Hoe te registreren

TOELATINGSEISEN EN REGISTRATIEPROCEDURES
Voor toelating tot de School of Specialization in Short Strategische Psychotherapie is een diploma Psychologie of Geneeskunde en Heelkunde en inschrijving in de respectievelijke Beroepsregisters vereist. Afgestudeerden die nog niet zijn ingeschreven in hun respectievelijke registers en die slagen voor het staatsexamen in de 1e zittijd volgend op de start van de cursus, kunnen ook worden toegelaten.

Toelating vereist een beoordeling van geschiktheid, geformuleerd op basis van een motivatiegesprek, de psychologische volwassenheid van de kandidaat en persoonlijke aanleg om de strategische benadering van therapie te leren.

Om te registreren, is het noodzakelijk om het toelatingsexamen op de geplande data te halen.
Aanvragen voor toelating tot het examen, te downloaden van de website, moeten uiterlijk een week voor de examendatum aangetekend worden verzonden, samen met de volgende documenten:

 1. Diploma, met lijst van afgelegde examens, (later toe te sturen in geval van niet-gegradueerden)
 2. Bewijs van inschrijving in opdracht van psychologen of artsen (of verklaring staatsexamen te kunnen afleggen binnen de eerste nuttige zitting en te weten dat in dit geval eventuele toelating onder voorbehoud zal plaatsvinden).
 3. Een gedocumenteerd curriculum, academische, wetenschappelijke en beroepskwalificaties
 4. Twee pasfoto's en een kopie van een identiteitsbewijs.

Beschikbare plaatsen worden toegewezen op basis van het examenresultaat.

COSTI
 € 4.200,- per jaar (eventuele termijnen overeen te komen bij inschrijving).

REFERENTIETEKST AANBEVOLEN VOOR DE TOELATINGSTOETS:

TOELATINGSFORMULIER
Download het toelatingsformulier

OPEN DAGEN HERVATTEN VANAF LENTE 2023 (om je in te schrijven voor de open dag is het noodzakelijk om een ​​e-mail te sturen naar het volgende adres: info@centroditerapiastrategica.com).

DATUM: 

 • 18 maart 2023 in aanwezigheid 
 • Online 23 april 2023
 • 20 mei 2023 aanwezig
 • 10 september 2023 online
 • 7 oktober 2023 in aanwezigheid
 • 5 november 2023 online

TOELATING EXAMEN DATA:

 • Juni 6 2023 
 • November 28 2023

Voor meer informatie:

Riccardo Falsetti
Commercieel manager

Tel: 392 / 5588548
E-mail: info@centroditerapiastrategica.com

Informatieaanvraag

Richiesta Informatie
Verzending