ħmistax-il sena esperjenza fil-qasam tal-psikoloġija. Speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, Prof. Nardone, rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 4217). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 L.56 / 89). Huwa jwettaq attività klinika fl-uffiċċji ta' Pescara, Tortoreto, Teramo, Ascoli Piceno, L'Aquila.
Espert fil-Psikoterapija Strateġika tal-Ipnosi, tal-Individwali, tal-Koppji u tat-Tfal.

Phone:

328 6169 937


email:

rcetroni@tiscali.it


sit:

www.psicoterapiabreveabruzzo.it


Aosta - c/o IRV, via Lino Binel, n. 34 (AO)


Ruggero Ioris Bonzanini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 4549). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija fl-Università ta’ Padova, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

339 2793 344


email:

ruggero.ioris.bonzanini@gmail.com


sit:

www.ruggeroiorisbonzanini.it


Arezzo - P.zza S. Agostino, n.11 (AR)


Susanna Scartoni, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-prof. Giorgio Nardone. Rappreżentant tal-ġestjoni organizzattiva ta' Strategic Therapy Center, Skola ta' Speċjalizzazzjoni ta' Erba' snin f'Psikoterapija Strateġika Qosor. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 2505) mill-1998. Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89) minn Jannar 2010. Wara li jiggradwaw fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju ) miksuba fil- Università ta’ Bolonja, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija minn Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Hija Trainer u Għalliema għall-korsijiet ta’ Taħriġ Klinika taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo.

Phone:

392 9295 635


email:

susannascartoni@gmail.com


sit:


Arezzo - c/o Center for Strategic Therapy
Piazza S. Agostino, n.11 (AR)


Simona Zimbaro, psikologa - psikoterapista u riċerkatur uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika. Irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tat-Toskana bin-n° 9528 u kkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3 L56/89).
Wara li ggradwat bl-unuri fil-psikoloġija klinika mill-Università ta’ Padova, hija speċjalizzat fil-psikoterapija billi attendiet l-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor immexxija minn Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka.
Bħalissa tokkupa l-kariga ta’ koordinatur didattika u kap tas-segretarjat organizzattiv għall-istess skola. Hija wkoll trainer u lecturer fil-Masters kliniċi mmirati lejn tobba u psikologi u, mill-2020, ilha tikkollabora fl-implimentazzjoni tal-proġetti interni kollha fis-CTS.

Riċeviment f'Arezzo, p.zza S. Agostino, 11 - c/o Center for Strategic Therapy.

Phone:

333 594 2801


email:

s.zimbaro@yahoo.it


sit:


Arezzo - Piazza Sant'Agostino 11 C\O Therapy Centre Strateġija qasira


Sara Janni, psikologa - psikoterapista, kowċ u riċerkatur uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika Qosor. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tat-Toskana Nru 8397 u awtorizzati biex jipprattikaw il-psikoterapija (art. 3 L56\89). Wara li ggradwa bl-unuri fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università Pontifikali ta 'Venezja-Mestre, huwa speċjalizza fil-psikoterapija billi attenda l-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor immexxija minn Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università. Għall-istess skola llum għandu r-rwol ta’ tutur u superviżjoni tal-interns. Huwa wkoll lecturer fil-Masters Kliniċi mmirati lejn tobba u psikologi.

Disponibbli f'Arezzo, Piazza Sant'Agostino 11 C\O Brief Strategic Therapy Centre.

Phone:

389 8703324


email:

sarajanni@icloud.com


sit:


Arezzo (AR) - P.zza S. Agostino, n. 11 (AR)


Elisa Valteroni, psikologa-psikoterapista, riċerkatur affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone u tutur tal-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n.6211). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat bl-unuri fil-psikoloġija b'orjentazzjoni klinika u tas-saħħa u ċ-ċertifikazzjoni tat-titlu ta 'tekniku espert fl-għajnuna relazzjonijiet għall-marġinalizzazzjoni soċjali (RT20040519), miksuba fl-Università ta' Firenze, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta 'Arezzo dirett minn Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Jirċievi fl-istudjos ta':
Arezzo - P.zza S. Agostino, n. 11-52100 (AR) - Ċentru ta' Terapija Strateġika

Pubblikazzjonijiet:
⋅ Valteroni E., Nardone G. (2017). Anoressja tal-minorenni. Terapija effettiva u effiċjenti għad-disturbi fl-ikel. Milan: Ponte alle Grazie.
⋅ Valteroni E. (2016). Każijiet kliniċi. Fi G. Nardone (2016). Terapija ta' Attakk ta' Paniku. Dejjem ħielsa mill-biża’ patoloġiku. Milan: Ponte alle Grazie.
⋅ Valteroni E. (2016). Newroxjenza u terapija ta' paniku. Fi G. Nardone (2016). Terapija ta' Attakk ta' Paniku. Dejjem ħielsa mill-biża' patoloġiku. Milan: Ponte alle Grazie.
⋅ Valteroni E., Nardone G. (editjat minn) (2014). Dieta jew ebda dieta. Għal bilanċ ġdid bejn l-ikel, il-pjaċir u s-saħħa. Milan: Ponte alle Grazie.
⋅ Valteroni E., Nardone, G. (2014). Psikoterapija strateġika qasira applikata għat-trattament ta 'disturbi psikosomatiċi. In E. Zacchetti, G. Castelnuovo (2014). Klinika Psikoloġika fil-Psikosomatika. Mediċina u psikoloġija klinika bejn il-ġisem u l-moħħ. Milan: FrancoAngeli.
⋅ Valteroni E., Nardone, G., Balbi, E. (2013). Effikaċja u effiċjenza ta 'terapija qasira strateġika f'disturb obsessive-compulsive. Fi G. Nardone, C. Portelli (2013). Ossessjonijiet kompulsjonijiet maniji. Ifhimhom u jegħlebhom malajr. Milan: Ponte alla Grazie.
⋅ Valteroni E. (2013). Teknoloġija terapewtika fl-azzjoni. Fi G. Nardone, C. Portelli (2013). Ossessjonijiet kompulsjonijiet maniji. Ifhimhom u jegħlebhom malajr. Milan: Ponte alla Grazie.
⋅ Valteroni E. (2013) ikkollabora bħala membru tal-kumitat ta’ tmexxija fl-editjar tal-volum Dizionario Internazionale di Psicoterapia, editjat minn G. Nardone & A. Salvini, pubblikatur Garzanti.
⋅ Valteroni E. bħala parti mit-tim taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika & Nardone, G. (2012). Ngħinu lill-ġenituri jgħinu lil uliedhom. Problemi u soluzzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja. Milan: Ponte alle Grazie.
⋅ Valteroni E., Nardone, G. (2012). Ir-realtà li qed tinbidel: l-approċċ strateġiku-kostruttiv fil-psikoterapija. F’L. Bozzo (editjat minn). Studji ta' Strateġija. Gwerra, politika, ekonomija, semiotika, psikoanaliżi, matematika. Milan: Egea.
⋅ Valteroni E., De Santis, G., Wenter, M. (2011). Traduzzjoni u adattament Taljan: Selekman M. “Soluzzjonijiet alternattivi għall-problema”. Fi G. Nardone, MD Selekman. Oħroġ min-nassa. Gorging, rimettar, tortura lilu nnifsu: terapija fi żmien qasir. Milan: Ponte alle Grazie.

Phone:

340 2237 582


email:

elisa.valteroni@hotmail.it


sit:


Arezzo (AR)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 3770). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fl-iżvilupp u l-edukazzjoni) fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza", hija aktar tard speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u Xjentifiku Riċerka.

Phone:

347 7368 705


email:

mariateresaverdesca@virgilio.it


sit:


Asunción - Federaccion Rusa 1185


Lettur universitarju fil-Paragwaj u kap tal-uffiċċju tat-tagħlim tas-CTS fil-Paragwaj

Phone:

+ 39 389 562 9709


email:

leticiadiazmallorquin@gmail.com


sit:

www.terapiabreveestrategica.com.py


Asunción - Peru 295 esq. Mcal. Estigarribia


Psicóloga, Sistémica Psychotherapist, Master en Terapia Short Estratégica (2012) realizzat f'Milan, l-Italja. Taħriġ Residenzjali Intensiv (2012) fis-CTS f'Arezzo, l-Italja. Postgraduate fil-Psikoloġija Forensika (2009) Diplomado en Didáctica Universitaria (2014). Atención en consultorio privado particular mis-sena 2008 atendiendo adolescentes, adultos, parejas y familias. Lecturer fl-universitajiet tal-Paragwaj. Attly soy redactora de articles de Psicología para la revista Doctor en Casa desde l-sena 2020.

Phone:

+ 595 971 282 230


email:

valeria.fernandezsosa@gmail.com


sit:


Aviano - Via Selva, n.87 (PN)


Dr Lucia Ciligot Magagnin, Psikologu - Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, irreġistrat fir-Reġistru u fl-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto mill-1994 (n ° repertorju 2113) Kkwalifikat biex jipprattika l-eżerċizzju tal-psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Fl-Iskola ta’ Arezzo, kiseb ukoll l-ispeċjalizzazzjoni fil-qasam tal-Komunikazzjoni, Soluzzjoni ta’ Problemi u Coaching Strateġiku permezz tal-Master ta’ sentejn fit-taħriġ tan-negozju u l-maniġment. Fir-Reġjun tal-Veneto, huwa Kap tal-Istudji Affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika b’uffiċċji f’: Venezja: Campo Santa Margherita 3098, Mestre: Via Ghetto 64 / C, Jesolo: Via Donizetti 28 A - Ċentru Storiku. Minbarra l-psikoterapija, iwettaq attivitajiet ta’ taħriġ fl-oqsma kliniċi, soċjali u organizzattivi (korsijiet ta’ taħriġ korporattiv u maniġerjali, tagħlim f’korsijiet ECM għall-operaturi tal-kura tas-saħħa). Ħadem għal 16-il sena fl-Isptar u s-Servizzi Territorjali tal-AULSS u, speċifikament, mill-1996, bħala psikologu dipendenti permanenti tal-AULSS 12 Venezja. Fl-Istruttura Pubblika: għal seba’ snin kienet responsabbli minn Ċentru innovattiv għal diżabilità fiżika bi trattament ta’ aspetti kliniċi kemm fuq livell ta’ xogħol f’tim multidixxiplinarju kif ukoll fuq livell ta’ kura psikoloġika tal-pazjenti u l-familji tagħhom.
Pubblikazzjonijiet għall-AULSS Venezjana 12:
“Training path for team operators”, 1996
"Evoluzzjoni tal-metodoloġiji ta' intervent lejn sitwazzjonijiet eteroġenji ta' diżabilità fiżika (sklerożi multipla, mard newromuskolari, korrimenti tas-sinsla tad-dahar)", 2003
“Preżentazzjoni ta’ 6 każijiet ittrattati bl-approċċ sistemiku”, 2003
Għal ħames snin wettaq attivitajiet ta’ psikoloġija fl-isptarijiet fid-Dipartimenti għall-patoloġiji kroniċi (Ċentru ta’ Nefroloġija u Dijalisi, Antidijabetiċi u Dislipidemiji) tal-Isptarijiet ta’ Mestre u ta’ Venezja, li jittrattaw kemm il-bżonnijiet tal-pazjenti u tal-membri tal-familja kif ukoll id-diffikultajiet tal-professjonisti tas-saħħa permezz ta’ superviżjoni. u korsijiet ta’ taħriġ.
Pubblikazzjonijiet tal-Psikoloġija tal-Isptar:
"Intervent psikoloġiku f'suġġetti dijabetiċi fl-età tal-iżvilupp", 2007
"It-tifel dijabetiku: esperjenzi emozzjonali u konformità terapewtika", 2008
"Disturbi ta 'Ansjetà u Depressjoni fil-Patoloġiji Organiċi", 2008
Għal seba’ snin ipprovda l-kollaborazzjoni tiegħu lill-Unità Operattiva tal-Familja u l-Iżvilupp b’attenzjoni partikolari għat-trattament ta’ każijiet li għandhom x’jaqsmu mas-Servizz ta’ Prevenzjoni u Riabilitazzjoni għall-Età tal-Iżvilupp u mar-riċerka dwar disturbi fit-tfulija u fl-adolexxenza.

Phone:

347 8830 697


email:

lucia@luciaciligotmagagnin.it


sit:

www.luciaciligotmagagnin.it


Azzano Decimo - Via Dr G. Puiatti, 4 (PN)


Psikologu u Psikoterapista. Membru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto (n.10848). Gradwat fil-Psikoloġija Klinika fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor ta’ Arezzo, taħt id-direzzjoni tal-Professur Giorgio Nardone. Hija tikkollabora ma' diversi entitajiet fiż-żoni tal-Veneto u tal-Friuljan.

Phone:

351 5712080


email:

francesca.martin.psy@gmail.com


sit:

www.francescamartinpsicologa.it


Barċellona - Plaça Gal.la Placídia 10, il-5 sular 08006


Gloria Blanco del Val es psychologa - psikoterapista, għalliema u aphiliada fiċ-Centro de Terapia Estratégica mmexxija mill-professur Giorgio Nardone. Irreġistrat bin-numru 19960 fil-Kulleġġ Uffiċjali tal-Psikoloġija tal-Katalunja u akkreditat bħala psikoloġija tas-saħħa. Tras la obtención de la licenciatura fil-Psikoloġija Klinika għall-UNED se especializó fil-Psikoterapija Estratégica Qasira, Formador de Formadores u Hipnosis Estratégica fl-Escuela de Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u reconocida mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika . Fil-qasam tan-negozju poġġa Master fid-Dirección u Administración de Empresas għall-Università Ramón Llull u postgraduate fil-Komunikazzjoni għall-Università ta’ Michigan.
Tgħaqqad il-psikoterapija mal-kowċing u l-konsultazzjoni f'el mundo empresarial.
Agħmel fuq attività professjonali f'Barċellona: Plaça Gal-la Placídia 10, 5ª pjanta.

Phone:

(+ 34) 630934 010


email:

Gloria@gloriablanco.org


sit:

www.gloriablanco.org


Barċellona


Phone:

(+ 34) 646965 578


email:

rosaduher@gmail.com


sit:


Barcelona - Rambla de Catalunya, 75, 2º-2ª, 08007


Júlia Pascual Guiteras. Psikologu-psikoterapista, kowċ u għalliem tal-Masters fit-Terapia għal Terminu Qasir fi Spanja. Reġistrat Nru 16795 fil-Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya fejn jifforma parti mill-Junta de la Sección de psikoloġija klinika, psikoterapija u kura tas-saħħa. Es licenciada en Psicología por la Universidad Blanquerna (Ramón Llull), master fit-terapija estrateġika fil-qosor, master fil-komunikazzjoni, soluzzjoni tal-problemi u coaching extratégic u master fis-sessoloġija klinika u terapija tal-pareja.
Rambla Catalunya, 75, 2º 2ª, 08007 Barċellona.

Phone:

666 49 47 10


email:

info@juliapascual.com


sit:

www.juliapascual.com


Barcelona


Phone:

607576992


email:

mdemaya34@gmail.com


sit:

www.maribeldemaya.net


Barcelona - Castelldefels - Pau Casals, 4 2ª


Phone:

687.56.67.57


email:


sit:

www.carmensancho.es


Barcelona - Rbla. d'Ègara, 116 -1 -10 08221-Terrassa (Barċellona)


Phone:

(+ 34) 658784321


email:

dolorsrian2@gmail.com


sit:

www.psicosalut365.com


Bari - Via Mauro Amoruso, n. 96 (BA)
Monopoli - Via Giuseppe Canonico del Drago, 32 (BA)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Hija rreġistrata fl-Ordni tal-Psikologi tal-Puglia - sezzjoni A - bin-numru 4556 u awtorizzat li jipprattika psikoterapija (art.3 L.56 / 89).
Gradwata b'marki sħaħ (110/110 cum laude) fil-Psikoloġija Klinika u tal-Iżvilupp fl-Università ta 'Bari, hija tikseb il-Master annwali fir-Riżorsi Umani billi twessa' l-ħiliet tagħha u taħdem fil-qasam tat-taħriġ u l-għażla tal-persunal. Aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Hija tikkollabora ma’ kooperattivi soċjali li jittrattaw minorenni żvantaġġati bi problemi ta’ mġieba u konjittivi u li jappoġġjaw lill-familji. Ħadem fl-ASL Psychiatric Clinic ta’ Bari, id-Dipartiment tad-Disturbi tal-Familja u l-Eating, fil-Ħabsijiet u l-ASL Consultants.
Bħalissa huwa jwettaq attivitajiet ta' psikoterapija privata fl-istudjo tiegħu f'Bari, Mola di Bari, Matera, u jindirizza problemi li jistgħu jinqalgħu f'minuri, adulti u familji.
Barra minn hekk, sportiva minn meta kienet żgħira u atleta midaljata tat-Tim Nazzjonali Taljan tal-Apnea, tittratta l-prestazzjoni fil-qasam sportiv.

Phone:

3703100819


email:

info@psicoterapiabrevebari.it


sit:

www.psicoterapiabrevebari.it


Bassano del Grappa - Via SS Trinità, 41 (VI)


Naomi Faccio, Psikologa-Psikoterapista, Reġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto (n. 7996). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (psikoloġija klinika-dinamika) fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Qasira u Strateġika fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Bħalissa huwa responsabbli mill-uffiċċju Bassano del Grappa, li jinsab fi via Marinali 13, affiljat maċ-Ċentru ta’ Arezzo għal Terapija Qasira u Strateġika, immexxi mill-prof. Giorgio Nardone, fejn iwettaq attivitajiet ta’ counselling u psikoterapija.

Phone:

339 1333 831


email:

info@naomiface.it


sit:


Benevento - Via Roberto Ruffilli n. 9 (BN)


Silvia De Mercurio, Psikologu-Psikoterapista.
Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Campania (n. 4721).
Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija. Gradwat fil-Psikoloġija Klinika fl-Università "G. D'annunzio" ta' Chieti-Pescara u speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Naħdem bħala psikoterapista fl-uffiċċju tiegħi, li jinsab f'Benevento, Via Roberto Ruffilli n ° 9.

Phone:

320 4453 423


email:

silviademercurio@virgilio.it


sit:


Bergamo - Via Borgo Palazzo n. 14 (BG)


Alida Lacagnina, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-reġjun tal-Lombardija (n. 6730). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija klinika u komunitarja fl-Università ta’ Padova, segwiet il-Master in Brief Strategic Therapy u aktar tard speċjalizzat fil-Bef Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

347 6258 212


email:

a.lacagnina@inwind.it


sit:


Bergamo (BG) - Cernusco sul Naviglio (MI) - Monza (MI) - Treviglio (BG) - Cologno Monzese (MI) - Trezzano Rosa (MI)


Dr Carlo Eugenio Brambilla huwa psikologu, psikoterapista uffiċjali u riċerkatur assoċjat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n ° 12430), master fil-psikoloġija klinika strateġika, speċjalista fil- Psikoterapija Strateġika Qasira awtorizzata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L. 56/89), kap tal-istudji f'Monza, Treviglio, Cologno Monzese, Trezzano Rosa u Cernusco sul Naviglio affiljati maċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika.
Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità, miksub b’marki sħaħ fl-Università ta’ Padova, kompla t-taħriġ ta’ wara l-lawrja fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika f’Arezzo, japprofondixxi l-istudji tiegħu fil-Psikoloġija Klinika Strateġika u aktar tard jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-erba’. -sena Skola ta' Speċjalizzazzjoni fi Psikoterapija Strateġika Qosor ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Bħala psikologu u psikoterapista jwettaq pariri psikoloġiċi u psikoterapija individwali, tal-koppja u tal-familja permezz ta’ mogħdijiet għal żmien qasir, orjentati lejn is-soluzzjoni tal-problema ppreżentata mill-persuna, billi tadotta l-mudell.
Monza: Viale Cesare Battisti 77 (MB);
Treviglio: Viale Oriano 18 / B (BG);
Cologno Monzese: Viale Emilia 83 (MI);
Trezzano Rosa: Via Raffaello Sanzio 13 / Z (Mi);
Cernusco sul Naviglio: Via Pontida 11 (MI).

Phone:

339 8527 660


email:

info@carlobrambilla.com


sit:

www.carlobrambilla.com


Bibbiena - Piazza Generale Sacconi, n. 19 (AR)


Alessia Salvi, Psikologa-Psikoterapista. Reġistrat fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 2979). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L. 56/89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università "La Sapienza" ta 'Ruma, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo diretta mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università "u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

347 0510 838


email:

alessiasalvi@yahoo.it


sit:


Bilbao


Phone:

(+ 34) 946723 625


email:

lbidane@gmail.com


sit:


Bilbao - Alameda Mazarredo 6 - 3 dcha. Dipartiment 13. - Bilbao - Bizkaia.


Phone:

652703004


email:

davidsojo@gmail.com


sit:


Bisceglie - Via Imbriani, 36 (BT)


Phone:

080 3968526 - 329 1263 471


email:

leonardobruni@me.com


sit:


Bogota - Calle 70 A Nru 10-42
Cali - Calle 18 Norte #9-45


Phone:

3102089445


email:

therapyestrategicacol@gmail.com


sit:

www.strategictherapy.co


Bogotá - Carrera 10 Nru 96-25


Psicóloga de la Universidad de los Andes (2006), Master en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana (2012), Master en Terapia Breve Estratégica en Arezzo, Italia -con la dirección de su Maestro Giorgio Nardone– (2016) y cuenta con dos snin ta’ studju dwar il-kowċing.
Għal aktar minn 13-il sena, kienet il-Psikologu tal-Linja ta 'Investigazzjoni fl-Isklerożi Multipla tat-Tabib Jaime Toro Gómez fil-Fundation Santa Fe de Bogotá, fejn ħadmet ukoll fl-investigazzjoni, irrealizzat iż-żewġ teżijiet tal-grad tagħha.
Għandu esperjenza fl-oqsma edukattivi, soċjali, kliniki u tal-isptarijiet. Bħala professur u psikologu fil-Ġnien tat-Tfal tad-Dinja ż-Żgħira u bħala superviżur tal-prattiċi professjonali fl-Università ta 'Andes għal 10 snin. Fil-qasam soċjali mgħaddas fil-programm Caminos Alternos, wettaq miżuri u interventi psikosoċjali ma’ eks ħaddiema tal-gruppi armati tal-Kolombja għall-Ministeru tal-Intern u l-Kunsill Għoli għall-Paċi.
Bl-istess mod, kienet il-psikologa tal-Klinika Eugin fil-programm tagħha ta’ Mediċina Riproduttiva għal ġenituri u nisa infertili fis-sena 2014.
Bħalissa, ilu jaħdem fil-Prattika Privata mill-2010 u huwa terapista uffiċjali fil-Kolombja fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzoes.

Phone:

+ (57) 3204721357


email:

luisablancodavila@gmail.com


sit:

www.luisablancodavila.com


Bogotá - Calle 70a # 10-42


Psicólogo- Psicoterapeuta egresado de l-Università Nazzjonali tal-Kolombja.

Speċjalista fit-Terapia Sistemika tal-Iskola Sistemika Arġentina

Ms.C. en Psicología con enfasis en investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Master fit-Terapija Strateġika Qosor u Master fil-Komunikazzjoni u l-Coaching Strateġiku fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo, l-Italja.

Mis-sena 2011 ħadem bħala psikoterapista kemm f’kuntesti istituzzjonali kif ukoll fil-prattika privata. Asimismo, kien professur universitarju fil-livell ta 'pregrado y posgrado, superviżur tal-prattika klinika u investigatur.

Phone:

+ 57-3015676643


email:

aterapiabreve@gmail.com


sit:

www.aterapiabreve.com


Bogota '- Calle 70a # 10-42


Psikoloġija b'għażla en Atropología de la Universidad de los Andes (2010). Psikoterapista għal żmien qasir imħarreġ mal-għalliem Giorgio Nardone f'Arezzo, l-Italja (2012). B'esperjenza fil-psikoloġija klinika, soċjali, edukattiva u organizzattiva.
A lo largo de mi carrera profesional hu kellu l-opfortidad de trabajar con problemáticas de género, vittmi tal-kunflitt armat fil-Kolombja, fil-kuntest educativo bħala għalliem u superviżur tal-prattiki akkademiċi tal-dipartiment tal-psikoloġija, fil-planeación u l-eżekuzzjoni ta’ proġetti soċjali con fundaciones, como también, en contextos generadores de conciencia.
Al mismo tiempo desde el 2013 hasta la fecha me dedicado a acompañar ya guiar process terapéuticos, from my practica privada de psychology clínica; en donde a través de la Terapia Short Estratégica, huwa kien testigu tal-kisbiet milħuq mill-konsulenti u l-poter trasformatur tas-ser uman għall-bidla fil-realtà proprja.
Soy una enamorada del yoga as a camino de autoconocimiento y de autorrealización, practicante y profesora de esta ciencia desde el 2010.
Mejju XNUMX XNUMX - Aħsad biex jgħix f'dawn it-temi li ninteressani u nkun qed nikseb professjonali u personalment. Huwa għal dan li jipparteċipa f'las supervises mensuales li jirrealizza l-professur Nardone, għal dak tal-manu tiegħu, jista 'jissorvelja l-każijiet kliniki li akkompanjaw. B'mod partikolari wkoll fl-attwalizzazzjoni tal-attwalizzazzjoni mwettqa mis-CTS tal-Italja u tal-propuestos għall-kwartieri ġenerali tal-Kolombja.
Noħloq li nunca terminamos de aprender y que el camino de la life huwa tagħlim kostanti.

Phone:

(+ 57) 317 2265656


email:

paulap.terapia@gmail.com


sit:

www.paulapterapia.com


Bologna - Via Armando Quadri 3 (BO)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Gradwat fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Bologna fl-1999, kiseb aktar minn ħmistax-il sena esperjenza fil-qasam tal-psikoloġija. Speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, Prof. Nardone, rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 4217). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 L.56 / 89). Huwa jwettaq attività klinika fl-uffiċċji ta' Pescara, Tortoreto, Teramo, Ascoli Piceno, L'Aquila.
Espert fil-Psikoterapija Strateġika tal-Ipnosi, tal-Individwali, tal-Koppji u tat-Tfal.

Phone:

328 6169 937


email:

rcetroni@tiscali.it


sit:

www.psicoterapiabreveabruzzo.it


Bologna - Parma (PR) Vignola (MO)


Phone:

348 801 3679


email:

mattiacuocci@tiscali.it


sit:


Bologna - Viale A. Aldini n. 140 (BO)


Psikologu - Psikoterapista, irreġistrat regolarment fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi (Marche, n.1705, Sezzjoni A Psikologi Speċjalisti fil-Psikoterapija) kwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija, jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta 'Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira rikonoxxuta uffiċjalment minn MIUR (Ministeru tal-Edukazzjoni, Riċerka Università) fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo mwaqqfa fl-1987 minn Giorgio Nardone u Paul Watzlawick li magħha hija affiljata.
L-interess fl-approċċ imbuttatu lejn Palo Alto (Kalifornja), fejn segwa taħriġ intensiv fuq il-mudell Brief Psychotherapy żviluppat fi ħdan il-Mental Research Institute (MRI). Wara li studja l-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Urbino u fl-Università ta’ Wales (Università ta’ Wales, Swansea) mar jgħix f’Arezzo għal ħames snin biex isegwi mill-qrib ix-xogħol tal-Prof. Giorgio Nardone fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika (CTS). ) immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone innifsu, li minnu issa huwa sorveljat.
Mill-2006 huwa kkollabora b’mod attiv fil-proġetti tas-CTS ta’ Arezzo u huwa għalliem intern fil-masters għal tobba, psikjatri, psikoterapisti u psikologi fl-Italja u barra u fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin fi Psikoterapija Strateġika Qosor, huwa wkoll koordinatur tal-korsijiet ta’ taħriġ tas-CTS għall-uffiċċji ta’ Bologna. Fl-2008 huwa kkollabora fit-twettiq ta' "The discoveries and inventions of psychology" (Sirigatti S., Stefanile C., Nardone G., The discoveries and inventions of psychology, 2008, Milan: Ponte alle Grazie; Edizzjoni Spanjola El descubrimiento y los Hallazgos de la Psychology, Barċellona: Paidos); fl-2011 ippubblika ma’ Giorgio Nardone “Cogito ergo suffro” (Nardone G., De Santis G., Cogito ergo suffro, Milan: Ponte alle Grazie; Edizzjoni Spanjola Pienso, luego sufro, Barcellona: Paidos); fl-2013 kien membru tal-bord editorjali tal-ewwel Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija editjat minn Giorgio Nardone u Alessandro Salvini għal Garzanti. Fl-2013 huwa pperfezzjona ruħu fil-mudell strateġiku ta 'hypnosis Nardone. Huwa jmexxi l-blog li ħoloq li fih perjodikament jippubblika artikli ta’ interess psikoloġiku ta’ natura popolari.
Huwa jwettaq attività klinika fl-uffiċċji ta’ Milan, Bologna u San Benedetto del Tronto.

Phone:

333 3763 710


email:

desantisgiulio@gmail.com


sit:

www.giuliodesantis.com


Bologna - Bologna - Via Reno, 2 (BO)
Casalecchio di Reno - Via Nino Bixio, n. 2/2 (BO)


Phone:

051 557801 - 338 2718 876


email:

dott.giannerini@libero.it


sit:

www.terapiastrategicabrevebologna.it


Bologna - Via Prati, 1/3 - Zola Predosa (BO)


Psikologu u Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.

Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikoloġija tal-Emilia Romagna (n. 8031 ​​​​ / a) u awtorizzat li jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).

Wara li ggradwa fil-Psikoloġija (indirizz tal-iżvilupp u l-edukazzjoni) fl-Università ta’ Trieste, huwa jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

327 7338 413


email:

cristina_nota@hotmail.com


sit:


Bologna -
Via Podgora 5/a


It-Tabib Ivana Viapiana, psikologa u psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo.

Irreġistrat fir-reġistru tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 8707/a) u kwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3. L. 56/89).
Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Dinamika u Klinika għall-persuna, il-grupp u l-istituzzjonijiet fl-Università Sapienza ta 'Ruma, huwa speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, ibbażat f'Arezzo, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. .
Huwa jwettaq l-attività professjonali tiegħu fl-istudjo tiegħu f'Bologna.

Phone:

+ 39 3346246726


email:

ivanaviapiana@libero.it


sit:


Bologna (BO) - S. Giovanni in Persiceto (BO) - Ferrara (FE)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-reġjun Emilia Romagna (n. 3010). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fil-Psikoloġija tal-Iżvilupp u tal-Edukazzjoni) fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika Diploma ta’ trainer miksub fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone

Phone:

347 9635 026


email:

lara-farinella@alice.it


sit:

www.larafarinella.com


Bologna u Zola Predosa -
Palazzo Volpe: Piazza Roosevelt 4 Bologna (BO)
Azzjoni Studio: Via Prati 1/3 Zola Predosa (BO)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 2362 / a). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Bologna, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

3394110163


email:

lara.ventisette@gmail.com


sit:

www.laraventisette.com


Bologna, via Irnerio 14
Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Ponente n. 51


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (nru Repertorju 2917) u kkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (Speċjalizzazzjoni Klinika u Komunitarja) fl-1999, fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-’Università u Riċerka Xjentifika. Speċjalizzat ukoll fit-Tagħlim Psikopatoloġija u speċjalizzati fl-Għażla, Taħriġ, Żvilupp tar-Riżorsi Umani. Għal aktar minn għaxar snin huwa kkollabora mal-Università ta’ Bologna billi wettaq attivitajiet biex jappoġġja l-bidla u jippromwovi l-benessri organizzattiv.

Phone:

347 9796 253


email:

mignani.manuela@gmail.com


sit:

www.manuelamignani.it


Borgomanero - Via Pietra Miktub, 3 (LE)


Chiara Ratto hija psikologa, psikoterapista u riċerkatriċi assoċjata fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika f’Arezzo.
Ggradwata fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Turin, ilha rreġistrata mill-2001 fir-Reġistru Taljan tal-Psikologi, Reġjun tal-Lombardija (repertorju nru 6122) u speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Arezzo immexxija minn Prof Giorgio Nardone.
Hija tikkollabora maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika bħala għalliema, għal korsijiet ta’ taħriġ kliniku fl-Italja u barra, u hija l-koordinatur didattiku tal-Master in Brief Strategic Therapy fil-belt ta’ Milan.
Huwa responsabbli għall-istudji ta':
- Milan, Via G. Mussi 16

Phone:

347 2782842


email:

chiararatto@hotmail.com


sit:


Brescia - Corso Matteotti, n. 42 (Bs)


Marzia Targhettini, psikologa, psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, hija rreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Lombardija, n. 03/15585.
Gradwat fil-Psikoloġija Klinika fl-Università ta’ Bergamo, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Hija twettaq attivitajiet ta’ psikoterapija u konsulenza li jittrattaw problemi psikoloġiċi ta’ diversi tipi. Twettaq ukoll attivitajiet ta’ taħriġ f’kuntesti edukattivi.

