WAQSEM IL-BAĦAR MHUX MAGĦRUF TAS-SEMA. LEZZJONIJIET DWAR IL-BIDLA TERAPEWTIKA U L-LOGIKA MHUX ORDINARJA

lezzjonijiet dwar bidla terapewtika u loġika mhux ordinarja

Furrowing l-are mingħajr l-għarfien tas-sema

awtur:

Giorgio Nardone, Elisa Balbi


sena:

2008


Pubblikatur:

Ponte alle Grazie


Necklace:

Esejs Qosra dwar Terapija


Ebook

L-arti tal-bidla ġiet ippubblikata fl-1988, it-test li bih Giorgio Nardone daħħal dik l-attività ta’ għoxrin sena li r-riżultati u s-suċċessi tagħha huma miġbura u spjegata f’dan il-volum. Għoxrin sena li matulhom, permezz ta’ użu terapewtiku dejjem aktar konxju tal-paradoss, it-twemmin u l-kontradizzjoni – jiġifieri loġika mhux ordinarja – Nardone wasal biex jidentifika dawk il-kostanti li jippermettu, każ b’każ, li jagħżel l-aktar strateġija xierqa għall-indirizzar u s-soluzzjoni. l-aktar patoloġiji importanti fuq skala individwali, grupp jew korporattiva.
Mogħdija li fiha ma nibdewx mill-astrattività lineari ta’ teorija biex nipproċedu għall-applikazzjonijiet tagħha, imma naħdmu bl-eżatt l-oppost grazzi għal dak li Nardone jiddefinixxi bħala “operational awareness”: huwa permezz tas-soluzzjoni li naslu għall-għarfien ta’ problema. Fuq il-bażi ta’ dan hemm l-aċċettazzjoni tar-realtà bħala bidla u ta’ twemmin, kontradizzjoni u paradoss bħala data fattwali li dejjem topera fi proċessi mentali u għalhekk fl-imġieba; u hija proprju din id-dejta li, ladarba tkun rikonoxxuta, tissuġġerixxi l-aktar mod xieraq biex issolvi l-problemi. Il-verità ta’ teorija tiġi dedotta mir-riżultati tagħha; psikoterapija li taħdem hija psikoterapija tajba.Traduzzjonijiet:

Snippets tal-Kodiċi PHP Mħaddem minn : XYZScripts.com