ИЗКУСТВОТО НА ПРОМЯНАТА. РЪКОВОДСТВО ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕРАПИЯ И ХИПНОЗА БЕЗ ТРАНС

Решаването на лични и междуличностни психологически проблеми за кратко време

Изкуството на промяната 1990 г

Автор:

Джорджо Нардоне, Пол Уотцлавик


Година:

1990


Издател:

Ponte alle Grazie


Колие:

Кратки терапевтични есета


В резултат на съвместната работа на Джорджо Нардоне и Пол Вацлавик, този том представя в систематична форма модела на кратка терапия за решаване на специфични психологически проблеми.
Стратегическият подход към психотерапията, т.е. съвременната еволюция на системната терапия в симбиоза с хипнотерапията на Милтън Ериксън, представлява революционна перспектива в сравнение с конвенционалните форми на психотерапевтична интервенция.
Това е теоретичен и оперативен модел за бързо решаване на индивидуални, двойни и семейни проблеми, приложим и за по-широки междуличностни контексти, а не само клинични.преводи:

PHP кодови фрагменти Осъществено от: XYZScripts.com