Hur man skall registrera

ANTAGNINGSKRAV OCH REGISTRERINGSPROCEDURER
För antagning till Institutionen för specialisering i kort strategisk psykoterapi krävs en examen i psykologi eller medicin och kirurgi samt registrering i respektive Yrkesregister. Studenter som ännu inte är inskrivna i sina respektive register, som klarar det statliga provet vid den 1:a sessionen efter kursstart, kan också antas.

Antagning kräver en bedömning av lämplighet formulerad utifrån en motiverande intervju, kandidatens psykologiska mognad och personlig förmåga att lära sig det strategiska förhållningssättet till terapi.

För att registrera dig är det nödvändigt att klara antagningsprovet på de schemalagda datumen.
Ansökan om antagning till tentamen, som kan laddas ner från hemsidan, ska skickas med rekommenderat brev senast en vecka före tentamensdatum tillsammans med följande handlingar:

  1. Examensbevis, med lista över gjorda tentor, (sänds senare för studenter på grundnivå)
  2. Intyg om inskrivning i ordning av psykologer eller läkare (eller försäkran om att kunna göra det statliga provet inom den första användbara sessionen och att vara medveten om att i detta fall kommer varje antagning att ske med reserv).
  3. En dokumenterad läroplan, akademiska, vetenskapliga och arbetskvalifikationer
  4. Två passfoton och en kopia av en identitetshandling.

Lediga platser kommer att tilldelas enligt tentamens resultat.

costi
 4.200 XNUMX € per år (ev. delbetalningar avtalas vid inskrivning).

REFERENSTEXTER REKOMMENDERADE FÖR ANTAGNINGSPROVET:

ANTAGNINGSFORMULÄR
Ladda ner antagningsformuläret

ÖPPNA DAGAR ÅTERUPPTAS FRÅN VÅREN 2024 (för att anmäla sig till öppet dag är det nödvändigt att skicka ett mail till följande adress: info@centroditerapiastrategica.com).

DATUM: 

  • 6 april 2024 närvarande
  • Online 5 maj 2024
  • 8 juni 2024 närvarande
  • 22 september 2024 online
  • 12 oktober 2024 i närvaro

DATUM FÖR INTAGNINGSPROV:

  • 13 juni 2024

För mer information:

Riccardo Falsetti
Kommersiell chef

Tel: 392 / 5588548
e-post: info@centroditerapiastrategica.com

Informationsförfrågan

Richiesta information
Sändning