TERAPIA E SULMEVE PANIKU ME GIORGIO NARDONE

Konferenca Giorgio Nardone

ECM i akredituar. Dita e trajnimit me Giorgio Nardone, tërësisht e dedikuar për terapinë e sulmeve të panikut, ju lejon të fitoni aftësi të specializuara në lidhje me modelin e ndërhyrjes klinike bazuar në qasjen e shkurtër strategjike ...

Copëzat e kodit PHP Mundësuar nga : XYZScriptts.com