George Nardone

George Nardone

GIORGIO NARDONE, PSYKOLOG-PSYKOTERAPEUT: TRÄNING

Giorgio Nardone tog examen från universitetet i Siena, lärarfakulteten, med en avhandling i vetenskapsfilosofi, varefter han som assistent till professor Mariano Biancas ordförande genomför ett forskningsprojekt om epistemologin inom klinisk psykologi och om de olika modeller för psykoterapi genom att undersöka de epistemologiska kriterierna för de olika modellerna av psykoterapi.

Redan från början stod det klart för honom att den enda av dem som höll upp till en sådan examen var den från den så kallade skolan i Palo Alto, eller de verk som producerades av gruppen av Mentalforskningsinstitutet av Palo Alto (Kalifornien), faktiskt forskarna vid det institutet, som leds av Don. D. Jackson, hade formulerat en "interaktionell" terapimodell baserad på studien av effekterna av kommunikation på människors beteende och mentala hälsa, Paul Watzlawick då hade han utvecklat en verklig teori om kommunikationens och förändringens pragmatik (Watzlawick et al., 1967, Watzlawick et al., 1974) tillsammans med en motsvarande modell för terapeutisk intervention som är tillämplig på en mängd olika psykiska störningar.

Giorgio Nardone fick, för vilket han kommer att vara evigt tacksam, ett stipendium från universitetet i Siena för att direkt studera dessa framstående forskares arbete, så i början av 80-talet anlände han till Palo Alto och tillsammans med den rigorösa studien av det vetenskapliga materialet produceras av forskare, som t.ex bosatt forskare, antogs för att direkt observera allt kliniskt arbete som utfördes i Mentalforskningsinstitutet (MRT) finner i detta förklaringen till ett välkänt uttalande av Gregory Beatson: "Det finns inget mer praktiskt än en bra teori".

Den här typen av "chock" på vägen till Damaskus innebar att han bestämde sig för att ändra kursen för sina studier och sin yrkeskarriär, så tillbaka i Italien, medan han slutförde forskningsprojektet, lyckades han komma in på den exklusiva skolan för specialisering i Psykologi från Medicinska fakulteten vid University of Siena, blev efter tre år den yngsta italienaren som har fått titeln Specialist in Psychology. Parallellt med detta och på egen bekostnad hade han återvänt varje år, under några månader, till Mentalforskningsinstitutet di Palo alt att bilda som interaktionell-strategisk terapeut.

Efter att ha avslutat utbildningen började han forskningsprojekt (1985/86) för utvecklingen av en behandling på kort tid av fobiska och tvångssyndrom under överinseende av Paul Watzlawick och John Weakland, och därmed börjat utveckla innovativa tekniker för ingrepp på ett område av patologi som föga utforskas av den traditionella modellen för MRI.

FÖRSTA FORSKNING OCH PROFESSIONELLA AKTIVITETER

Det var arbetet som utfördes för att förverkliga detta projekt som gjorde samarbetet mellan Giorgio Nardone och Paul Watzlawick allt närmare fram till den gemensamma grundandet 1987 av Strategiskt terapicenter i Arezzo som ett institut för forskning, träning och psykoterapi, vilket gav upphov till vad som senare kommer att bli den moderna utvecklingen av Brief Strategic Psychotherapy. Partnerskapet mellan Paul Watzlawick och Giorgio Nardone, uttryckt i forskning, publikationer, seminarier och konferenser över hela världen, fortsatte fram till mästarens död.

1988 publicerades resultaten av forskningsinterventionen om fobisk-tvångssjukdomar och de riktigt uppmuntrande resultaten startade traditionen av studier av Strategic Therapy Center i Arezzo (40 fall av 42 behandlade fall hade helt övervunnit sin agorafoba sjukdom med en terapi pågående 11 sessioner följt av uppföljningsmöten tre månader, sex månader och ett år efter avslutad behandling). Samma forsknings-interventionsmetodik tillämpades således på studiet av alla varianter av panikångest och tvångssyndrom, vilket ledde under de följande åren till utarbetandet av verkliga strategiska behandlingsprotokoll för dessa handikappande patologier som stod ut för sin effektivitet och effektivitet jämfört med till andra former av terapi för sådana störningar.

Detta innebar att många kollegor hade kommit sedan dess för att träna sig i denna nya modell av psykoterapi, detta underlättades uppenbarligen också av närvaron av den eminenta gestalten Paul Watzlawick.
Parallellt med allt detta deltog Giorgio Nardone, som forskningssamarbetspartner, från 1985 till 1990 i ett flertal forsknings- och interventionsprojekt inom områdena social, klinisk och pedagogisk psykologi, under ledning av Saulo Sirigatti, direktör för Institute of General och Klinisk psykologi vid medicinska fakulteten vid universitetet i Siena.

YRKESFRAMGÅNGAR OCH AKADEMISKA UTMÄRKELSER

1990 publicerades manifesttexten för den utvecklade Brief Strategic Therapy Konsten att förändra. Handbok för strategisk terapi och hypnos utan trance, skriven av Giorgio Nardone och Paul Watzlawick, där behandlingsprotokollen som utvecklats och de innovativa terapeutiska kommunikationsstrategierna och teknikerna definieras exponeras i detalj: hypnos utan trance. Boken översätts omedelbart till många språk och Giorgio Nardone hamnar i psykoterapins världsrampljus.