Phone:

329 2062 253


email:

marziatarghettini@gmail.com


sit:


Brescia (BS)


Phone:

348 801 3679


email:

mattiacuocci@tiscali.it


sit:


Brescia (BS)


Phone:

349 2866 036


email:

stefano.ira@gmail.com


sit:


Bucharest


Diana Paula STOIAN, Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika taħt id-direzzjoni ta' Giorgio Nardone. Irreġistrat fl-Ordni Rumen tal-Psikologi (kodiċi 00435), Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (Liġi 213/2004). Wara li ggradwat fil-psikoloġija mill-Università ta’ Sibiu fir-Rumanija, hija mbagħad speċjalizzat fi:
"Psikoterapija Qasira", doppja fi "Ipnosi Klinika u Terapija Ericksonjana", iż-żewġ speċjalizzazzjonijiet realizzati fir-Rumanija, -, it-tielet speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta 'Arezzo, immexxija mill-Prof Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika. Kap taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika f'Bukarest, ir-Rumanija, studio affiljat mal-CTS ta 'Arezzo, President tal-Assoċjazzjoni "Centrul de Terapie Strategica" Rumanija, maniġer organizzattiv u għalliem tal-Master Edukazzjoni Għolja fi Psikoterapija Strateġika Qosor - uffiċċju ta' Bukarest.
Traduzzjoni Rumena tal-ktieb: "Riding your own tiger"
Indirizz: B-dul Corneliu Coposu, nru 51, ap.7, settur 3, Bukarest.

Phone:

(+ 40) 723275275


email:

dianasstoian@yahoo.com


sit:

www.centruldeterapiestrategica.ro


Bucine (AR)
Leccio-Reggello (FI)


Daphne Nocentini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 5468). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-lawrja speċjalizzata fil-psikoloġija (indirizz kliniku u tas-saħħa) fl-Università ta 'Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika

Phone:

3396414740


email:

info@daphnenocentini.com


sit:

www.daphnenocentini.com


Bussolengo -
Largo Salvo d'Acquisto 24 (VR)


Gradwata fil-Psikoloġija Klinika fl-Università ta’ Padova, hija sussegwentement kisbet Master fil-Psikoloġija Klinika Strateġika ta’ II-livell.
Speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor (il-Mudell ta' Giorgio Nardone) fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika Qosor ta' Arezzo.
Jikkollabora f'Verona mal-Isptar tal-Qalb ta' Negrar u mal-Isptar Santa Giuliana (żona Torricelle - Verona)

Phone:

393473325355 +


email:

sabrina.trojani@gmail.com


sit:

www.studiopsicologiaverona.it


Cagliari - Via Alziator n. 15 (CA)
Oristano (OR)


Dr Francesca Moroni, Psikologu-Psikoterapista, Professur u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Psikologi u Psikoterapisti ta 'Sardinja (n ° 1388). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (speċjalizzazzjoni fix-Xogħol u Organizzazzjonijiet Psikosoċjali) fl-Università ta’ Cagliari, hija speċjalizzata fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Pubblikazzjonijiet: kontribut għal "Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom" G. Nardone, Ponte alle Grazie.

Phone:

380 8612894


email:

framoroni@gmail.com


sit:


Cagliari - Via Roma, 101


Psikologu, Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Psikoterapija ta' Strateġija Qasira mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, hija rreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Lazio n. 23296. Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa, temm il-Masters tat-2 livell fl-"Ericksonian Hypnosis" fl-APL Milan u "Contemporary Sexology" fl-Assoċjazzjoni Taljana tas-Sessoloġija Klinika f'Ruma. Hija tispeċjalizza fi Brief Strategy Psychotherapy f'Arezzo u għandha l-Higher Education Master "Strategy Communication, Coaching Problem Solving and Performance Science". Jgħallem taħriġ sponsorjat minn Confindustria Cagliari billi jwettaq taħriġ u kowċing fil-kumpaniji, jiżviluppa proġetti ta’ taħriġ għal eżekuttivi, maniġers, impjegati u impjegati.
Hija twettaq attivitajiet ta’ psikoterapija individwali u ta’ koppja. L-istrutturar ta' mogħdijiet terapewtiċi personalizzati għal titjib rapidu tal-istampa sintomatloġika u r-riżoluzzjoni tal-problema.

Phone:

335224875


email:

elebenedetti@yahoo.it


sit:

www.eleonorabenedetti.eu


Cagliari (CA)


Psikologu-Psikoterapista u Speech therapist, affiljat maċ-Ċentru tat-Terapia
Strategica mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun ta' Sardinja (pożizzjoni n.ro 1650). Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku) fl-Università ta’ Cagliari, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxija minn
Prof Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa jwettaq l-attività professjonali tiegħu fl-uffiċċju li jinsab f'Via Caboni, 10 f'Cagliari.

Phone:

349 5058 289


email:

giulicento@virgilio.it


sit:


Cagliari (CA)


Simona Floris, Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi ta’ Sardinja (n. 1178). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz tax-xogħol u organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Cagliari, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika. Huwa kkollabora fil-kitba tal-ktieb “Helping parents to help their children” (editjat minn Giorgio Nardone, Ponte alla Grazie, 2012)

Phone:

339 3340 622


email:

simonafloris@virgilio.it


sit:

www.simonafloris.it


Campobasso - Via Garibaldi n. 25 (CB)


Phone:

388 1928 408


email:

cinziaangiolillo@hotmail.com


sit:


Camucia - Via A. Manzoni, 16 / b (AR)
San Sepolcro - Via del Campo Sportivo, 2 (AR)


Dr Serena Carrai, gradwat fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Bologna, wara l-gradwazzjoni kisbet Master fl-Eating Disorders u Body Weight Management f’Ruma u fl-2018 hija speċjalizzata fil-Psikoloġija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo diretta. mill-Professur Giorgio Nardone. Hija psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika u hija rreġistrata fir-reġistru tal-psikologi tat-Toskana (n. 6703). Huwa jindirizza kull tip ta' problemi psikoloġiċi sa patoloġiji diżabbli bl-użu ta' Terapija Strateġika, b'mod partikolari jittratta disturbi fl-ikel u problemi tat-tfulija u l-adolexxenza. Jirċievi f'Camucia, San Sepolcro u Rimini.

Phone:

338 589 8540


email:

scarr@inwind.it


sit:

www.psicologoserenacarrai.it


Il-Gżejjer Kanarji - Las Palmas - Calle Mendizabal, 37, 3ºD


Raúl Segura Díaz, psikologu psikoterapista uffiċjali taċ-Centro de Terapia Estratégica immexxi mill-Professur Giorgio Nardone. Colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas P-01803 u acreditado bħala mediko.Licenciado en psychology in La Universidad de La Laguna, Master in Short Training Therapy realizzat f'Madrid, kors intensiv fit-TBE realizzat f'Arezzo u direzzjoni mill- profesor Giorgio Nardone.

Phone:

92 858 24 86 - 622 645 670


email:

info@raulseguradiaz.com


sit:

www.raulseguradiaz.com


Caserta - Via Francesco Marchesiello, n.169 (Francesca Park) (CE)
Frattamaggiore - Corso Vittorio Emanuele, 139 (NA)
Torre del Greco - Via Gaetano de Bottis, 80 (NA)


Dr Ludovico Carnile, gradwat bl-unuri fil-psikoloġija, irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Campania, sezzjoni A (n.6350), tispeċjalizza fl-Iskola tal-Psikoterapija Strateġika Qasira ta’ Arezzo, immexxija mill-prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka. Huwa awtorizzat jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). Terapista Uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika. Jittratta l-attività klinika, huwa wkoll għalliem u trainer fl-oqsma edukattivi u kliniċi.
Pubblikazzjonijiet: Awtur tal-ktieb intitolat: "CO-ESSER-CI group experiences of phenomenological counselling", KIMERIK pubblikatur sena tal-pubblikazzjoni 2010.
Fil-ktieb "Saħħa mentali, migrazzjoni u pluraliżmu kulturali" ippubblikat minn ALPES, bħala ko-awtur huwa jikteb it-test "Crisis of the present and abuse of substances: a transcultural perspective".
Huwa ppubblika fil-ktieb "Fl-art tal-ebda bniedem" Dijanjosi doppja u trattament integrat: l-approċċ fenomenoloġiku, ippubblikat mill-Edizzjonijiet tal-Università Rumana, bħala ko-awtur, it-test "Giano il mio autre monde".
fl-2013 b'kollaborazzjoni ma' Dr Teresa Nugnes tippubblika l-ktieb ippubblikat mill-kotba Univèrsitas intitolat: "Noti għall-eżami tal-Prinċipji u Fondazzjonijiet tas-Servizz Soċjali"

Jirċievi fl-istudjos tiegħu fi: Caserta, Frattamaggiore (NA) u Torre del Greco (NA).

Phone:

392 5512 518


email:

studiopsicarnile@libero.it


sit:


Castellanza - Viale Lombardia, n. 45 (VA)


Taisa Colombo, Psikologu-Psikoterapista. Reġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n ° 11461). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika u Neuropsikoloġija fl-Università ta’ Milan Bicocca, hija speċjalizzata, f’Jannar 2012, fi Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Pubblikazzjonijiet: “Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom” minn Giorgio Nardone u t-tim taċ-ċentru tat-terapija strateġika, Ponte alle Grazie.

Phone:

349 8387 887


email:

taisa.colombo@libero.it


sit:

www.psicologataisacolombo.it


Castiglione del Lago (PG)


Serena Neri Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n° 3104). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3 L.56/89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (xogħol u organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-riċerka xjentifika. Huwa responsabbli mill-istudji ta’ Montepulciano (Via G. Mattoetti, 7); Castiglione del Lago (Via Firenze 28/A); u Siena (Piazza dei Maestri del lavoro n 27 it-tieni sular ġewwa 5) affiljati mas-CTS ta’ Arezzo.
Fl-istudji tiegħu jwettaq attivitajiet ta’ psikoterapija u konsulenza li jittrattaw problemi psikoloġiċi ta’ diversi tipi. Twettaq ukoll attivitajiet ta’ taħriġ billi tikkollabora ma’ awtoritajiet lokali, kuntesti edukattivi, organizzazzjonijiet li joperaw fl-emerġenza tas-saħħa u soċjali, klabbs sportivi.

Phone:

334 1326 146


email:

serenan@libero.it


sit:

www.terapiabreve-siena.it


Katanja - Viale Vittorio Veneto, 335 (CT)
Palermo - Via Costantino Nigra, n.46 (PA)


Dr Agostino Palmisano, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Reġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tas-sezzjoni Reġjun Sqalli. A (n.6582) u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija (art.3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Palermo, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija minn Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. . Jirċievi fl-istudjos ta': Catania u Trecastagni.

Phone:

331 8298 163


email:

info@agostinopalmisano.it


sit:

www.agostinopalmisano.it


Katanja (CT) - Palermo (PA) - Sirakuża (SR) - Messina (ME)


Dr Nicola Patanè ggradwa f'Palermo fl-1999 b'marki sħaħ u huwa rreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi Sqallija b'n.2847. Huwa affiljat u jikkollabora bħala psikoterapista maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika tal-Prof Giorgio Nardone mill-2011. Jittratta problemi ta’ ansjetà u paniku, disturb obsessive-compulsive, problemi ta’ relazzjoni.

Phone:

392 6647 077


email:

n.patane@tin.it


sit:

www.psicoterapiabrevesicilia.com


Kattoliku (RN)


Phone:

335 6939 744


email:

info@flaviatugliani.com


sit:

www.psicoterapiastrategicaperugia.net


Cesena - Via Terni n ° 35, San Carlo di Cesena (FC)


Massimo Monti, Psikologu-Psikoterapista Affiljat Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun Emilia Romagna (n.4764 A mill-14-07-2006). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz tax-xogħol u organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Bolonja, huwa speċjalizza fil-Psikoloġija ta’ Emerġenza u kiseb grad ta’ Master fit-XNUMX livell fl-Università ta’ Bolonja f’Tekniki ta’ Konsulenza Psikosoċjali għall-organizzazzjonijiet. & Institutions and University Masters Internacional Italo-Espaňol de Técnicas de Asesoramiento fl-Università ta' Cadiz (Spanja). Kien Professur Aġġunt fil-Fakultà tal-Psikoloġija u l-Fakultà tal-Mediċina tal-Università ta’ Bologna. Speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
PUBBLIKAZZJONIJIET
- G. Sarchielli, M.Monti "Min jgħin lil min jgħin?" Disturb ta 'Stress Post Trawmatiku f'ħaddiema ta' emerġenza u tekniki biex jipprevjenuhom. Emerġenza Illum Sena VI n ° 2 ta' Marzu / April 2000
- Monti M. “Rianimazzjoni kardjopulmonari u implikazzjonijiet psikoloġiċi” Emerġenza Oggi Sena IX n ° 4 - 4 ta’ Mejju 2003.
- Monti M., De Antoni L. "Stress u riskju ta' Burnout fil-persunal ta' Emerġenza u Aċċettazzjoni"
mill-Ewwel Għajnuna Triage. Merħba, riassigurazzjoni, kura għall-aspettattivi, esperjenzi psikoloġiċi,
bżonnijiet ”editjat minn Trabucco G., Buonocore F. 2007. Edizioni Libreria Cortina Verona
- Monti M. "Interventi psikoloġiċi fil-fażi ta' qabel l-isptar" minn First Aid Triage ...

Phone:

338 4424 335


email:

dottmassimomonti@gmail.com


sit:


Chieti u Pescara -
Via Cesare De Lollis, 34 Chieti
Viale Guglielmo Marconi, 136 Pescara


Phone:

393474906868 +


email:

federicasaioni@gmail.com


sit:


Cicciano - Via A. Gramsci, n. 3 (NA)


Mascolo, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio (n. 10467). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università La Sapienza ta’ Ruma f’Ġunju 2000, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. f’Jannar 2000.

Phone:

333 4260 656 - 06 54602 916


email:

mail@gmascolo.net


sit:

www.gmascolo.net


Cicciano (NA)


Phone:

333 5906 486


email:

stecar83@hotmail.it


sit:


Ċisterna ta' Latina -
Largo Giupponi, 8


Dr Stefania Romano - Psikologu, Psikoterapista, gradwat fil-Psikoloġija Applikata, Klinika u tas-Saħħa fl-Università ta 'L'Aquila, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' speċjalizzazzjoni ta 'Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone.(Reġistru tal-Psikologi Lazio, irreġistrat .n.22535; awtorizzati biex jipprattikaw il-psikoterapija)
Wara li kiseb il-Master fil-Medjazzjoni tal-Familja, jibda jikkollabora bħala Konsulent Tekniku tal-Partit f’każijiet ta’ kunflitti bejn il-ġenituri u f’sitwazzjonijiet ta’ kustodja ta’ minorenni.
Irreġistrat fil-lista ta 'konsulenti, bħala psikologu espert, fl-Uffiċċju Interdistrettwali ta' Eżekuzzjoni Kriminali Esterna ta 'Firenze - Ministeru tal-Ġustizzja (skond l-artikolu 80 tal-liġi 354/1975)
Huwa jmexxi l-istudjo professjonali tiegħu fejn prinċipalment iwettaq attivitajiet psikoterapewtiċi skont il-Mudell Strategic Brief Therapy, li jindirizza lill-koppja lill-individwu u lill-età tal-iżvilupp.
Espert fil-psikodijanjosi tal-età tal-iżvilupp, hija tikkoordina u tissorvelja l-evalwazzjoni u l-attività ta 'intervent tat-tim tal-istudju (Neuropsychomotricist-Speech therapist) għal dak li jikkonċerna Disturbi fit-tagħlim, (DSA) Attention hyperactivity disorder (ADHD).
Jikkollabora ma’ korpi pubbliċi u privati ​​bħala Konsulent-Trainer

stefania.romano71@hotmail.it- stefania.romano7182@gmail.com

Phone:

3331695754


email:

stefania.romano71@hotmail.it


sit:

www.dottoressastefaniaromano.it


Città della Pieve - Loc. Po'Bandino, c/o Sportkinetic Centre - ssn71 (PG)


Psikologu ggradwat mill-Università ta 'Firenze u psikoterapista fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, riċerkatur fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta 'Arezzo dirett mill-Prof. Giorgio Nardone, tittratta patoloġiji diżabbli permezz tal-użu ta' protokolli speċifiċi u metodoloġija bir-reqqa u rigoruża . Madankollu, jittratta kull tip ta 'problemi psikoloġiċi.

Phone:

320 0739 950


email:

Gloria.agostini@gmail.com


sit:

www.gloriaagostini.it


Como - Via dei mille, 5 at Polispecialistica Lariana
Vicolo Piazza, 21 - Urgnano (BG)


Ċellula: 3474184771

Phone:

347 4184771


email:

Chiesaroberta@libero.it


sit:


Crema - Via Carducci, n. 2 Sergnano (CR)


Dr Beatrice Bernardi Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 03/12808). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-master's degree fil-psikoloġija (indirizz soċjali u ta' żvilupp) fl-Università Kattolika tal-Qalb ta' Milan, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru.Università u Riċerka Xjentifika. Huwa wettaq attivitajiet ta’ studju u riċerka fl-Italja, Spanja u l-Amerika fl-istrutturi li ġejjin: ASL ta’ Bergamo u Cremona (Pariri għall-Familja u Protezzjoni tal-Minuri); Sptar “Ospedale Maggiore di Crema” (Dipartiment tas-Saħħa Mentali); Istitut “ISP” għall-istudju tal-Psikoterapiji ta’ Milan; Istitut tat-Terapija tal-Familja ta' San Diego, California; Instituto de Psicologia Avanzada f'Valencia. Hija tikkollabora ma’ korpi u istituzzjonijiet pubbliċi, privati ​​u tas-settur terz bħala psikologa, trejner u ħaddiem soċjali. Dan huwa segwit mill-implimentazzjoni ta’ proġetti soċjali u soċjo-saħħa integrati u l-attivazzjoni ta’ netwerks immirati lejn il-promozzjoni tad-djalogu interkulturali, il-benessri ta’ individwi u gruppi fil-komunità ta’ referenza. Pubblikazzjonijiet: Pietrabissa G., Hybarger C., Castelnuovo G., Bernardi B., Garofano P., Applikazzjonijiet ta' Terapija Strateġika Qosor f'kuntest Amerikan: approċċ ġdid fit-trattament ta' disturbi fit-tfulija, Fruntieri fil-Psikoloġija għal Settings Kliniċi, 2012.

Phone:

348 0337 477


email:

bernardi.bea@gmail.com


sit:

www.psicologabernardi.com


Cremona - Via Lugo, n.30 (CR)


Phone:

320 0460 463


email:

giovamerlini@gmail.com


sit:

www.giovannimerlini.it


Cuneo - Corso 4 ta' Novembru, 12 (NM)
Magliano Alpi - Via Langhe, 91 (CN)


Phone:

338 7713 588


email:

renatobertone@hotmail.it


sit:

www.psicoterapiabertone.it


Dublin - Suites 8a u 9 Dame House, Nru. 24-26 Dame Street, Dublin 2


Phone:

00353 (0) 1 6799 587


email:

padhraicgibson@hotmail.com


sit:

www.batesonclinic.ie


Faenza - Corso Garibaldi, 22 (RA)


Gradwat fix-Xjenzi Edukattivi fl-2000 u fil-Psikoloġija tal-Organizzazzjonijiet u s-Servizzi fl-2005, irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n ° 5475). Wara esperjenza inizjali ta' tmien snin fit-tagħlim lil studenti b'diżabilità, huwa beda jaħdem għal kumpaniji tal-manifattura u servizzi Taljani u multinazzjonali f'attivitajiet ta' għażla, taħriġ u taħriġ. Speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa jwettaq attivitajiet kummerċjali u kliniċi.

Phone:

347 7215 289


email:

barbara.tamburini@live.it


sit:

www.tamburinibarbara.it


Faenza - Via Tolosano, 100 (RA)
Ravenna - Viale G. Di Vittorio n. 40 (Bassettes) (RA)


Dr Roberto Quadalti, gradwat fil-Psikoloġija Klinika u Komunitarja fl-Università ta’ Bologna, irreġistrat fl-Ordni
Psikologi tar-Reġjun Emilia-Romagna (n.8312 / taqsima A) u liċenzjati biex jipprattikaw il-psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).

Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor ibbażat f’Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Huwa jwettaq l-attività professjonali tiegħu f'Faenza (RA)

Phone:

389 6016 015


email:

roberto.quadalti72@gmail.com


sit:

www.robertoquadalti.com


Fano - Via Galantara, n. 2 (PU)


Giovanna Rosciglione, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Għaqda Psikologi tal-Marċi (n. 962). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz tax-xogħol u organizzazzjonijiet) fl-Università ta 'Urbino, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Sussegwentement, huwa kiseb master's degree fit-Teoriji tal-Għarfien, Moralità u Komunikazzjoni.

Phone:

0721 827006 - 338 9014 444


email:

info@terapiabrevestrategica-fano.it


sit:

www.terapiabrevestrategica-fano.it


Favaro Veneto - Via Triestina, n. 54/20 (VE)


Marina Gardinale, psikologa-psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto n. 746.
Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwat fil-psikoloġija fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Kienet għalliema:
- Kors ta' taħriġ għall-operaturi ta' l-ULSS 19 Adria għad-dijanjosi u t-trattament ta' disturbi ta' attenzjoni u iperattività. (akkreditat ECM),
- Korsijiet ta' taħriġ għall-voluntiera tal-Protezzjoni Ċivili għall-Provinċja ta' VE
- Seminars u superviżjoni ta' għalliema għas-Servizzi ta' Ippjanar Edukattiv tal-Muniċipalità ta' Venezja.
- Lecturer sal-2014 tal-psikoloġija klinika u s-soluzzjoni tal-problemi fl-Università ta' Padova fl-iskola ta' speċjalizzazzjoni fil-Psikoloġija taċ-ċiklu tal-ħajja. Pubblikazzjonijiet:
Ko-awtur tal-ktieb “Perception, motor skills and learning” Ed. Armando Roma 1985
Ko-awtur tal-ktieb "Edukazzjoni bil-mutur" Ed Armando Ruma 1987
Ko-awtur tal-ktieb "L-istudent ta' suċċess" Ed. Pagus Treviso 1990
Ko-awtur tal-ktieb "Learn to Study" Ed Erickson Trento 1994
Ko-awtur tal-ktieb "Impulsivity and self-control" Ed. Erickson Trento 1996
Ko-awtur tal-ktieb "Il Bambino metatelevisivo" Ed. Erickson Trento 1999
Ko-awtur tal-ktieb "Is-siġra tal-ħajja" 2006
Bħalissa huwa jwettaq attivitajiet freelance bbażati f'Favaro V.to VE Via Triestina, n. 54/20 (VE).

Phone:

041 634581 - 333 2180 826


email:

marina.gardinale@tin.it


sit:

www.terapiastrategicavenezia.it


Ferrara - Via Cortevecchia, n.67 (FE)
Cento - Via Guercino, n.74 (FE)


Giorgia Fabbri, Psikologu - Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna mis-6/09/2001 bin-nru. 2711. Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fil-Fakultà tal-Psikoloġija tal-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika.

Nirċievi fl-istudjos affiljati ta':
- CENTO (FE), Via Guercino 74,
- FERRARA, Via Cortevecchia 67

Phone:

328 6965 402


email:

fabbri_giorgia@libero.it


sit:

www.giorgiafabbri.it


Figline Val d'Arno - Viale Bianca Pampaloni, 12 (FI)


Dr Nicola Martini Psikologu-Psikoterapista, irreġistrat fir-reġistru tal-psikologi tat-Toskana n. 4670, Speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor.
Kap tal-istudju Figline u Incisa Valdarno affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo, ikkollabora mal-Prof. Nardone fuq l-intervent tar-riċerka li wassal għall-pubblikazzjoni tal-ktieb li jarah ko-awtur ta’ “HELPING PARENTS TO HELP THE CHILDREN: PROBLEMI U SOLUZZJONIJIET”, Ponte alle Grazie Editore 2012.
Illum huwa wieħed mill-kollaboraturi uffiċjali tal-Prof. Nardone bħala riċerkatur u psikoterapista affiljat mas-CTS ta’ Arezzo.

Phone:

333 8569 715


email:

martini.nico@tiscali.it


sit:


Firenze - Viale dei Mille, n. 32 (FI)


Lisa Alessandri, Psikologa-Psikoterapista, affiljata maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 4094). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fil-Psikoloġija tal-Iżvilupp) fl-Università ta’ Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Mill-2007 huwa kkollabora mal-RSA Madonna delle Grazie (Settignano, Firenze) li tittratta assistenza psikoloġika, riabilitazzjoni konjittiva u attivitajiet ta’ animazzjoni għall-anzjani, twettaq

Phone:

348 5534 408


email:

lisa.alessandri@libero.it


sit:

www.misericordia.firenze.it


Firenze - Viale Redi, n. 51 (FI)


Daniela Ambrogio, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. irreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun tat-Toskana (N ° 3989) u awtorizzata biex tipprattika l-Psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). "La Sapienza University of Ruma u wara li kkwalifikat bħala Psikologu, hija tipperfezzjona ruħha fl-Għażla u l-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani u jibda jikseb esperjenzi differenti fil-qasam tal-Għażla tal-Persunal, f’kumpaniji privati ​​u xi multinazzjonali. Il-passjoni tagħha għall-Klinika wasslitha fl-2001 biex tavviċina ċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika u ssir passjonata dwar il-mudell estremament pragmatiku u rigoruż, iddeċidiet li tattendi l-iskola postgraduate ta' erba' snin. Fl-2005 kiseb l-Ispeċjalizzazzjoni fi Brief Strategic Psychotherapy, u minn dakinhar ilu jwettaq attivitajiet ta’ konsulenza u psikoterapija, jikkollabora maċ-Ċentru ta’ Arezzo u taħt is-superviżjoni diretta tal-prof. G. Nardone bħala terapista affiljat maċ-Ċentru. Matul is-snin l-interess u l-kurżità li żżid il-ħiliet tagħha u li tkompli t-taħriġ tagħha, anke b’mod trasversali, iwassluha biex tavviċina anke oqsma differenti. Fil-fatt, jipperfezzjona ruħu fi: Taħriġ Awtoġeniku, fl-evalwazzjoni tal-Istress relatat max-xogħol, f'Ipnosi Medika Rapida. Huwa jwettaq il-konsulenza tiegħu u l-attività ta’ psikoterapija strateġika qasira fit-Toskana mmirati lejn l-individwu, il-koppja u l-familja.

Phone:

338 4751 614


email:

info@danielaambrogio.it


sit:

www.danielaambrogio.it


Firenze - Viale dei Mille, n. 1 (FI)


Cristina Bergia, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika, taħt id-direzzjoni ta' Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 4021). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju), miksuba fl-Università ta 'Firenze, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika. Jaħdem bħala psikoterapista fl-istudios ta’ Firenze, Milan u Alassio (Savona).

Phone:

055 5532873 - 339 7067867


email:

bergiacristina@libero.it


sit:

www.cristinabergiapsicologa.it


Firenze - Via Roma, n. 6 (FI) - Prato - Viale della Repubblica, 141 (PO)


Carla Biasio, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana n. 3646. Ikkwalifikata biex tipprattika l-Psikoterapija (art.3 L.56 / 89) Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (età tal-iżvilupp), miksuba fl-Università ta’ Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Jipprattika l-professjoni ta’ psikoterapista fi Prato, fiċ-Ċentru Mediku Gynaikos f’Viale della Repubblica 141, u f’Firenze fl-uffiċċju ta’ Dr.ssa Liane Ledwon f’Via Roma 6.

Phone:

348 8406 384


email:

carlabiasio@yahoo.it


sit:


Firenze - Via Aretina n. 397 / b


Moira Chiodini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 2663). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Huwa jwettaq attivitajiet ta’ tagħlim u taħriġ bħala għalliem tal-iskola ta’ erba’ snin ta’ Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor u ta’ masters kliniċi.
Hija kienet professur aġġunt fil-Fakultà tal-Psikoloġija tal-Università ta 'Firenze mill-2007 sal-2014 u membru fundatur tal-kooperattiva spin-off akkademika LabCom li tittratta l-kombinazzjoni ta' attivitajiet ta 'riċerka u intervent għall-promozzjoni tal-benessri.
Pubblikazzjonijiet:
D. Borselli, M. Chiodini, C. Corsari, G. Giaccherini (editjat minn) (2003). Edukazzjoni bejn il-Pari Stili ġodda ta' konsum - Strateġiji ġodda ta' intervent. EGA: Turin.
P. Meringolo, S. Bertoletti, M. Chiodini (editjat minn) (2009). Belt Kreattività Żgħażagħ. Milan: UNICOPLI.
Kontribuzzjoni fi:
G. Nardone (2012). Ngħinu lill-ġenituri jgħinu lil uliedhom. Firenze. Ponte alle Grazie
G.Nardone, A. Salvini. (2013). Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija. Milan. Garzanti.

Lista tal-Pubblikazzjonijiet:
S. Vaccari, C. Sanseverino, M. Chiodini. (1999). Prevenzjoni tad-Dipendenza fuq Ecstasy. Saħħa u Territorju, n. 110, pp. 263-270
S. Vaccari, MG Brogi, M. Chiodini (1999). Ġenituri fil-vizzju tad-droga u tfal minuri, Perspettivi Soċjali u tas-Saħħa. Vol 3, pp. 15-18
AA.VV (2001) Koordinazzjoni Nazzjonali ta' Drogi Ġodda. Il-Bullettin tas-SIRT n. 2
AA.VV. (2001) Proċedimenti tal-Konferenza dwar Strateġiji Ġodda dwar id-Drogi bi tqabbil, Bulletin SIRT n.1
S. Vaccari, C. Sanseverino, M. Chiodini (2001). Nuċċalijiet għall-għalliema - Self-esteem, regoli u espressjoni personali fil-grupp-klassi. Animazzjoni Soċjali, vol. Ġunju / Lulju, pp. 85-94.
S. Vaccari, C. Sanseverino, M. Chiodini (2001). Ir-riskju li jitilqu mill-iskola. Saħħa u Territorju n. 124/125, p. 15-21
AA.VV. (2003). Jiddependi minn min. Prevenzjoni tad-dipendenza fl-iskejjel f'Firenze u l-provinċja. Il-Bullettin SIRT Numru 1
AA.VV. (2003). Proċedimenti tal-Konferenza Nazzjonali - HIV: epidemija mingħajr fruntieri. Il-globalizzazzjoni: reazzjoni soċjali”, il-Bullettin SIRT Numru 1.
D. Borselli, M. Chiodini, C. Corsari, G. Giaccherini (editjat minn) (2003). Edukazzjoni bejn il-Pari Stili ġodda ta' konsum - Strateġiji ġodda ta' intervent. EGA: Turin.
P. Meringolo, M. Chiodini (2005). Protagonisti żgħażagħ ta’ avvenimenti ta’ ħin liberu. Esperjenzi ta' edukazzjoni bejn il-pari. Iż-żerriegħa u s-siġra, vol. -, pp. 21-27, ISSN: 1125-4882
N. Paulesu, S. Cambi, C. Taccini, M. Chiodini (2007). Mogħdijiet tas-Saħħa fir-Residenzjalità Soċjali: Analiżi tal-Każ, Il Seme e l'Albero, pp. 104-117
P. Meringolo, S. Sirigatti, S. Bertoletti, M. Chiodini, E. Moscardi (2007). Il-promozzjoni ta' l-impenn taż-żgħażagħ fl-ippjanar ta' avvenimenti ta' divertiment .. Fi: SCRA, Pasadena CA, 7-10 ta' Ġunju, vol. Il-11-il Konferenza Biennali Diviżjoni 27 tal-Assoċjazzjoni Psikoloġika Amerikana 'Soċjetà għar-Riċerka u l-Azzjoni Komunitarja. , pp. 48-48.
P. Meringolo, M. Chiodini, E. Moscardi, A. Morandi (2008). Imġieba riskjuża u użu ta' sustanzi fil-ħin liberu taż-żgħażagħ. . Fi: 2nd International Conference on Community Psychology. , Lisboa, 4-6 ta’ Ġunju 2008, vol. Bini ta' Komunitajiet Parteċipattivi, li Jagħti s-setgħa u Diversi.Visioning Community Psychology in a worldwide perspective, pp. 28-28.
P. Meringolo, M. Chiodini, S. Bertoletti, E. Moscardi (2008). Konsumaturi żgħażagħ tad-divertiment. Fi: VII Konferenza Nazzjonali tas-Soċjetà Taljana tal-Psikoloġija tal-Komunità, Firenze, 25-27 ta’ Settembru, vol. People Community Coabitation, pp. 177-178.
P. Meringolo, S. Bertoletti, M. Chiodini (editjat minn) (2009). Belt tal-Kreattività Żgħażagħ. . Milan: UNICOPLI.
M. Chiodini, P. Meringolo (2009). Avvenimenti Loisir: approċċ sistemiku-strateġiku. Fi: P. Meringolo, S. Bertoletti, M. Chiodini. Belt Kreattività Żgħażagħ. , pp. 121-142, Milan: UNICOPLI.
P. Meringolo, M. Chiodini, S. Bertoletti (2009). Protagonisti żgħażagħ fil-ħin liberu tagħhom. Esperjenzi ta’ promozzjoni ta’ ċittadinanza attiva.Fi: 4th Conference Young People & Societies in Europe and around the Mediterranean, Università ta’ Bologna, fergħa ta’ Forlì, Fakultà tax-Xjenzi Politiċi ‘Roberto Ruffilli’, Forlì, 26-28 ta’ Marzu 2009, pp. 1-10. URL: http://www.giovaniesocieta.unibo.it/paper/9d/meringolo.pdf
P. Meringolo, S. Carpi Lapi, M. Chiodini, A. Morandi, I. Sabò (2009). Informazzjoni, intenzjonijiet u mgieba fil-prevenzjoni tal-AIDS primarja u sekondarja. Fi: Aip 'Konferenza tal-Psikoloġija Soċjali, Cagliari, 21-23 ta' Settembru, pp. ---.
P. Meringolo, S. Carpi Lapi, M. Chiodini, F. Petrini, A. Morandi (2010). Mogħdijiet tal-prevenzjoni tal-HIV primarja u sekondarja fil-komunità lokali.Fi: IX Kungress Nazzjonali SIPSA. Soċjetà Taljana tal-Psikoloġija tas-Saħħa, Bergamo, 23-25 ​​​​Settembru, vol. Il-psikoloġija tas-saħħa bejn ir-riċerka u l-intervent fis-servizzi soċjali u tas-saħħa, fil-komunità, fuq il-post tax-xogħol u fl-iskola, pp. ---.
Kontribuzzjoni fi:
G. Nardone (2012). Ngħinu lill-ġenituri jgħinu lil uliedhom. Firenze. Ponte alle Grazie

Phone:

339 3685 545


email:

info@terapiabrevestrategica-firenze.it


sit:

www.terapiabrevestrategica-firenze.it


Firenze - Via Antonio Giacomini 20 (żona ta' Piazza della Libertà)
Signa - Via Giovanni Amendola, nru. 2 (FI)
Prato - Villa San Leonardo - Via del Palco, n. 228 (PO)


Liviana Garau hija Psikologa, Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Hija rreġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi ta’ Sardinja (n. 2286) u awtorizzata tipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-gradwazzjoni b'marki sħaħ fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa fl-Università ta 'Firenze, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola Quadrennial ta' Arezzo, rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Sussegwentement ipperfezzjona t-taħriġ tiegħu li jispeċjalizza fl-Assistenza Psikoloġika f’sitwazzjonijiet ta’ Luttu naturali u trawmatiku.
Jikkollabora mal-Fratellanza Militari ta’ Firenze, bħala kap tas-servizz ta’ Psikoterapija Speċjalizzata, u mal-Assoċjazzjoni Tutto é Vita Onlus, li joffri appoġġ u appoġġ psikoloġiku fil-Punt ta’ Smigħ għal Luttu b’xejn, iddedikat għal dawk li qed jiffaċċjaw telf ta’ xi ħadd maħbub. .

