Vzdelávací program

Vzdelávací kurz zahŕňa v súlade s ustanoveniami Ministerstva školstva, univerzity a výskumu (MIUR) teoretické hodiny, praktické hodiny, cvičenia, skúšanie prípadových štúdií, hodiny individuálneho štúdia. Táto činnosť sa vykonáva vždy pod dohľadom vedeckého výboru a vedie ju pedagogický zbor. Lekcie sú organizované na siedmom konci, dve lekcie za mesiac v sobotu alebo nedeľu plus celý víkend (sobota a nedeľa) každé dva mesiace, aby sa umožnila návšteva aj tým, ktorí sa cez týždeň venujú profesionálne.

Škola špecializácie strategickej krátkej psychoterapie, vychádzajúca z predpokladu o učenie prácou, je štruktúrovaný najmä na aplikačnú prácu, pričom väčšina hodín je po úvodnom teoretickom školení venovaná štúdiu videokazety a skutočnej klinickej praxi. Okrem hodín venovaných základnej teoretickej výučbe je práca v prvých dvoch ročníkoch zameraná najmä na štúdium spolu s učiteľom videokaziet týkajúcich sa terapií absolvovaných od prvého do posledného sedenia o jednotlivých patológiách. Pre každý prípad sa analyzuje komunikácia, vzťah a technika použitá na liečbu a riešenie prípadu.

Osobitná pozornosť bude venovaná technike klinického rozhovoru, ktorá je v skratke strategickou terapiou zároveň diagnózou a intervenciou, keďže už na prvom sedení dokáže modifikovať a reštrukturalizovať vnímanie človeka s ohľadom na jeho problém. Následne počas tretieho a štvrtého ročníka bude mať každý študent možnosť sledovať v spoločná terapia s Giorgiom Nardone, od troch do piatich pacientov a budú môcť cez uzavretý okruh kamier sledovať terapie vykonávané riaditeľom školy, aby mohli vstúpiť do srdca svojej profesie. Sledované a ukončené prípady budú predmetom záverečného spracovania Špecializačnej práce.

Kliknite tu a stiahnite si tréningový plán

Kliknite tu a stiahnite si nariadenie

Memorandum o porozumení medzi Rádom psychológov Toskánska a psychoterapeutickými inštitútmi s výcvikovým strediskom na toskánskom území
Špecializačná škola dodržiava Memorandum o porozumení stanovené s Rádom psychológov Toskánska na ochranu kvality vzdelávania a vzťahu škola – žiak.

Žiadosť o informácie

Bohaté informácie
Odoslanie