Educatief programma

De opleiding omvat, in overeenstemming met de bepalingen van het Ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek (MIUR), theoretische uren, praktische uren, oefeningen, onderzoek van case studies, uren van individuele studie. Deze activiteit wordt altijd uitgevoerd onder toezicht van het Wetenschappelijk Comité en wordt geleid door het onderwijzend personeel. Lessen worden georganiseerd op het zevende uiteinde, twee lessen per maand op zaterdag of zondag plus een heel weekend (zaterdag en zondag) om de twee maanden, zodat de beroepsbeoefenaars tijdens de week aanwezig kunnen zijn.

De School voor Specialisatie in Strategische Brief Psychotherapie, gebaseerd op de aanname van: leren door te doen, is voornamelijk gestructureerd op toepassingswerk, waarbij de meeste uren, na een initiële theoretische opleiding, worden besteed aan de studie van videobanden en aan de echte klinische praktijk. Naast de uren die worden besteed aan theoretisch basisonderwijs, is het werk in de eerste twee jaar voornamelijk gericht op de studie, samen met de docent, van videobanden over therapieën die van de eerste tot de laatste sessie over individuele pathologieën zijn voltooid. Per casus worden de communicatie, de relatie en de gebruikte techniek voor de behandeling en oplossing van de casus sessie per sessie geanalyseerd.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de klinische interviewtechniek, die in het kort strategische therapie tegelijkertijd diagnose en interventie is, aangezien het al in de eerste sessie de perceptie van de persoon met betrekking tot zijn probleem kan wijzigen en herstructureren. Vervolgens krijgt elke student in het derde en vierde jaar de mogelijkheid om in co-therapie met Giorgio Nardone, van drie tot vijf patiënten en zullen de therapieën kunnen observeren die door de directeur van de school worden uitgevoerd via het gesloten circuit van camera's om zo tot het hart van hun beroep te kunnen doordringen. De gevolgde en afgeronde casussen vormen het onderwerp van de definitieve uitwerking van de Specialisatiescriptie.

Klik hier en download het trainingsplan

Klik hier en download de verordening

Memorandum van overeenstemming tussen de Orde van Psychologen van Toscane en de psychotherapie-instituten met opleidingscentrum op het Toscaanse grondgebied
De Specialisatieschool houdt zich aan de Memorandum van overeenstemming bepaald met de Orde van Psychologen van Toscane voor de bescherming van de kwaliteit van de opleiding en de relatie tussen school en leerling.

Informatieaanvraag

Richiesta Informatie
Verzending