Phone:

389 3160800


email:

garau.liviana@tiscali.it


sit:

www.dottoressalivianagarau.it


Firenze - Via Zambrini, n. 14 (FI)
Pisa - Via Fiorentina, n. 214 / c (PI)


Psikologu-Psikoterapista, gradwat mill-Fakultà tal-Psikoloġija tal-Università "La Sapienza" ta 'Ruma, u rreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tar-reġjun tat-Toskana bin-nru. 3734.
Mill-2009 huwa psikoterapista u riċerkatur uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika, fl-istudjos ta' Firenze u Pisa.
Huwa kkollabora ma' Vertici Srl u l-isptar pedjatriku Meyer f'Firenze għal proġett ta' appoġġ psikoloġiku għal pazjenti żgħażagħ bil-kanċer. Ħoloq proġett ta’ studju dwar komunitajiet virtwali għal Vertici Srl, u l-proġett Ludoweb, immirat lejn l-użu tal-logħob tal-kompjuter bħala post ta’ appoġġ għall-adolexxenti fi stat ta’ diffikultà jew skumdità mentali.
Huwa ppubblika l-ktieb dwar komunitajiet virtwali u dwar riżorsi psikoloġiċi u problemi relatati mal-użu tal-Internet:
Ciofi Rolando, Graziano Dario "Logħob Perikoluż?" Franco Angeli Editore (2003).

Phone:

335 5686 004


email:

psychotherapy.graziano@gmail.com


sit:

www.dariograziano.com


Firenze - Viale Mazzini, n. 16 (FI)


Emanuela Muriana, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, immexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tat-Toskana (n ° 992). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku) fl-Università ta Padova (1982), attenda l-Klinika Psikjatrika tal-Università ta Bolonja – Fakultà tal-Mediċina u ħadem bi qbil mal-ASL 29, ukoll f Bolonja.1982-1989. Hija speċjalizzat fis-CTS ta’ Arezzo, taħt id-direzzjoni tal-prof. Giorgio Nardone rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika u fl-Istitut tar-Riċerka Mentali ta 'Palo Alto CA (USA) ma' Paul Watzlawick.
Ex professur tal-ac fil-Fakultà tal-Mediċina, Università ta' Siena (2007-2012) u Firenze (2004-20015)
Ilu lecturer fl-Iskola ta’ Psikoterapija Strateġika Qosor ta’ erba’ snin mill-1994.
Jgħallem ukoll Masters kliniċi fl-Italja u barra. Huwa responsabbli mill-prattika affiljata ta' Brief Strategic Psychotherapy f'Firenze, fejn iwettaq attivitajiet kliniċi u ta' konsulenza.
Minbarra bosta artikli, ippubblika:
- L-uċuħ tad-dipressjoni (Ponte alle Grazie 2006) ma' Tiziana Verbitz u Laura Pettenò
Edizzjoni Spanjola, 2007 La caras de la depresion, Editorial Herder, Barċellona
- Aspetti psikoloġiċi tal-pazjent rewmatiku kroniku: intervent strateġiku qasir f'S. Maddali Bongi Riabilitazzjoni rewmatika, approċċ multisciplinary Edra ed. 2007
-Psikopatoloġija tal-ħajja tal-imħabba ma’ Tiziana Verbitz (Ponte alle Grazie 2010)
Edizzjoni Spanjola, 2011, Psikopatoloġija tal-ħajja tal-imħabba, Editorjal Herder, Barċellona
- ikkollabora mad-Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija, Garzanti, (2013) Milan editjat minn G.Nardone, A. Salvini.
- Evalwazzjoni psikoloġika u komorbidità psikika. Psikoterapija Strateġika qasira b'għajnuna ta' riabilitazzjoni psikoloġika f'S. Maddali Bongi "Ir-rijabilitazzjoni multidixxiplinarja tal-pazjent rewmatiku" Maddali u Brogi ed. Firenze 2015.
Dalwaqt se jiġi ppubblikat ktieb dwar is-suġġett tal-paranojja ma’ Giorgio Nardone u Tiziana Verbitz
Jirċievi f'Firenze:
viale Mazzini 16 055-242642- 055-574344; +39 3391847184
www.terapiastrategica.fi.it; emmuriana@alice.it

Phone:

339 1847 184 - 055 242642


email:

emmuriana@alice.it


sit:

www.terapiastrategica.fi.it


Firenze - Via del Madonnone, n.25 (FI)


Lindita Prend, Psikologu - Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana bin-numru 5452. Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art.3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta 'Firenze, attenda l-kors ta' taħriġ ta 'sentejn fil-Psikoloġija Onkoloġika, (SIPO) fl-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer Regina Elena f'Ruma, kiseb il-kwalifika ta' Operatur imħarreġ fil-Psikoloġija Onkoloġika. . Matul it-taħriġ speċjalizzat tiegħu attenda diversi korsijiet ta 'aġġornament bħall-kors "Tekniki ta' Taħriġ Awtoġeniku u Rilassament" fl-Istitut tal-Psikosintesi f'Firenze, il-kors f'tekniki espressivi u ġestjoni tal-emozzjonijiet fil-psikoterapija u psiko-onkoloġija fil-Kumpanija tal-Kura tas-Saħħa minn Firenze . Aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta’ Arezzo, taħt id-direzzjoni tal-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

327 9824 250


email:

l.prendi@outlook.it


sit:

www.linditaprendi.it


Firenze - Via XX Settembre, 78 (FI)
Borgo San Lorenzo - Via Pasquino Corso, n.31 (FI)


Cristina Di Loreto, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 6549). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija mill-Università ta 'Firenze, huwa kiseb il-Grad ta' Master Università tat-Tieni Livell fi "Psikjatrija, Psikopatoloġija Forensika u Kriminoloġija" fil-Fakultà tal-Mediċina u Chrirugia tal-Università ta 'Firenze b'marki sħaħ u unuri. . Membru fundatur tal-Assoċjazzjoni Cerchioblu ta 'Firenze, hija tittratta, minbarra l-attività klinika, il-promozzjoni ta' appoġġ psikoloġiku u taħriġ għall-membri tal-pulizija, is-sigurtà u l-forzi ta 'emerġenza. Aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Jirċievi f'Firenze f'Via XX Settembre 78. Huwa jmexxi wkoll intervisti bl-Ingliż.

Pubblikazzjonijiet:
Di Loreto, C. (2013). L-intervent tal-Istat Poilizia: espożizzjoni għal fatturi trawmatiċi, riskji u konsegwenzi psikoloġiċi għall-operaturi. Stressuri akuti u kroniċi, speċifiċitajiet u riskji ta 'ħidma uniformi. Ktieb ippubblikat mill-awtur, stampat minn Gruppo Editoriale l'Espresso SpA
Di Loreto, C. (2013). Ftakar u għid. Ir-relazzjoni bejn il-memorja u l-istorja: effetti psikoloġiċi tal-istorja awtobijografika. Ktieb ippubblikat mill-awtur, stampat minn Gruppo Editorale l'Espresso SpA

Phone:

328 0328 188


email:

cristina.diloreto@gmail.com


sit:

www.cristinadiloreto.it


Firenze - Viale Gramsci, 22 (FI)


Dr Giacomo Crivellaro, Psikologu Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika. Wara li ggradwat fix-Xjenzi u Tekniki Psikoloġiċi f’Milan u fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità f’Turin, hija kkollaborat ma’ diversi ċentri u strutturi soċjali fl-oqsma tad-Djanjosi Doppja, Riabilitazzjoni Psikjatrika u Neuropsikjatrika u edukazzjoni għall-minuri. Psikologu irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (N ° 6321) u Psikoterapista (art.3 L.56 / 89) speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika ta 'Arezzo u fit-Tnaqqis ta' Stress Post-Trawmatiku fl-Inċident Trawmatiku Reduction Association, hija membru tal-Kumitat Xjentifiku tal-Assoċjazzjoni "Hear the Voices". Huwa jirċievi bħala freelancer fl-istudjos ta 'Firenze u Parma.

Phone:

340 2918 828


email:

info@giacomocrivellaro.it


sit:

www.giacomocrivellaro.it


Firenze -
Via Arcangelo Corelli, 33 / C, Firenze


Psikologa u psikoterapista, hija riċerkatur uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo u taħdem bħala terapista affiljata taħt is-superviżjoni diretta tal-prof. G. Nardone. Huwa jgħallem fl-iskola ta 'speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor u fil-Masters kliniċi għal tobba u psikologi fl-Italja u barra. Hija speċjalizzati fl-Ipnosi Strateġika fis-CTS ta’ Arezzo. Huwa jwettaq attivitajiet ta’ konsulenza, psikoterapija u taħriġ.
Hija d-direttur tat-tagħlim tal-Master fl-akkumpanjament spiritwali fil-mard u l-mewt fi Prato. Huwa membru tas-Soċjetà Taljana tal-Kura Palljattiva. Hija koordinatur tal-grupp ta' riċerka u studju u tas-servizz Iorestovicinoate għall-assoċjazzjoni volontarja Tutto è Vita.

Pubblikazzjonijiet:

Volumi:

NARDONE G., GHINASSI A., VALTERONI E., PORPIGLIA V., «Ngħelbu t-tirannija tal-assurd. Psikoterapija strateġika qasira ta 'disturb obsessive compulsive", f'Ossessjonijiet u kompulsjonijiet. Ir-ritwali propizjatorji bejn newroxjenza, demonoloġija u psikoterapija, G. BORMOLINI, G. NARDONE, S.
PALLANTI, R. TALMELLI, Giunti, Firenze, 2021.
GHINASSI A., MAZZOCCHI B., Għal kura integrali u profetika. Ħolm, xewqat u proġetti lil hinn mill-pandemija, Firenze, LEF, 2021.
GHINASSI A., Il-qalb midruba. Separazzjoni affettiva bħala forma ta’ luttu, EMP, 2022.
GHINASSI A., BORMOLINI G., Mewt. Tanatoloġija, Edukazzjoni tal-Mewt u spiritwalità, EMP, 2022.

Jirċievi fl-istudjo ta':
Firenze, via Arcangelo Corelli 33/C. tel 328.3253680

Sit ieħor: www.ricostruirelavita.it

Phone:

393283253680 +


email:


sit:

www.tuttovita.it


Firenze - Viale Manfredo Fanti, n.101 (FI)


Dr Andrea Bottai, Psikologu Uffiċjali u Terapista taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-taqsima tar-Reġjun tat-Toskana. A (n.3208). Huwa ggradwa fil-Psikoloġija Klinika fl-Università ta 'Firenze, u sussegwentement speċjalizzat fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor immexxija mill-Prof. Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa kiseb ukoll miri edukattivi fil-Psikoloġija Pożittiva u l-Ipnosi Medika Rapida.
Jirċievi fl-istudjos ta 'Firenze u Salerno.

Phone:

348 3572 857


email:

andrea@andreabottai.it


sit:

www.andreabottai.it


Firenze - Via degli Artisti, 17 / A (FI)


Phone:

3478034536


email:

info@mattiarotelli.it


sit:

www.mattiarotelli.it


Firenze - Viale dei Mille, n. 32 (FI)


Lisa Alessandri, Psikologa-Psikoterapista, affiljata maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 4094). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fil-Psikoloġija tal-Iżvilupp) fl-Università ta’ Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Mill-2007 huwa kkollabora mal-RSA Madonna delle Grazie (Settignano, Firenze) li tittratta assistenza psikoloġika, riabilitazzjoni konjittiva u attivitajiet ta’ animazzjoni għall-anzjani, twettaq

Phone:

348 5534 408


email:

lisa.alessandri@libero.it


sit:

www.misericordia.firenze.it


Firenze (FI)


Eleonora Campolmi, Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 4489). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta 'Firenze, hija aktar tard speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Lecturer fl-iskola ta' speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor u masters kliniċi.
Pubblikazzjonijiet:
1) Dermatoloġija Pedjatrika Lotti Torello, Greco Antonella, Edizzjonijiet Internazzjonali De Martino Maurizio CIC, 2009;
• Kapitolu 56 Żvilupp psikosesswali. E. Campolmi, M. Troiano, A. Cossidente
• Kapitolu 58 Il-problemi psikoloġiċi u psikopatoloġija tal-adolexxenza. E. Campolmi, M. Troiano, A. Cossidente
• Kapitolu 59 Leżjonijiet dermatoloġiċi ta' l-adolexxenza kkaġunati minnu nnifsu. M. Troiano, E. Campolmi, A. Cossidente, T. Lotti.
2) EADV Berlin 2009 It-18-il Kungress tal-Akkademja Ewropea tad-Dermatoloġija u l-Veneroloġija 7-11 ta’ Ottubru 2009, ICC Berlin Posters-P- Psorajiżi: P1267- Sigurtà ta’ terapija bil-bijoloġiċi: rapport ta’ każ ta’ pazjent bi psorjasi reżistenti u epatite B ittrattat l-ewwel b'efalizumab u issa b'etanercept R. Colucci, F. Zanieri, G. Buggiani, A. Bassi, M. Dindelli, A. Krysenka, N. Bruscino, AM D'Erme, L. Tripo, E. Campolmi, A. Cossidente, D. Tsampau, F. Prignano, T. Lotti
3) Silvana Russo, Daniela Losco, Eleonora Campolmi, Antonella Venturini Il-kostruzzjoni tat-trobbija interna. Esperjenza fi grupp għall-ġenituri futuri li qed jistennew l-adozzjoni fis-Servizz tas-Saħħa Mentali tat-Tfal u l-Adolexxenti. Studji u Riċerka. Serje tal-kummissjoni għall-adozzjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Istitut tal-Innoċenti ta' Firenze. L-ewwel edizzjoni: April 2010. ISBN 978-88-6374-010-3.
4) Ġurnal Internazzjonali tad-Dermatoloġija "Assoċjazzjoni bejn isotretinoin u bidliet fil-burdata: ħrafa jew realtà? Ħarsa ġenerali aġġornata"
AM D'Erme, MD, Sara Pinelli, MD, A. Cossidente, MD, Eleonora Campolmi, PhD, T. Lotti, MD, and M.Gola, MD. 14 Settembru 2011.
5) L-importanza ta 'avvenimenti tal-familja stressanti f'pazjenti psorjatiċi: studju retrospettiv
E. Campolmi1, F. Zanieri1, U. Santosuosso2, AM D'Erme1, *, S. Betti1, T. Lotti1, A. Cossidente3. Ġurnal tal-Akkademja Ewropea tad-Dermatoloġija u l-Veneroloġija. 29 Settembru 2011.
6) Kura simultanja u melanoma: rapport preliminari dwar l-approċċ psiko-onkoloġiku
Campolmi E. 1, Mugnai F. 1, Riccio M. 1, Santosuosso U. 2, Saccardi A. 3, 4, Giove S. 3, 5, Fortunato S. 1, Ribecco A. 6, Borgognoni L. 7, Pimpinelli Nru 1
Ġurnal Taljan tad-Dermatoloġija u l-Veneroloġija. Diċembru 2011; 146 (6): 425-30
7) L-IMMAĠNI U L-GĦARFIEN TAL-ĠISIM F’PAZJENTI B’MELANOMA TA’ STADJU AVVANZAT
Campolmi E., Mugnai F., Riccio M., Grifoni R., Gunnella S., Fortunato S., Fioretto L., Borgognoni L., Pimpinelli N. fil-pubblikazzjoni.

Phone:

349 4344 391


email:

e.campolmi@gmail.com


sit:

www.firenzepsicologi.it


Foligno - Bastia Umbra (PG) - Nocera Umbra (PG)


Carla Ascani, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Assoċjazzjoni tal-Psikologi tal-Umbria (n. 821). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija “Klinika, applikata u tas-saħħa” fl-Università ta’ Aquila, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Studio Di Foligno: Via Gentile Da Foligno, 44b
Uffiċċju Bastia Umbra: Via Roma 21 / C - Ċentru Mediku Villa Salus "La Contessina".
Uffiċċju Nocera Umbra: Via dei Pini, n. 20

Phone:

392 9112 508


email:

carla.ascani@libero.it


sit:

www.ascanicarla.it


Follonica - Via Bicocchi, n.1E (GR)
Grosseto - Piazza dei Maestri, n.2 (GR)


Phone:

339 2010 094


email:

stefanialbertini@gmail.com


sit:

www.albertinistefania.com


Fossalta Portogruaro - Via del Commercio, n. 69/4 (VE)


Patrizia Meneghin, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 5741/3). Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija (indirizz kliniku) fl-Università Statali ta 'Ljubljana (Slo), huwa kiseb id-Diploma ta' wara l-Ewwel Grad fil-"Psikoloġija b'Perspettiva Transkulturali u Evoluttiva" fl-Istitut tal-Psikjatrija tal-Università "Cattolica del Sacro Cuore" " Minn Ruma . Sussegwentement kiseb l-Ispeċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola Quadrennial ta’ Taħriġ ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Hija speċjalizzat fil-"Psikoloġija Evoluttiva: Identità Kulturali fl-Adolescenza" b'Grad ta' Master's Post Graduate fid-Dipartiment tal-Psikoloġija tal-Università Statali ta' Ljubljana (Slo), fejn kisbet ukoll PhD fil-Psikoloġija Soċjali.
Pubblikazzjonijiet:
Meneghin, P. (2004). Uvod v kratko strateško terapijo, Psihološka Obzorja, 2004, 13,1,193-205.
Horvat, L., Rus, V., S., Krže, S., Meneghin, P. (2007). Socialno vrednotne percepcije ter sterjotipi jew slovencih in italijanih pri izbranih skupinah srednejšolcev na slovenski obali, Anthropos, 3,4, 207-208.
http://www2.arnes.si/~anthropos/anthropos_2004_2007/2007/3_4_horvat_krze_meneghin_rus.pdf

Phone:

0421 244016 - 335 5373 873


email:

patrizia.meneghin@gmail.com


sit:

www.patriziameneghin.it


Fucecchio - Via Dante Alighieri, 6 (FI)
Pisa - Via Chiassatello, n.1 (PI)


Psikologu Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-psikologi tar-Reġjun tat-Toskana (n ° 3621) u awtorizzati biex jipprattikaw il-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li kiseb lawrja fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Padova, jibda jinteressa ruħu fil-mudell terapewtiku ta’ Giorgio Nardone u jwettaq l-internship post-graduat tiegħu fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor f’Arezzo.
Faxxinat u milqut mill-pragmatiżmu u l-effettività tal-mudell, wara li kkwalifikat bħala Psikologu, hija rreġistrata fl-iskola ta’ erba’ snin, speċjalizzati fil-Bef Strategic Therapy u bdiet l-attività tagħha ta’ counselling u psikoterapija.
Kurjuż min-natura tiegħu, kontinwament ifittex li japprofondixxi l-għarfien tiegħu u jżid it-taħriġ tiegħu anke b’mod trasversali, attenda korsijiet ta’ Taħriġ tal-Ġenituri, Taħriġ Awtoġeniku, Terapija ta’ sessjoni waħda u pperfezzjona ruħu f’Ipnosi Medika Rapida.

Phone:

347 5154 979


email:

samantha.giannotti@gmail.com


sit:

www.psicoterapiabrevestrategica.com


gallarate


Veronica Cavalleri, Psikologu-Psikoterapista. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-reġjun tal-Lombardija (n. 16704). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika fl-Università Kattolika ta’ Milan, hija speċjalizzata fl-iskola ta’ erba’ snin fi Brief Strategic Psychotherapy f’Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Università u Riċerka.

Phone:

344 1255 733


email:

info@cavalleripsicologa.it


sit:

www.cavalleripsicologa.it


Gallarate (VA) - Saronno (VA)


Phone:

335 6138 128


email:

olga.igochina@yahoo.it


sit:


Ġenova - Via A. Gramsci, 1 / 1A (GE)


Andrea Vallarino, gradwat fil-Mediċina u l-Kirurġija u speċjalizzat fil-Kriminoloġija Klinika fl-Università ta 'Genova, irreġistrat fl-Ordni tat-Tobba tal-Provinċja ta' Genoa f'nru. 12260, speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta 'Arezzo immexxija mill-Prof G. Nardone u rikonoxxuti mill-MIUR, għalliem tal-Iskola ta' Psikoterapija ta 'Arezzo u ta' Masters kliniċi fl-Italja u barra.
Pubblikazzjonijiet:
-Terapiji ta 'Komunikazzjoni, Il-Ġurnal tas-Servizz Soċjali, 1991
-Strategies in the school, New Trend, Genoa, 1998
-Komunikazzjoni u soluzzjoni ta' problemi f'impjieg f'Occupare, Fratelli Frilli, Genoa, 2008
-Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija, (kollaborazzjoni)
-Għajnuna lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom, (kollaborazzjoni)
-Fil-bidu kien it-tabib tal-familja: l-“ispeċjalista” tal-mediċina ġenerali, f’ Il-mess, ir-rimedju, il-kelma, Ponte alle Grazie

Phone:

010 2467677 - 349 6922664


email:

andreavallarino@libero.it


sit:

www.andreavallarino.net


Genoa - Rapallo


Grad fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Padova. Huwa temm taħriġ ta’ erba’ snin b’approċċ Jungian fil-psikoterapija analitika (1999/2000); fl-1998 kiseb il-Ħiliet Ogħla fil-“Training Trainers” u wettaq ukoll taħriġ speċifiku għal “Group Leader”. Fl-2002 fis-CIPs.Ps.IA f'Bologna (Ċentru Taljan għall-Psikoterapija Psikoanalitika għat-Tfulija u l-Adolexxenza), huwa integra t-taħriġ tiegħu mal-kors ta 'speċjalizzazzjoni fil-psikoloġija tal-iskola "Il-psikologu fl-iskola". Fl-2008/2009 (gradwat f'Jannar 2010) huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, u sar kap tal-istudju affiljat fi Piacenza.
F'Mejju 2011, wara taħriġ li sar fl-ISFAR (Istitut ta' Taħriġ Avvanzat, Aġġornament u Riċerka) f'Firenze, huwa kiseb il-kwalifika ta' Konsulenza Teknika u Espert fil-Qorti (CTU - CTP) u sussegwentement okkupa l-pożizzjoni ta' Konsulent Tekniku tal-Uffiċċju għall-Qorti ta’ Piacenza. F'Jannar 2012 temmet b'suċċess it-taħriġ annwali fil-Kors ta' Taħriġ għal Trainers fi Strategic Therapy Centre - Change Strategies f'Arezzo. F'Diċembru 2013 temm il-Master fl-ipnosi klinika Ericksonjana fl-Istitut Milton Erickson f'Turin (Approvat u rikonoxxut minn "Il-Fondazzjoni Milton H. Erickson" Phoenix Az-USA.

Phone:

335 6036 053


email:

studiomassimobotti@gmail.com


sit:

www.bottissimo.it


Gorizia - Viale Gabriele D'annunzio, 19


Filippo Sales, Psikologu Psikoterapista, Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto (n.8626). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Grad fil-Psikoloġija Edukattiva fl-Università Pontifikali Salesjana ta’ Ruma u speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika u Teknoloġika.
Master fil-livell I u II fl-STC Change Strategies Nardone Group in Problem Solving, Communication u Strategic Coaching.
Konsulent Sistemiku-Relazzjonali fl-EIDOS, iċ-Ċentru ta' Terapija tal-Familja ta' Treviso.

Phone:

347 8400 453


email:

filipposales@hotmail.it


sit:

www.filipposales.it


Granollers


Phone:

(+ 34) 671581929


email:

estruksilvia@mentorisquo.com


sit:


Jesi - Via Fausto Coppi, n. 29 (AN)


Phone:

349 3652 604 - 0731/212927


email:

silvia.loren@libero.it


sit:


L'Aquila - Pescara (PE) - Teramo (TE) - Tortoreto (TE)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Gradwat fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Bologna fl-1999, kiseb aktar minn ħmistax-il sena esperjenza fil-qasam tal-psikoloġija. Speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, Prof. Nardone, rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 4217). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 L.56 / 89). Huwa jwettaq attività klinika fl-uffiċċji ta' Pescara, Tortoreto, Teramo, Ascoli Piceno, L'Aquila.
Espert fil-Psikoterapija Strateġika tal-Ipnosi, tal-Individwali, tal-Koppji u tat-Tfal.

Phone:

328 6169 937


email:

rcetroni@tiscali.it


sit:

www.psicoterapiabreveabruzzo.it


L'Hospitalet de Llobregat


Phone:

(+ 34) 640341 001


email:

angelspm@copc.cat


sit:


Lamezia Terme (CZ) -
Viale dei Mille n.192


Psikologu u Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Lombardija (n. 19426) u awtorizzati biex jipprattikaw il-Psikoterapija (art.3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Marketing u l-Psikoloġija Organizzazzjoni fl-Università Kattolika ta’ Milan, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru ta’ Arezzo għal Terapija Strateġika Qasira, immexxija mill-prof. Giorgio Nardone.
Minbarra l-attività klinika, huwa jwettaq attivitajiet ta’ taħriġ, konsulenza u taħriġ fl-ambjent tan-negozju

Phone:

3478964286


email:

verdiana.milano.psi@gmail.com


sit:

www.verdianamilano.it


Las Condes - Coronel Pereira 62, Of. 205


Resumen Académico - Professjonali
Psicóloga Universidad de Chile, titulada con distinción máxima.

Magíster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, Universidad Diego Portales. Titulada b'distinzjoni massima f'Santiago, fl-2005, mogħtija lill-premju "Mejor Thesis de Grade año 2005" tal-Iskola ta 'Postgraduate tal-Fakultà tal-Ekonomija u tan-Negozju, Universidad Diego Portales.

Master fil-Psikoterapija Estrateġika Qasira, diploma otorgado por el CTS en la Sede Didáctica en México, f'Novembru 2014.

Koordinatur fiċ-Ċili tal-Master in Short Estratégic Psychotherapy mudell Giorgio Nardone, primera verżjoni 2017 - 2018, y del Master en Comunicación, Problem Solving y Coaching Estratégico, primera verżjoni 2018.

Programas de especialización profesional impartidos en Chile por docentes tas-CTS de Arezzo, l-Italja. Superviżur tal-Psikoloġija Klinika u Psikologu Kliniku, akkreditat fiċ-Ċili mill-CONAPC.
Trajettja kbira ta' docenza f'diversi universidades taċ-Ċili. Bħalissa Supervisora ​​​​Psicológica de la Práctica Clinica de l-Alumni tal-aħħar sena tal-karriera tal-Psikoloġija, fl-Universidad de los Andes, iċ-Ċili.

Phone:

+ 569 9124 3777


email:

leighton.evelyn@gmail.com


sit:

http://www.tbechile.cl


Lecce - Via Salesiani, 5 (LE)
Campi Salentina - Via Settembrini, 44 (LE)
Brindisi - Via Appia, n.225 / B (BR)


Il-psikologu tal-komunità ggradwat f'Padova fl-2012 b'marki sħaħ. Hija dejjem iffaċċjat tbatija soċjali, taħdem fi ħdan komunitajiet tat-tip familjari maħsuba għall-akkoljenza ta 'utenti ta' diversi tipi (vizzju tad-droga, minorenni barranin, minorenni Taljani mhux akkumpanjati, pazjenti psikjatriċi b'ritard mentali). Ikkollabora mal-Istitut ta’ Riabilitazzjoni “Omm il-Providenza Divina” ta’ Agazzi (Ar) fil-qasam tal-inklużjoni soċjali tad-diżabilità. Huwa wettaq attivitajiet ta 'riċerka fil-qasam tal-ġestjoni tal-ansjetà u t-terapija tal-uġigħ pedjatriku permezz tal-użu ta' tekniki mhux farmakoloġiċi, fl-Isptar Pedjatriku Meyer f'Firenze. Speċjalizzat fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor ta’ Arezzo taħt id-direzzjoni tal-prof. Giorgio Nardone. Bħalissa jwettaq attivitajiet ta’ studju privat fil-Battinelli - Scozzi Psychology Studio ibbażat Lecce, imwaqqaf fl-2016 flimkien ma’ Dr Scozzi. Jirċievi f’Lecce, Brindisi u Campi Salentina (Le). Irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana n ° 7324 websajt: www.studiobattinelliscozzi.it

Phone:

340 306 11 23


email:

info@studiobattinelliscozzi.it


sit:

www.studiobattinelliscozzi.it


Lecce - Via Salesiani, 5 (LE)
Campi Salentina - Via Settembrini, 44 (LE)
Brindisi - Via Appia, n.225 / B (BR)


Psikologu Soċjali, tax-Xogħol u tal-Komunikazzjoni, gradwat mill-Università ta’ Padova fl-2012, huwa speċjalizza fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Psikologu rreġistrat fl-assoċjazzjoni tal-psikologi tar-Reġjun tal-Puglia (n ° 4510) Huwa waqqaf fl-2016 flimkien ma 'Dr Battinelli il-Battinelli - Scozzi Psychology Studio, ibbażat f'Lecce. Huwa kkollabora mal-Istitut Agazzi ta’ Arezzo fil-qasam tat-trattament tal-awtiżmu u n-newroriabilitazzjoni. Bħalissa, minbarra x-xogħol ta 'psikoterapista, huwa psikologu superviżur ta' żewġ ċentri ta 'jum immexxija mill-Kooperattiva Fantasylandia (uffiċċju prinċipali f'Copertino, attivitajiet li jkopru t-territorju kollu). Jirċievi f'Lecce, Brindisi u Campi Salentina. websajt: www.studiobattinelliscozzi.it

Phone:

340 306 11 23


email:

info@studiobattinelliscozzi.it


sit:

www.studiobattinelliscozzi.it


Lecco (LC)


Phone:

349 3257 042


email:

gianluca.castelnuovo@unicatt.it


sit:


Livorno - Pisa (PI) - Viareggio (LU) - Signa (FI)


Dr Enrico Chelini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 5887). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Ġenerali u Sperimentali fl-Università ta’ Firenze, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

328 0726 088


email:

enricochelini@hotmail.it


sit:

www.enricochelini.it


Lucca - Via della Polveriera, n. 6 (LU)
Viareggio - Via Cesare Battisti, nru. 184 (LU)


Emanuela Giannotti, Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone hija rreġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 2079) u hija kkwalifikata biex tipprattika l-psikoterapija (art. 3 L .56). / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università "La Sapienza ta 'Ruma, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università. u r-Riċerka Xjentifika. . Pubblikazzjonijiet:
"Mudelli tal-familja - għarfien u soluzzjoni tal-problemi bejn il-ġenituri u t-tfal" Nardone G., Giannotti E ,, Rocchi R. Ponte alle grazie 2001
“Modelos de familia - conocer y resolver los problems between padres and hijos” Nardone G., Giannotti E., Rocchi R. - Herder Editorjali, Barċellona. 2003
"L-Evoluzzjoni tal-mudelli tal-familja u t-terapija indiretta mal-adolexxenti" Nardone G., Giannotti E., Rocchi R. Karnac books, Londra 2007.

