Hur man skall registrera

ANTAGNINGSKRAV OCH REGISTRERINGSPROCEDURER
För antagning till Institutionen för specialisering i kort strategisk psykoterapi krävs en examen i psykologi eller medicin och kirurgi samt registrering i respektive Yrkesregister. Kandidater som ännu inte är inskrivna i sina respektive register, som klarar det statliga provet vid den 1:a sessionen efter kursstart, kan också antas. Antagning kräver en lämplighetsbedömning formulerad på grundval av ett skriftligt prov och en intervju som syftar till att utröna motivationerna, den psykologiska mognad hos kandidaten och den personliga förmågan att lära sig det strategiska förhållningssättet till terapi.

För att registrera dig är det nödvändigt att klara antagningsprovet på de schemalagda datumen.
Ansökan om antagning till tentamen, som kan laddas ner från hemsidan, ska skickas med rekommenderat brev senast en vecka före tentamensdatum tillsammans med följande handlingar:

  1. Examensbevis, med lista över gjorda tentor, (sänds senare för studenter på grundnivå)
  2. Intyg om inskrivning i ordning av psykologer eller läkare (eller försäkran om att kunna göra det statliga provet inom den första användbara sessionen och att vara medveten om att i detta fall kommer varje antagning att ske med reserv).
  3. En dokumenterad läroplan, akademiska, vetenskapliga och arbetskvalifikationer
  4. Två passfoton och en kopia av en identitetshandling.

Lediga platser kommer att tilldelas enligt tentamens resultat.

costi
 4.200 XNUMX € per år (ev. delbetalningar avtalas vid inskrivning).

REFERENSTEXTER REKOMMENDERADE FÖR ANTAGNINGSPROVET:

ANTAGNINGSFORMULÄR
Ladda ner antagningsformuläret

NÄSTA ÖPPNA DAGAR (för att anmäla sig till öppet dag är det nödvändigt att skicka ett mail till följande adress: info@centroditerapiastrategica.com).

  • 10 september 2022 (närvaro)
  • 6 november 2022 (online)
  • 3 december 2022 (närvaro)

DATUM TILLTAGNINGSPROV

  • 18 oktober 2022 (online)
  • 15 november 2022 (online)

 

För mer information:

Riccardo Falsetti
Kommersiell chef

Tel: 392 / 5588548
e-post: info@centroditerapiastrategica.com

Informationsförfrågan

Richiesta information
Sändning