Nadzór kliniczny

nadzory
Czasy superwizji psychoterapii i kursów doszkalających rodzą się w celu zagwarantowania również byłym studentom Instytutu stałego wsparcia w zarządzaniu tymi aspektami, które dotyczą techniki, komunikacji terapeutycznej i relacji oraz procesu zmian, które rozróżnić praktykę terapeutyczną. Zostanie to osiągnięte poprzez możliwość comiesięcznego nadzoru [...]

Magister strategicznej psychologii klinicznej

publiczny slajd
MISTRZ STRATEGICZNEJ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Mistrz Strategicznej Psychologii Klinicznej, aktywowany ponad 25 lat temu i stale ewoluujący w oparciu o nowe preparaty terapeutyczne wynikające z nieustannej działalności klinicznej i badawczej prowadzonej w Strategicznym Centrum Terapii w Arezzo i jego biurach na całym świecie, ma na celu szkolenie profesjonalistów, którzy [...]

Dwuletnia Szkoła Psychoterapii Strategicznej w skrócie

Dwuletnia szkoła szkoleniowa w zakresie krótkiej psychoterapii strategicznej jest specjalistycznym szkoleniem zasadniczo opartym na bezpośredniej obserwacji sesji przypadków klinicznych oraz na nadzorze i szkoleniu technik i strategii interwencji klinicznych przez Giorgio Nardone. Oferuje uczestnikom możliwość poznania rozwiniętego modelu krótkiej psychoterapii strategicznej, będącej efektem [...]

Szkolenie intensywne i stacjonarne

Staże stacjonarne i intensywne to dwa szkolenia, które Centrum Terapii Strategicznej udostępnia wszystkim, którzy chcą pogłębić zaawansowany model krótkiej psychoterapii strategicznej bez konieczności uczęszczania do szkoły magisterskiej lub czteroletniej specjalizacji. Każda ścieżka jest budowana ad hoc na celach i potrzebach osoby w [...]

Mistrzowie na świecie

Mistrzowie na świecie reprezentują międzynarodowe rozszerzenie specjalistycznego szkolenia skierowanego do psychologów i lekarzy, aby poznać rozwinięty model strategicznej krótkiej terapii (Brief Strategic Therapy, Giorgio Nardone Model). Od ponad 20 lat możliwe jest, za pośrednictwem naszych biur edukacyjnych i organizacyjnych na całym świecie, podejmowanie kursów specjalistycznych i magisterskich [...]

Fragmenty kodu PHP Obsługiwane przez: XYZScripts. com