Phone:

0583 490051 - 347 7705 359


email:

egipsi@tin.it


sit:

www.terapiabrevestrategicicalucca.it


Lucca (LU) - Pescia (PT)


Phone:

347 6628 099


email:

alessandra.barsotti@tin.it


sit:


Lugo


Phone:

(+ 34) 662644 162


email:

hashimeotomo@gmail.com


sit:

www.hashimeotomo.com


Luino (VA)


Maria Piera Malagola, psikologa-psikoterapista, Riċerkatur Uffiċjali u Lecturer Anzjan fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone.
Lecturer fl-Università Żvizzera-Taljana tax-Xjenzi Applikati ta' Locarno, dipartiment ta' taħriġ u tagħlim u fl-Istitut Universitarju Federali għat-Taħriġ Vokazzjonali f'Lugano. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Lombardija (n.4632). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Professur Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Pubblikazzjonijiet:
Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom, G. Nardone u t-tim taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, Ponte alle Grazie, Milan 2012 (kontribuzzjoni)
Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija, G. Nardone - A. Salvini, Garzanti, Milan 2013 (kontribuzzjonijiet bħala kollaboratur għall-entrati editorjali)
A Strategic Approach to Student Counselling in Schools, Maria Piera Malagola, in Brief Strategic and Systemic Therapy European Review, N. 2-2005

Phone:

349 2969 794


email:

info@pieramalagola.it


sit:

www.terapia-strategica-luino.it


Madrid


Luisa F. Aguirre de Cárcer hija Psikologa-Psikoterapista u Għalliema taċ-Centro de Terapia Estratégica taħt id-direzzjoni ta' Giorgio Nardone. Reġistrata fil-Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (M-26036) u habilitada para el ejercicio de actividades sanitarias (Ref. 07 / 120857.9 / 15), tras la obtención de la licenciatura en Psychología Clinica por la UNED se especializó en Psychotherapy Brief Estratégica fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u reconocida mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Kolabora wkoll fil-proġett LACT research.
Libros ippubblikati:
- Meditazzjonijiet. Marku Awrelju. Temas de Hoy, 1994; Ariel, 2016
- Aphorismos de Confucius. La virtud de saber direzzjoni. Temas de Hoy, 1997
- Teresa de Jesus. Għażla ta' kitbiet. Temas de Hoy, 2007
- Ktieb ta 'Mediċini Sempliċi ta' Ibn Wafid. CSIC, 1995

Phone:

(+ 34) 636 055 813


email:

luisaaguirre@tbemadridcentro.com


sit:

www.tbemadridcentro.com/


Madrid


Phone:


email:


sit:


Madrid - Calle Rodriguez San Pedro, 2. Planta 4ª. Despacho 401


María Martin de Pozuelo Saucedo
Psicóloga General Sanitaria u lecturer fil-Curso de Alta Formación in Brief Estratégic Psychotherapy, immexxi minn Giorgio Nardone. Colegiada en el COP de Madrid (M-21986). Licenciada en Psikoloġija għall-Università Complutense ta' Madrid. Máster en Terapia Short Estratégica, Problem Solving, Comunicación y Coaching Estratégico, f'Madrid. Después, fl-Italja jispeċjalizzaw fl-Iskola Biennali fil-Psikoterapija Strateġika Qasira f'Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone.
Madrid:
Glorieta Ruiz Jiménez, 4.

Phone:

(+ 34) 670651 315


email:

mariampsaucedo@gmail.com


sit:

www.mariamartinpsicologia.com


Madrid - Calle Mezquite, n.2 - Portal D. 1 B - 28045


Jorge Lopez Pérez Vallejo, fl-edukazzjoni tal-psikoloġija f'Madrid, jikkumplimenta t-taħriġ fil-psikoloġija b'mención doppja universitarja, l-ewwel grad fil-psikoloġija tas-saħħa u l-intervent fis-saħħa mentali u l-imġieba u segunda mención fil-psikoloġija fl-edukazzjoni. Edukazzjoni dwar taħriġ universitarju licenciándose fil Psikopedagoġija fl-UNED u diploma fl-edukazzjoni tat-Tfulija fl-Università ta 'Edukazzjoni ta' Valladolid.
Attwalment huwa jqabbel l-attività bħala psikoloġija ma 'ċentru ta' attività empresarial intensa fil-ġestjoni de personas.
Għalliem fl-Universidad Española de Educación a distancia, huwa kkummenta fuq actividad investigadora, bi ensayos clínicos u jipprepara fuq id-dottorat billi jikkollabora ma' numerosas comunicaciones, presencia en congresos, publicaciones, entrevistas, billi jgħodd mal- confianza de los más prestiġjużi medios de comunicación españoles. .

Phone:

667 633 349


email:

info@lopezvallejopsicologia.com


sit:

www.lopezvallejopsicologia.com


Madrid (Metro Serrano) - Malaga


Phone:

(+ 34) 699479 293


email:

info@aliciagarciapsicologa.com


sit:

www.aliciagarciapsicologa.com


Ġersijiet - Via E. Sticchi, 47/A, Ġersijiet (Le)
Ġersijiet - Via G. Carducci, 72/B, Ġersijiet (Le)


Paola Pasca, Psikologu-Psikoterapista u Data-Scientist. Hija rreġistrata fir-Reġistru A tal-Ordni tal-Psikologi tal-Puglia (n⁰ 4619) u awtorizzata tipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija, miksub bl-unuri fl-Università ta’ Firenze, mar joqgħod l-Istati Uniti fejn qatta’ sena bħala Visiting Scholar fid-Dipartiment tal-Psikoloġija tal-Università ta’ Texas f’Austin (TX, USA). Hawnhekk huwa speċjalizzat fl-użu tal-Iskrittura bħala għodda awto-terapewtika u fl-użu ta’ tekniki kwantitattivi għall-analiżi tal-lingwa naturali. Lura fl-Italja, hija temmet b'suċċess PhD fil-Psikometrika u x-Xjenza tad-Data fl-Università ta' Salento. Waqt li tkompli taqra u tistudja, tiskopri l-mudell ta’ Brief Strategic Therapy u tiddeċiedi li tagħmel dan biex twettaq il-vokazzjoni tagħha: li ssir Psikoterapista. Hija tispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru tat-Terapia Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Hija twettaq psikoterapija kemm bit-Taljan kif ukoll bl-Ingliż, li titkellem bħala kelliem nattiv.

Minbarra kontribuzzjonijiet għal konferenzi nazzjonali u internazzjonali, hija l-awtriċi ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi fl-oqsma tal-Psikoloġija Klinika, il-Psikoloġija Soċjali, il-Psikoloġija tax-Xogħol, il-Psikoloġija tal-Isport, il-Psikoloġija tal-Konsum u l-Psikometrika:

 • Rochira, A., Marinaci, T., De Simone, E., Mannarini, T., Valentino, C., Verbena, S. & Pasca, P. (2023). L-interazzjoni tar-reżiljenza tal-komunità u l-benessri soċjali quddiem avvenimenti stressanti kroniċi. Manuskritt aċċettat mill-ġurnal Ġurnal tal-Komunità u Psikoloġija Soċjali Applikata.....
 • Carpita, M., Pasca, P., Arima, S. & Ciavolino, E. (2022). Raggruppament ta' Metodi ta' Varjabbli u Mudelli ta' Kejl għall-Prestazzjoni ta' Plejers tal-Futbol. Annali ta' Riċerka dwar l-Operazzjonijiet. DOI: https://doi.org/10.1007/s10479-023-05185-w
 • Pasca, P., De Simone, E., Ciavolino, E., Rochira, A. & Mannarini, T. (2022). Mudell ta 'Ordni Ogħla ta' Potenzjal ta 'Reżiljenza tal-Komunità: Żvilupp u Valutazzjoni permezz ta' Analiżi Kompost Konfermatorja bbażata fuq l-Iċken Kwadri Parzjali. Kwalità u Kwantità. DOI: https://doi.org/10.1007/s11135-022-01400-1
 • Pasca, P., Signore, F., Tralci, C., Del Gottardo, G., Longo, M., Preite, G. & Ciavolino, E. (2022). Is-sejbien tal-grooming onlajn fl-aktar stadji bikrija tiegħu: żvilupp u validazzjoni tal-Iskala tar-Riskju tal-Grooming Online. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 10(1). DOI: https://doi.org/10.13129/2282-1619/mjcp-3248
 • Ingusci, E., Signore, F., Cortese, CG, Molino, M., Pasca, P., & Ciavolino, E. (2022). Żvilupp u validazzjoni tal-iskala tal-Benefiċċji u Żvantaġġi ta' Xogħol mill-Bogħod. Kwalità u Kwantità. DOI: https://doi.org/10.1007/s11135-022-01364-2
 • Signore, F., Pasca, P., Valente, W., Ciavolino, E. & Ingusci, E. (2021). Riżorsi Soċjali u Eżawriment Emozzjonali: Ir-Rwol tal-Komunikazzjoni fir-Relazzjonijiet Professjonali. Ekonomija Intellettwali, 15(2), 205—220. DOI: https://doi.org/10.13165/IE-21-15-2-10
 • Velotti, P., Rogier, G., Ciavolino, E., Pasca, P., Beyer, S., & Fonagy, P. (2021). Indebolimenti Mentalizzanti, Personalità Patoloġika u Aggressjoni f'Delinkwenti Vjolenti. Hub tal-Psikoloġija, 38(1), 51-60. DOI: https://doi.org/10.13133/2724-2943/17437
 • Carpita, M., Ciavolino, E., & Pasca, P. (2020). Indikaturi Komposti tal-Prestazzjoni tal-Players Ibbażati fuq ir-Rwol tat-Timijiet tal-Futbol: Perspettiva Statistika. Riċerka dwar l-Indikaturi Soċjali, 156(2), 815-830. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02323-w
 • Cardazzone, E., Gallucci, M., Callerame, C., Cussino, M., Gelo, O., Pasca, P., Zaccagnino, M. (2021). Bidliet lingwistiċi matul is-sessjonijiet tal-EMDR: Studju preliminari ta' każ wieħed. Ġurnal ta 'Pariri u Psikoterapija Riċerka, 00, 1-11. DOI:10.1002/capr.12394
 • Ingusci, E., Signore, F., Pasca, P., Catalano, A., De Masi, S., Gioia, GM, Manuti, A., Molino, M., Spagnoli, P., & Cortese, CG ( 2020) It-tisħiħ tal-kapital uman u soċjali fl-università: ir-rwol li wieħed ifittex sfidi fuq il-prestazzjoni akkademika. Bullettin tal-Psikoloġija Applikata, 68(287), 30-42. DOI:10.26387/bpa.287.3
 • Boyd, RL, Pasca, P., & Lanning, K. (2020). Il-panorama tal-personalità: Il-kunċettwali tal-personalità permezz ta 'dejta kbira dwar l-imġieba. Ġurnal Ewropew ta’ Personalitajiet, 34(5), 599-612. DOI: https://doi.org/10.1002/per.2254
 • Pasca, P. & Brondino, M. (2020). Kliem u emozzjonijiet: mibegħda li titma 'mibegħda, analiżi testwali. Fil-Barometru tal-Mibegħda – Sessiżmu tat-Tastiera. Amnesty International Italja.
 • Angelelli, M., Ciavolino, E., & Pasca, P. (2019). Streaming ta' cross-entropy ġeneralizzat. Soft Computing, 1-15. DOI: https://doi.org/10.1007/s00500-019-04632-w
 • Corallo, A., Fortunato, L., Massafra, A., Pasca, P., Angelelli, M., Hobbs, M., ... & Ciavolino, E. (2019). Analiżi tas-sentiment tal-aspettattiva u l-perċezzjoni ta 'MILAN EXPO2015 fid-dejta ta' Twitter: approċċ ġeneralizzat ta 'entropija trasversali. Soft Computing, 1-11. DOI: https://doi.org/10.1007/s00500-019-04368-7
 • Boyd, RL, Pasca, P., & Conroy-Beam, D. (2019). Int Jung darba biss: Nibnu teoriji ġeneralizzati ta' sistemi motivazzjonali bl-użu ta' riċerka kontemporanja dwar il-lingwa. Inkjesta Psikoloġika, 30:2, 93-98, DOI:10.1080/1047840X.2019.1633122
 • Carpita, M., Ciavolino, E., Pasca, P. (2019). L-esplorazzjoni u l-Immudellar tal-Prestazzjonijiet tat-Tim tal-Kaggle European Soccer Database. Immudellar Statistika, doi:10.1177/1471082X18810971

Phone:

320 312 0067


email:

terapiabrevestrategica@paolapasca.com


sit:

www.paolapasca.com


malta


Phone:

0035 699275 049


email:

claudetteportelli@gmail.com


sit:

www.brieftherapymalta.com


Marbella - Avda.Ricardo Soriano, 72. Edif.Golden B, Planta 1.


Elena Boggiani, psikologu - psikoterapista, hija rreġistrata fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 7884) u hija awtorizzata tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija, b’indirizz kliniku u komunitarju, miksub b’marki sħaħ (110/110) fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill- Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Professur tal-Bef Strategic Psychotherapy Technique kemm fl-iskola ta’ speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin f’Arezzo, kif ukoll fil-masters ta’ speċjalizzazzjoni ta’ sentejn fl-Italja u barra. Huwa jissorvelja l-korsijiet ta '"Aġġornament Klinika u Superviżjoni fit-Terapia Qosor u Strateġika" f'Madrid u Barċellona. Hija Riċerkatur fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika Qasira ta' Arezzo u ko-awtur ma' Elisa Balbi, Dolci Michele u Giulia Rinaldi ta' "Adolexxenti vjolenti, kontra oħrajn kontra nfushom", Ponte alle Grazie, 2009, Milan (edizzjoni Spanjola, 2012, " Adolescentes violentos”, Editorial Herder, Barċellona).
Huwa responsabbli mill-istudju f'Novara, affiljat maċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo, fejn iwettaq attivitajiet ta' psikoterapija.

Phone:

34635943853 +


email:

dott.ssa.elena.boggiani@gmail.com


sit:

https://www.elenaboggiani.com/


Massa - Viale Eugenio Chiesa, n.2 (MS)
Forte dei Marmi - Via Risorgimento, n.1 (LU),
fil-kliniċi speċjalizzati salib aħdar


Dr Ilaria Vettorini, Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n.6964) u awtorizzat biex jipprattika l-Psikoterapija (art.3 L.56 / 89). Gradwat fil-Psikoloġija tal-Iżvilupp u Edukattiva fil-Fakultà tal-Psikoloġija tal-Università ta 'Firenze, sussegwentement imħarrġa billi kisbet Masters Universitarji ta' livell II fil-Psikoloġija tal-Benessri, Psikoloġija Skolastika u Psikopatoloġija tal-Iżvilupp, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika ta 'Arezzo taħt il- superviżjoni diretta tal-Prof. Giorgio Nardone, li bħalissa huwa affiljat miegħu. Wara li attendiet il-Kors ta’ Taħriġ għat-Taħriġ fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, saret Trainee Teacher tal-istess Ċentru. Mill-2017 ilu membru attiv u operatur volontarju tal-Assoċjazzjoni “Diversamente Splendidi ONLUS”, assoċjazzjoni li tittratta mal-pazjenti bil-kanċer.
Jittratta kull tip ta' problemi, sa l-aktar patoloġiji diżabbli, bl-użu ta' Terapija Strateġika. Mill-2019 huwa kien involut ukoll fil-Coaching u l-Psikoloġija tan-Negozju bl-użu biss tal-approċċ strateġiku.
Hija taħdem bħala freelancer fil-provinċja ta’ Lucca u Massa Carrara.

Phone:

339 6905 929


email:

ilaria.vettorini@alice.it


sit:

www.ilariavettorini.com


Matera (MT) - Via Cosenza, n. 5


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Hija rreġistrata fl-Ordni tal-Psikologi tal-Puglia - sezzjoni A - bin-numru 4556 u awtorizzat li jipprattika psikoterapija (art.3 L.56 / 89).
Gradwata b'marki sħaħ (110/110 cum laude) fil-Psikoloġija Klinika u tal-Iżvilupp fl-Università ta 'Bari, hija tikseb il-Master annwali fir-Riżorsi Umani billi twessa' l-ħiliet tagħha u taħdem fil-qasam tat-taħriġ u l-għażla tal-persunal. Aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Hija tikkollabora ma’ kooperattivi soċjali li jittrattaw minorenni żvantaġġati bi problemi ta’ mġieba u konjittivi u li jappoġġjaw lill-familji. Ħadem fl-ASL Psychiatric Clinic ta’ Bari, id-Dipartiment tad-Disturbi tal-Familja u l-Eating, fil-Ħabsijiet u l-ASL Consultants.
Bħalissa huwa jwettaq attivitajiet ta' psikoterapija privata fl-istudjo tiegħu f'Bari, Mola di Bari, Matera, u jindirizza problemi li jistgħu jinqalgħu f'minuri, adulti u familji.
Barra minn hekk, sportiva minn meta kienet żgħira u atleta midaljata tat-Tim Nazzjonali Taljan tal-Apnea, tittratta l-prestazzjoni fil-qasam sportiv.

Phone:

370 3100 819


email:

info@psicoterapiabrevebari.it


sit:

www.psicoterapiabrevebari.it


Matera (MT) - Pisticci Scalo (MT)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 3770). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fl-iżvilupp u l-edukazzjoni) fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza", hija aktar tard speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u Xjentifiku Riċerka.

Phone:

347 7368 705


email:

mariateresaverdesca@virgilio.it


sit:


Merano - Via Zuegg 24 / A (BZ)


Psikologu Psikoterapista, gradwajt mill-Fakultà tal-Psikoloġija tal-Università ta' Padova.
Reġistrati regolarment fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Provinċja ta’ Bolzano bin-nru. 04 BZ 567, jiena awtorizzat li nipprattika l-Psikoterapija.
Wara l-gradwazzjoni, ikkollaborajt għal 3 snin mas-SIIPa.C. - Soċjetà Taljana għall-Intervent fuq Patoloġiji Kompulsivi - immexxija minn Dr Cesare Guerreschi. Esperjenza li kienet art ta’ taħriġ professjonali għal ħajjithom. Grazzi għal intuwizzjoni tal-Prof. Guerreschi, li sellifni l-ktieb “Psicosoluzioni” ta’ G. Nardone, kelli imħabba vera mal-ewwel daqqa t’għajn mat-teoriji u l-metodi psikoterapewtiċi deskritti fih. Għalhekk iddeċidejt li nirreġistra fl-Iskola tal-Psikoterapija li, aktar minn kull oħra, taqbel mal-mod kif inkun bħal libsa apposta: l-Iskola tal-Ispeċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor ta’ Arezzo.
F’dawk is-snin għamilt apprendistat ta’ speċjalizzazzjoni fis-Servizz Psikoloġiku tal-ASL ta’ Merano u fl-2009 kont ko-terapista ta’ Dr Chad Hybarger (Psy.D.) fl-Istitut tat-Terapia tal-Familja ta’ San Diego – California għal 3 xhur.
Speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor, jiena Psikoterapista uffiċjali tal-Bef Strategic Therapy Centre Srl, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.
Jiena wkoll Viċi President u Kap tas-Servizz Psikoloġiku u Relazzjonijiet Pubbliċi taċ-Ċentru Mediku, outpatient clinic fiċ-ċentru ta’ Merano. Minbarra l-attività klinika, nippromwovi u nmexxi Korsijiet ta’ Taħriġ dwar Komunikazzjoni, Ġestjoni ta’ Konflitti u Burnout, f’Korpi Pubbliċi u Privati.

Phone:

0473 233 689


email:

goer.malvina@gmail.com


sit:

www.psicologia-bolzano.com


Mérida - C / Berzocana, 10


Phone:

671 16 39 39


email:

fabiola.garciavinuesa@gmail.com


sit:

www.psyfabiola.com


Messina - Via dei Mille, n.243 - 89123 (Palazzo Coin)


Dr Vittorio Porpiglia, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Veneto sezzjoni. A (nru 9230). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Soċjali, miksub fl-Università ta’ Padova, huwa speċjalizza fl-Iskola Quadrennial in Brief Strategic Psychotherapy, immexxija minn Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Minbarra l-attività klinika mwettqa fil-prattika Reggio Calabria u Arezzo, ilu jikkollabora għal diversi snin mal-Prof Giorgio Nardone li jkopri r-rwol ta 'Maniġer tal-Komunikazzjoni taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika u Psikoterapista tat-tim ġewwa l-istitut.

Pubblikazzjonijiet:
Nardone G., Porpiglia, V. (2019) "Meta terapiji u terapisti joħolqu l-vizzju." fil-Psikoloġija Kontemporanja n.273.
Nardone G., Porpiglia, V. (2018) "Psikomanija kwantitattiva: l-eċċessi tal-kwantifikazzjoni fil-psikoloġija u x-xjenzi soċjali" fil-Psikoloġija Kontemporanja n.270.
Nardone G., Porpiglia, V. (2018) "Huwa l-futur, aktar milli l-passat, li joħloq il-preżent tagħna" fil-Psikoloġija Kontemporanja n.267, pp. XX - XV.
Nardone G., Porpiglia, V. (2018) "Id-djalogu terapewtiku. Nagħmlu l-ewwel intervista klinika effettivament terapewtika" fil-Psikoloġija Kontemporanja n.265, pp. XXII -XVII.
www.vittorioporpiglia.it

Phone:

340 355 8876


email:

vittorioporpiglia@gmail.com


sit:

www.vittorioporpiglia.it


Mestre - Via Baseggio, n. 9/16 (VE) - Treviso - Via Borin, n. 48 (TV)


Laura Pettenò, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Nardone. Gradwat mill-Fakultà tal-Psikoloġija tal-Università ta’ Padova (1978). Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo u l-Istitut ta' Riċerka Mentali f'Palo Alto - USA. (1992). Irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Veneto (n ° 1233). Lettur anzjan tal-Masters taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika. Ippubblikat:
“Familji estiżi” R.Mariotti, L.Pettenò - Ed. Erickson 2015
“Il-ġenituri fil-prattika” R. Mariotti, L. Pettenò - Ed Erickson - 2014
"L-uċuħ tad-dipressjoni" M. Muriana, L.Pettenò, T. Verbitz - Ed. Ponte alle Grazie 2006
“Proposta ta’ protokoll strateġiku għad-dipressjoni” M. Muriana; L. Pettenò; T. Verbitz - Ġurnal, ħarġa 1 Terapija Strateġika u Sistemika Qosor - 2004
“Nitgħallmu nistudjaw” C. Cornoldi; R. De Beni; MT Group ed. Erickson 1992
“Impulsiveness and self-control” C. Cornoldi; M. Gardinale; A.Masi; L.Pettenò - Ed Erikson 1996
“L-istudent ta’ suċċess” m. Gardinale; L.Pettenò E. Tressoldi Ed. Pagus 1990
"Perċezzjoni tal-ħiliet bil-mutur u t-tagħlim" u Armando 1986
Hija twettaq l-attività tagħha f'Venezja-Mestre fi via Baseggio 9 / 16- Treviso c / o Health & Culture via Borin 48

Phone:

041 634 975 - 329 2285 555


email:

laurapetteno@gmail.com


sit:

www.laurapetteno.com


Mestre - via Ottorino Respighi, 4 (VE)


Ilni għal diversi snin nikkollabora ma’ Park Villa Napoleon, dar tal-anzjani privata fi Preganziol, fejn nittratta li tipprovdi appoġġ psikoloġiku u psikoterapewtiku lil pazjenti rikoverati jew esterni li jbatu minn diversi patoloġiji fosthom speċifikament: Disturb Obsessive Compulsive, Eating Disorders, Tone Disorders Mood. , Vizzji u Disturbi tal-Personalità; li jamministra testijiet dijanjostiċi u li jipprovdi konsultazzjonijiet ta’ terapija indiretta lill-qraba ta’ pazjenti rikoverati l-isptar.

Ninsab involut ukoll fl-organizzazzjoni u l-appoġġ ta’ konferenzi ta’ psikoedukazzjoni ta’ kull ġimgħa mmirati kemm għall-pazjenti kif ukoll għall-familji tagħhom, u nipprovdi attivitajiet psikoterapewtiċi lil gruppi żgħar.Għal aktar minn 13-il sena ilni nittratta l-Psikoloġija f’kuntesti kliniċi u organizzattivi; dalwaqt il-kollaborazzjoni xjentifika tiegħi fil-korsijiet ta’ “Etika Professjonali u Etika tar-Riċerka”, “Ġestjoni tar-Riżorsi Umani”, “Benessri organizzazzjonali u Prevenzjoni tar-Riskji” fl-Università ta’ Padova.

Nipparteċipa bħala kelliem f’diversi konferenzi fosthom l-aħħar “Depression inside and outside work” fiċ-Ċentru Universitarju ASL ta’ Brindisi.

Fost il-pubblikazzjonijiet ninkludi l-kapitlu "Razzjonalità mxerrda: benesseri organizzattiv, prestazzjoni, spiritwalità fix-xogħol. Mudelli u investigazzjonijiet empiriċi" tal-ktieb "Etika u dinja tax-xogħol" ta' F. Menegoni, A. De Carlo (editjat minn ).

Għal diversi snin kont qed niġġestixxi l-Istudjo tal-Psikoloġija Klinika tiegħi f'Mestre (VE)

Phone:

349 743 8044


email:

lucrezia.marella@gmail.com


sit:

www.lucreziamarella.it


Mestre (VE) -
Via Cesare Battisti nru. 2


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 2362 / a). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Bologna, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

3355413216


email:


sit:


Belt tal-Messiku


Phone:

(52) 55 55720185 - (52) 55 53435766


email:

eduardodiaz@terapiabreveestrategica.mx


sit:

www.terapiabreveestrategica.mx


Belt tal-Messiku


Liliana Velarde Manzano
Psikologu kliniku (Universidad Iberoamericana)
Máster en Terapia Short Estratégica (Ċentru ta' Terapija Strateġika)
Speċjalista fl-Ericksonian Hipnotherapy (Instituto Milton H. Erickson CDMX)
Għalliema fit-Terapia tal-Familja (Universidad de las Américas)
Ko-direttur tal-Instituto Milton H. Erickson Lomas Verdes
Colaboradora u organizadora de los Masters Clinico en TBE u Empresarial en Coaching Estratégico taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika fil-Messiku

Phone:

(55) 5343 5766 - (55) 5572 0185


email:

lilianavelarde@terapiabreveestrategica.mx


sit:

www.terapiabreveestrategica.mx


Belt tal-Messiku - Calle Capuchinas no.10, ġewwa 304. Kuru San José Insurgentes. CDMX SUR.


Phone:

+55 66 51 95 15


email:

begosamano@yahoo.com


sit:

www.grupolires.con


Milan - Via Monte Rosa, 3 (MI)
Lainate - Via C. Cantù n.28 (MI)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n ° repertorju 03/11158) u huwa kwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-master's degree fil-psikoloġija, miksub fl-Università Kattolika ta' Milan, huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola Postgraduate ta' Arezzo taħt id-direzzjoni tal-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa responsabbli mill-uffiċċju f'Lainate (MI), assoċjat maċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo, fejn jagħmel konsulenza u psikoterapija qasira. Huwa lecturer fil-masters kliniċi fil-Psikoterapija Strateġika Qosor. Barra minn hekk, mill-2008, ilu jwettaq ir-rwol ta’ trainer soċjo-edukattiv fl-iskejjel sekondarji baxxi u għolja b’korsijiet għall-prevenzjoni tal-bullying u l-vizzji, gwida u edukazzjoni fl-affettività u s-sesswalità. L-interventi jinkludu wkoll mogħdijiet mal-ġenituri sabiex jakkumpanjawhom fil-proċess edukattiv ta’ wliedhom.

Phone:

320 4057917


email:

andreacalo1980@gmail.com


sit:

www.andreacalo.it


Milan - Via Gulli, n. 45 (MI)


Ruggero Ioris Bonzanini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 4549). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija fl-Università ta’ Padova, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

339 2793 344


email:

ruggero.ioris.bonzanini@gmail.com


sit:

www.ruggeroiorisbonzanini.it


Milan - Via Luigi Settembrini, n. 43 (MI)


Psikologu - Psikoterapista, irreġistrat regolarment fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi (Marche, n.1705, Sezzjoni A Psikologi Speċjalisti fil-Psikoterapija) kwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija, jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta 'Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira rikonoxxuta uffiċjalment minn MIUR (Ministeru tal-Edukazzjoni, Riċerka Università) fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo mwaqqfa fl-1987 minn Giorgio Nardone u Paul Watzlawick li magħha hija affiljata.
L-interess fl-approċċ imbuttatu lejn Palo Alto (Kalifornja), fejn segwa taħriġ intensiv fuq il-mudell Brief Psychotherapy żviluppat fi ħdan il-Mental Research Institute (MRI). Wara li studja l-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Urbino u fl-Università ta’ Wales (Università ta’ Wales, Swansea) mar jgħix f’Arezzo għal ħames snin biex isegwi mill-qrib ix-xogħol tal-Prof. Giorgio Nardone fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika (CTS). ) immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone innifsu, li minnu issa huwa sorveljat.
Mill-2006 huwa kkollabora b’mod attiv fil-proġetti tas-CTS ta’ Arezzo u huwa għalliem intern fil-masters għal tobba, psikjatri, psikoterapisti u psikologi fl-Italja u barra u fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin fi Psikoterapija Strateġika Qosor, huwa wkoll koordinatur tal-korsijiet ta’ taħriġ tas-CTS għall-uffiċċji ta’ Bologna. Fl-2008 huwa kkollabora fit-twettiq ta' "The discoveries and inventions of psychology" (Sirigatti S., Stefanile C., Nardone G., The discoveries and inventions of psychology, 2008, Milan: Ponte alle Grazie; Edizzjoni Spanjola El descubrimiento y los Hallazgos de la Psychology, Barċellona: Paidos); fl-2011 ippubblika ma’ Giorgio Nardone “Cogito ergo suffro” (Nardone G., De Santis G., Cogito ergo suffro, Milan: Ponte alle Grazie; Edizzjoni Spanjola Pienso, luego sufro, Barcellona: Paidos); fl-2013 kien membru tal-bord editorjali tal-ewwel Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija editjat minn Giorgio Nardone u Alessandro Salvini għal Garzanti. Fl-2013 huwa pperfezzjona ruħu fil-mudell strateġiku ta 'hypnosis Nardone. Huwa jmexxi l-blog li ħoloq li fih perjodikament jippubblika artikli ta’ interess psikoloġiku ta’ natura popolari.
Huwa jwettaq attività klinika fl-uffiċċji ta’ Milan, Bologna u San Benedetto del Tronto.

