George'a Nardone'a

George'a Nardone'a

GIORGIO NARDONE, PSYCHOLOG-PSYCHOTERAPEUTA: TRENING

Giorgio Nardone jest absolwentem wydziału pedagogicznego Uniwersytetu w Sienie z pracą magisterską z filozofii nauki, po czym jako asystent katedry prof. Mariano Bianca prowadzi projekt badawczy dotyczący epistemologii psychologii klinicznej i różnych modele psychoterapii poprzez badanie kryteriów epistemologicznych różnych modeli psychoterapii.

Od samego początku stało się dla niego jasne, że jedyną spośród nich, która wytrzymała taki egzamin, była tak zwana Szkoła Palo Alto, czyli prace wykonane przez grupę Instytut Badań Psychicznych z Palo Alto (Kalifornia), a właściwie badacze tego instytutu, kierowanego przez Dona. D. Jackson sformułował „interakcyjny” model terapii oparty na badaniu wpływu komunikacji na zachowanie i zdrowie psychiczne ludzi, Paul Watzlawick następnie rozwinął prawdziwą teorię pragmatyki komunikacji i zmiany (Watzlawick i in., 1967, Watzlawick i in., 1974) wraz z odpowiadającym jej modelem interwencji terapeutycznej mającym zastosowanie do całej gamy zaburzeń psychicznych.

Giorgio Nardone uzyskał, za co będzie mu dozgonnie wdzięczny, stypendium Uniwersytetu w Sienie, aby bezpośrednio studiować prace tych wybitnych uczonych, więc na początku lat 80. przybył do Palo Alto i wraz z rygorystycznym studiowaniem materiału naukowego wyprodukowane przez naukowców, takich jak rezydent naukowy, został dopuszczony do bezpośredniego obserwowania również wszystkich prac klinicznych, które były prowadzone w Instytut Badań Psychicznych (MRI) znajdując w tym wyjaśnienie znanego stwierdzenia Gregory'ego Beatsona: „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”.

Tego rodzaju „szok” na drodze do Damaszku sprawił, że zdecydował się zmienić kierunek studiów i karierę zawodową, więc po powrocie do Włoch, w trakcie realizacji projektu badawczego, udało mu się wstąpić do ekskluzywnej Szkoły Specjalizacji w Psychologia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Sienie, stając się po trzech latach najmłodszym Włochem, który uzyskał tytuł Specjalisty Psychologii. Równolegle i na własny koszt wracał co roku na kilka miesięcy do Instytut Badań Psychicznych di Palo alt do postaci terapeuta interakcyjno-strategiczny.

Po ukończeniu szkolenia rozpoczął projekt badawczy (1985/86) za opracowanie leczenia w krótkim czasie zaburzeń fobicznych i obsesyjnych pod kierunkiem Paula Watzlawicka i Johna Weaklanda, rozpoczynając tym samym opracowywanie innowacyjnych technik interwencji w obszarze patologii mało zbadanym przez tradycyjny model MRI.

PIERWSZE BADANIA I DZIAŁANIA ZAWODOWE

To właśnie prace prowadzone w celu realizacji tego projektu zacieśniły współpracę między Giorgio Nardone i Paulem Watzlawickiem, aż do wspólnego założenia w 1987 r. Centrum Terapii Strategicznej Arezzo jako instytut badań, szkoleń i psychoterapii, który dał początek nowoczesnej ewolucji krótkiej psychoterapii strategicznej. Partnerstwo Paula Watzlawicka i Giorgio Nardone, wyrażone w badaniach, publikacjach, seminariach i konferencjach na całym świecie, trwało aż do śmierci mistrza.

W 1988 roku opublikowano wyniki badań-interwencji nad zaburzeniami fobii i obsesyjności, a naprawdę zachęcające wyniki zapoczątkowały tradycję badań w Ośrodku Terapii Strategicznej w Arezzo (40 przypadków z 42 leczonych przypadków całkowicie przezwyciężyło zaburzenie agorafobii dzięki terapii trwające 11 sesji, po których następują spotkania kontrolne trzy miesiące, sześć miesięcy i rok po zakończeniu leczenia). Ta sama metodologia badawczo-interwencyjna została zatem zastosowana do badania wszystkich wariantów lęku napadowego i obsesyjno-kompulsywnego, co w kolejnych latach doprowadziło do opracowania prawdziwych strategicznych protokołów leczenia tych upośledzających patologii, które wyróżniały się skutecznością i skutecznością w porównaniu do innych form terapii takich zaburzeń.

Oznaczało to, że od tego czasu przyjechało wielu kolegów, aby szkolić się w tym nowym modelu psychoterapii, co oczywiście ułatwiała obecność wybitnej postaci Paula Watzlawicka.
Równolegle, od 1985 do 1990 roku Giorgio Nardone, jako współpracownik badawczy, brał udział w licznych projektach badawczych i interwencyjnych w obszarach psychologii społecznej, klinicznej i edukacyjnej, pod kierownictwem Saulo Sirigatti, dyrektora Instytutu Ogólnego i Psychologia Kliniczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Sienie.

SUKCESY ZAWODOWE I NAGRODY NAUKOWE

W 1990 roku opublikowano tekst manifestu rozwiniętej Krótkiej Terapii Strategicznej Sztuka zmiany. Podręcznik terapii strategicznej i hipnozy bez transu, autorstwa Giorgio Nardone i Paula Watzlawicka, w którym szczegółowo przedstawiono opracowane protokoły leczenia oraz zdefiniowane innowacyjne strategie i techniki komunikacji terapeutycznej: hipnoza bez transu. Książka zostaje natychmiast przetłumaczona na wiele języków, a Giorgio Nardone zostaje katapultowany w światowe centrum psychoterapii.

