Vår historie

Det hele startet da de to grunnleggerne Paul Watzlawick og Giorgio Nardone begynte å formulere, på en helt original måte, modellen for kort strategisk terapi, og skiller den fra andre former for kort psykoterapi av en systemisk og ericksonsk eller kognitiv atferdstype, og definerer dens epistemologiske privilegier -teoretiske og applikative, forskningsmetoden, logikken i strategisk problemløsning og strategier for terapeutisk kommunikasjon.
Alt dette ga opphav til det som senere vil bli den moderne utviklingen av Brief Strategic Psychotherapy, presentert for allmennheten i 1990 gjennom publiseringen av manifestet for den utviklede tilnærmingen The art of change. Manual for strategisk terapi og transefri hypnoterapi, skrevet av de to forfatterne, oversatt til over ti språk med over 60 forskjellige utgaver.

Stiftelsen av det strategiske terapisenteret

01/07/1987

Stiftelsen av det strategiske terapisenteret

Samarbeidet mellom Giorgio Nardone og Paul Watzlawick blir stadig tettere inntil det felles grunnlaget for Strategic Therapy Center of Arezzo som et forsknings-, trenings- og psykoterapiinstitutt, for utvikling og utvikling av Palo Alto School-modellen mot en mer avansert terapeutisk teknologi.

De første resultatene

25/07/1988

De første resultatene

De første resultatene av en intervensjonsforskning på 42 tilfeller av panikkanfall med agorafobi er publisert som viser at mer enn 90 % av pasientene hadde overvunnet lidelsen fullstendig innen 10 økter. (Nardone G., i "Propagations: Thirty Years of Influence From the Mental Research Institute", redigert av Wendel Ray, Weakland, 1995).

Kunsten å forandre

01/07/1990

Kunsten å forandre

Den moderne utviklingen av Brief Strategic Psychotherapy uten trance hypnoterapi er født og presentert for allmennheten gjennom publiseringen av manifestet for den utviklede tilnærmingen, The art of change, skrevet av de to forfatterne, oversatt til over ti språk og blitt en best/langselger av psykoterapien der spesifikke behandlingsprotokoller for fobiske og tvangslidelser presenteres for første gang

Forskningsintervensjonsresultater på fobisk-tvangslidelser

01/07/1993

Forskningsintervensjonsresultater på fobisk-tvangslidelser

Intervensjonsforskningen på fobiske og tvangslidelser Frykt, panikk, fobier, en studie med 152 forsøkspersoner med problemer med panikkanfall, agorafobi, tvangslidelser og hypokondriske fikseringer er publisert. Positive utfall utgjorde 86 % (79 % av tilfellene ble løst og 7 % av tilfellene mye bedre) med et gjennomsnitt på 10 økter.

Kort strategisk terapi

30/06/1997

Kort strategisk terapi

Publikasjon av Strategic Brief Therapy, redigert av Paul Watzlawick og Giorgio Nardone, hvor på den tiden de mest avanserte intervensjonsteknikkene for de forskjellige formene for patologi presenteres, med bidrag fra de viktigste internasjonale skikkelsene.

Forskningsintervensjonsresultater på spiseforstyrrelser

30/06/1999

Forskningsintervensjonsresultater på spiseforstyrrelser

Giorgio Nardone, Tiziana Verbitz og Roberta Milanese skriver The Prisons of Food, en tekst der resultatene av en anvendt empirisk-eksperimentell forskning utført på et utvalg av 196 pasienter med spiseforstyrrelser blir eksponert. Behandlingsprotokoller for anoreksi, oppkast og bulimi er formulert.