Phone:

333 3763 710


email:

desantisgiulio@gmail.com


sit:

www.giuliodesantis.com


Milan - Terno d'Isola (BG)


Sara Doni hija riċerkatur assoċjati fiċ-Ċentru tat-Teraġija Strateġika f'Arezzo.
Psikologu u psikoterapista, hija rreġistrata fir-reġistru tal-Psikologi tal-Lombardija (n ° repertorju 03/6181) u hija awtorizzata tipprattika psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (qasam ta’ speċjalizzazzjoni: Xogħol u Edukazzjoni), miksuba b’marki sħaħ fl-Università Kattolika tal-Qalb ta’ Ġesu f’Milan, hija speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta. mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa wettaq attività klinika, riċerka, konsultazzjoni psikoloġika u psikoterapija fl-Isptar Niguarda Ca 'Granda f'Milan, Unità tal-Psikjatrija (UOP 47)
Huwa responsabbli mill-uffiċċju ta’ Milan, affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo, fejn jagħmel konsulenza u psikoterapija qasira. Huwa kkollabora maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika bħala għalliem tal-Masters fil-Psikoloġija Klinika u l-Psikoterapija Strateġika Qosor.
Hija tikkollabora ma' Skindeep Psychology and Psychotherapy Studio f'Milan bħala psikologa u speċjalista fil-psikoterapija għal żmien qasir.
Huwa jwettaq attivitajiet ta’ konsulenza f’DEEPConsulting fil-qasam edukattiv u organizzattiv, lil individwi jew organizzazzjonijiet (assoċjazzjonijiet, kumpaniji, skejjel, eċċ.) u taħriġ fil-komunikazzjoni u s-soluzzjoni tal-problemi.
Huwa jwettaq attivitajiet ta' taħriġ dwar il-komunikazzjoni u s-soluzzjoni tal-problemi fil-kuntesti:
Organizzativ, Edukattiv, Kliniku.
Studji fil-Lombardija:

Milan: Via Plana 12
Milan: Via Benedetto Marcello 36
Terno d'Isola (Bergamo): Via Salmister 1
Websajt: www.terapiabrevestrategica-mi.it

Phone:

339 2791 412


email:

sara.doni@fastwebnet.it


sit:

www.terapiabrevestrategica-mi.it


Milan - Via Torquato Tasso, n. 8 (MI)


Phone:

02 48013932 - 339 2757 396


email:

studio.fantappie@tin.it


sit:

www.terapiastrategicamilano.it


Milan - Corso Lodi, n.47 (MI)
Monza u Brianza Carnate (MB)


Claudio Gargantini, Psikologu-Psikoterapista, Professur u Riċerkatur Uffiċjali għaċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardione. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-reġjun tal-Lombardija (n ° 11154). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Padova, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Nirċievi fi:
Uffiċċju ta’ Monza u Brianza-Carnate (CAP 20866), via Pace 23
Uffiċċju ta’ Milan (CAP 20139), Corso Lodi 47

Phone:

339 7951 993


email:

studio@claudiogargantini.it


sit:

www.claudiogargantini.it


Milan - Corso Lodi, n.47 (MI)


Roberta Milanese, Psikologa-Psikoterapista, Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone u Professur tal-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor ta' Arezzo. Hija rreġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n ° 6983) u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) miksuba bl-unuri fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika. . Lecturer fil-masters kliniċi u organizzattivi fl-Italja u barra, mill-2000 huwa l-maniġer organizzattiv tal-Iskola ta 'Speċjalizzazzjoni tal-Management fil-Komunikazzjoni, Soluzzjoni ta' Problemi u Coaching Strateġiku f'Milan. Kelliema internazzjonali f'seminars u konferenzi, hija membru emeritu tal-American Association of Brief & Strategic Therapists (AABST) ta' San Diego (CA) u tal-bord editorjali tar-Reviżjoni Ewropea Brief Strategic and Systemic Therapy.
Minbarra l-psikoterapija, huwa jwettaq taħriġ, konsulenza u taħriġ fl-oqsma kliniċi, organizzattivi u edukattivi.
Kap tal-Kumitat ta’ Tmexxija tad-Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija (editjat minn G. Nardone u A. Salvini, Garzanti, 2012), kif ukoll l-awtur ta’ wħud mill-entrati tiegħu.
Minbarra bosta pubblikazzjonijiet f’ġurnali u kotba speċjalizzati, huwa ppubblika:
- Il-ħabsijiet tal-ikel, ma' G. Nardone u T. Verbitz (Ponte alle Grazie, 1999);
- It-terapija tal-kumpanija marida - Soluzzjoni ta’ problemi strateġiċi għall-organizzazzjonijiet, ma’ G. Nardone R. Mariotti u A. Fiorenza (Ponte alle Grazie, 2000);
- Strategic Coaching, ma’ P. Mordazzi (Ponte alle Grazie, 2007);
- Ibdel il-passat. Negħlbu esperjenzi trawmatiċi b’terapija strateġika, ma’ F. Cagnoni (Ponte alle Grazie, 2009);
- Il-kumpanija rebbieħa, ma’ MC Nardone u R. Prato Previde (Ponte alle Grazie, 2012);
- Il-mess, ir-rimedju, il-kelma. Il-komunikazzjoni tabib-pazjent bħala għodda terapewtika, ma’ S. Milanese (Ponte alle Grazie, 2015).

Phone:

02 5466454 - 3755843217


email:

info@terapiastrategica.it


sit:

www.terapiastrategica.it


Milan - Via Settembrini, 43 (MI) - Pavia - Via San Giovanni Bosco, n. 14 (PV)


Marzia Pala, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Professur tal-Masters Kliniċi fil-Psikoloġija Klinika Strateġika. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 03/10968). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (Xogħol u Organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Pavia, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

393 4184 023


email:

marzia.pala@gmail.com


sit:

www.marziapalapsicologa.it


Milan - Brescia (BS) - Seregno (MB)


Chiara Ratto hija psikologa, psikoterapista u riċerkatriċi assoċjata fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika f’Arezzo.
Ggradwata fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Turin, ilha rreġistrata mill-2001 fir-Reġistru Taljan tal-Psikologi, Reġjun tal-Lombardija (repertorju nru 6122) u speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Arezzo immexxija minn Prof Giorgio Nardone.
Hija tikkollabora maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika bħala għalliema, għal korsijiet ta’ taħriġ kliniku fl-Italja u barra, u hija l-koordinatur didattiku tal-Master in Brief Strategic Therapy fil-belt ta’ Milan.
Huwa responsabbli għall-istudji ta':
- Milan, Via G. Mussi 16

Phone:

347 2782842


email:

chiararatto@hotmail.com


sit:


Milan - P.le Libia, n. 7 (MI)


Armanda Salvatori, Psikologu Psikoterapista riċerkatur uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio n ° 7830 Kkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija klinika u komunitarja fl-Università ta’ Ruma (Novembru 1982) f’Jannar 2009, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Mill-2009 sal-2013 ħadem bħala psikoterapista fiċ-ċentru ta’ riabilitazzjoni psikjatrika tal-isptar Luigi Sacco f’Milan

Phone:

346 1326 486


email:

armasalva7@gmail.com


sit:

www.armandasalvatori.com


Milan - Via Luigi Bertelli 16


Marta Spagnolini hija Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Professur Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 14472) u kkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3 L.56/89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fil-klinika u newropsikoloġija) fl-Università ta’ Milan Bicocca, kisbet Master's degree fil-Psikoloġija Klinika Strateġika u aktar tard speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta. mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Hija tikkollabora ma' xi strutturi privati ​​u pubbliċi bħala psikologa psikoterapista, li tittratta wkoll disturbi speċifiċi tat-tagħlim.

Phone:

340 1613 789


email:

marta.spagnolini@gmail.com


sit:

www.martaspagnolini.it


Milan - Via G. Aselli, 5 (MI)


Phone:

010 2466879/335 8040 759


email:

marinataralli@hotmail.com


sit:

www.terapiastrategica-ge.it


Milan - Studio Pisani - Via Fabio Filzi, n. 8 (MI)


Cristina Bergia, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika, taħt id-direzzjoni ta' Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 4021). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju), miksuba fl-Università ta 'Firenze, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika. Jaħdem bħala psikoterapista fl-istudios ta’ Firenze, Milan u Alassio (Savona).

Phone:

339 7067867


email:

bergiacristina@libero.it


sit:

www.terapiabrevestrategicamilano.it


Milan - Oggiona ma' Santo Stefano (VA)


Veronica Aloisio hija psikologa, psikoterapista u riċerkatriċi assoċjata fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika f'Arezzo.

Gradwata fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Pavia, mill-2011 ilha rreġistrata fir-Reġistru Taljan tal-Psikologi, Reġjun tal-Lombardija (repertorju nru 14486) u speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Arezzo immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone .
Huwa jikkollabora maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika bħala għalliem, għal korsijiet ta’ taħriġ kliniku fl-Italja u barra.
Jaħdem bħala psikoterapista fi studios f'Milan u Oggiona ma' Santo Stefano (VA).
Huwa jwettaq ukoll attivitajiet ta’ kowċing, konsulenza u taħriġ fl-oqsma organizzattivi u sportivi.

Phone:

345 424 8041


email:

veronicaaloisio@gmail.com


sit:


Milan - Corso Lodi, n.47 (MI)


Antonella Cerruto hija psikologa, psikoterapista u riċerkatriċi assoċjata fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika f’Arezzo.

Hija ilha rreġistrata fir-Reġistru Taljan tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Lombardija mill-2013 (repertorju nru 16231) u awtorizzata biex tipprattika l-psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat bl-unuri fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Padova, kisbet Master ta’ II livell fil-Psikoloġija Klinika Strateġika u aktar tard speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta’ Arezzo taħt id-direzzjoni tal-Prof. Giorgio Nardone.

Mill-2004 huwa pparteċipa f'avvenimenti organizzati bi sħubija mal-OPL (Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija), billi wettaq attivitajiet ta' psikoloġija ta' gwida.

Hija tittratta t-tfulija, l-adolexxenza u l-appoġġ għall-ġenituri, billi timplimenta pjanijiet edukattivi individwalizzati għal tfal b'diżabilità fl-iskejjel tal-Muniċipalità ta 'Milan.

Minbarra l-psikoterapija, huwa jwettaq taħriġ, konsulenza u taħriġ fl-oqsma kliniċi, organizzattivi u edukattivi.

Phone:

333 676 6561


email:

antonella_cerruto@virgilio.it


sit:


Milan - Via Federico Faruffini, 8


Psikologu-psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Huwa reġistrat fit-taqsima A tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija b’n. 20875 u kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56/89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija klinika, is-saħħa u n-newropsikoloġija fl-Università ta 'Firenze, huwa speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika ta' Arezzo.
Huwa ddedika ruħu għal diversi snin għar-riċerka klinika fin-newroxjenza fil-Fondazzjoni IRCCS Carlo Besta Neuroological Institute f'Milan. Hija membru tas-Soċjetà Taljana tal-Psiko-Onkoloġija (SIPO) u tal-Assoċjazzjoni Taljana tat-Tumur tal-Moħħ - AITC ODV li permezz tagħha toffri appoġġ psikoloġiku lil persuni affettwati minn tumuri fil-moħħ u lill-familji tagħhom.
Fl-uffiċċju ta’ Milan u online, taħdem ma’ adolexxenti, familji, adulti żgħażagħ u adulti, li tittratta gwida, appoġġ psikoloġiku, korsijiet ta’ psikoterapija u psiko-onkoloġija.
Fl-oqsma korporattivi u sportivi, jittratta t-tkabbir personali, professjonali u tal-prestazzjoni permezz ta’ korsijiet ta’ taħriġ u taħriġ, u jikkollabora ma’ diversi realtajiet ta’ konsulenza.

Phone:

371 4103952


email:

info.ceciliaiezzoni@gmail.com


sit:


Milan (MI) - Sesto San Giovanni (MI)


Phone:

366 429 5761


email:

e.pervysheva@gmail.com


sit:

www.ctstrategica.ru


Milan - Via Marchesi de 'Taddei, n.16 (MI) - Desenzano del Garda - Via Adua, n.3 (BS)


Phone:

340 2588 000


email:

debora.crippa@gmail.com


sit:


Milano
San Giuliano Milanese -
Milan: Via Giuditta Sidoli 4
San Giuliano Milanese: Via Dante 18


Lorena Silvestri hija psikologa u psikoterapista fiċ-ċentru tat-terapija strateġika mmexxi mill-Professur Giorgio Nardone.
Hija rreġistrata fir-reġistru tar-reġjun tal-Lombardija b'n. 20335 u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija.
Wara li ggradwa b'unuri fil-psikoloġija klinika u komunitarja mill-Università Kattolika ta' Milan, huwa kiseb master's fil-psikoloġija legali u sussegwentement speċjalizza fil-psikoterapija strateġika qasira, u sar il-psikoterapista uffiċjali taċ-ċentru tat-terapija strateġika.
Żviluppa esperjenzi f’kuntesti tal-komunità, tal-ħabs u tal-kura tas-saħħa u jwettaq l-attività tiegħu bħala psikoterapista fl-uffiċċju ta’ Milan fi via Giuditta Sidoli 4 u f’San Giuliano Milanese fi via Dante 18.

Phone:

+ 39 3886258717


email:

lorenasilvestripsicologa@gmail.com


sit:

www.lorenasilvestri.it


Modena - P.zza Manzoni, n. 4 (MO)
Carpi - Viale Dallai, nru. 38 (MO)


Federica Cagnoni, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Piemonte (n. 5408). Kkwalifikata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta Bolonja wettqet attivitajiet kliniċi u ta riċerka fl-Isptar Maudsley fLondra.taħt is-superviżjoni tal-Prof. Isaac Marks. Iktar tard tispeċjalizza fi Brief Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Jgħallem fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor ta' Arezzo rikonoxxuta mill-MIUR. Huwa professur tal-masters kliniċi fil-Psikoterapija Strateġika Qosor u maniġer organizzattiv u didattiku tal-Master kliniku bbażat f'Turin. Huwa professur fis-CEMEC (Ċentru Ewropew għall-Mediċina ta’ Emerġenza u Diżastri) ibbażat fir-Repubblika ta’ San Marino.
Huwa jgħallem il-master fil-Konsulenza Filosofika fl-Università Cà Foscari ta’ Venezja
Huwa membru tal-bord editorjali tal-Bef Strategic and Systemic Therapy European Review.
Mill-2008 sal-2013, konsulent fis-servizz tas-saħħa tal-Guardia di Finanza tar-reġjun tal-Piemont ibbażat f'Turin.
Minbarra bosta pubblikazzjonijiet fil-qasam kliniku f’ġurnali u kotba speċjalizzati, hija ko-awtur ta’:
(editjat minn G. Nardone u A. Salvini) Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija (Garzanti, 2013)
- Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom. (editjat minn G. Nardone u Team of the CTS) bil-kapitlu “When separating becomes a problem”, Ponte alle Grazie, Milan, 2012.
- Ibdel il-passat. Negħlbu t-trawma bit-terapija strateġika, Ponte alle Grazie, Milan, 2009; (ma’ R. Milanese).
- Edizzjoni Spanjola, 2010; Cambiar el pasado, Editorial Herder, Barċellona.
- Terapija Strateġika fl-“In-dipendenza. It-triq lejn l-awtonomija”, ma’ G. Nardone, editjat minn Albano T., Gulimanoska L., franco Angeli, Milan, 2007.
- Perverżjonijiet fuq ix-xibka. Psikopatoloġiji tal-Internet u t-trattament tagħhom. Ma’ G. Nardone, Ponte alle Grazie, Milan, 2002.
- Ed Spagnola, 2004; Perversiones en la red, Editorial Herder, Barċellona.

Phone:

335 7052 721 - 059 651179


email:

dott.ssacagnoni@gmail.com


sit:

www.terapiabrevestrategica-torino.it


Modena - Via Marcantonio Parenti, n. 47 / E (MO)


Monica Orma, Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia-Romagna (n. 6527 A) u awtorizzat li jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (speċjalizzazzjoni Klinika u Psikoloġija tal-Komunità) fl-Università ta’ Padova li kisbet l-ogħla marki, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru Università u Riċerka Xjentifika. Mill-1999 sal-2010 ħadem fi proġetti ta’ kooperazzjoni u żvilupp fil-Venezwela, fejn ittratta t-tbatija psikoloġika f’sitwazzjonijiet ta’ degradazzjoni u ppjana interventi psikoloġiċi u ta’ taħriġ favur il-popolazzjoni indiġena tal-Amażonja. Bħalissa huwa superviżur u psikologu fis-“S. Giuseppe ”f’Castel Maggiore (BO) u jirċievi bħala freelancer f’Modena.

Phone:

340 4564 969


email:

monica.orma.700@psypec.it


sit:

www.psicologa-modena.com


Modena - Piazza A. Manzoni, 4


Psikologu u psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone.
Reġistrati regolarment fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 8803) u awtorizzati biex jipprattikaw il-psikoterapija (art.3 L. 56/89).
Wara li kiseb master's degree fil-Psikoloġija Klinika mill-Università ta' Padova, kiseb Master's degree fl-Isport u l-Psikoloġija tal-Prestazzjoni. Iktar tard tispeċjalizza fi Brief Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, taħt id-direzzjoni tal-prof. Giorgio Nardone rikonoxxut uffiċjalment mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Hija tikkollabora ma’ korpi pubbliċi, privati ​​u tat-tielet settur bħala psikologa u psikoterapista. Dan huwa segwit mill-implimentazzjoni ta 'proġetti soċjo-edukattivi u soċjo-saħħa fiż-żona, immirati biex jippromwovu netwerking għall-benessri psikofiżiku tal-persuna, familja u gruppi, fi ħdan il-komunità ta' referenza.
Minbarra l-psikoterapija, huwa jwettaq attivitajiet ta’ taħriġ u konsulenza fl-oqsma kliniċi, sportivi u edukattivi.
Huwa jirċievi fl-istudjos tiegħu f'Modena u Crevalcore (Bo).

Phone:

334 2929268


email:

eleonora.laffi@gmail.com


sit:

www.eleonoralaffi.com


Molfetta (BA) - S. Pietro Vernotico (BR) - Bari Capurso (BA)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 3770). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fl-iżvilupp u l-edukazzjoni) fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza", hija aktar tard speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u Xjentifiku Riċerka.

Phone:

347 7368 705


email:

mariateresaverdesca@virgilio.it


sit:


Monfalcone - ċentru mediku Nova Salus, via Bagni 29
Ruda - Via Roma, 8 (UD)
San Giorgio di Nogaro - Via FG Bigotto, 4 (UD)


Patrizia Meneghin, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 5741/3). Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija (indirizz kliniku) fl-Università Statali ta 'Ljubljana (Slo), huwa kiseb id-Diploma ta' wara l-Ewwel Grad fil-"Psikoloġija b'Perspettiva Transkulturali u Evoluttiva" fl-Istitut tal-Psikjatrija tal-Università "Cattolica del Sacro Cuore" " Minn Ruma . Sussegwentement kiseb l-Ispeċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola Quadrennial ta’ Taħriġ ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Hija speċjalizzat fil-"Psikoloġija Evoluttiva: Identità Kulturali fl-Adolescenza" b'Grad ta' Master's Post Graduate fid-Dipartiment tal-Psikoloġija tal-Università Statali ta' Ljubljana (Slo), fejn kisbet ukoll PhD fil-Psikoloġija Soċjali.
Pubblikazzjonijiet:
Meneghin, P. (2004). Uvod v kratko strateško terapijo, Psihološka Obzorja, 2004, 13,1,193-205.
Horvat, L., Rus, V., S., Krže, S., Meneghin, P. (2007). Socialno vrednotne percepcije ter sterjotipi jew slovencih in italijanih pri izbranih skupinah srednejšolcev na slovenski obali, Anthropos, 3,4, 207-208.
http://www2.arnes.si/~anthropos/anthropos_2004_2007/2007/3_4_horvat_krze_meneghin_rus.pdf

Phone:

335 5373 873


email:

patrizia.meneghin@gmail.com


sit:

www.patriziameneghin.it


Montecatini Terme (PT) - Pistoia (PT)


Massimo Bartoletti, Psikologu u Psikoterapista, wara li ggradwa fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Padova, speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, Lecturer fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor ta’ Arezzo u Lecturer fil-Masters internazzjonali. Ilu jikkollabora għal diversi snin ma’ Korpi Pubbliċi u Privati ​​bħala Konsulent, Supervisor u Trainer. Kien Imħallef Onorarju fil-Qorti tal-Minorenni ta’ Firenze mill-2005 sal-2016. Huwa Kunsillier Onorarju tas-Sezzjoni għall-minuri tal-Qorti tal-Appell ta’ Firenze. Huwa rreġistrat fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 2499) u kwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Ippubblikat:
Bartoletti M. (2012) Capricci Fi: Nardone, G., Team of the Strategic Therapy Center. Ngħinu lill-Ġenituri Jgħinu lil Uliedhom: Problemi u Soluzzjonijiet taċ-Ċiklu tal-Ħajja. Milan: Ponte alle Grazie.
Bartoletti M. (2015), Nibdlu biex Inkabbruhom. L-intervent strateġiku għat-tfal qabel l-iskola. Ippubblikat mill-awtur. Imqassam minn: ilmiolibro.it, laFeltrinelli, laFeltrinelli.it.
Jirċievi fl-istudjos ta': Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 5, tel. 348 2939141
Pistoia, Via Bastione Mediceo n. 80 / a (fl-Istudji Mediċi Arcobaleno), tel. 348 2939141

Phone:

348 2939 141


email:

bartoletti71@virgilio.it


sit:


Montecatini Terme (PT)


Phone:

0572 911124 - 339 5490 950


email:

giuliar@hotmail.com


sit:

www.psicoterapiabreve-verona.it


Montepulciano - Via Giacomo Matteotti, nru. 7 (SI) - Siena - Piazza dei Maestri del Lavoro n 27 (it-tieni sular intern 5)


Serena Neri Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n° 3104). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (art. 3 L.56/89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (xogħol u organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-riċerka xjentifika. Huwa responsabbli mill-istudji ta’ Montepulciano (Via G. Mattoetti, 7); Castiglione del Lago (Via Firenze 28/A); u Siena (Piazza dei Maestri del lavoro n 27 it-tieni sular ġewwa 5) affiljati mas-CTS ta’ Arezzo.
Fl-istudji tiegħu jwettaq attivitajiet ta’ psikoterapija u konsulenza li jittrattaw problemi psikoloġiċi ta’ diversi tipi. Twettaq ukoll attivitajiet ta’ taħriġ billi tikkollabora ma’ awtoritajiet lokali, kuntesti edukattivi, organizzazzjonijiet li joperaw fl-emerġenza tas-saħħa u soċjali, klabbs sportivi.

Phone:

334 1326 146


email:

serenan@libero.it


sit:

www.terapiabreve-siena.it


Monteriggioni (SI)


Phone:

339 8446 483


email:

eleonora-forconi@hotmail.it


sit:


Montesano Salentino - Via E. Comi n. 4 (LE)


Diletta De Matteis, Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Puglia (n. 3679) u awtorizzat li jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (Dinamika u Klinika tat-Tfulija, Adoloxxenza u Familja) fl-Università ta 'Ruma - "La Sapienza" hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta' Arezzo, rikonoxxuta mill-Ministeru ta ''Università u Riċerka Xjentifika.

Phone:

388 9072 801


email:


sit:

www.psicoterapeutadematteis.it


Moska - e.pervysheva@gmail.com


Konsulenza bir-Russu u bit-Taljan.

Phone:

7985 2333465


email:

e.pervysheva@gmail.com


sit:

www.ctstrategica.ru


Moska


Pavel Sinitsa ggradwa fil-psikoloġija f'Moska, wara li ggradwa fil-psikoloġija huwa speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika ta 'Moska. Huwa wettaq it-taħriġ residenzjali fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.
Huwa jaħdem bħala psikoterapista fir-Russja, Moska u l-inħawi tal-madwar.
Huwa jittratta l-qasam vast ta 'disturbi psikoloġiċi u problemi.

Phone:

79168253758 +


email:

ppsinitsa@gmail.com


sit:


Napli - Via Giacinto Gigante, n.174 - Vomero (Na)
Plain of Monte Verna - Via Parco, n. 33 (KE)
Caserta - Via Patturelli, 66 (CE)


Orsola Farina, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio (n. 17547). Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (speċjalizzazzjoni fil-Benessri fil-Kors tal-Ħajja) fl-Università ta’ Ruma “La Sapienza”, iktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università. u Riċerka Xjentifika.
Jaħdem bħala freelancer u jirċievi b'appuntament fl-istudjo tiegħu f'Caserta u Napli.

Phone:

347 7358 474


email:

orsolafarina@inwind.it


sit:


Napli (NA) - SG fi Cremano (NA) - Salerno (SA)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Assoċjazzjoni tal-Psikologi tal-Campania (n. 1198). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università La Sapienza ta 'Ruma, huwa kiseb diploma ta' tliet snin fl-Antropoloġija Trasformazzjonali, skola ta 'taħriġ fil-psikoterapija rikonoxxuta mir-Reġjun tal-Campania, u aktar tard speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira f'Arezzo. skola, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Mill-2005 sal-2013 Imħallef Onorarju fis-sezzjoni tal-Qorti tal-Appell ta’ Napli Minuri. Mill-2014 huwa Imħallef Onorarju fil-Qorti tal-Minorenni ta’ Napli. Hija twettaq attivitajiet ta’ psikoterapija ma’ adulti, koppji, familji u minorenni. Huwa kiseb it-titlu ta’ għalliem bil-kors ta’ taħriġ għall-ħarrieġa taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo. Pubblikazzjonijiet: Mudell ta' ħidma għal ħidma ma' żgħażagħ f'riskju, b'kollaborazzjoni ma' professuri ta' diversi universitajiet Ewropej, bħala parti minn proġett Leonardo tal-Komunità Ewropea.

Phone:

335 8420 599


email:

a.iusto@tin.it


sit:

www.iusto.it


Napli - Piazza Garibaldi, n.101 (NA) -
Salerno - P.zza Mazzini, 4 (SA)
Avellino - Via Chiararia, 12 / A (AV)


Dr Antonio Melillo, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 03/15895) mill-2013 u awtorizzat li jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa mill-Università ta 'Firenze, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija minn Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. . Jirċievi fl-istudjos ta ': Firenze u Avellino.

Phone:

320 8911 133


email:

dott.antoniomelillo@gmail.com


sit:

www.antoniomelillo.it


New York - 19 West 34th Street - sular Penthouse


Phone:

917 971 7002


email:

cmetto@rcn.com


sit:


New York - Manhattan


Flavia Liguori hija Psikologa Psikoterapista, Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika Qosor immexxi mill-Professur Giorgio Nardone.
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità, hija tispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qasira ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u tikseb Master fil-Coaching u Solving Strateġiku ta’ Problemi fl-iskola tal-management tal-Professur Giorgio Nardone.
Fl-2013 beda jikkollabora ma’ multinazzjonali fis-settur tas-servizzi tar-Riżorsi Umani fejn għadu jaħdem b’mod attiv.
Minbarra l-psikoterapija, huwa jwettaq taħriġ, konsulenza u taħriġ fl-oqsma kliniċi u organizzattivi, jipprattika wkoll il-professjoni bl-Ingliż.
---
Flavia Liguori hija Psikologa, Psikoterapista, Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika Qosor immexxi mill-Professur Giorgio Nardone.
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità, hija tispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qasira ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u tikseb Master fil-Coaching u Solving Strateġiku ta’ Problemi fl-iskola tal-Management ta’ Giorgio Nardone.
Mill-2013 hija tikkollabora ma’ multinazzjonali fl-industrija tas-servizzi tar-Riżorsi Umani, fejn taħdem b’mod attiv.
Bħalissa tipprattika Psikoterapija, Coaching, u konsulenza organizzattiva bit-Taljan u l-Ingliż.

Phone:

+1 646 643 3285 / +39 3396994628


email:

liguori.f@gmail.com


sit:


Novara - Via Rosmini, n.19 (NO)


Elena Boggiani, psikologu - psikoterapista, hija rreġistrata fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 7884) u hija awtorizzata tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija, b’indirizz kliniku u komunitarju, miksub b’marki sħaħ (110/110) fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill- Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Professur tal-Bef Strategic Psychotherapy Technique kemm fl-iskola ta’ speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin f’Arezzo, kif ukoll fil-masters ta’ speċjalizzazzjoni ta’ sentejn fl-Italja u barra. Huwa jissorvelja l-korsijiet ta '"Aġġornament Klinika u Superviżjoni fit-Terapia Qosor u Strateġika" f'Madrid u Barċellona. Hija Riċerkatur fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika Qasira ta' Arezzo u ko-awtur ma' Elisa Balbi, Dolci Michele u Giulia Rinaldi ta' "Adolexxenti vjolenti, kontra oħrajn kontra nfushom", Ponte alle Grazie, 2009, Milan (edizzjoni Spanjola, 2012, " Adolescentes violentos”, Editorial Herder, Barċellona).
Huwa responsabbli mill-istudju f'Novara, affiljat maċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo, fejn iwettaq attivitajiet ta' psikoterapija.
Studio: Via Rosmini, n.19, 28100 Novara.

Phone:

349 4623 513


email:

dott.ssa.elena.boggiani@gmail.com


sit:

https://www.elenaboggiani.com


Padova - Via Facciolati, n. 40 (PD) - Mestre - Via Basseggio, 9 (VE)


Phone:

338 1201 935


email:

francesca_noce@yahoo.it


sit:

www.francescanoce.com


Padova (PD)


Elisa Bisoni, Psikologa, Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Veneto n ° 6706. Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika-Dinamika fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka.
jirċievi lil:
-Padova, via Savonarola 175
-Padova, via Guizza 6
- Pavia, via Mascheroni 21.

Phone:

347 6232 731


email:

elisa.bisoni@pecpsyveneto.it


sit:


Padova (PD) - Bassano del Grappa (VI)
Mestre (VE)


Anna Galiazzo, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto n. 7042. Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fix-Xjenzi tal-Infermiera fil-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija ta’ Udine u gradwat fil-Psikoloġija Soċjali, tax-Xogħol u tal-Komunikazzjoni mill-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Koordinatur tal-Master ta’ Taħriġ Avvanzat fil-Psikoterapija Strateġika Qosor f’Padova u Master tat-2 livell fil-Psikoloġija Klinika Strateġika f’Padova.
President tal-Koperattiva CePoSS.
Awtur tal-ktieb “Mill-mard għall-luttu. Prattiki tajbin għal telf ta’ akkumpanjament ”Dar tal-Pubblikazzjoni Cea Zanichelli.
Jirċievi lil:
- Padova, fi Via Venezia 92 / B,
- Mestre fi Via Baseggio 9,
- Bassano Via Giuseppe Verdi 16 San Giuseppe Vi.
Tel.G[all-appuntamentiSegretarjat ?entrali 0498077882

Phone:

0498077882 - 3288842 212


email:

galiazzoanna@gmail.com


sit:

www.annagaliazzo.com


Padova (PD) - Via San Prosdocimo 30


Dr. Saul Piffer huwa Psikologu u Psikoterapista, speċjalista fil-Psikoterapija Strateġika Qosor. Reġistrat fl-Ordni tal-Psikologi (n.544 TN) u liċenzjat biex jipprattika l-psikoterapija, huwa Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.
Minbarra t-trattament tal-aktar forom psikopatoloġiċi komuni (disturbi ta’ ansjetà, disturbi depressivi, disturbi fl-ikel, disturbi obsessive compulsive, disturbi sesswali) u intervent fuq problemi relazzjonali (familja, parenting, matrimonjali, soċjali u tax-xogħol), Dr. Piffer iffoka l-interess tiegħu aktar fuq l-applikazzjoni tal-intervent strateġiku qasir f'funzjonijiet ta 'ħsieb ossessiv u paranojde.
Hija tiftaħar kollaborazzjonijiet kontinwi mal-ULSS 16 ta' Padova, fil-Familja Counselling u s-Servizz ta' Kuntatt għaż-Żgħażagħ għall-Adolexxenti, ma' Istituti Komprensivi tal-Provinċji ta' Padova, Vicenza u Venezja, ma' Għaqdiet tal-Ġenituri, Koperattivi (prevenzjoni u diżabilità), soċjetajiet sportivi u organizzattivi. .
Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu:
- kapitlu “Edukazzjoni affettiva fl-era diġitali”, fir-rivista Saħħa u Soċjetà “Sesswalità, saħħa, istituzzjonijiet. Minn prattiċi ta' kontroll għal mogħdijiet edukattivi”, a. XII n.1, 2013 Franco Angeli, Milan.
- kapitlu “L-adolexxenti u l-Internet: lejn l-għarfien tal-ġenituri”, fil-ktieb “Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom. Problemi u soluzzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja ”, G.Nardone. Ponte alle Grazie, Milan.
- kapitolu "L-approċċ dinamiku-interattiv għall-iżvilupp u l-klinika tar-relazzjonijiet" fil-ktieb "Dinamika Relazzjonali u interventi kliniċi: teoriji, għodod u kuntesti", minn Codiposti. Carocci Editore, 2008
Jirċievi fl-istudji ta':
Padova, via San Prosdocimo 30
Trento, via di Madonna Bianca 122
Vicenza, Riviera Berica 31.

Phone:

349 3203 495


email:

piffersaul@hotmail.com


sit:

www.saulpiffer.it


Padova (PD) - via Berchet, 6/a - Piove di Sacco, Via Mazzini, 28


Jien Giorgia Silvestri, psikologa u psikoterapista fiċ-ċentru tat-terapija strateġika mmexxi mill-professur Giorgio Nardone.
Jien irreġistrat fir-reġistru tar-reġjun tal-Veneto bin-numru 10941 u awtorizzat li nipprattika l-psikoterapija.
Wara li ksibt lawrja fil-Psikoloġija Soċjali, tax-Xogħol u tal-Komunikazzjoni b’110 cum laude mill-Università ta’ Padova, għamilt l-istudji tiegħi fiċ-Ċentru Strategic Brief Therapy, nispeċjalizzajt u sirt il-psikoterapista uffiċjali taċ-ċentru tat-terapija strateġika.
Żviluppajt esperjenza f’kuntesti korporattivi, ta’ kura tas-saħħa u skolastiċi u nwettaq il-professjoni tiegħi bħala psikoterapista fil-prattika medika f’Padova f’Via Berchet, 6/a u fil-prattika tiegħi f’Piove di Sacco f’Via Mazzini, 28.

