ENDRE Å VITE. UTVIKLINGEN AV KORT STRATEGISK TERAPI

Utviklingen av kort strategisk terapi

Forfatter:

Giorgio Nardone og Claudette Portelli


år:

2015


Utgiver:

Te-utgaver


Halskjede:

Varia te


EBok

Resultatet av 15 års forskning utført i det strategiske terapisenteret i Arezzo, gir denne boken en klar og effektiv syntese av kort strategisk terapi, fra dens fødsel til dens utvikling, med spesiell oppmerksomhet til de mest avanserte terapeutiske verktøyene utviklet for hver av de ulike lidelser studert, også og fremfor alt gjennom daglig klinisk praksis. Beskrivelsen dekker alle fasene i den mest avanserte kortstrategiske terapimodellen, og viser samsvar mellom mål, strategier og språk som brukes i behandlingen av ulike psykologiske lidelser. For en bedre forståelse av modellen og dens anvendelser, er diskusjonen ledsaget av en rekke eksempler på konkrete tilfeller. Oppsummert beskriver dette bindet hva Brief Strategic Therapy er, så vel som dets utsikter for fremtiden.
Oversettelser:

PHP -kodebiter Drevet av : XYZScripts.com