1991 fick Giorgio Nardone förtroendet för den första universitetsundervisningen i Italien i "Kort psykoterapiteknik" vid skolan för specialisering i klinisk psykologi vid fakulteten för medicin och kirurgi vid universitetet i Siena. Kontoret som han kommer att inneha i över 10 år och sedan vidarebefordra det till sin student Dr. Emanuela Muriana.
Från  1994 till 1995 var han adjungerad professor i socialpsykologi vid Sociologiska fakulteten vid Federico II-universitetet i Neapel.

Under samma år undervisade han i "Hypnoterapi utan trance" vid skolan för specialisering i allmän hypnos vid fakulteten för medicin och kirurgi vid universitetet La Sapienza i Rom under ledning av prof. Franco Granone.
Han är för närvarande medlem i tidskriftens vetenskapliga kommitté Samtida psykologi.

MODELLEN BLIR CERTIFIERAD OCH CERTIFICANT

År 2000 erkändes träningsskolan för Arezzos korta strategiska psykoterapimodell  Ministeriet för utbildning, universitet och forskning (MIUR) as Fyraårig skola för forskarutbildning Specialisering i kort strategisk psykoterapi (med ministerdekret 20/11/200) som utfärdar titeln psykoterapeut och Giorgio Nardone blir den yngsta italienska skolledaren och chefen för en officiell skola för psykoterapi erkänd på grundval av en modell som han själv formulerat.

Modellen Kort strategisk terapi, Giorgio Nardone-modell har erhållit internationellt erkännande, dekreterar dess originalitet med avseende på traditionella modeller för kort strategisk terapi.
Därefter, från 2006 till 2011, var han professor i kursen "Intervjun i den psykologiska kliniken" av specialistexamenskursen i klinisk och hälsopsykologi, universitetet  av studierna i Florens.

MODELLEN VISAR SIN OVERSTANA EFFEKTIVITET (88 % AV FALLEN SOM GÖR ATT UTGÅNG AV STÖDEN) OCH EFFEKTIVITET (BEHANDLINGENS MEDELLÄGE 7 SESSIONER)

År 2000 genomfördes en longitudinell forskning om resultaten av de terapier som utförts under det föregående decenniet vid Strategic Therapy Center i Arezzo, alla helt videoinspelade och med uppföljning upp till ett år från slutet av terapin med resultat som visar den tydliga överlägsen effektiviteten och effektiviteten av Brief Strategic Psychotherapy jämfört med andra modeller av terapeutisk intervention.

Under de senaste åren har jämförande forskning om psykoterapiers effekt och effektivitet visat ännu mer hur Brief Strategic Psychotherapy-modellen sticker ut över alla andra former av klinisk intervention, även i direkt jämförelse med kognitiv beteendeterapi (KBT, ansett som internationella guldstandarden). En sådan jämförelse, utförs med hjälp av evidensbaserade kriterier (Evidens-baserad medicin) och randomiserade kontrollerade prövningar (Randomiserade kontrollerade försök, RCT), samt genom longitudinella studier med externa observatörer, visar sin större effektivitet och effektivitet
(Pietrabissa et al., 2016, Gibson, 2015, Nardone och Salvini, 2013, Castelnuovo et al., 2011, Elkaim, 2007).

Mer än 30 år har gått sedan de första studierna i Palo Alto och under denna långa period har Giorgio Nardone personligen behandlat mer än 25.000 XNUMX fall och bidragit tillutvecklingen av en modell tillämpas av tusentals yrkesverksamma över hela världen som kom för att utbilda sig direkt på Strategic Therapy Centre i Arezzo, som har blivit världsreferenspunkten för det strategiska tillvägagångssättet, inte bara som en terapi utan som en riktig tankeskola.

Idag har över 30 forskningsinterventionsprojekt genomförts för utveckling av specifika behandlingar för de viktigaste formerna av psykopatologi och över 40 är publicerade texter undertecknad av Giorgio Nardone och hans medarbetare som rapporterar resultaten av den forskning som utförs vid institutet  av Arezzo; Arbetar översatt till över 10 språk varav några gillar Konsten att förändra. Handbok för strategisk terapi och hypnos utan trance e Rädsla för panikfobier. Terapin på kort tid  i över 25 år har de blivit riktiga klassiker bäst/långsäljare i bokhandlar runt om i världen och andra liknande Strategisk terapikort. Filosofi, teknikeroch forskning de används som lärobok av de viktigaste internationella universiteten.

Han är medlem i den vetenskapliga kommittén och författare till tidskriften Samtida psykologi.
Sedan 2019 är han extra professor i förändringspsykologi och rektor för masterkursen i psykologi vid Link Campus University of Rome.

Giorgio Nardone är för närvarande involverad i forskning, utbildning och psykoterapi vid Strategic Therapy Center i Arezzo, han är chef för School of Specialization in Brief Strategic Psychotherapy, han leder för Ponte alle Grazie serien av korta terapiuppsatser och håller föreläsningar, specialistseminarier och workshops, konferenser för allmänheten, runt om i världen.
Läs mer om www.giorgionardone.com