Offisiell anerkjennelse Skole for spesialisering i psykoterapi

30/06/2000

Offisiell anerkjennelse Skole for spesialisering i psykoterapi

Treningsskolen for den kortsiktige strategiske psykoterapimodellen til Arezzo, som allerede har vært aktiv siden 1988, er anerkjent av departementet for utdanning, universitet og forskning (MIUR) som en fireårig postgraduate skole for post-graduate spesialisering i Brief Strategic Psykoterapi (dm 20.11.2000)

Forskningsintervensjonsresultater av familiemodeller og indirekte terapi

25/07/2000

Forskningsintervensjonsresultater av familiemodeller og indirekte terapi

Etter en langvarig studie utført ikke bare i kliniske omgivelser, men også i institusjonelle skole- og familiesammenhenger, er moderne modeller for familiedynamikk identifisert, spesielt fremheves det for første gang hvordan den vestlige familien først og fremst hviler på relasjonell dynamikk for overbeskyttelse og tillatelse. Basert på dette er det utviklet indirekte terapiteknikker, nemlig: behandling av patologien uten tilstedeværelse av pasienten.

Oppdatering om utviklingen av fobisk-tvangslidelser

11/07/2003

Oppdatering om utviklingen av fobisk-tvangslidelser

Evolusjonsterapi for panikkanfall. Innsikten og terapeutiske formuleringene fra det forrige tiåret finner bekreftelse i nevrovitenskap.

Forskning på resultatene av Brief Strategic Therapy

25/07/2003

Forskning på resultatene av Brief Strategic Therapy

Presentasjon av resultatene fra en longitudinell studie basert på evalueringen av resultatene knyttet til effektiviteten og differensialeffektiviteten til alle behandlingsprotokollene for de forskjellige formene for psykopatologi utviklet og brukt i det foregående tiåret på totalt 3484 pasienter. Resultater: 86 % av sakene ble løst med et gjennomsnitt på 9 økter.

1. europeiske konvensjon for kort strategisk og systemisk terapi

30/07/2003

1. europeiske konvensjon for kort strategisk og systemisk terapi

Den første europeiske konferansen om kort strategisk og systemisk terapi arrangeres i Arezzo med deltagelse av over 700 spesialister fra hele verden. Etter arrangementet ble nettverket med de viktigste internasjonale eksponentene født og Giorgio Nardone ble, ved direkte valg, koordinator. The Brief Strategic and Systemic Therapy European Review Journal er født.

Terapeutiske strategier

04/08/2003

Terapeutiske strategier

Giorgio Nardone utdyper, blant mylderet av teoretiske lister og kunstgrep som finnes i både østlig og vestlig litteratur, sin personlige syntese som omfatter tradisjon, men også moderne anvendelse, for å identifisere grunnleggende kriterier for utviklingen av spesifikke knep, så vel som for dannelsen av strategiske ferdigheter.

Formulering av teknikken for strategisk dialog

25/07/2004

Formulering av teknikken for strategisk dialog

Etter en vei med forskning, klinisk anvendelse og rådgivning utført over mer enn femten år ved Strategic Therapy Center i Arezzo, er den strategiske dialogen formulert, det vil si den avanserte teknikken for å gjennomføre et enkelt "terapeutisk" intervju som er i stand til å indusere radikale endringer i samtalepartner, noe som gjør den første økten til en effektiv terapeutisk intervensjon

Forskningsintervensjonsresultater på seksuelle dysfunksjoner

30/07/2004

Forskningsintervensjonsresultater på seksuelle dysfunksjoner

I teksten sinnet mot naturen presenteres behandlingsteknikkene for både mannlige og kvinnelige seksuelle problemer, og demonstrerer anvendeligheten med ekstremt høye positive resultater av modellen også på dette området av psykologisk og relasjonell nød.

2. europeiske konvensjon for kort strategisk og systemisk terapi

01/07/2005

2. europeiske konvensjon for kort strategisk og systemisk terapi

Etter suksessen til den første konferansen, arrangeres den andre utgaven av den europeiske konferansen i kort strategisk og systemisk terapi i Arezzo med deltagelse av over 1000 personer fra 32 forskjellige land.

Internasjonale manualer av Arezzo-modellen

15/07/2005

Internasjonale manualer av Arezzo-modellen

I 2005 ble de to tekstene, direkte på amerikansk/engelsk, Knowing through changing, publisert samtidig. Utviklingen av kort strategisk terapi og kort strategisk terapi. Filosofi, teknikker og forskning. Internasjonale manualer av Arezzo-modellen, undervisningstekster ved de viktigste universitetene på de 5 kontinentene.

