George Nardone

George Nardone

GIORGIO NARDONE, PSYKOLOG-PSYKOTERAPEUT: OPPLÆRING

Giorgio Nardone ble uteksaminert fra University of Siena, fakultetet for undervisning, med en avhandling i vitenskapsfilosofi, hvoretter han, som assistent for styrelederen til prof. Mariano Bianca, gjennomfører et forskningsprosjekt om epistemologien til klinisk psykologi og av de forskjellige modeller for psykoterapi ved å undersøke de epistemologiske kriteriene til de forskjellige modellene for psykoterapi.

Helt fra starten ble det klart for ham at den eneste blant dem som holdt opp til en slik eksamen var den fra den såkalte Palo Alto-skolen, eller verkene produsert av gruppen av Mentalforskningsinstitutt av Palo Alto (California), faktisk forskerne ved det instituttet, ledet av Don. D. Jackson, hadde formulert en "interaksjonell" terapimodell basert på studiet av effektene av kommunikasjon på atferd og mental helse til mennesker, Paul Watzlawick da hadde han utviklet en reell teori om pragmatikken for kommunikasjon og endring (Watzlawick et al., 1967, Watzlawick et al., 1974) sammen med en tilsvarende modell for terapeutisk intervensjon som kan anvendes på en hel rekke psykiske lidelser.

Giorgio Nardone fikk, som han vil være evig takknemlig for, et stipend fra University of Siena for å gå og direkte studere arbeidet til disse eminente lærde, så tidlig på 80-tallet ankom han Palo Alto og sammen med den strenge studien av det vitenskapelige materialet produsert av forskere, som f.eks bosatt forsker, ble innlagt for å direkte observere alt det kliniske arbeidet som ble utført i Mentalforskningsinstitutt (MRI) finner i dette forklaringen på en velkjent uttalelse av Gregory Beatson: «Det er ingenting mer praktisk enn en god teori».

Denne typen "sjokk" på veien til Damaskus betydde at han bestemte seg for å endre studieløpet og yrkeskarrieren, så tilbake i Italia, mens han fullførte forskningsprosjektet, klarte han å gå inn på den eksklusive School of Specialization i Psykologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Siena, og ble etter tre år den yngste italieneren som har oppnådd tittelen spesialist i psykologi. Parallelt med dette og for egen regning hadde han returnert hvert år, i noen måneder, til Mentalforskningsinstitutt di Palo alt for å danne som interaksjonsstrategisk terapeut.

Etter å ha fullført kurset begynte han på forskningsprosjekt (1985/86) for utvikling av en behandling på kort tid av fobiske og tvangslidelser under tilsyn av Paul Watzlawick og John Weakland, og dermed begynne å utvikle innovative teknikker for intervensjon på et område av patologi lite utforsket av den tradisjonelle modellen for MR.

FØRSTE FORSKNING OG PROFESJONELLE AKTIVITETER

Det var arbeidet som ble utført for realiseringen av dette prosjektet som gjorde samarbeidet mellom Giorgio Nardone og Paul Watzlawick stadig tettere frem til fellesstiftelsen i 1987 av Strategisk terapisenter i Arezzo som et institutt for forskning, trening og psykoterapi, som ga opphav til det som senere vil bli den moderne utviklingen av Brief Strategic Psychotherapy. Partnerskapet mellom Paul Watzlawick og Giorgio Nardone, uttrykt i forskning, publikasjoner, seminarer og konferanser over hele verden, fortsatte til mesterens død.

I 1988 ble resultatene av forskningsintervensjonen på fobisk-obsessive lidelser publisert, og de virkelig oppmuntrende resultatene startet tradisjonen med studier av Strategic Therapy Center of Arezzo (40 tilfeller av 42 behandlede tilfeller hadde fullstendig overvunnet sin agorafobe lidelse med en terapi som varte i 11 økter etterfulgt av oppfølgingsmøter tre måneder, seks måneder og ett år etter avsluttet behandling). Den samme forsknings-intervensjonsmetodikken ble derfor brukt på studiet av alle variantene av panikklidelse og tvangslidelser, noe som førte i de påfølgende årene til utarbeidelsen av virkelige strategiske behandlingsprotokoller for disse invalidiserende patologiene som skilte seg ut for deres effektivitet og effektivitet sammenlignet med til andre former for terapi for slike lidelser.

Dette betydde at mange kolleger hadde kommet siden den gang for å trene seg i denne nye modellen for psykoterapi, dette ble åpenbart også tilrettelagt av tilstedeværelsen av den eminente skikkelsen Paul Watzlawick.
Parallelt med alt dette, fra 1985 til 1990 deltok Giorgio Nardone, som forskningssamarbeidspartner, i en rekke forsknings- og intervensjonsprosjekter innen områdene sosial, klinisk og pedagogisk psykologi, under ledelse av Saulo Sirigatti, direktør for Institutt for generell og Klinisk psykologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Siena.

PROFESJONELLE SUKSESSER OG akademiske PRISER

I 1990 ble manifestet for den utviklede Brief Strategic Therapy publisert Kunsten å forandre. Håndbok for strategisk terapi og hypnose uten transe, skrevet av Giorgio Nardone og Paul Watzlawick, der behandlingsprotokollene som er utviklet og de innovative terapeutiske kommunikasjonsstrategiene og teknikkene som er definert, blir eksponert i detalj: hypnose uten transe. Boken er umiddelbart oversatt til mange språk og Giorgio Nardone blir kastet inn i psykoterapiens verdensrampelys.

