Si të regjistroheni

KËRKESAT E PRANIMIT DHE PROCEDURAT E REGJISTRIMIT
Për t'u pranuar në Shkollën e Specializimit në Psikoterapi të Shkurtër Strategjike, kërkohet një diplomë në Psikologji ose Mjekësi dhe Kirurgji dhe regjistrim në Regjistrat Profesionistë përkatës. Mund të pranohen edhe maturantët e pa regjistruar në regjistrat e tyre përkatës, të cilët e kalojnë provimin e shtetit në sesionin e parë pas fillimit të kursit.

Për pranim, kërkohet një gjykim i përshtatshmërisë, i formuluar në bazë të një interviste motivuese, pjekurisë psikologjike të kandidatit dhe aftësive personale për të mësuar qasjen strategjike ndaj terapisë.

Për t'u regjistruar, është e nevojshme të kaloni provimin pranues në datat e planifikuara.
Aplikimet për pranim në provim, të cilat mund të shkarkohen nga faqja e internetit, duhet të dërgohen me postë të regjistruar jo më vonë se një javë para datës së provimit, së bashku me dokumentet e mëposhtme:

 1. Certifikata e diplomës, me listën e provimeve të mbartura, (që do të dërgohet më vonë në rastin e studentëve)
 2. Vërtetim regjistrimi në urdhrin e Psikologut ose Mjekut (ose deklaratën e aftësisë për të dhënë provimin e shtetit brenda seancës së parë të dobishme dhe të jeni të vetëdijshëm se në këtë rast çdo pranim do të bëhet me rezervë).
 3. Një kurrikulë e dokumentuar, kualifikime akademike, shkencore dhe pune
 4. Dy foto pasaporte dhe një kopje të një dokumenti identiteti.

Vendet e disponueshme do të caktohen sipas rezultatit të provimit.

KOSTOT
 4.200 € në vit (këstet e mundshme për t'u pajtuar pas regjistrimit).

TEKSTE REFERENCE TË REKOMANDIME PËR TESTIN E PRANUESHME:

FORMULARI I PRANIMIT
Shkarkoni formularin e pranimit

DITËT E HAPURA DO TË RISHIJNE NGA PRANVERA 2023 (për t'u regjistruar në ditën e hapur është e nevojshme të dërgoni një email në adresën e mëposhtme: info@centroditerapiastrategica.com).

DATA: 

 • 18 mars 2023 të pranishëm 
 • Online 23 Prill 2023
 • 20 maj 2023 të pranishëm
 • 10 shtator 2023 në internet
 • 7 tetor 2023 në prani
 • 5 nëntor 2023 në internet

DATA E PROVIMIT TË PRANUESHME:

 • Qershor 6 2023 
 • 28 nëntor 2023

Për më shumë informacion:

Riccardo Falsetti
Menaxher komercial

Tel: 392 / 5588548
Email: info@centroditerapiastrategica.com

Kërkesë informacioni

Kërkesë informacioni
Dërgim