3. europeiske konvensjon for kort strategisk og systemisk terapi

01/07/2007

3. europeiske konvensjon for kort strategisk og systemisk terapi

Strategic Therapy Center arrangerer, også i Arezzo, den tredje europeiske konferansen for Brief Strategic and Systemic Therapy der mer enn 1000 spesialister i sektoren deltar.

Paradoksalt kosthold

25/07/2007

Paradoksalt kosthold

På bakgrunn av studien gjennom oppfølging av de faktiske helbredelsene fra restriktive og tvangsmessige spiseforstyrrelser, formuleres ideen om et paradoksalt kosthold som representerer ankomstpunktet for disse patologiene, samtidig som utgangspunktet for søke etter en psykofysisk balanse i overspisingsproblemer, bulimi, overvekt.

Ikke-vanlig logikk og psykoterapi

25/07/2009

Ikke-vanlig logikk og psykoterapi

I kraft av arbeidet utført av Giorgio Nardone innen problemløsningslogikk, som ligger til grunn for strategiene og terapeutiske strategier, blir modellen for strategisk / ikke-ordinær logikk eksponert i sin formulering som en utviklet logisk / applikativ modell.

Formulering av den strategiske problemløsningsmodellen

04/08/2009

Formulering av den strategiske problemløsningsmodellen

Etter mer enn 15 år med utdyping og direkte erfaringer, er den strategiske problemløsningsmodellen formulert både som en operasjonell metode for å gjøre endringer og nå fastsatte mål selv i ikke-kliniske sammenhenger eller i ren kunstnerisk og sportslig utførelse.

Forskning på resultatene av Brief Strategic Therapy

01/07/2010

Forskning på resultatene av Brief Strategic Therapy

Mellom 2010 og 2012 ble det utført en systematisk studie på et utvalg av 636 forsøkspersoner på resultatene av terapier utført ved Strategic Therapy Center i Arezzo utført med direkte deltakelse av 60 psykologer og leger. Resultater: 88 % av tilfellene ble løst, med enda høyere effekt for patologiområdene: panikkanfall (95 %), tvangslidelser (88 %), spiseforstyrrelser (83 %).

1. verdenskonferanse for kort strategisk og systemisk terapi

01/07/2010

1. verdenskonferanse for kort strategisk og systemisk terapi

Den første verdenskonferansen for Brief Strategic and Systemic Therapy arrangeres i Chianciano Terme hvor utviklingen av de teoretiske og applikative aspektene ved kort strategisk terapi presenteres, med et enda høyere antall deltakere fra alle 5 kontinenter.

Patologisk tvil

25/07/2011

Patologisk tvil

Den systematiske studien av tvangslidelser og deres terapi fører til å skille en bestemt type: patologisk tvil, eller perversjonen av intelligens som fører til at subjektet bygger ekte mentale labyrinter som han forblir en fange som prøver å rasjonelt gi svar på irrasjonelle spørsmål. Den følger utviklingen av en spesifikk behandlingsprotokoll.

Hjelper foreldre med å hjelpe barna sine

25/07/2012

Hjelper foreldre med å hjelpe barna sine

Etter gjennomgangen av arbeidet utført av de tallrike offisielle samarbeidspartnerne de siste to tiårene angående indirekte terapier, ikke bare på barn og ungdom, men på hele familiens livssyklus, presenteres en gjennomgang av de testede terapeutiske strategiene og triksene. som den mest effektive for de mange vanskelighetene foreldre må møte i forholdet til barna sine, så vel som senere barn med foreldrene.

Tvangsmessige spiseforstyrrelser og selvskading

25/07/2012

Tvangsmessige spiseforstyrrelser og selvskading

Samarbeidet mellom de to ekspertene, Matthew Selekman angående selvskadende atferd, Giorgio Nardone angående tvangsmessige spiseforstyrrelser, har gitt opphav til formuleringen av en type terapeutisk intervensjon som var avgjort effektiv på dette kliniske området så skremmende for psykoterapeuter.

