SUGESTIA → RENOWACJA = ZMIANA. STRATEGICZNE I KONSTRUKTYWNE PODEJŚCIE DO PSYCHOTERAPII KRÓTKIEJ

współczesna konstruktywistyczna ewolucja terapii systemowej

Autor:

George'a Nardone'a


Rok produkcji:

1991


Wydawca:

Wydawnictwo Giuffre


Naszyjnik:

Psychologia społeczna i kliniczna dewiacji


Książka została przedstawiona jako kompletny i szczegółowy podręcznik strategicznego podejścia do terapii, czyli współczesnej konstruktywistycznej ewolucji terapii systemowej w symbiozie z hipnoterapią ericksonowską, ze wskazaniem zarówno aspektów teoretyczno-epistemologicznych, jak i stricte aplikacyjnych i operacyjnych tej Model.
Giorgio Nardone umiejętnie wprowadza czytelnika w fascynującą „sztukę”, jaką jest rozwiązywanie skomplikowanych ludzkich problemów za pomocą prostych
(podobno) rozwiązania.

Czytelnik jest wprowadzany z klarowną ekspozycją do metodologii strategicznej: do jego studiów nad tym, „jak” systemy ludzkie konstruują problemy i utrzymują je; oraz do tego, jak opracowywane i stosowane są strategie „jak” zdolne do wywołania szybkich i zdecydowanych zmian w takich systemach.
Fragmenty kodu PHP Obsługiwane przez: XYZScripts. com