I 1991 ble Giorgio Nardone betrodd den første universitetsundervisningen i Italia i "Brief Psychotherapy Technique" ved School of Specialization in Clinical Psychology ved fakultetet for medisin og kirurgi ved University of Siena. Embet som han vil ha i over 10 år og deretter gi det videre til sin student Dr. Emanuela Muriana.
Fra  1994 til 1995 var han adjunkt i sosialpsykologi ved Fakultet for sosiologi ved Federico II-universitetet i Napoli.

I de samme årene underviste han i "Hypnoterapi uten transe" ved School of Specialization in General Hypnosis ved Fakultetet for medisin og kirurgi ved La Sapienza-universitetet i Roma, ledet av prof. Franco Granone.
Han er for tiden medlem av tidsskriftets vitenskapelige komité Samtidspsykologi.

MODELLEN BLIR SERTIFISERT OG SERTIFISERT

I 2000 ble treningsskolen for den korte strategiske psykoterapimodellen til Arezzo anerkjent av  Kunnskapsdepartementet (MIUR) as Fireårig skole for postgraduate spesialisering i kort strategisk psykoterapi (med DM 20/11/200) som utsteder tittelen psykoterapeut og Giorgio Nardone blir den yngste italienske rektor og direktør for en offisiell skole for psykoterapi anerkjent på grunnlag av en modell formulert av ham selv.

Modell Kort strategisk terapi, Giorgio Nardone-modell har oppnådd internasjonal anerkjennelse, dekreterer dens originalitet med hensyn til tradisjonelle modeller for kort strategisk terapi.
Deretter, fra 2006 til 2011, var han professor i kurset "Intervjuet i den psykologiske klinikken" av spesialistutdanningen i klinisk og helsepsykologi, Universitetet  av Studiene av Firenze.

MODELLEN VISER SIN OVERLEGNE EFFEKTIVITET (88 % AV TILFELLENE GJERTE TIL UTSLØDELSE AV LIDEN) OG EFFEKTIVITET (GJENNOMSNITTLIG VARIGHET AV TERAPIEN 7 SØTTER)

I 2000 ble det utført en longitudinell forskning på resultatene av terapiene utført i det foregående tiåret ved Strategic Therapy Center i Arezzo, alle fullstendig videoopptak og med oppfølging utført inntil ett år fra slutten av terapien med resultater som viser den klare overlegenheten til effekten og effektiviteten til Brief Strategic Psychotherapy sammenlignet med andre modeller for terapeutisk intervensjon.

De siste årene har komparativ forskning på effekten og effektiviteten til psykoterapier vist enda mer hvordan Brief Strategic Psychotherapy-modellen skiller seg ut over alle andre former for klinisk intervensjon, selv i direkte sammenligning med kognitiv atferdsterapi (CBT, ansett som internasjonal gullstandard). En slik sammenligning, utført ved bruk av evidensbaserte kriterier (Bevis-basert medisin) og randomiserte kontrollerte studier (Randomiserte kontrollerte forsøk, RCT-er), samt gjennom longitudinelle studier med eksterne observatører, viser sin større effektivitet og effektivitet
(Pietrabissa et al., 2016, Gibson, 2015, Nardone og Salvini, 2013, Castelnuovo et al., 2011, Elkaim, 2007).

Mer enn 30 år har gått siden de første studiene i Palo Alto, og i denne lange perioden har Giorgio Nardone personlig behandlet mer enn 25.000 XNUMX tilfeller og bidratt tilutviklingen av en modell brukt av tusenvis av fagfolk over hele verden som kom for å trene direkte ved Strategic Therapy Center i Arezzo, som har blitt verdensreferansepunktet for den strategiske tilnærmingen, ikke bare som en terapi, men som en ekte tankeskole.

I dag er det gjennomført over 30 forskningsintervensjonsprosjekter for utvikling av spesifikke behandlinger for de viktigste formene for psykopatologi, og over 40 er publiserte tekster signert av Giorgio Nardone og hans samarbeidspartnere som rapporterer resultatene av forskningen utført ved instituttet  av Arezzo; virker oversatt til over 10 språk noen av dem liker Kunsten å forandre. Håndbok for strategisk terapi og hypnose uten transe e Frykt panikkfobier. Terapien på kort tid  i over 25 år har de blitt ekte klassikere best / lang selger i bokhandlere rundt om i verden og andre lignende Strategisk terapikort. Filosofi, teknikkerog forskning de brukes som lærebok av de viktigste internasjonale universitetene.

Han er medlem av den vitenskapelige komiteen og forfatter av tidsskriftet Samtidspsykologi.
Siden 2019 er han ekstraordinær professor i endringspsykologi og president for mastergradskurset i psykologi ved Link Campus University of Roma.

Giorgio Nardone er for tiden involvert i forskning, trening og psykoterapi ved Strategic Therapy Center i Arezzo, han er direktør for School of Specialization in Brief Strategic Psychotherapy, han leder for Ponte alle Grazie serien med korte terapiessays og holder forelesninger, spesialistseminarer og workshops, konferanser for allmennheten rundt om i verden.
Finn ut mer om www.giorgionardone.com