International Dictionary of Psychotherapy

01/07/2013

International Dictionary of Psychotherapy

Etter behovet for å gi psykoterapi et bilde av streng vitenskapelig-anvendende disiplin, redigerer Giorgio Nardone og Alessandro Salvini, i samarbeid med over 360 ledende eksponenter for verden av de forskjellige psykoterapiformene, utgaven av den første og eneste internasjonale ordboken. av psykoterapi utgitt på italiensk, spansk (på trykk) og engelsk (på trykk).

Avansert obsessiv-kompulsiv lidelse terapi

25/07/2013

Avansert obsessiv-kompulsiv lidelse terapi

På grunnlag av en longitudinell forskning på over tjue år, på et utvalg av over 1000 tilfeller av tvangslidelser i deres varianter, presenteres den utviklede strategiske korte terapien for denne lidelsen differensiert etter dens forskjellige former, med validerte terapeutiske resultater som gjøre den beste praksisen på det kliniske feltet.

2. verdenskonferanse for kort strategisk og systemisk terapi

01/07/2014

2. verdenskonferanse for kort strategisk og systemisk terapi

«Magien med ord og gester. Kraften til relasjoner og kommunikasjon ”er tittelen på den andre verdenskonferansen til Brief Strategic and Systemic Therapy World Network holdt i Firenze med over 150 foredragsholdere og over 1000 deltakere fra hele verden.

Diett ikke diett

25/07/2014

Diett ikke diett

I samarbeid med de mest representative forskerne innen italiensk ernæring, kuraterer Giorgio Nardone og Elisa Valteroni en tekst der de mest avanserte ernæringsmodellene og den psykologiske dynamikken bak de individuelle vanskelighetene med å holde seg i form presenteres.

Vitenskapen om livsstil

25/07/2015

Vitenskapen om livsstil

Samarbeidet mellom Luca Speciani og Giorgio Nardone, i kraft av deres langvarige kliniske erfaring, fremhever viktigheten for enhver terapeutisk tilnærming av å føre til at subjektet får en vedvarende "livsstil" som garanterer ikke bare effektiviteten av terapiene han har. har vært utsatt, men også hans individuelle velvære.

Panikkanfallsterapi. Ytterligere verifisering av modellen

25/07/2016

Panikkanfallsterapi. Ytterligere verifisering av modellen

Basert på en analyse av resultatene fra et utvalg på over 15.000 XNUMX tilfeller av panikklidelser behandlet av Giorgio Nardone og hans samarbeidspartnere, presenteres behandlingsprotokollen som har vist seg å være den mest effektive og effektive terapien for denne typen lidelse.

Juvenil anoreksi. Effektiv, effektiv og validert terapi

01/07/2017

Juvenil anoreksi. Effektiv, effektiv og validert terapi

Publikasjon av "Juvenile Anorexia" dedikert til presentasjonen av de siste utviklingene av den avanserte terapeutiske modellen for spiseforstyrrelser, resultatet av evolusjonene og nye terapeutiske formuleringer som stammer fra den uopphørlige kliniske og forskningsaktiviteten utført ved Strategic Therapy Center i Arezzo og dets kontorer i verden.

Det strategiske terapisenteret
feirer 30 år

30/07/2017

Det strategiske terapisenteret feirer 30 år

XNUMX år etter grunnleggelsen av Strategic Therapy Center, grunnlagt av Giorgio Nardone og Paul Watzlawick, har instituttet bestemt seg for å feire dette viktige jubileet ved å organisere et symposium om et eldgammelt tema, men som samtidig er evig til stede i vårt private og profesjonelle liv med tittelen "Dialoger om endring"

Overlegenheten til kort strategisk psykoterapi i behandlingen av overspising

30/11/2018

Overlegenheten til kort strategisk psykoterapi i behandlingen av overspising

Ny vitenskapelig forskning publisert av American Psychological Association (APA) fremhever hvor kort strategisk psykoterapi er mer effektiv enn kognitiv atferdspsykoterapi i behandlingen av overspising.