W 1991 roku Giorgio Nardone powierzono pierwsze we Włoszech nauczanie uniwersyteckie „Krótkiej techniki psychoterapii” w Szkole Specjalizacji Psychologii Klinicznej Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Sienie. Urząd, który będzie sprawował przez ponad 10 lat, a następnie przekaże je swojej uczennicy dr Emanueli Murianie.
Z  W latach 1994-1995 był adiunktem psychologii społecznej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Federico II w Neapolu.

W tym samym czasie wykładał „Hipnoterapię bez transu” w Szkole Specjalizacji Hipnozy Ogólnej Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie kierowanej przez prof. Franco Granone.
Obecnie jest członkiem komitetu naukowego czasopisma Współczesna psychologia.

MODEL ZOSTAJE CERTYFIKOWANY I CERTYFIKUJĄCY

W 2000 roku szkoła szkoleniowa krótkiego strategicznego modelu psychoterapii Arezzo została doceniona przez  Ministerstwo Edukacji, Wyższej Szkoły i Badań Naukowych (MIUR) as Czteroletnia Szkoła Specjalizacji Podyplomowej z Krótkiej Psychoterapii Strategicznej (z DM 20/11/200), który nadaje tytuł Psychoterapeuty, a Giorgio Nardone zostaje najmłodszym włoskim dyrektorem i dyrektorem Oficjalnej Szkoły Psychoterapii uznana na podstawie model sformułowany przez siebie.

Model Krótka terapia strategiczna, model Giorgio Nardone uzyskał międzynarodowe uznanie, deklarując jej oryginalność w stosunku do tradycyjnych modeli krótkiej terapii strategicznej.
Następnie w latach 2006-2011 był profesorem kursu „Rozmowa kwalifikacyjna w poradni psychologicznej” specjalistycznego kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia, Uniwersytet  Studiów Florenckich.

MODEL WYKAZUJE NAJWYŻSZĄ SKUTECZNOŚĆ (88% PRZYPADKÓW PROWADZĄCYCH DO WYGAŚNIĘCIA ZABURZENIA) I SKUTECZNOŚĆ (ŚREDNI CZAS TRWANIA TERAPII 7 SESJI)

W 2000 roku przeprowadzono badania podłużne dotyczące wyników terapii przeprowadzonych w poprzedniej dekadzie w Strategicznym Centrum Terapii w Arezzo, wszystkie w całości nagrane na wideo i z kontrolą prowadzoną do roku od zakończenia terapii z wyniki, które pokazują wyraźną wyższość skuteczności i efektywności Krótkiej Psychoterapii Strategicznej w porównaniu z innymi modelami interwencji terapeutycznej.

W ostatnich latach badania porównawcze nad skutecznością i efektywnością psychoterapii jeszcze bardziej pokazują, jak model Brief Strategic Psychotherapy wyróżnia się na tle wszystkich innych form interwencji klinicznej, nawet w bezpośrednim porównaniu z terapią poznawczo-behawioralną (CBT, uważaną za międzynarodowy złoty standard). Takie porównanie, przeprowadzone przy użyciu kryteriów opartych na dowodach (Evidence-opartej na medycynie) i randomizowanych badaniach kontrolowanych (Randomizowane badania kontrolowane, RCT), a także poprzez badania podłużne z udziałem obserwatorów zewnętrznych, wykazuje większą skuteczność i efektywność
(Pietrabissa i in., 2016, Gibsona, 2015, Nardone i Salvini, 2013, Castelnuovo i in., 2011, Ełkaim, 2007).

Od pierwszych badań w Palo Alto minęło ponad 30 lat iw tym długim okresie Giorgio Nardone osobiście wyleczył ponad 25.000 XNUMX przypadków i przyczynił się doewolucja modelu stosowane przez tysiące profesjonalistów na całym świecie, którzy przybyli szkolić się bezpośrednio w Centrum Terapii Strategicznej w Arezzo, które stało się światowym punktem odniesienia dla podejścia strategicznego nie tylko jako terapii, ale jako prawdziwej szkoły myślenia.

Obecnie zrealizowano ponad 30 projektów badawczo-interwencyjnych mających na celu opracowanie specyficznych terapii dla najważniejszych form psychopatologii, a ponad 40 jest opublikowane teksty podpisany przez Giorgio Nardone i jego współpracowników, którzy przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie  Arezzo; Pracuje przetłumaczone na ponad 10 języków niektóre z nich lubią Sztuka zmiany. Podręcznik terapii strategicznej i hipnozy bez transu e Fobie paniki. Terapia w krótkim czasie  od ponad 25 lat są prawdziwymi klasykami najlepszy/długi sprzedawca w księgarniach na całym świecie i innych podobnych Krótki opis terapii strategicznej. Filozofia, technikii badania są używane jako podręcznik przez najważniejsze międzynarodowe uniwersytety.

Jest członkiem komitetu naukowego i autorem czasopisma Współczesna psychologia.
Od 2019 roku jest profesorem nadzwyczajnym psychologii zmian i przewodniczącym studiów magisterskich z psychologii na Link Campus University of Rome.

Giorgio Nardone jest obecnie zaangażowany w badania, szkolenia i psychoterapię w Centrum Terapii Strategicznej w Arezzo, jest dyrektorem School of Specialization in Brief Strategic Psychotherapy, kieruje Ponte alle Grazie cykl krótkich esejów terapeutycznych i prowadzi wykłady, specjalistyczne seminaria i warsztaty, konferencje dla szerokiej publiczności na całym świecie.
Dowiedz się więcej na www.giorgionardone.com