Kif tirreġistra

REKWIŻITI TA' DĦUL U PROĊEDURI TA' REĠISTRAZZJONI
Għad-dħul fl-Iskola ta’ Speċjalizzazzjoni fil-Psikoterapija Strateġika Qosor, huma meħtieġa Grad fil-Psikoloġija jew Mediċina u Kirurġija u reġistrazzjoni fir-Reġistri Professjonali rispettivi. Jistgħu jiġu ammessi wkoll il-gradwati li għadhom mhux irreġistrati fir-reġistri rispettivi tagħhom, li jgħaddu mill-eżami tal-istat fl-1 sessjoni wara l-bidu tal-kors. Id-dħul jeħtieġ valutazzjoni tal-adegwatezza fformulata fuq il-bażi ta’ test bil-miktub u intervista mmirata biex jiġu aċċertati l-motivazzjonijiet, il-maturità psikoloġika tal-kandidat u l-kapaċità personali għat-tagħlim tal-approċċ strateġiku għat-terapija.

Biex tirreġistra, jeħtieġ li tgħaddi mill-eżami tad-dħul fid-dati skedati.
L-applikazzjonijiet għad-dħul għall-eżami, li jistgħu jitniżżlu mill-websajt, għandhom jintbagħtu bil-posta reġistrata mhux aktar tard minn ġimgħa qabel id-data tal-eżami, flimkien mad-dokumenti li ġejjin:

  1. Ċertifikat tal-lawrja, bil-lista tal-eżamijiet li saru, (li għandu jintbagħat aktar tard fil-każ ta’ studenti li għadhom ma ggradwawx)
  2. Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni fl-ordni ta’ Psikologi jew Tobba (jew dikjarazzjoni li tkun tista’ tagħmel l-eżami tal-istat fl-ewwel sessjoni utli u tkun taf li f’dan il-każ kull ammissjoni ssir b’riżerva).
  3. Kurrikulu dokumentat, kwalifiki akkademiċi, xjentifiċi u tax-xogħol
  4. Żewġ ritratti tal-passaport u kopja ta’ dokument tal-identità.

Il-postijiet disponibbli jiġu assenjati skont ir-riżultat tal-eżami.

SPEJJEŻ
 € 4.200 fis-sena (pagamenti possibbli li jridu jiġu miftiehma mal-iskrizzjoni).

TESTI TA’ REFERENZA RAKKOMANDATI GĦAT-TEST TA’ DĦUL:

FORMOLA DĦUL
Niżżel il-formola tad-dħul

OPEN DAYS LI jmiss (biex tirreġistra għall-open day jeħtieġ li tibgħat email fl-indirizz li ġej: info@centroditerapiastrategica.com).

  • 10 ta' Settembru, 2022 (fl-attendenza)
  • 6 ta’ Novembru, 2022 (online)
  • 3 ta’ Diċembru, 2022 (fl-attendenza)

DATA EŻAMI TA' DĦUL

  • 18 ta' Ottubru, 2022 (online)
  • 15 ta’ Novembru, 2022 (online)

 

Għal informazzjoni:

Riccardo Falsetti
Maniġer kummerċjali

Tel: 392 / 5588548
email: info@centroditerapiastrategica.com

Talba għal informazzjoni

Informazzjoni Richiesta
Mittenti