Phone:

348 4436568


email:

silvestri.giorgina@gmail.com


sit:

www.giorgiasilvestri.it


Palma de Mallorca (Gżejjer Baleares) - Ġermaniżi García Peñaranda, 9 (07010)


Phone:

(+ 34) 670576331


email:

psikologu@antonialozano.com


sit:

antonialozano.com/


Palma de Mallorca (Gżejjer Baleariċi) - Avinguda Ġermanja, 15 Escalera A 7º 1ª (07003)


Is-Sinjura Leticia Calle hija liċenzjata fil-Psikoloġija mill-Università ta’ Granada u psikoterapista uffiċjali fiċ-Centro de Terapia Estratégica immexxi mill-Professur Giorgio Nardone. Ikkwalifikat bħala Psikologu Ġenerali tas-Saħħa u rreġistrat fil-Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares (nr B-1552). Kompla bit-taħriġ tiegħu billi kiseb il-Grad ta’ Master fil-Psikoloġija Ġuridika u l-Medjazzjoni mill-Università Miguel Hernández de Elche, il-Grad ta’ Master fis-Sessoloġija, Terapija Sesswali u Ġenero mill-Istitut tas-Sessoloġija ta’ Al-Andalus u l-Espert fil-Koordinazzjoni tal-Ġenituri mill-Fundation Española de Estudios Sociales y Sanitarios y la Escuela de Mediación y resolución de Conflictos. Riċentement iffinalizza l-Master in Brief Strategic Therapy taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor ibbażat f’Madrid. Huwa temm it-taħriġ tiegħu bil-kors ta 'attwalizzazzjoni u s-superviżjoni klinika, il-kors ta' Hipnosis għat-terapisti Strateġiji Qosor u l-Kors Avvanzat fi Terapija tal-Istrateġiji Qosra, dichas impjegati taċ-Centro de Terapia Breve Strategica.

Barra minn hekk, Leticia tenfasizza mill-karriera professjonali tagħha bħala espert fl-evalwazzjoni u t-trattament tal-abbużi u l-abbuż sesswali fil-minuri u fil-psikoloġija forensika. Barra minn hekk, tiddedika t-trattament tal-ansjetà, l-orjentazzjoni akkademika u l-ġenituri u t-terapija tal-koppja, ukoll realizza rapporti periciales.

Bħalissa wara taħriġ fit-Terapia Strateġika Qasira u jmexxi Dynamis Psychology Palma, ċentru ta 'riferiment f'Palma de Mallorca (Islas Baleares) li jħarreġ professjonisti speċjalizzati fl-oqsma ta' evalwazzjoni u intervent psikoloġiku.

Phone:

+ 34 663645539


email:

leticalle@gmail.com


sit:

www.leticiacallepsicologa.es


Palma de Mallorca (Gżejjer Baleariċi) - Ġermaniżi García Peñaranda, 9 (07011)


Phone:

+ 34 649707778


email:

angela_gual@hotmail.com


sit:

www.angelagual.com


Parma - Borgo Regale, n. 2 (PR)


Paolo Mordazzi, Psikologu-Psikoterapista huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n ° 1515 mill-1994) u kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89 mill-1999). Mill-1994 huwa Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone u Professur tal-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor ta' Arezzo. Wara li ggradwa bl-unuri fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Padova, kiseb (1993) Master fil-Komunikazzjoni u l-Psikoloġija tal-Isport fl-Università ta’ Kalifornja (UCLA). Sussegwentement (1994) huwa speċjalizza fi Brief Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Lecturer fil-Masters kliniċi u organizzattivi fl-Italja u barra, huwa kelliem internazzjonali f'seminars u konferenzi. Membru Emeritus tal-Assoċjazzjoni Amerikana tat-Terapisti Qosor u Strateġiċi (AABST) ta’ San Diego (CA) u tal-bord editorjali tar-Reviżjoni Ewropea tal-Brief Strategic and Systemic Therapy. Gia Officer (1987-1991) tad-Dipartiment tar-Riżorsi Umani ta’ kumpaniji Taljani importanti (Marzotto u Barilla), kien konsulent tar-Rai għal programmi ta’ suċċess (reality shows bħal “Isola dei Famosi” u 1993 u 1995 u oħrajn) u jinsab fi il-panel tal-mistednin tar-Rai bħala psikoterapista.
Minbarra l-psikoterapija, huwa jwettaq attivitajiet ta’ taħriġ, konsulenza u taħriġ fl-oqsma kliniċi, organizzattivi, sportivi u edukattivi.
Huwa ppubblika: "Coaching Strateġiku", ma' R. Milanese (Ponte alle Grazie, 2007)

Phone:

0521 286614


email:

p.mordazzi@tin.it


sit:

www.terapiabrevestrategica-parma.it


Parma - B.go C. Goldoni, n. 2 (PR)
Baganzola - Str Minn Baganzola, n. 247 / B (PR)


Dr Maria Nucera hija Psikologu-Psikoterapista, irreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n. 5206) u kkwalifikata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Imwielda f’Vogogna, raħal karatteristiku fil-Wied Ossola fil-Piemonte, kisbet diploma ta’ skola sekondarja xjentifika f’Domodossola, kompliet l-istudji tagħha fl-Emilia Romagna, u kisbet lawrja fil-Psikoloġija mill-Università ta’ Parma bl-unuri.
Jidħol fis-suq tax-xogħol fis-settur tar-Riżorsi Umani, jikseb esperjenza f’kumpaniji strutturati u jakkwista ħiliet fil-proċessi ewlenin tal-HR.
Fl-2007, hija ko-fundatriċi ta 'Pama Consulting, Kumpanija għar-Riċerka u l-Għażla ta' Persunal, Taħriġ u Konsulenza tan-Negozju, li tipparteċipa fl-iżvilupp organizzattiv ta 'realtajiet differenti: minn intrapriżi żgħar / medji għal gruppi nazzjonali u internazzjonali.
Fl-istess ħin jiskopri l-passjoni tiegħu għall-ambjent kliniku billi jiltaqa’ maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika f’Arezzo. Huwa wettaq l-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ Erba’ snin fi Psikoterapija Strateġika Qosor, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika, li jispeċjalizza fil-Psikoterapija.
Illum it-triq tkompli kemm fl-oqsma tar-Riżorsi Umani kif ukoll fil-Kliniku.
Huwa r-referent tal-attivitajiet ta’: Taħriġ, Coaching u Counselling f’Pama Consulting.
Huwa jmexxi l-prova klinika bħala Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo.
Huwa jgħallem fi Skejjel ta’ Masters u ta’ Speċjalizzazzjoni kemm f’oqsma kliniċi kif ukoll maniġerjali.
F'kull attività, hija tipproċedi akkumpanjata mill-valuri tar-rispett, il-kunfidenzjalità, l-affidabbiltà, flimkien ma 'sens ta' dmir u motivazzjoni qawwija biex dejjem jagħmel l-almu tiegħu biex itejjeb u jilħaq l-għanijiet stabbiliti.

Phone:

349 1979 187


email:

nucera_maria@libero.it


sit:

www.drmarianucera.it


Parma - Strada della Repubblica, 41 (PR)


Dr Giacomo Crivellaro, Psikologu Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika. Wara li ggradwat fix-Xjenzi u Tekniki Psikoloġiċi f’Milan u fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità f’Turin, hija kkollaborat ma’ diversi ċentri u strutturi soċjali fl-oqsma tad-Djanjosi Doppja, Riabilitazzjoni Psikjatrika u Neuropsikjatrika u edukazzjoni għall-minuri. Psikologu irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (N ° 6321) u Psikoterapista (art.3 L.56 / 89) speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika ta 'Arezzo u fit-Tnaqqis ta' Stress Post-Trawmatiku fl-Inċident Trawmatiku Reduction Association, hija membru tal-Kumitat Xjentifiku tal-Assoċjazzjoni "Hear the Voices". Huwa jirċievi bħala freelancer fl-istudjos ta 'Firenze u Parma.

Phone:

340 2918 828


email:

info@giacomocrivellaro.it


sit:

www.giacomocrivellaro.it


Parma -
Parma


Phone:

393207133573 +


email:

c.alestra6267a@orderpsicologier.it


sit:


Pavia - Via Trinchera, n. 2 (PV)


Nicoletta Cassiani, Psikologa tal-Grupp Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika Qosor immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 7161). Wara li ggradwat fil-Filosofija u l-Psikoloġija fl-Università ta’ Pavia, hija speċjalizzat fil-psikoterapiji espressivi, saret Master Practitioner fil-Pnl u fl-aħħar kisbet speċjalizzazzjoni fi Brief Strategic Therapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru. tal-Università u Riċerka Xjentifika.

Phone:

347 0474 013


email:

info@nicolettacassiani.it


sit:

www.nicolettacassiani.it


Pavia (PV)


Elisa Bisoni, Psikologa, Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Veneto n ° 6706. Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika-Dinamika fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka.
jirċievi lil:
-Padova, via Savonarola 175
-Padova, via Guizza 6
- Pavia, via Mascheroni 21.

Phone:

347 6232 731


email:

elisa.bisoni@pecpsyveneto.it


sit:


Perugia (PG) - Foligno (PG)


Phone:

347 3495 092


email:

info@terapiastrategicaperugia.it


sit:

www.terapiastrategicaperugia.it


Perugia (PG)


Phone:

335 6939 744


email:

info@flaviatugliani.com


sit:

www.psicoterapiastrategicaperugia.net


Pesaro - Via San Francesco, n. 52 (PU)


Elisa Balbi, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Għaqda Psikologi tal-Marċi (n. 1072). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Maniġer didaktiku tal-Masters in Brief Strategic Psychotherapy fl-uffiċċju ta’ Pesaro. Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Bologna, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika. Huwa Superviżur Uffiċjali u Għalliem tal-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni fi Strategic Brief Psychotherapy u tal-Biennial Training School. Huwa wkoll responsabbli għall-kors ta’ Superviżjoni Klinika għal eks-studenti tal-Istitut ta’ Terapija Strateġika Qosor u għall-korsijiet taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika għall-uffiċċju ta’ Pesaro.
Hija ko-awtur tal-pubblikazzjonijiet li ġejjin:
Nardone, G., Balbi, E., Valteroni, E. (2013), Effikaċja u effiċjenza ta 'terapija strateġika qasira f'disturb obsessive-compulsive, f'Ossessjonijiet kompulsjonijiet u maniji. Ifhimhom u jegħlebhom malajr. Nardone, G., Portelli, C., Ponte alle Grazie, Milan.
Kollaborazzjoni fl-abbozzar tal-entrati editorjali ta’: Nardone, G., Salvini, A. (2013), Dizzjunarju Internazzjonali ta’ Psikoterapija, Garzanti, Mauri Spagnol Publishing Group, Milan.
Balbi, E., Chiodini, M., Fantappiè, C., Floris, S., Nardone, G., Valteroni, E. (2012), Take one pass back to take two forward (14-19 years), in Help ġenituri biex jgħinu lil uliedhom. Problemi u soluzzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja, Ponte Alle Grazie, Milan.
Nardone, G., Balbi, E., Valteroni, E. (2012), It-tieni adolexxenza u adulti żgħażagħ (19-35 sena), in Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom. Problemi u soluzzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja, Ponte Alle Grazie, Milan.
Nardone, G., Salvini, A., Balbi E. (2011), L-intervista orjentata lejn il-bidla: djalogu strateġiku, fil-Psikoloġija klinika ta 'interazzjoni u psikoterapija, Salvini, A., Dondoni, M., Giunti Editore, Firenze .
Balbi, E., Boggiani, E., Dolci, M., Rinaldi, G. (2009), Adolexxenti vjolenti kontra l-oħrajn, kontra lilhom infushom, Ponte alle Grazie, Milan (Tradott għall-Ispanjol).
Balbi, E., Artini, A. (2009), Nieħdu ħsieb l-iskola. Soluzzjoni strateġika tal-problemi għall-maniġers tal-iskejjel, Ponte alle Grazie, Milan. (Tradott għall-Ispanjol)
Nardone, G., Balbi, E. (2008), Navigazzjoni fil-baħar mingħajr l-għarfien tas-sema. Lectures dwar il-bidla terapewtika u l-logiċi mhux ordinarji, Ponte alle Grazie, Milan. (Tradott għall-Ispanjol, Franċiż, Ingliż)

Phone:

349 0539 974


email:

dott.e.elisabalbi@gmail.com


sit:

www.elisabalbi.it


Pescara - Via Giuseppe Parini, 14 (PE)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof G. Nardone. Ggradwata fil-psikoloġija klinika u komunitarja fl-Università ta’ Padova fl-1999, kisbet aktar minn ħmistax-il sena esperjenza fil-qasam tal-psikoloġija. Il-Master's Annwali f'Milan dwar id-diżabilitajiet fit-tagħlim u l-attività tax-xogħol miksuba mal-minorenni ppermettewni nirfina l-ħiliet tiegħi relatati mal-problemi tat-tfulija. Master ta’ sentejn fil-Psikoterapija Strateġika Qosor miksub f’Padova, sussegwentement erba’ snin Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, Prof. Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Abruzzo (n. 742). Ikkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89).
Espert fil-Psikoterapija tal-Individwali, tal-Koppji u tat-Tfal.

Phone:

329 805 4843


email:

roberta.cieri@gmail.com


sit:

www.robertacieri.it


Pescara - Via Magellano 42 (PE)
Palena - via Aia del Mulino, n.25 / bis (CH)


Dr Luciana Casarin iggradwat fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa fl-Università Gabriele d'Annunzio ta' Chieti fl-2012.
Fl-2013 kiseb il-Master in Counselling u Psychological Coaching fl-Aspic f’Pescara.

Hija regolarment reġistrata fl-Ordni tal-Psikologi Abruzzo b’n. 2537 u huwa awtorizzat jipprattika l-psikoterapija (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89).

Speċjalizzat fl-iskola ta’ erba’ snin fi Brief Strategic Psychotherapy immexxija mill-prof. Nardone ibbażat Arezzo.

Hija twettaq psikoterapija klinika u attivitajiet ta 'konsulenza fl-uffiċċji ta' Pescara u Palena (Ch).

Phone:

371 3041040


email:

lucianacasarinpsicologa@gmail.com


sit:

www.lucianacasarin.it


Peschiera del Garda - Via Tangenziale, 3 (VR)


Dr Beatrice Bernardi Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 03/12808). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-master's degree fil-psikoloġija (indirizz soċjali u ta' żvilupp) fl-Università Kattolika tal-Qalb ta' Milan, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru.Università u Riċerka Xjentifika. Huwa wettaq attivitajiet ta’ studju u riċerka fl-Italja, Spanja u l-Amerika fl-istrutturi li ġejjin: ASL ta’ Bergamo u Cremona (Pariri għall-Familja u Protezzjoni tal-Minuri); Sptar “Ospedale Maggiore di Crema” (Dipartiment tas-Saħħa Mentali); Istitut “ISP” għall-istudju tal-Psikoterapiji ta’ Milan; Istitut tat-Terapija tal-Familja ta' San Diego, California; Instituto de Psicologia Avanzada f'Valencia. Hija tikkollabora ma’ korpi u istituzzjonijiet pubbliċi, privati ​​u tas-settur terz bħala psikologa, trejner u ħaddiem soċjali. Dan huwa segwit mill-implimentazzjoni ta’ proġetti soċjali u soċjo-saħħa integrati u l-attivazzjoni ta’ netwerks immirati lejn il-promozzjoni tad-djalogu interkulturali, il-benessri ta’ individwi u gruppi fil-komunità ta’ referenza. Pubblikazzjonijiet: Pietrabissa G., Hybarger C., Castelnuovo G., Bernardi B., Garofano P., Applikazzjonijiet ta' Terapija Strateġika Qosor f'kuntest Amerikan: approċċ ġdid fit-trattament ta' disturbi fit-tfulija, Fruntieri fil-Psikoloġija għal Settings Kliniċi, 2012.

Phone:

348 0337 477


email:

bernardi.bea@gmail.com


sit:

www.psicologabernardi.com


Piacenza - Corso Vitt. Emanuele II, n. 317 (PC)


Grad fil-Psikoloġija fl-Università ta’ Padova. Huwa temm taħriġ ta’ erba’ snin b’approċċ Jungian fil-psikoterapija analitika (1999/2000); fl-1998 kiseb il-Ħiliet Ogħla fil-“Training Trainers” u wettaq ukoll taħriġ speċifiku għal “Group Leader”. Fl-2002 fis-CIPs.Ps.IA f'Bologna (Ċentru Taljan għall-Psikoterapija Psikoanalitika għat-Tfulija u l-Adolexxenza), huwa integra t-taħriġ tiegħu mal-kors ta 'speċjalizzazzjoni fil-psikoloġija tal-iskola "Il-psikologu fl-iskola". Fl-2008/2009 (gradwat f'Jannar 2010) huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, u sar kap tal-istudju affiljat fi Piacenza.
F'Mejju 2011, wara taħriġ li sar fl-ISFAR (Istitut ta' Taħriġ Avvanzat, Aġġornament u Riċerka) f'Firenze, huwa kiseb il-kwalifika ta' Konsulenza Teknika u Espert fil-Qorti (CTU - CTP) u sussegwentement okkupa l-pożizzjoni ta' Konsulent Tekniku tal-Uffiċċju għall-Qorti ta’ Piacenza. F'Jannar 2012 temmet b'suċċess it-taħriġ annwali fil-Kors ta' Taħriġ għal Trainers fi Strategic Therapy Centre - Change Strategies f'Arezzo. F'Diċembru 2013 temm il-Master fl-ipnosi klinika Ericksonjana fl-Istitut Milton Erickson f'Turin (Approvat u rikonoxxut minn "Il-Fondazzjoni Milton H. Erickson" Phoenix Az-USA.

Phone:

335 6036 053


email:

studiomassimobotti@gmail.com


sit:

www.bottissimo.it


Piacenza (PC) - Castel S. Giovanni (PC)
Piacenza Corso Vittorio Emanuele, nru. 317 (PC)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali fi ħdan iċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone.
Irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija - sezzjoni A - bin-numru 03/13504. Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija fl-2008, b'kurrikulu "Psikoloġija tal-Iżvilupp u Orjentazzjoni Skolastika" mill-Università ta' Pavia, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. , u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università. u Riċerka Xjentifika
Botti M., Dacrema E. (2014). Edukazzjoni Strateġika. Rimedji strateġiċi għall-ġenituri u l-għalliema li jittrattaw tfal diffiċli. Prefazju ta' Giorgio Nardone. Edizzjonijiet Ilmiolibro.it

Phone:

334 2112 887


email:

elenadacrema@gmail.com


sit:

www.elenadacrema.com


Pontedera - Via Bologna, 11 (PI)


Psikologu, Psikoterapista u Kowċ.
Speċjalista fil-Psikoterapija Strateġika qasira.
Irreġistrat fl-Ordni tar-Reġjun tat-Toskana bin-n ° 3782.

Kap tad-Ditta Affiljata ta' Pontedera (Pisa).
II livell Master fil-Psikoloġija Klinika.
Kors Avvanzat għal CPT / CTU fil-kwistjoni tas-separazzjoni u d-divorzju.
Kors ta’ speċjalista fil-Mediċina tas-Sinjali u n-Nutrizzjoni ma’ Luca Speciani – Ħallieq tad-Dieta tar-Rigali.
Speċjalizzazzjoni fl-Ipnosi
II livell Master fil-Komunikazzjoni, Soluzzjoni ta' Problemi u Coaching.

Wara snin ta’ kollaborazzjonijiet mal-Isptar Universitarju Pisan - Dipartiment tal-Onkoloġija u Trapjant u Fiżjoloġija tas-CNR ta’ Pisa, bħalissa naħdem biss bħala Freelancer fil-prattika privata tiegħi f’Pontedera u Online.

Phone:

347 4897 372


email:

danielabirello@gmail.com


sit:

www.danielabirello.com


Porto San Giorgio (FM)
San Benedetto del Tronto (AP)
Macerata (MC)


Phone:

338 5912 307


email:

b.moreschini@gmail.com


sit:

www.barbaramoreschini.com


Prato - Viale Montegrappa, 116 / c
Pistoia - Viale Antonelli, 15 (PT)


Phone:

329 6170 197


email:

info@psicologozampoli.prato.it


sit:

www.psicologozampoli.prato.it


Prato - Via Dino Campana, n.13 (PO)
Camaiore - Via dei Fiordalisi (LU)


Valentina Guarasci psikologa u psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, taħt id-direzzjoni tal-Prof. Giorgio Nardone. Reġistrati regolarment fir-Reġistru Taljan tal-Psikologi u fir-Reġistru tal-Psikoterapisti, Reġjun tal-Lombardija b'n ° 03/15520.
Wara li ggradwat fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa mill-Università ta
Florence, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola Quadrennial ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Jaħdem bħala professjonist freelance fi Versilia, Prato u online.

Phone:

329 8525 545


email:

valentina.guarasci@gmail.com


sit:

www.valentinaguarasci.it


Prato-Empoli
Scandicci - Forte dei Marmi
- Via Roma, n. 149 (PO)
Empoli - Via Mazzini 15 (FI)
Scandicci - pcs tar-Reżistenza 3 (FI)
- Forte dei Marmi - via Michelangelo 26 (lu)


Phone:

339 6105 229


email:

info@psicologailariacocci.it


sit:

www.studio-cocci.it


Prato - Pistoia
Montecatini Terme -
Corso Matteotti 20 - Montecatini Terme (PT)
V. Fiorentina 68 / A - Prato
V. Bonellina 199 - Pistoia


Alma Deiana, Kirurgu. Affiljat mill-2015 fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone. Irreġistrat fl-Ordni tat-Tobba mit-22/12/1978 u fl-istess sena, ippermettiet li tipprattika professjonalment. Speċjalizzati fl-Oftalmoloġija fl-1982 u fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-2015 fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika

Phone:

Montecatini Terme: 3664513891
Prato: 0574631082
Pistoia: 0573380481


email:

a.deiana@live.it


sit:


Rapallo - Via Salvo d'Acquisto, 13 (GE)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali fi ħdan iċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone.
Irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija - sezzjoni A - bin-numru 03/13504. Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija fl-2008, b'kurrikulu "Psikoloġija tal-Iżvilupp u Orjentazzjoni Skolastika" mill-Università ta' Pavia, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. , u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università. u Riċerka Xjentifika
Botti M., Dacrema E. (2014). Edukazzjoni Strateġika. Rimedji strateġiċi għall-ġenituri u l-għalliema li jittrattaw tfal diffiċli. Prefazju ta' Giorgio Nardone. Edizzjonijiet Ilmiolibro.it

Phone:

334 2112 887


email:

elenadacrema@gmail.com


sit:

www.elenadacrema.com


Reggio Calabria - Via del Torrione, n. 32 (RC)


Dr Vittorio Porpiglia, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Veneto sezzjoni. A (nru 9230). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).
Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Soċjali, miksub fl-Università ta’ Padova, huwa speċjalizza fl-Iskola Quadrennial in Brief Strategic Psychotherapy, immexxija minn Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Minbarra l-attività klinika mwettqa fil-prattika Reggio Calabria u Arezzo, ilu jikkollabora għal diversi snin mal-Prof Giorgio Nardone li jkopri r-rwol ta 'Maniġer tal-Komunikazzjoni taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika u Psikoterapista tat-tim ġewwa l-istitut.

Pubblikazzjonijiet:
Nardone G., Porpiglia, V. (2019) "Meta terapiji u terapisti joħolqu l-vizzju." fil-Psikoloġija Kontemporanja n.273.
Nardone G., Porpiglia, V. (2018) "Psikomanija kwantitattiva: l-eċċessi tal-kwantifikazzjoni fil-psikoloġija u x-xjenzi soċjali" fil-Psikoloġija Kontemporanja n.270.
Nardone G., Porpiglia, V. (2018) "Huwa l-futur, aktar milli l-passat, li joħloq il-preżent tagħna" fil-Psikoloġija Kontemporanja n.267, pp. XX - XV.
Nardone G., Porpiglia, V. (2018) "Id-djalogu terapewtiku. Nagħmlu l-ewwel intervista klinika effettivament terapewtika" fil-Psikoloġija Kontemporanja n.265, pp. XXII -XVII.
www.vittorioporpiglia.it

Phone:

340 355 8876


email:

vittorioporpiglia@gmail.com


sit:

www.vittorioporpiglia.it


Reggio Calabria - via del Gelsomino, 37 (RC)


It-Tabib Francesca Mesiano, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Kalabrija sezzjoni A (n.1555). Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (art 3. L 56/89).

Wara li ggradwat fil-Psikoloġija, miksuba fl-Università ta 'Messina, hija speċjalizzati fl-Iskola Quadrennial fil-Psikoterapija Strateġika Qosor, immexxija mill-prof. Giorgio Nardone.

Huwa jwettaq l-attività klinika tiegħu fl-uffiċċju ta’ Reggio Calabria.

Phone:

328 478 8414


email:

francescamesiano@libero.it


sit:


Reggio Emilia (RE) -
Albina: Piazza Cavicchioni 4
Reggio Emilia: Via Emilia Hospice 118
Scandiano: Piazza Boiardi 4


Phone:

328 8142 064


email:

chiara.mistrorigo@gmail.com


sit:

www.terapiabrevestrategica-reggioemilia.it


Riccione - Via Veneto, n. 43 (RN)
Rimini - Via Valturio 20 / A (RN)


Dr Marco Capellii, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Emilia Romagna (n.6237). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija klinika u komunitarja fl-Università ta’ Padova, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

347 5431 353


email:

qwerty.mc88@gmail.com


sit:


Rieti - Via Foresta, n. 28 (RI)


Maria Cristina Meloni, Psikologa klinika - Psikoterapista affiljata maċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone - Pedagoġista - irreġistrata fl-Ordni tal-Psikologi Lazio (n. 18863) - awtorizzata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89) - Professur tal-filosofija u psikoloġija fl-Iskola Għolja tax-Xjenzi tal-Bniedem f'Rieti "Elena Principessa di Napoli" - Konsulent Tekniku fil-Qorti ta' Rieti - 2010: lawrja speċjalizzata fil-"Psikoloġija dinamika u klinika għal "Tfulija, Adoloxxenza u Familja" fi l-Università ta' Ruma" La Sapienza "- 2006: Grad ta' Baċellerat f'" Xjenzi Psikoloġiċi u Tekniki ta' Valutazzjoni Klinika u Konsulenza għall-Infanzja, Adoloxxenza u l-Familja "Fl-Università ta' Ruma" La Sapienza "- 2001: II livell master fil-" Psikoloġija tal-komunitajiet u l-proċessi edukattivi "- 1998: grad VO fil-Pedagoġija fl-Università ta' Cagliari.

Phone:

347 5650 904


email:

info@terapiastrategicarieti.it


sit:

www.terapiastrategicarieti.it


Rimini - Via Olivieri, 2 (RN)


Daphne Nocentini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 5468). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-lawrja speċjalizzata fil-psikoloġija (indirizz kliniku u tas-saħħa) fl-Università ta 'Firenze, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika

Phone:

3396414740


email:

info@daphnenocentini.com


sit:

www.daphnenocentini.com


Rimini - Via San Candido, 14 (RN)


Dr Serena Carrai, gradwat fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Bologna, wara l-gradwazzjoni kisbet Master fl-Eating Disorders u Body Weight Management f’Ruma u fl-2018 hija speċjalizzata fil-Psikoloġija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo diretta. mill-Professur Giorgio Nardone. Hija psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika u hija rreġistrata fir-reġistru tal-psikologi tat-Toskana (n. 6703). Huwa jindirizza kull tip ta' problemi psikoloġiċi sa patoloġiji diżabbli bl-użu ta' Terapija Strateġika, b'mod partikolari jittratta disturbi fl-ikel u problemi tat-tfulija u l-adolexxenza. Jirċievi f'Camucia, San Sepolcro u Rimini.

Phone:

338 589 8540


email:

scarr@inwind.it


sit:

www.psicologoserenacarrai.it


Ruma - Via Livorno n. 41 (RM)


Dr Alessandro Bartoletti - Psikologu, Psikoterapista, Ph.D.
Gradwat fil-Psikoloġija Ġenerali u Sperimentali, Speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo, Speċjalizzata fin-Newrobijoloġija fl-Iscuola Normale Superiore ta' Pisa. (Reġistru tal-Psikologi tal-Lazio, reġistrazzjoni n.10328; kwalifika għal attività psikoterapewtika n. 3989).
Huwa jmexxi l-Prattika Uffiċjali ta’ Ruma fejn prinċipalment iwettaq attivitajiet psikoterapewtiċi skont il-Mudell ta’ Terapija Strateġika Qosor. L-istudjo huwa wkoll iċ-ċentru uffiċjali tat-tagħlim taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika f'Ruma għal attivitajiet ta 'taħriġ u edukazzjoni fil-qasam kliniku.
Għalliema u koordinatur didattiku tal-korsijiet tal-Master u taħriġ kliniku f'Ruma fil-Psikoterapija Strateġika Qosor.
Membru tal-Kummissjoni Protezzjoni fl-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio.
Membru tal-Bord tal-Indirizz Ġenerali fl-ENPAP (Korp Nazzjonali tal-Assigurazzjoni u Assistenza għall-Psikologi).
Awtur ta' kotba u bosta pubblikazzjonijiet xjentifiċi u popolari.
Pubblikazzjonijiet magħżula:
Bartoletti, A. (2013). L-Istudenta Strateġika. Kif issolvi malajr il-problemi tal-istudju. Milan: Ponte alle Grazie.
Bartoletti, A. (2013). Fi: Nardone, G., Salvini, A. (editjat minn), Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija. Milan: Garzanti. Awtur tal-oġġetti mudell li ġejjin: “Spazjar waħdu”; "Bidla paradossali"; "Check-up ipokondrijaku"; “Kif tmur għall-agħar (teknika ta’); "DSM"; "ICD"; "Manwali dijanjostiċi"; "PDM". Kont membru tal-Bord Editorjali għall-oġġetti trasversali kollha u ssorveljajt direttament il-“Paradigma tal-Korp Espressiv”.
Bartoletti, A., Aceti, S. (2012). Biex tevita aspettattivi negattivi milli jinbidlu f'realtajiet patoloġiċi terribbli: tikkettjar patoloġiku u ħolqien ta '"ċans". Fi: Nardone, G., Tim taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika. (2012). Ngħinu lill-Ġenituri Jgħinu lil Uliedhom: Problemi u Soluzzjonijiet taċ-Ċiklu tal-Ħajja. Milan: Ponte alle Grazie.
Bartoletti, A., Valteroni, E. (2012). Studja l-edukazzjoni u d-diffikultajiet akkademiċi. Fi: Nardone, G., Tim taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika. (2012). Ngħinu lill-Ġenituri Jgħinu lil Uliedhom: Problemi u Soluzzjonijiet taċ-Ċiklu tal-Ħajja. Milan: Ponte alle Grazie.
Bartoletti A, Nardone G. Lejn Għarfien Operattiv ta 'Problemi Psikoloġiċi: Il-Ġurnal Dijanjosi Strateġika ta' Terapiji Qosor, Strateġiċi u Sistemiċi 2007 Apr, 1 (1): 123-135.
Bartoletti, A. (2005). Akille jew il-Fekruna? Kritika tal-kunċett ta 'terapija miftuħa: il-perspettiva ta' Terapija Strateġika Qosor. Psikoterapija u Xjenzi Umani, 24: 4.
Bartoletti, A., Nardone, G. (2004). Nibdlu l-Profeziji: Terapija Indiretta bi Tifel Preżunt Awtistiku. Ġurnal Ewropew ta' Terapija Strateġika u Sistemika Qosor, 1, 287-293.
Bartoletti A, Medini P, Berardi N, Maffei L. (2004). L-arrikkiment ambjentali jipprevjeni l-effetti tat-trobbija fid-dlam fil-kortiċi viżwali tal-firien. NEWROXJENZA NATURA, vol. 7; p. 215-216, ISSN: 1097-6256.
Graziano A, Petrosini L, Bartoletti A. (2003). Rikonoxximent awtomatiku ta 'strateġiji esplorattivi fil-labirint tal-ilma Morris.... Ġurnal tal-metodi tan-newroxxjenza, vol. 130; p. 33-44, ISSN: 0165-0270.
Studju:
Via Livorno 41 - Ruma (Metro Piazza Bologna)
TELEFONO: 0645437540
Mobbli: 3384800238
Email: info@centroterapiastrategicaroma.it
Websajt: www.centroterapiastrategicaroma.it

Phone:

06 45437540 - 338 4800 238


email:

strategicipsroma@gmail.com


sit:

www.psicoterapiabrevestrategicaroma.it


Ruma - Via Cherso, n. 170 (RM)


Francesca Belli, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Psikologi tal-Lazio mit-28 ta’ April 2006 (n. 13789). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza", hija aktar tard speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta' Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-'Università u Xjentifiku Riċerka.

Phone:

328 6040 300


email:

bellifra79@libero.it


sit:


Ruma - Via Enrico Panzacchi, n. 25 (RM)


Simona De Antoniis, Psikologu U Psikoterapista. Brief Strategic Therapy Specialist u Riċerkatur u trainer assoċjat maċ-Ċentru Strategic Therapy ta’ Arezzo Direzzjoni mill-Prof. Giorgio Nardone. Ikkwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija (art.3 L.56 / 89) Irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Lazio n ° 10509 tas-17/07/02. Gradwat fil-Psikoloġija Klinika u Komunitarja fl-Università “La Sapienza” ta’ Ruma. Speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuti mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Għalliema f'Ruma tal-Master of Higher Education in Brief Strategic Psychotherapy għal psikologi u psikjatri għal CTS ta' Arezzo (ISO 9001: 2008).
Kollaborazzjoni fit-tfassil tal-ktieb “Il Dialogo Strategico” ta’ Alessandro Salvini u Giorgio Nardone. Ponte alle Grazie, Milan (2004).
Kuratur tat-traduzzjoni Taljana tal-ktieb "Hypnosis and hypnotic therapies" ta' Giorgio Nardone, Camillo Loriedo, Jeffrey Zeig, Paul Watzlawick. Ponte alle Grazie, Milan.(2006).
Ko-awtur tal-kapitolu “It-tfal li jaslu” għall-ktieb “Helping parents to help their children: problems and solutions for the life cycle” ta’ Giorgio Nardone u t-Tim taċ-Ċentru Strategic Therapy - Ponte alle Grazie, Milan 2012. Ponte alle Grazie, Milan.
Parteċipant fit-tim ta 'esperti għall-kumpilazzjoni tad-Dizzjunarju Internazzjonali ta' Psikoterapija - Garzanti Libri spa, Milan (2013).
PUBBLIKAZZJONIJIET:
"Mid-dipendenza għall-indipendenza: is-sindromu ta 'paniku kroniku."
Reviżjoni Ewropea ta' Terapija Strateġika u Sistemika qasira, N.1 (2004)
"Id-djalogu strateġiku biex jinkiseb il-massimu bil-minimu fl-ewwel sessjoni"
Reviżjoni Ewropea ta' Terapija Strateġika u Sistemika qasira, N.2 (2005)
"Psikoloġija effettiva: minflok tanalizza" bidla ". L-approċċ oriġinali għat-taħriġ u s-soluzzjoni tal-problemi umani." Opsonline.

Phone:

340 4739 603


email:

deantoniis@gmail.com


sit:

www.simonadeantoniis.it


Ruma - Via Livorno, n. 15 (il-grigal ta' Ruma)
Via del Monte delle Capre, n. 20F (Lbiċ ta’ Ruma),


Mascolo, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio (n. 10467). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università La Sapienza ta’ Ruma f’Ġunju 2000, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. f’Jannar 2000.

Phone:

333 4260 656 - 06 54602 916


email:

mail@gmascolo.net


sit:

www.gmascolo.net


Ruma - Viale Carlo Felice (RM)


Giulietta Vulcano, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio (n.9589). Kkwalifikat biex jipprattika l-psikoterapija.
Wara li ggradwat fil-psikoloġija (Applikazzjoni-indirizz kliniku) fl-Università ta’ Ruma La Sapienza, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika. .
Pubblikazzjonijiet:
"Viżjoni Strateġika dwar Disturbi ta 'Ansjetà" f'Minn Moħħ għall-Ġisem. Psikoloġija klinika applikata għall-professjonijiet tas-saħħa, (editjat minn R. Gorio), Kappa ed. 2009.
"Disturb ta 'Stress Post-trawmatiku" fi Trawma u Psikoloġija ta' Emerġenza. Merħba, imexxi, ibbilanċja mill-ġdid. (editjat minn R. Gorio), Kappa ed. 2011
Kollaborazzjoni fid-Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija minn Giorgio Nardone u Alessandro Salvini.

Phone:

339 5629 112


email:

giulia.vulcano@tiscali.it


sit:

www.giuliettavulcano.it


Ruma - Via Marcantonio Bragadin, 106 (RM)


Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrata fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi (n ° 738) u awtorizzata biex tipprattika l-psikoterapija mill-2003. Speċjalizzata fil-Psikoterapija Relazzjonali Sistemika, hija wettqet taħriġ u attivitajiet kliniċi b'appoġġ għall-familji fis-Servizzi fit-territorju ta 'Ruma u l-provinċja tagħha . Huwa pprovda attivitajiet ta’ konsulenza bħala referenza terapewtika f’żewġ komunitajiet ta’ rkupru mill-vizzju tad-droga u f’komunità psikjatrika. Ilu 15-il sena jaħdem fl-ASLRoma2 fis-settur tal-vizzju.

Phone:

347 523 2235


email:

manciniarianna68@gmail.com


sit:


Ruma - via Aurelia, n.306 (RM)
Viterbo - Via A. Pacinotti, 21 (VT)
Vasanello - Via S. Allende, 28 (VT)


Erica Tinelli, psikologa u psikoterapista speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Gradwat fil-Psikoloġija fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza" u rreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi ta' Lazio (n. 22166) bi kwalifika biex tipprattika psikoterapija.

Phone:

388 4462 095


email:

erica.tinelli@hotmail.it


sit:

www.ericatinellipsicologa.it


Ruma - Via Alvise Cadamosto, 14 (RM)


Denise Raccis, psikologa, psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta' Psikoterapija Strateġika Qosor immexxi mill-prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun Lazio n ° 19949.

Gradwata mill-Università Kattolika tal-Qalb ta’ Milan, hija wettqet master's degree ta 'sentejn fi "Formaturi ta' Taħriġ" immexxi mill-prof. Francesco Avallone. Huwa speċjalista fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta’ Arezzo taħt id-direzzjoni tal-prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università tar-Riċerka Xjentifika.

Hija twettaq attivitajiet ta’ psikoterapija u pariri psikoloġiċi mmirati lejn individwi, familji u gruppi.

Phone:

347 9481 933


email:

info@deniseraccis.it


sit:

www.deniseraccis.it


Ruma - Via Pietro l'Eremita 1 (c/o Posturale studio) - Ruma
via Mercurio 1 - Parco Azzurro - Guidonia Montecelio/ Fontenova - Ruma


Liviana Garau hija Psikologa, Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Hija rreġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi ta’ Sardinja (n. 2286) u awtorizzata tipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara l-gradwazzjoni b'marki sħaħ fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa fl-Università ta 'Firenze, hija speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola Quadrennial ta' Arezzo, rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Sussegwentement ipperfezzjona t-taħriġ tiegħu li jispeċjalizza fl-Assistenza Psikoloġika f’sitwazzjonijiet ta’ Luttu naturali u trawmatiku.
Jikkollabora mal-Fratellanza Militari ta’ Firenze, bħala kap tas-servizz ta’ Psikoterapija Speċjalizzata, u mal-Assoċjazzjoni Tutto é Vita Onlus, li joffri appoġġ u appoġġ psikoloġiku fil-Punt ta’ Smigħ għal Luttu b’xejn, iddedikat għal dawk li qed jiffaċċjaw telf ta’ xi ħadd maħbub. .

Phone:

389 3160800


email:

garau.liviana@tiscali.it


sit:

www.dottoressalivianagarau.it


Ruma - Via Alfredo Casella, 19


Psikologu, Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Psikoterapija ta' Strateġija Qasira mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, hija rreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Lazio n. 23296. Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Klinika u tas-Saħħa, temm il-Masters tat-2 livell fl-"Ericksonian Hypnosis" fl-APL Milan u "Contemporary Sexology" fl-Assoċjazzjoni Taljana tas-Sessoloġija Klinika f'Ruma. Hija tispeċjalizza fi Brief Strategy Psychotherapy f'Arezzo u għandha l-Higher Education Master "Strategy Communication, Coaching Problem Solving and Performance Science". Jgħallem taħriġ sponsorjat minn Confindustria Cagliari billi jwettaq taħriġ u kowċing fil-kumpaniji, jiżviluppa proġetti ta’ taħriġ għal eżekuttivi, maniġers, impjegati u impjegati.
Hija twettaq attivitajiet ta’ psikoterapija individwali u ta’ koppja. L-istrutturar ta' mogħdijiet terapewtiċi personalizzati għal titjib rapidu tal-istampa sintomatloġika u r-riżoluzzjoni tal-problema.

Phone:

335224875


email:

elebenedetti@yahoo.it


sit:

www.eleonorabenedetti.eu


Ruma -
via Giulio Antamoro 44 A


Psikologu u Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fl-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Lombardija (n. 19426) u awtorizzati biex jipprattikaw il-Psikoterapija (art.3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Marketing u l-Psikoloġija Organizzazzjoni fl-Università Kattolika ta’ Milan, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fiċ-Ċentru ta’ Arezzo għal Terapija Strateġika Qasira, immexxija mill-prof. Giorgio Nardone.
Minbarra l-attività klinika, huwa jwettaq attivitajiet ta’ taħriġ, konsulenza u taħriġ fl-ambjent tan-negozju

Phone:

3478964286


email:

verdiana.milano.psi@gmail.com


sit:

www.verdianamilano.it


Ruma -
via Montecassiano, 90 (fil-puntopiù) - via Mugello 10/12 - via Costantino Corvisieri 17


Phone:

393477853773 +


email:

laura.fantuzzi@libero.it


sit:


Ruma (RM) - Anzio (RM) - Nettuno (RM)


Dr Serena Aceti - Psikologu, Psikoterapista, gradwat fil-Psikoloġija Klinika u Komunitarja fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza", hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta' speċjalizzazzjoni ta 'Arezzo mmexxija mill-Prof Giorgio Nardone . (Reġistru tal-Psikologi Lazio, irreġistrat n.10281; attivat għal attività psikoterapewtika).
Kap tal-Uffiċċju Uffiċjali ta' Anzio-Nettuno-Aprilia u ta' Ruma.
Jien nittratta disturbi ta 'ansjetà, disturbi ossessivi, obsessive-compulsive, psikoloġija tan-nutrizzjoni u l-benessri. Jien ukoll espert fi problemi ta’ żvilupp fit-tfulija (fobiji fl-iskola, disturb tal-attenzjoni b’iperattività, imġieba oppożizzjoni-provokattiva, kompulsjonijiet, eċċ.). Għalliema tal-Masters u korsijiet ta’ taħriġ kliniku fil-Psikoterapija Strateġika Qosor. Pubblikazzjonijiet magħżula:
Aceti, S. (2013). Benessri. Fi: Nardone, G., Salvini, A. (editjat minn), Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija. Milan: Garzanti.
Aceti, S., Bartoletti, A. (2012). Kapriċċi fuq il-mejda. Edukazzjoni dwar l-ikel għat-tfal. Fi: Nardone, G., Tim taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika. (2012). Ngħinu lill-Ġenituri Jgħinu lil Uliedhom: Problemi u Soluzzjonijiet taċ-Ċiklu tal-Ħajja. Milan: Ponte alle Grazie.

Phone:

+ 39 3492594773


email:

serenaacetipsi@gmail.com


sit:

www.terapiastrategicaanzionettuno.it


Ruma (RM)


Phone:

066 381781 - 333 4737404


email:

tbalzani@hotmail.com


sit:


Ruma - Via Aurelia, n. 338 (RM)
Frosinone - Via Marittima, nru. 188 (FR)


Guido Tassara, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.
Għandu aktar minn tletin sena esperjenza fil-qasam tal-psikoloġija. Gradwat mill-Università ta’ Ruma b’marki legali sħaħ. Ikkwalifikat fl-1993 biex jipprattika l-professjoni ta' Psikologu. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio (n. 12803). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa attenda wkoll Masters tal-1 u t-2 livell fil-Komunikazzjoni u Solving Strateġiku ta’ Problemi, kors ta’ Taħriġ ta’ Trainers, kors ta’ Strategic Hypnosis. Ex lecturer f'korsijiet organizzati mis-CTS: II Level clinical master u korsijiet ta' Komunikazzjoni Strateġika. Membru tal-grupp ta' koordinazzjoni tal-proġett ta' riċerka tas-CNR "Influence of Information Technology on mental illness: socioological and psychiatric impact". Riċerkatur u aktar tard Direttur tar-Riċerka għal xogħlijiet ikkummissjonati minn korpi pubbliċi u privati ​​f’L’ARCO (Assoċjazzjoni għar-Riċerka Komparattiva u Interdixxiplinari) fejn ipparteċipa wkoll fil-Kumitat Tekniku-Xjentifiku u l-Bord tad-Diretturi. Kap tal-Istudji Aurelio u Frosinone f'Ruma., Huwa jaħdem bħala psikoterapista, espert fl-Ipnosi Strateġika, Psikoterapija Individwali, Koppja u Tfal. Minbarra l-qasam kliniku, huwa jwettaq attivitajiet fil-Komunikazzjoni u Soluzzjoni Strateġika ta’ Problemi applikati għal kuntesti maniġerjali u prestazzjoni.

Phone:

329 1958 446


email:

taxarag@gmail.com


sit:

www.psicologofrosinone.net


Rubano - via G. Colombo, 13 (PD)


Phone:

340 2764 611


email:

m.facci@yahoo.it


sit:


S. Martino di Lupari (PD) - Via C. Agostini 19 turġien A


Jisimni Gloria Bezzegato, gradwajt fl-2004 mill-Fakultà tal-Psikoloġija f'Padova. Jien psikologu u psikoterapista speċjalizzat fil-psikoterapija strateġika qasira fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Ksibt Master's degree fit-Terapiji Qosor għall-Età tal-Iżvilupp fl-Istitut Icnos. Esplorajt is-suġġett tar-rabta bejn il-moda u l-psikoloġija għax, kif jikkonfermaw ħafna riċerki, immaġini pożittiva tal-ġisem hija funzjonali għall-benessri tiegħu u għat-titjib tal-prestazzjoni fl-oqsma kollha.
Tħarreġt ukoll fil-konsulenza strateġika għal żmien qasir, il-komunikazzjoni u l-marketing u l-ġestjoni u l-għażla tal-persunal.
Għandi għoxrin sena esperjenza korporattiva fil-qasam, konsolidati f'diversi kuntesti.
Nemmen li kull wieħed minna, billi nabbanduna mudelli qodma favur strateġiji aktar funzjonali, jista 'jegħleb il-blokki tagħna stess, jilħaq l-għanijiet tagħna u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna.

Phone:

3470611207


email:

info@gloriabezzegato.it


sit:

www.gloriabezzegato.it


Salerno - Corso Garibaldi, n.47 (SA)


Dr Andrea Bottai, Psikologu Uffiċjali u Terapista taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-taqsima tar-Reġjun tat-Toskana. A (n.3208). Huwa ggradwa fil-Psikoloġija Klinika fl-Università ta 'Firenze, u sussegwentement speċjalizzat fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor immexxija mill-Prof. Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa kiseb ukoll miri edukattivi fil-Psikoloġija fl-Ipnosi Medika Rapida.
Jirċievi fl-istudjos ta 'Firenze u Salerno.

Phone:

348 3572 857


email:

andrea@andreabottai.it


sit:

www.andreabottai.it


San Antonio De Belén - 148A Avenida 42 - Bini Solval - Kosta Rika


Phone:

(506) 83347676


email:

lugarita@icloud.com


sit:


San Benedetto del Tronto - Via Papa Giovanni XXIII, n. 42 (AP)


Psikologu - Psikoterapista, irreġistrat regolarment fir-Reġistru tal-Ordni tal-Psikologi (Marche, n.1705, Sezzjoni A Psikologi Speċjalisti fil-Psikoterapija) kwalifikat biex jipprattika l-Psikoterapija, jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta 'Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira rikonoxxuta uffiċjalment minn MIUR (Ministeru tal-Edukazzjoni, Riċerka Università) fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo mwaqqfa fl-1987 minn Giorgio Nardone u Paul Watzlawick li magħha hija affiljata.
L-interess fl-approċċ imbuttatu lejn Palo Alto (Kalifornja), fejn segwa taħriġ intensiv fuq il-mudell Brief Psychotherapy żviluppat fi ħdan il-Mental Research Institute (MRI). Wara li studja l-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità fl-Università ta’ Urbino u fl-Università ta’ Wales (Università ta’ Wales, Swansea) mar jgħix f’Arezzo għal ħames snin biex isegwi mill-qrib ix-xogħol tal-Prof. Giorgio Nardone fiċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika (CTS). ) immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone innifsu, li minnu issa huwa sorveljat.
Mill-2006 huwa kkollabora b’mod attiv fil-proġetti tas-CTS ta’ Arezzo u huwa għalliem intern fil-masters għal tobba, psikjatri, psikoterapisti u psikologi fl-Italja u barra u fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni ta’ erba’ snin fi Psikoterapija Strateġika Qosor, huwa wkoll koordinatur tal-korsijiet ta’ taħriġ tas-CTS għall-uffiċċji ta’ Bologna. Fl-2008 huwa kkollabora fit-twettiq ta' "The discoveries and inventions of psychology" (Sirigatti S., Stefanile C., Nardone G., The discoveries and inventions of psychology, 2008, Milan: Ponte alle Grazie; Edizzjoni Spanjola El descubrimiento y los Hallazgos de la Psychology, Barċellona: Paidos); fl-2011 ippubblika ma’ Giorgio Nardone “Cogito ergo suffro” (Nardone G., De Santis G., Cogito ergo suffro, Milan: Ponte alle Grazie; Edizzjoni Spanjola Pienso, luego sufro, Barcellona: Paidos); fl-2013 kien membru tal-bord editorjali tal-ewwel Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija editjat minn Giorgio Nardone u Alessandro Salvini għal Garzanti. Fl-2013 huwa pperfezzjona ruħu fil-mudell strateġiku ta 'hypnosis Nardone. Huwa jmexxi l-blog li ħoloq li fih perjodikament jippubblika artikli ta’ interess psikoloġiku ta’ natura popolari.
Huwa jwettaq attività klinika fl-uffiċċji ta’ Milan, Bologna u San Benedetto del Tronto.

Phone:

333 3763 710


email:

desantisgiulio@gmail.com


sit:

www.giuliodesantis.com


San donà di Piave - Via Zane n. 6 (VE)


Chiara Conterno Destefanis Psikologa-psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxija mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-psikologi tar-reġjun tal-Veneto (n.7390).Kwalifiki biex jeżerċitaw il-professjoni ta 'psikoterapista (art.3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-Psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta 'Turin, hija aktar tard speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fil-lingwata ta' Arezzo, immexxija mill-prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa kiseb ukoll il-kwalifika ta’ Trainer wara l-kors “Training formators” mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u bħalissa huwa għalliem fl-iskola. Huwa kkontribwixxa għall-kitba tal-ktieb “Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom”. Dr Chiara Conterno Destefanis tirċievi f'San Dona 'di Piave (VE) fi via Zane n. 6.

Phone:

328 9127 583


email:

chiaraconterno@yahoo.it


sit:


San Jose of Costa Rica - Torre Médica Momentum Pinares, San José Costa Rica.Piso 3, Consultorio C17.


Psicóloga, Licenciada fl-Universidad de Iberoamérica UNIBE, Kosta Rika.Colegiada Nru 5535, Psicólogos de Costa Rica.Master fis-Saħħa Mentali u Psikopatoloġija Klinika, Universidad de León España. Máster en Terapia Short Estratégica y Psychotherapist oficial taċ-Centro de Terapia Short Estratégica dirett mill-Professur Giorgio Nardone, Arezzo. Curso de Hipnosis Ericksoniana para Terapeutas Breves Estratégicos, Costa Rica.

Phone:

(506) 8881-8091 - (506) 2271-0815


email:

silviajimeneza@gmail.com


sit:


San Jose tal-Kosta Rika - Sptar Cima - Torre 2, of. 407


Speċjalista fil-Psikoloġija fil-Klinika (Universidad De Costa Rica / SEP / CCSS) b'aktar minn 30 sena fl-ejercicio de la profesión.
Máster en Terapia Short Estratégica (Ċentru ta' Terapija Strateġika)
Membru Fundadora tas-CIAP, Clinica Integrada de abordaje multidixxiplinari.
Colaboradora u organizadora tal-Master Clinico en TBE Estratégico taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika fil-Kosta Rika.

Phone:

83400723 - 22088407


email:

gabela58@gmail.com


sit:

www.terapiabreveestrategicr.com


Santa Maria delle Mole - P.zza Sciotti (RM)
Frattocchie - Via Nettunense (RM)
Ruma - Via P. Mercuri 8 (RM)
Ruma - Via R. Giovagnoli, 25 (RM)


Carlo Paradisi Miconi Psikologu-Psikoterapista u riċerkatur taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Ilu jwettaq attività psikoterapewtika privata għal 25 sena. Reġistrati fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lazio (n. 4782) u awtorizzati biex jipprattikaw il-psikoterapija. Wara li ggradwa fil-Psikoloġija Applikata b’110 minn 110 fl-Università La Sapienza ta’ Ruma, jispeċjalizza fil-kors ta’ erba’ snin fil-Psikodijanjostika u l-Psikoloġija Klinika fl-Università Kattolika tal-Qalb ta’ Ġesu. Sussegwentement huwa speċjalizza fil-kors ta’ erba’ snin fil-Psikoterapija Konjittiva - Comportamentali, sar Membru Ordinarju fis-SITCC f’Ruma u temm ukoll it-taħriġ avvanzat fir-RET Rational Emotional Therapy skont il-mudell ta’ Albert Ellis ta’ New York.
Huwa attenda l-Iskola Strategic Systemic Counseling f’Bologna u aktar tard f’Rimini l-Iskola tal-Komunikazzjoni u l-Power Personali fi Strategic Consulting.
Fl-2011 temm il-Master tal-Edukazzjoni Għolja ta’ sentejn fil-Psikoterapija Strateġika Qosor skont il-mudell ta’ Giorgio Nardone u mbagħad attenda l-Iskola ta’ Taħriġ fil-Psikoterapija Strateġika Qasira f’Arezzo għal tliet snin, fejn sar affiljat.

Phone:

320 6962 860


email:

c_parad@yahoo.it


sit:


Santiago - Av Kennedy 5770, ta' 507


Psikologu ma' Mención fil-Klinika U: Ċentrali, titolu b'distinzjoni massima.
Master fil-psikoterapija evoluzzjonarja qasira, diploma otorgada por el kwartieri ġenerali tas-CTS Ċili.
Maġistru fil-Psikoloġija Klinika bi Speċjalizzazzjoni fil-Qosor Estratégic Therapy MIP / Ċentru UGM
Taħriġ fis-superviżjoni klinika miċ-Ċentru tal-MIP.
Akkreditat bħala psikologu u superviżur kliniku fiċ-Ċili mill-CONAPC.
Diplomada en NLP u terapija narrattiva.
Esperjenza bħala psikoterapista u superviżur tal-psikoloġija fi programmi post-graduate.

Phone:

+ 569 9318 2836


email:

antolongom@gmail.com


sit:

https://www.linkedin.com/in/antolongom/


Santiago - Ċentru Tremun. Lo Fontecilla 201, ta’ 827


Raimundo Larraín Carvallo. Psikologo-psikoterapista u Coach Estratégico. Huwa liċenzjat fil-Psikoloġija għall-Universidad de los Andes. Diplomado fil-Psikoloġija Klinika tal-adulti u Diplomado fil-Psikoloġija Pożittiva. Atiende adolexxenti u adulti.

Phone:


email:

raimundolarrainc@gmail.com


sit:


Santiago de Chile - José Alcalde Délano 10.581 Oficina 505, Lo Barnechea.


Maria Paz Albarrán, Psicóloga Universidad de los Andes, iċ-Ċili. Titulada b'votos de distinción.
Master fil-Psikoterapija Estratéġika Qasira u Master fis-Soluzzjoni tal-Problemi, Komunikazzjoni u Coaching Estratégiku, ambed diplomas otorgado por el CTS, fis-Sede Didáctica de Santiago de Chile. Psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.

Phone:

+ 569 96933113


email:

mpaz.albarran@gmail.com


sit:


Santiago de Chile - Coronel Pereira 62 Uffiċċju 205, Las Condes


Psicólogo de la Universidad de Chile, intitolat b'Distinción Máxima.

Magister in Desarrollo and Comportamiento Organizacional de la Universidad Diego Portales, intitolat b'Distinción Máxima in enero de 2005. Premju fl-ogħla teżi tal-grad fl-2005 tal-Iskola ta 'Postgraduate tal-Fakultà tal-Ekonomija u Empresa tal-Università Diego Portales.

Diplomado fil-Psikoloġija Junguian tal-Pontificia Universidad Católica de Chile, sena 2015.
Master fil-Psikoterapija Estrateġika Qasira u Master fil-Komunikazzjoni, Solving ta’ Problemi u Coaching Estratégico, sena 2018, ambed totorgados por el CTS de Arezzo, l-Italja, dictados en la Sede didáctica de Santiago de Chile.

Psikoterapista taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Professur Giorgio Nardone

Atiendo pazjenti adulti

Phone:

+ 56 9 98213727


email:

marcelo1mancilla@yahoo.com


sit:


Sarnico - Via Foppe, n.1 (BG)


Claudia Brambilla, Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n.03 / 14371, mill-14/04/2011). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija mill-Università ta’ Bergamo, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

333 3603 569


email:

dott.claudiabrambilla@gmail.com


sit:


Sassari - Via Michele Coppino n. 32 (SS)


Roberta Santambarchi hija Psikologa-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Affiljata mal-istitut mill-2004. Hija rreġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-Reġjun ta’ Sardinja (n. 568) u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Huwa għandu lawrja fil-Psikoloġija (speċjalizzazzjoni fuq ix-Xogħol u l-Organizzazzjonijiet) fl-Università ta’ Padova. Fl-istess Università, permezz ta’ Eżami tal-Istat, kisbet il-kwalifika biex tipprattika bħala Psikologu fil-ħarifa tal-1999. Hija Psikoloġista tal-Isport (Master ta’ tliet snin -1996 / 1998- fiċ-Ċentru għall-Istudji u Taħriġ fil-Psikoloġija tal-Isport. f'Milan;Direzzjoni Teknika-Sportiva Sandro Gamba;Direzzjoni Xjentifika: Dr Marisa Muzio).
Speċjalizzat fi Brief Strategic Psychotherapy f’Jannar 2004 fl-iskola ta’ erba’ snin ta’ Arezzo taħt id-direzzjoni tal-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Mill-2000 ilu jwettaq counselling psikoloġiku. Mill-2004 ilu jwettaq psikoterapija u pariri psikoloġiċi.

Phone:

338 5786 744


email:

info@terapiastrategicasardegna.it


sit:

www.terapiastrategicasardegna.it


Savona - Piazza Mameli, 6 (SV)


Gaetano Aloe, Psikologu u psikoterapista, speċjalizzat fil-psikoterapija strateġika fil-qosor fiċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, fejn ħadem għal ħafna snin bħala riċerkatur assoċjat, bħala għalliem fl-iskola ta' speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Qasira Strategica, u kien il-maniġer reġjonali tas-CTS
Ikkwalifikat biex jipprattika l-professjoni ta 'Psikologu, irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Ligurja, ippermettiet li jipprattika attività psikoterapewtika.
Irreġistrat fir-Reġistru tal-Konsulenti Tekniċi bħala Psikologu fil-Qorti ta’ Savona.
Psikologu tal-isport, ħadem fil-FICK (Federazzjoni Taljana tal-Kajak tal-Kanoe).

Phone:

338 8491 796


email:

aloe.g@libero.it


sit:

www.gaetanoaloe.net


Senigallia -
60019 - Senigallia (AN) - Via Gherardi n. 60.


Lorenzo Pergolini Psikologu-Psikoterapista Uffiċjali affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-prof. Giorgio Nardone. Gradwat mill-Università ta’ Bologna fil-Psikoloġija Konjittiva Applikata, wara l-gradwazzjoni kiseb Master ta’ Livell II fil-Psikoloġija Klinika Strateġika u jispeċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo. Reġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Marche fin-nru. 2581 u awtorizzata biex tipprattika psikoterapija.
Professur Aġġunt tal-Psikoloġija tal-Iżvilupp u tal-Edukazzjoni fl-Università Politeknika ta’ Marche, Psikologu-Case Manager fiċ-Ċentru Nazzjonali Ġdid Lega del Filo d'Oro.
Jirċievi fl-istudjos ta' Senigallia u Ancona.

Phone:

349 3861779


email:

lore.pergolini@gmail.com


sit:

www.lorenzopergolini.it


Siena - P.zza della Costitutzione, 11/12 (SI)


Jacopo Grisolaghi, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tat-Toskana (n. 5105). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fix-xjenzi u t-tekniki tal-psikoloġija klinika u tal-komunità, huwa kiseb master's fil-psikoloġija klinika u tas-saħħa fl-Università ta 'Firenze. Fl-istess università inħatar lecturer fis-suġġett fil-psikoloġija tal-attitudnijiet u kiseb it-titlu ta’ PhD fil-Psikoloġija (indirizz fil-Psikoloġija Soċjali), minbarra li wettaq attivitajiet ta’ tagħlim bħala professur adjunct fil-Fakultà tal-Psikoloġija, il-Fakultà. tal-Mediċina u l-Kirurġija, Id-Dipartiment tal-Inġinerija Industrijali u l-Iskola tax-Xjenzi Edukattivi u l-Psikoloġija. Aktar tard huwa speċjalizzat fis-Sessoloġija fl-Istitut Taljan tas-Sessoloġija Xjentifika f’Ruma u fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Minbarra l-professjoni freelance, huwa jwettaq, f’isem il-Ministeru tal-Ġustizzja, attivitajiet ta’ osservazzjoni u trattament fil-ħabs ta’ Siena u, f’isem l-Azienda USL Toscana Sud Est, attivitajiet ta’ appoġġ psikoloġiku għall-pazjenti u l-familji tagħhom u taħriġ ta’ it-'tim tas-saħħa fid-dipartiment tal-Onkoloġija tal-unità tal-isptar Alta Val d'Elsa. Tkellem f'bosta konferenzi nazzjonali u internazzjonali, u ppubblika aktar minn 30 kontribuzzjoni ta' riċerka. Eks-membru tal-Assoċjazzjoni tal-Psikologi Taljani, l-Assoċjazzjoni Psikoloġika Amerikana u l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Psikoloġija Soċjali.
Produzzjoni xjentifika
GRISOLAGHI, J. (2014). Menopawsa, sesswalità u senilità. Fil-Fondazzjoni Chianti Banca (Ed.) Sena ta’ Sabato In-Forma (pp. 95-102). Monteriggioni (Siena): Dar il-Pubblikazzjoni Il Leccio.
GRISOLAGHI, J., QUATTRINI, F., & CALABRO ', RS (2011). Aspetti psikoloġiċi tas-sesswalità umana. F'RS Calabrò (Ed.) Disfunzjonijiet Sesswali Male fil-Mard Newroloġiku: Mill-Patofiżjoloġija għar-Riabilitazzjoni (pp. 25-36). Hauppauge NY: Nova Science Publishers.
Xogħlijiet ippubblikati f'ġurnali internazzjonali
ARONSON, KM, STEFANILE, C., MATERA, C., NERINI, A., GRISOLAGHI, J., ROMANI, G., MASSAI, F., ANTONELLI, P., FERRARESI, L., & BROWN, R. ( 2016). Tirrakkonta l-istejjer fl-iskola: interventi ta’ kuntatt estiżi fil-klassi. Ġurnal tal-Psikoloġija Soċjali Applikata, 46 (4), 229-241.
CALABRO ', RS, GRISOLAGHI, J., QUATTRINI, F., BRAMANTI, P., &, MAGAUDDA, A. (2013). Prevalenza u karatteristiċi kliniċi ta 'disfunzjoni sesswali fl-irġiel bl-epilessija: L-ewwel studju bbażat fl-isptar fin-Nofsinhar tal-Italja. Ġurnal Internazzjonali ta 'Newroxjenza, 123 (10), 732-737.
GRISOLAGHI, J., & STEFANILE, C. (2012). L-attitudnijiet tal-eterosesswali lejn l-irġiel omosesswali: Forom klassiċi u moderni biex jesprimu l-preġudizzju sesswali. F'A. Nowell (Ed.), Psikoloġija Soċjali, Ġurnal Internazzjonali tal-Psikoloġija, 47 (1), 698-743.
STEFANILE, C., MATERA, C., GRISOLAGHI, J., PISANI, E., ARTEGIANI, F., & PRENCIPE, S. (2010). Perċezzjoni ta 'Stalking fi grupp ta' nisa Taljani: ir-rwol tas-severità u l-għarfien. Psikoloġija u Saħħa, 25 (1), 343-344. ISSN: 0887-0446.
CALABRO ', RS, GRISOLAGHI, J., STEFANILE, C., & MAGAUDDA, A. (2010). Ansjetà u Depressjoni fl-Epilessija: Studju fi grupp irġiel Taljan. Psikoloġija u Saħħa, 25 (1), 169-170. ISSN: 0887-0446... Żur is-sit

Phone:

338 8680 312


email:

jacopo.grisolaghi@gmail.com


sit:

www.jacopogrisolaghi.com


Siena - Viale Sardegna, n. 37 (IVA)
Poggibonsi - c/o Physiotherapy Centre, Viale G. Marconi, 45 (SI)
Certaldo - c/o Salus Studi Medici, Viale G. Matteotti, 193 (FI)


Erika Console, psikologa, psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxija minn prof. Giorgio Nardone, huwa rreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun tat-Toskana fin-nru. 3191.
Gradwat fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità bl-unuri mill-Università ta’ Palermo, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo mmexxija mill-prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Jittratta diżordnijiet psikoloġiċi u problemi ta’ diversi tipi u jirċievi fl-uffiċini ta’ Siena, Poggibonsi u Certaldo.

Phone:

338 2534 143


email:

e.console@tin.it


sit:

www.erikaconsole.com


Sinalunga (Fraz. Bettolle) (SI) - Torrita di Siena (SI)


Dr Angelita Malfetti hija psikologa-psikoterapista, irreġistrata fir-Reġistru tal-Psikologi tat-Toskana (n. 2913) u kkwalifikata biex tipprattika l-psikoterapija (art. 3 L. 56/89).
Psikoterapista uffiċjali taċ-Ċentru tat-Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof Giorgio Nardone huwa responsabbli mit-Torrita di Siena u Sinalunga (SI) - fraz. Bettolle, fejn iwettaq attivitajiet professjonali u ta’ riċerka. Ilu jikkollabora għal aktar minn 20 sena maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo.
Wara li ggradwat fil-Filosofija u lestiet l-istudji tagħha fil-Fakultà tal-Psikoloġija "la Sapienza" f'Ruma, hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni f'Arezzo (immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u xjentifiku). riċerka) u fl-MRI f’Palo Alto, California.
Huwa wkoll għalliem full-time kwalifikat għat-tagħlim, jispeċjalizza (mill-2002) fl-appoġġ skolastiku ta’ tfal u żgħażagħ bi problemi u disturbi konjittivi, sensorji, ta’ mġieba u ta’ personalità.
Minbarra li jgħallem lit-tfal tal-iskola sekondarja sa mill-98/99, f’dawn l-aħħar snin, grazzi għall-esperjenza professjonali tiegħu, ikkontribwixxa wkoll għat-taħriġ tal-għalliema tal-iskola sekondarja baxxa billi għallem fl-Università ta’ Siena fil-“kors ta’ taħriġ għall-kisba tal-ispeċjalizzazzjoni”. għal attivitajiet ta' appoġġ għal studenti b'diżabilità ”- interventi psikoedukattivi u didattiċi b'disturbi relazzjonali u fl-imġieba (workshops).

Phone:

347 390 1261 - 0577 623572


email:

malfetti.angelita@inwind.it


sit:

www.terapiastrategicasiena.it


Terni - Via G. da Vitalone, 18 (TR)


Psikologu-psikoterapista, huwa rreġistrat fir-reġistru tal-psikologi tar-reġjun Umbria (reġistrazzjoni n. 526) u huwa liċenzjat biex jipprattika psikoterapija (art.3 L.56 / 89).
Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju), miksub fl-Università ta 'Ruma "La Sapienza," huwa speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni f'Arezzo, immexxi mill-Prof Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u Riċerka Xjentifika Huwa inkarigat mill-istudju f'Terni, Psikoterapista u riċerkatur assoċjat taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika ta' Arezzo.
Minbarra l-attività tiegħu bħala psikoterapista, ilu għoxrin sena involut fir-riabilitazzjoni ta’ pazjenti psikotiċi istituzzjonalizzati.
Huwa kkollabora bħala trainee, imbagħad bħala psikoterapista volontarju fl-Isptar Psychology Unit tal-isptar S. Maria di Terni.

Phone:

339 7882 226


email:

info@terapiastrategicafda.it


sit:

www.terapiastrategicafda.it


Terrassa (Provinċja ta' Barċellona) - Rambla D'Ègara, nº 116, l-ewwel sular. Despacho nº 1. (8)


Cristina Gómez Lozano hija psikologa u psikoterapista uffiċjali fiċ-Centro de Terapia Estratégica immexxi mill-professur Giorgio Nardone. Abilitat bħala Psikologu Ġenerali tas-Saħħa u rreġistrat fil-Colegio de Psicólogos de Cataluña (nr. 22.087). Licenciada fil-Psikoloġija fl-Universitat Oberta de Catalunya fir-rigward tal-psikoloġija klinika u s-saħħa. Sussegwentement ġie mħarreġ fil-Postgrad of Integrative Psychotherapy, il-postgrad of Brief and Strategic Intervention u l-postgrad fil-Pareja Therapy biex kiseb it-titlu ta’ Master in Integral Psychotherapy fl-Università ta’ Girona. Bejn dawn l-istudji huwa deċiż li jittieħed il-Master's in Brief Strategic Therapy taċ-Ċentru Brief Strategic Therapy ibbażat f'Barċellona. Aktar tard huwa temm it-taħriġ tiegħu bil-kors ta 'attwalizzazzjoni u superviżjoni klinika, il-kors ta' Hipnosis pera terapisti Breves Stratégicos u l-kors Avanzado en Terapia Breve Estratégica, dawn it-taħriġ impjegati taċ-Centro de Terapia Breve Estratégica.
Bħalissa qed jiżviluppa l-karriera professjonali tiegħu bħala Psikoterapista fi PsicoBenestar, jikkonsulta lilu nnifsu fil-psikoloġija li tinsab f'Terrassa (Barċellona).

Phone:

+ 34 685950899


email:

cristinagomez@copc.cat


sit:

www.psicolegsterrassa.com


Thiene (VI) - Valdagno (VI)


Phone:

377 3193 400


email:

rosellafossato3@gmail.com


sit:


Tivoli u Ruma -
Via del Colle 110, Tivoli
Via Ludovico di Breme, Ruma


Manuela Boccolini, Psikologa-Psikoterapista Uffiċjali affiljata maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, Gradwata mill-Università “La Sapienza” ta’ Ruma fil-Psikoloġija Klinika u tal-Komunità, wara l-gradwazzjoni hija speċjalizzata fl-Ipnosi u l-psikoterapija Ericksonjana u kisbet master bħala a. psiko-onkologu kif ukoll master's degree fit-terapija strateġika għal żmien qasir fis-CTS ta' Arezzo.
Irreġistrat fir-reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun Lazio n.13185 u awtorizzati biex jipprattikaw il-Psikoterapija.

Phone:

+ 39 3286291812


email:

manuela.boccolini@gmail.com


sit:


Turin - Piazza del Monastero, n. 12 (TO)


Ruggero Ioris Bonzanini, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 4549). Kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija fl-Università ta’ Padova, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qasira fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

339 2793 344


email:

ruggero.ioris.bonzanini@gmail.com


sit:

www.ruggeroiorisbonzanini.it


Turin - Via Lomellina 45, Turin


Federica Cagnoni, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Piemonte (n. 5408). Kkwalifikata biex tipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta Bolonja wettqet attivitajiet kliniċi u ta riċerka fl-Isptar Maudsley fLondra.taħt is-superviżjoni tal-Prof. Isaac Marks. Iktar tard tispeċjalizza fi Brief Strategic Psychotherapy fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Jgħallem fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor ta' Arezzo rikonoxxuta mill-MIUR. Huwa professur tal-masters kliniċi fil-Psikoterapija Strateġika Qosor u maniġer organizzattiv u didattiku tal-Master kliniku bbażat f'Turin. Huwa professur fis-CEMEC (Ċentru Ewropew għall-Mediċina ta’ Emerġenza u Diżastri) ibbażat fir-Repubblika ta’ San Marino.
Huwa jgħallem il-master fil-Konsulenza Filosofika fl-Università Cà Foscari ta’ Venezja
Huwa membru tal-bord editorjali tal-Bef Strategic and Systemic Therapy European Review.
Mill-2008 sal-2013, konsulent fis-servizz tas-saħħa tal-Guardia di Finanza tar-reġjun tal-Piemont ibbażat f'Turin.
Minbarra bosta pubblikazzjonijiet fil-qasam kliniku f’ġurnali u kotba speċjalizzati, hija ko-awtur ta’:
(editjat minn G. Nardone u A. Salvini) Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija (Garzanti, 2013)
- Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom. (editjat minn G. Nardone u Team of the CTS) bil-kapitlu “When separating becomes a problem”, Ponte alle Grazie, Milan, 2012.
- Ibdel il-passat. Negħlbu t-trawma bit-terapija strateġika, Ponte alle Grazie, Milan, 2009; (ma’ R. Milanese).
- Edizzjoni Spanjola, 2010; Cambiar el pasado, Editorial Herder, Barċellona.
- Terapija Strateġika fl-“In-dipendenza. It-triq lejn l-awtonomija”, ma’ G. Nardone, editjat minn Albano T., Gulimanoska L., franco Angeli, Milan, 2007.
- Perverżjonijiet fuq ix-xibka. Psikopatoloġiji tal-Internet u t-trattament tagħhom. Ma’ G. Nardone, Ponte alle Grazie, Milan, 2002.
- Ed Spagnola, 2004; Perversiones en la red, Editorial Herder, Barċellona.

Phone:

335 7052 721


email:

dott.ssacagnoni@gmail.com


sit:

www.terapiabrevestrategica-torino.it


Turin - Corso De Gasperi, 45 (TO)
Asti - Via Arò, 70 / c (AT)


Simona Milanese, Tabib-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. Hija rreġistrata fir-reġistru tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba tal-Piedmont (Asti-n ° 1627) u awtorizzata biex tipprattika l-Psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat bl-unuri fil-Mediċina u l-Kirurġija mill-Università ta’ Pisa, marret l-Istati Uniti fejn studjat l-ewwel fi New York (Cabrini Medical Center u New York University), imbagħad f’Richmond, VA (Medical College of Virginia), li tispeċjalizza. kemm fil-Mediċina Interna kif ukoll fl-Onkoloġija-Ematoloġija. Lura l-Italja, kompliet tispeċjalizza fl-Onkoloġija Medika fl-Università ta’ Turin, b’marki sħaħ. Sussegwentement ħadem bħala Direttur Mediku fl-Onkoloġija fl-ASL ta’ Asti. Waqt li taħdem ma’ pazjenti bil-kanċer hija żviluppat interess dejjem jikber fil-komunikazzjoni tabib-pazjent u r-relazzjoni terapewtika, li laħqet il-qofol tagħha bil-pubblikazzjoni ta’ ktieb, “The touch, the remedy, the word”, ma’ Roberta Milanese, dwar l-użu strateġiku tal-komunikazzjoni fil- il-qasam mediku. Kompliet tistudja l-komunikazzjoni u l-mudell strateġiku, l-ewwel kisbet id-diploma ta’ Soluzzjoni ta’ Problemi, Komunikazzjoni u Coaching Strateġiku fl-Iskola tal-Ispeċjalizzazzjoni tal-Ġestjoni fil-Komunikazzjoni, Solving ta’ Problemi u Coaching Strateġiku f’Milan, imbagħad il-kwalifika ta’ Trainer taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo. Speċjalizzat fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.
Hija twettaq psikoterapija kemm bit-Taljan kif ukoll bl-Ingliż, li titkellem b’mod fluwenti.

Minbarra bosta pubblikazzjonijiet mediċi f'ġurnali xjentifiċi, fil-qasam psikoterapewtiku ippubblika l-ktieb:
- Il-mess, ir-rimedju, il-kelma. Il-komunikazzjoni tabib-pazjent bħala għodda terapewtika, ma’ R. Milanese (Ponte alle Grazie, 2015).

Phone:

349 3774 687


email:

info@simonamilanese.it


sit:

www.simonamilanese.it


Toulouse


Phone:

(+33) 688 617819 - (+33) 688617819


email:

luciastillo2@yahoo.fr


sit:


Trento - Via del Suffragio, 39 (TN)


Dr Marisa Ciola, Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika.
Grad fil-Psikoloġija fl-Università ta' Padova, Fakultà tal-Psikoloġija, fit-12/07/1993.
Eżami tal-Istat għall-Kwalifiki għall-Prattika tal-Professjoni tal-Psikologu f’Novembru 1994, li kkonkludaha b’suċċess fis-07/02/1995.
Irreġistrat uffiċjalment mill-25/07/1995 fir-Reġistru u l-Ordni tal-Psikologi tal-Provinċja ta 'Trento, bin-numru 224. Psikologu voluntier fl-Unità Neuropsikjatrija tat-Tfal u Psikoloġija Klinika ta' Trento (Aġenzija Provinċjali għas-Servizzi tas-Saħħa Diploma psikoterapista ta 'erba' snin fil-15 /12/2008 fl-Iskola ta' Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Interattiva-Konjittiva ta' Padova, immexxija mill-Prof. A. Salvini tal-Università ta' Padova, għall-iskop li teżerċita l-Attività Psikoterapewtika (Liġi 56/1989).Fis-17 ta' Jannar 1. , il-Biennali Master of Higher Education in Brief Strategic Psychotherapy for Psychologists, organizzata miċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo, Direttur u Superviżur Prof Giorgio Nardone, fl-uffiċċju tal-fergħa f’Padova (Coordination Didactic doctor B. Skorjanec) Imlesta f’Jannar 2009, il-Master's ta' sentejn fit-Taħriġ Avvanzat fit-Terapia u l-Komunikazzjoni Strateġika Qosor għall-Psikoterapisti, b'attivitajiet prattika ta 'Cootherapy (riżoluzzjoni ta' 2012 każijiet kliniċi) taħt is-superviżjoni diretta tal-prof. Giorgio Nardone, Direttur taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo.
Kap tal-Klinika ta 'Trento, Affiljat Uffiċjali għal Trentino fis-CTS minn April 2014 (Ċentru ta' Terapija Strateġika) ta 'Arezzo, Istitut għar-Riċerka, Taħriġ u Attivitajiet Kliniċi mwaqqfa u mmexxija minn prof. Giorgio Nardone.

Phone:

349 8545 488


email:

terapiastrategicatrento@marisaciola.it


sit:

www.marisaciola.it


Trento (TN) - Via Santi Cosma e Damiano 72


Dr. Saul Piffer huwa Psikologu u Psikoterapista, speċjalista fil-Psikoterapija Strateġika Qosor. Reġistrat fl-Ordni tal-Psikologi (n.544 TN) u liċenzjat biex jipprattika l-psikoterapija, huwa Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.
Minbarra t-trattament tal-aktar forom psikopatoloġiċi komuni (disturbi ta’ ansjetà, disturbi depressivi, disturbi fl-ikel, disturbi obsessive compulsive, disturbi sesswali) u intervent fuq problemi relazzjonali (familja, parenting, matrimonjali, soċjali u tax-xogħol), Dr. Piffer iffoka l-interess tiegħu aktar fuq l-applikazzjoni tal-intervent strateġiku qasir f'funzjonijiet ta 'ħsieb ossessiv u paranojde.
Hija tiftaħar kollaborazzjonijiet kontinwi mal-ULSS 16 ta' Padova, fil-Familja Counselling u s-Servizz ta' Kuntatt għaż-Żgħażagħ għall-Adolexxenti, ma' Istituti Komprensivi tal-Provinċji ta' Padova, Vicenza u Venezja, ma' Għaqdiet tal-Ġenituri, Koperattivi (prevenzjoni u diżabilità), soċjetajiet sportivi u organizzattivi. .
Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu:
- kapitlu “Edukazzjoni affettiva fl-era diġitali”, fir-rivista Saħħa u Soċjetà “Sesswalità, saħħa, istituzzjonijiet. Minn prattiċi ta' kontroll għal mogħdijiet edukattivi”, a. XII n.1, 2013 Franco Angeli, Milan.
- kapitlu “L-adolexxenti u l-Internet: lejn l-għarfien tal-ġenituri”, fil-ktieb “Ngħinu lill-ġenituri biex jgħinu lil uliedhom. Problemi u soluzzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja ”, G.Nardone. Ponte alle Grazie, Milan.
- kapitolu "L-approċċ dinamiku-interattiv għall-iżvilupp u l-klinika tar-relazzjonijiet" fil-ktieb "Dinamika Relazzjonali u interventi kliniċi: teoriji, għodod u kuntesti", minn Codiposti. Carocci Editore, 2008
Jirċievi fl-istudji ta':
Padova, via San Prosdocimo 30
Trento, via di Madonna Bianca 122
Vicenza, Riviera Berica 31

Phone:

349 3203 495


email:

piffersaul@hotmail.com


sit:

www.saulpiffer.it


Treviso - Via Filippini, 3 (TV)


Filippo Sales, Psikologu, Psikoterapista, Ipnologu, Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone.
Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto (n.8626). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Grad fil-Psikoloġija Edukattiva fl-Università Pontifikali Salesjana ta’ Ruma u speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika u Teknoloġika.
Master fil-livell I u II fl-STC Change Strategies Nardone Group in Problem Solving, Communication u Strategic Coaching.
Konsulent Sistemiku-Relazzjonali fl-EIDOS, iċ-Ċentru ta' Terapija tal-Familja ta' Treviso.

Phone:

347 8400 453


email:

filipposales@hotmail.it


sit:

www.filipposales.it


Trieste - Via San Lazzaro, n. 7 (TS)
Udine - Viale Venezia 58, int. 1. (UD)


Tiziana Verbitz, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika, immexxija mill-prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tar-reġjun Friuli Venezia Giulia (n ° 284/32 / I °). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku) fl-Università ta’ Padova, hija speċjalizzat fil-Psikoterapija Sistemika tal-Familja mal-Prof. Luigi Cancrini f’Ruma u fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u tar-Riċerka Xjentifika u taħt id-direzzjoni tal-Prof Giorgio Nardone. Lecturer fl-iskola ta' speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor f'Arezzo u masters kliniċi fl-Italja u barra.
Huwa ppubblika l-kotba li ġejjin:
Il-Ħsieb Antinomjan, Franco Angeli, Milan, 1985 (ma’ Alessandro Salvini).

Il-ħabsijiet tal-ikel - Rimettar, Anoressja, Bulimja: terapija fi żmien qasir, Ponte alle Grazie, Milan, 1999; (ma' Giorgio Nardone u Roberta Milanese)
Edizzjoni bl-Ingliż, 2009, Prison of food, Karnac Books, Londra.
Edizzjoni Spanjola, 2002, Las prisiones de la comida, Editorial Herder, Barċellona.
Edizzjoni Ġermaniża, 2003, Systemisch Kurztherapie bei Ess-Störungen, Verlag Hans Huber, Bern.
Edizzjoni Franċiża, 2004, Manger beaucoup, à la folie, pas du tout, Editions du Seuil, Pariġi.
Edizzjoni Russa, 2009, В плену у еды, Эксмо, Moska.

Psychopathology of Love Life, Ponte alle Grazie, Milan, 2010 (ma' Emanuela Muriana)
Edizzjoni Spanjola, 2011, Psicopatología de la vida amorosa, Editorial Herder, Barċellona
The Faces of Depression, Ponte alle Grazie, Milan, 2006 (ma’ Emanuela Muriana u Laura Pettenò)
Edizzjoni Spanjola, 2007, Las caras de la depresion, Editorial Herder, Barċellona.

Phone:

0432 25100


email:

studio@tizianaverbitz.it


sit:

www.tizianaverbitz.it


Udine - Via Brenari, 10 (UD)
Trieste - Via Silvio Pellico, 10 (TS)


Annalisa Poiana Mosolo, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrat fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Friuli Venezia Giulia (n.1382). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwat fil-psikoloġija (indirizz kliniku) fl-Università ta’ Padova, aktar tard hija speċjalizzata fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Pubblikazzjonijiet:
- Cremaschi, R. Ceschia, C. Bertossi, I.Cadeddu, L.Faleschini, A. Poiana Mosolo, 2012, “Il-kuritur tal-gervasutta”, Ed.Junior.
- Castiglioni, E. Faccio, G. Veronese; A. Poiana Mosolo, RC Bell, 2011, "Disturbi fl-ikel u l-kostruzzjoni tat-tifsira" fil-Psikoloġija tas-Saħħa. Rivista ta’ erba’ xhur tal-psikoloġija u x-xjenzi tas-saħħa, Franco Angeli, (p. 5-28)
- Castiglioni, E. Faccio, A. Poiana Mosolo, G. Veronese, 2010 “Is-semantika tal-poter bħala tentattiv ta’ fehim unitarju tad-disturbi tal-ikel: riċerka empirika” f’“Costruttiviżmi fil-psikoloġija klinika”. Teoriji, metodi u riċerka ", UTET (pp.259-277).

Phone:

333 3174 723


email:

annalisa.poiana@gmail.com


sit:

www.annalisapoiana-psicoterapeuta.com


Udine - via Cjavecis 7 (UD)


Dr Irene Grisio, gradwat fil-Psikoloġija Klinika fl-Università ta’ Firenze. Psikologu regolarment irreġistrat fir-Reġistru tal-Psikologi tal-Friuli Venezia Giulia (n. 1789) u kkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89).

Psikoterapista Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika bbażat f’Arezzo, immexxi mill-prof. Giorgio Nardone, rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa jwettaq l-attività professjonali tiegħu f'Udine.

Phone:

346 5873 425


email:

irene.grisio@gmail.com


sit:

www.irenegrisio.it


Urago d'Oglio - Via Vignana, 17 (BS)


Maria Cristina Volpi hija Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali fiċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxija mill-Prof. Giorgio Nardone. Irreġistrata fir-reġistru tal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 11498) hija awtorizzata tipprattika l-psikoterapija, (l-Artikolu 3 tal-Liġi 56/89).

Wara li ggradwa fil-psikoloġija b'indirizz "Kliniku u Komunitarju" fl-Università ta' Padova, fl-2007 huwa speċjalizzat fil-Psikoloġija Legali fl-Istitut tal-Psikoloġija Psikoanalitika fi Brescia. Fl-2012 kiseb l-Ispeċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qasira, fl-iskola ta’ Arezzo, immexxija mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika.

Phone:

030 7071201- 333 8047 205


email:

mariacristina-volpi@virgilio.it


sit:


Valencia


Phone:

(+ 34) 637879 363


email:

ipas@ipas.es


sit:


Valencia


Phone:

(+ 34) 697226 443


email:

mauro@bolmida.com


sit:


Valencia


Phone:

(+ 34) 686716 647


email:

laurapallard@yahoo.es


sit:


Varese (VA) - Besozzo (VA)


Manuel Benedusi, Psikologu-Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika mmexxi minn Giorgio Nardone. Reġistrat mal-Ordni tal-Psikologi tal-Lombardija (n. 6576). Ikkwalifikat biex jipprattika psikoterapija (art. 3 L.56 / 89). Wara li ggradwa fil-psikoloġija (indirizz kliniku u komunitarju) fl-Università ta’ Padova, aktar tard huwa speċjalizza fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Huwa jgħallem Masters Kliniċi fl-Italja u barra.

Jirċievi fil-Lombardija, fil-provinċja ta 'Varese fl-uffiċċju Varese (via Sangallo 10 / A) u l-uffiċċju Besozzo, via Montello, n. 1 (VA).

Phone:

338 3165 922


email:

info@manuelbenedusi.it


sit:

www.manuelbenedusi.it


Venezja (ċentru storiku) - Mestre (VE) - Jesolo (VE)


Dr Lucia Ciligot Magagnin, Psikologu - Psikoterapista u Riċerkatur Uffiċjali taċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika ta’ Arezzo immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone, irreġistrat fir-Reġistru u fl-Ordni tal-Psikologi tal-Veneto mill-1994 (n ° repertorju 2113) Kkwalifikat biex jipprattika l-eżerċizzju tal-psikoterapija (art. 3 L. 56/89). Speċjalizzati fil-Psikoterapija Strateġika Qosor fl-Iskola ta’ Arezzo, immexxi mill-Prof. Giorgio Nardone u rikonoxxut mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka Xjentifika. Fl-Iskola ta’ Arezzo, kiseb ukoll l-ispeċjalizzazzjoni fil-qasam tal-Komunikazzjoni, Soluzzjoni ta’ Problemi u Coaching Strateġiku permezz tal-Master ta’ sentejn fit-taħriġ tan-negozju u l-maniġment. Fir-Reġjun tal-Veneto, huwa Kap tal-Istudji Affiljat maċ-Ċentru ta’ Terapija Strateġika b’uffiċċji f’: Venezja: Campo Santa Margherita 3098, Mestre: Via Ghetto 64 / C, Jesolo: Via Donizetti 28 A - Ċentru Storiku. Minbarra l-psikoterapija, iwettaq attivitajiet ta’ taħriġ fl-oqsma kliniċi, soċjali u organizzattivi (korsijiet ta’ taħriġ korporattiv u maniġerjali, tagħlim f’korsijiet ECM għall-operaturi tal-kura tas-saħħa). Ħadem għal 16-il sena fl-Isptar u s-Servizzi Territorjali tal-AULSS u, speċifikament, mill-1996, bħala psikologu dipendenti permanenti tal-AULSS 12 Venezja. Fl-Istruttura Pubblika: għal seba’ snin kienet responsabbli minn Ċentru innovattiv għal diżabilità fiżika bi trattament ta’ aspetti kliniċi kemm fuq livell ta’ xogħol f’tim multidixxiplinarju kif ukoll fuq livell ta’ kura psikoloġika tal-pazjenti u l-familji tagħhom.
Pubblikazzjonijiet għall-AULSS Venezjana 12:
“Training path for team operators”, 1996
"Evoluzzjoni tal-metodoloġiji ta' intervent lejn sitwazzjonijiet eteroġenji ta' diżabilità fiżika (sklerożi multipla, mard newromuskolari, korrimenti tas-sinsla tad-dahar)", 2003
“Preżentazzjoni ta’ 6 każijiet ittrattati bl-approċċ sistemiku”, 2003
Għal ħames snin wettaq attivitajiet ta’ psikoloġija fl-isptarijiet fid-Dipartimenti għall-patoloġiji kroniċi (Ċentru ta’ Nefroloġija u Dijalisi, Antidijabetiċi u Dislipidemiji) tal-Isptarijiet ta’ Mestre u ta’ Venezja, li jittrattaw kemm il-bżonnijiet tal-pazjenti u tal-membri tal-familja kif ukoll id-diffikultajiet tal-professjonisti tas-saħħa permezz ta’ superviżjoni. u korsijiet ta’ taħriġ.
Pubblikazzjonijiet tal-Psikoloġija tal-Isptar:
"Intervent psikoloġiku f'suġġetti dijabetiċi fl-età tal-iżvilupp", 2007
"It-tifel dijabetiku: esperjenzi emozzjonali u konformità terapewtika", 2008
"Disturbi ta 'Ansjetà u Depressjoni fil-Patoloġiji Organiċi", 2008
Għal seba’ snin ipprovda l-kollaborazzjoni tiegħu lill-Unità Operattiva tal-Familja u l-Iżvilupp b’attenzjoni partikolari għat-trattament ta’ każijiet li għandhom x’jaqsmu mas-Servizz ta’ Prevenzjoni u Riabilitazzjoni għall-Età tal-Iżvilupp u mar-riċerka dwar disturbi fit-tfulija u fl-adolexxenza.

Phone:

347 8830 697


email:

lucia@luciaciligotmagagnin.it


sit:

www.luciaciligotmagagnin.it


Verona - Via Arsenale, 64
Bovolone (Vr) - via Cesare Battisti, 27


Psikologu kliniku u okkupazzjonali u psikoterapista, gradwajt fil-Filosofija fl-Università ta 'Verona u fil-psikoloġija fl-Università ta' Padova, u speċjalizzajt fit-Terapija Strateġika Qosor taħt il-gwida tal-prof. Giorgio Nardone. Nirċievi fl-istudjos ta 'Verona u Bovolone (Verona).

Phone:

3500229822


email:

info@giovannialbertini.com


sit:

giovannialbertini.com


Verona (VR)


Phone:

339 5490 950


email:

giuliar@hotmail.com


sit:

www.psicoterapiabreve-verona.it


Vicenza - Contrà Santa Corona, 13 - Montecchio Maggiore (VI) - San Bonifacio (VR)


Psikologu, Psikoterapista u coach strateġiku. Speċjalizzati fit-Terapija Strateġika Qasira, irreġistrati fir-Reġistru tal-Psikologi tar-Reġjun tal-Veneto n.4920, kwalifikati biex jipprattikaw il-psikoterapija (art.3 L.56/89).
Lecturer Anzjan, Psikoterapista Uffiċjali u Superviżur taċ-Ċentru ta' Terapija Strateġika. Hypnologist, Speċjalizzati fl-ipnosi strateġika. Master fil-Komunikazzjoni, Soluzzjoni ta' Problemi, Xjenza tal-Prestazzjoni u Coaching Strateġiku. Maniġer didaktiku tal-Master in Brief Strategic Therapy fis-sit ta’ Padova.
Jirċievi f’Vicenza in contrà Santa Corona, 13.

PUBBLIKAZZJONIJIET:
- ko-awtur ma' dr. Massimo Bartoletti ta’ “Ritratti tal-koppja ma’ terapista. Terapija Strateġika Qasira mal-koppji” (2021).
- kontributur għall-entrati editorjali għad-“Dizzjunarju Internazzjonali tal-Psikoterapija” minn Giorgio Nardone u Alessandro Salvini. Kotba Garzanti (2013)
- artiklu "Supporting Parents of Children with Disability with a Parent Training", Life Span and Disability (XVI, 1 (2013), 61-78) ma' L. Ferrari, AC Benincà, S. Soresi, F. Concato (2013)
- Kapitolu 4. "Ir-riskju ta' prestazzjoni u evalwazzjoni (6-11-il sena)" ma' M. Botti, N. Martini, G. Nardone, A. Tavano, A. Vallarino, E. Valteroni (pag. 87-128) f' “Ngħinu lill-ġenituri jgħinu lil uliedhom – Problemi u soluzzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja” minn Giorgio Nardone u t-tim taċ-Ċentru għat-Teraġija Strateġika. Milan, Adriano Salani Publisher SpA (2012)
- poster “Supporting parents of children with disability with a Parent Training” fil-5 Kungress tas-Soċjetà Ewropea dwar ir-Relazzjonijiet tal-Familja (proċedimenti tal-Kungress) ma’ Dr L. Ferrari, Dr AC Benincà u Dr F. Concato (Milan). 29 ta’ Settembru – 2 ta’ Ottubru 2010)
- “Is-suġġetti kollha huma bl-ADHD? Mudell operattiv għall-identifikazzjoni u l-kura territorjali tas-suġġetti b'diffikultajiet ta 'attenzjoni / iperattività u l-familji tagħhom "ma' Dr F. Concato u Dr AC Benincà. Proċedimenti tal-Kungress Nazzjonali XXIII SINPIA, 435-437 (2006)
- "Il-'Protokoll għall-Evalwazzjoni tal-Programmi ta' Taħriġ tal-Ġenituri' minn Matthews u Hudson". Ġurnal Taljan tad-Diżabilità, V(2), 32-44 – Edizzjonijiet Junior (2005).

Phone:

338 2629 134


email:

info@marcopagliai.com


sit:

www.marcopagliai.com


Vicenza (VI) - Verona (VR)


Phone:

349 2866 036


email:

stefano.ira@gmail.com


sit:


Vicenza (VI) - Verona (VR)


Phone:

348 2633 442


email:

rizzottomargherita@gmail.com


sit:

www.terapiabrevestrategicaveneto.it


Vicenza (VI) - Dueville (VI)


Phone:

0444 591 666


email:

dolfinasanson@cappellina.com


sit:

www.terapiabrevestrategica-vicenza.it


Vittorio Veneto - Revine Lago - via Giuseppe Grava, 2 (TV)


Phone:

347 2445 423


email:

pzammataro@libero.it


sit:

www.pierangelazammataro.it


Zaragoza - Calle Jerónimo Zurita, 15, 1º Dcha - 50001


Isabel Gurría Sauras, psikologa psikoterapista uffiċjali taċ-Centro de Terapia Estratégica taħt id-direzzjoni tal-Professur Giorgio Nardone. Colegiada en el Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón (A-02185), stabbilita bħala psikologu tas-saħħa. Licenciada en Psikoloġija għall-UNED. Licenciada en Psicopedagogía għall-Universidad de Zaragoza. Master fit-Terapija Estrateġika Qasira.

Phone:

+ 34 647535410


email:

isabel_gurria@hotmail.com


sit: